Styremøte 2014 - 27. mai

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype
  Dato 27. mai 2014 kl 17:00
  Forrige: 4. februar 2014 (Skype)
  Forrige: 13. mars 2014 (Oslo)
  Forrige: 10. april 2014 (Skype)
  Forrige: 19. mai 2014 (Skype)
  Neste: 11. juni 2014 (Skype)

  Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Konstituering og ansvarsområder
  3. Revisjon
  4. Møteplan
  5. Ansattrepresentant
  6. Neste møte  Tilstede

  Medlemmer Via Skype
  Jarle Vines X
  Erlend Bjørtvedt
  Hogne Neteland X
  Astrid Carlsen X
  Trond Trosterud
  Knut Hjelleset
  Ole Anders Flatmo X
  Harald Groven
  Kontrollkomiteen

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

  Innkalling godkjennes. Dagsorden kort oppfølgingsmøte fra forrige møte. Styret er vedtaksdyktig.

  2. Konstituering og ansvarsområder

  Styret er konstituert. Astrid har ansvar for oppfølging av kommende Wikipedia Academy. Avventer fortsatt årsmøteprotokoll for oppfølging av brreg.

  3. Revisjon

  Jarle tar kontakt med revisor i morgen. Styret har per epost godtatt aktuell revisor.

  4. Møteplan

  Hogne setter opp forslag til møteplan for hele styreperioden etter diskusjon.

  5. Ansattrepresentant

  Ansatte har valgt Jorid som representant.

  6. Neste møte

  Styremøte samt sommeravslutning for ansatte i Oslo. Dato fastsettes.

  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo