Hopp til innhold

Styremøte 2014 - 27. mai

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 27. mai 2014 kl 17:00
Forrige: 4. februar 2014 (Skype)
Forrige: 13. mars 2014 (Oslo)
Forrige: 10. april 2014 (Skype)
Forrige: 19. mai 2014 (Skype)
Neste: 11. juni 2014 (Skype)

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Konstituering og ansvarsområder
3. Revisjon
4. Møteplan
5. Ansattrepresentant
6. Neste møteTilstede

Medlemmer Via Skype
Jarle Vines X
Erlend Bjørtvedt
Hogne Neteland X
Astrid Carlsen X
Trond Trosterud
Knut Hjelleset
Ole Anders Flatmo X
Harald Groven
Kontrollkomiteen

Referat

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling godkjennes. Dagsorden kort oppfølgingsmøte fra forrige møte. Styret er vedtaksdyktig.

2. Konstituering og ansvarsområder

Styret er konstituert. Astrid har ansvar for oppfølging av kommende Wikipedia Academy. Avventer fortsatt årsmøteprotokoll for oppfølging av brreg.

3. Revisjon

Jarle tar kontakt med revisor i morgen. Styret har per epost godtatt aktuell revisor.

4. Møteplan

Hogne setter opp forslag til møteplan for hele styreperioden etter diskusjon.

5. Ansattrepresentant

Ansatte har valgt Jorid som representant.

6. Neste møte

Styremøte samt sommeravslutning for ansatte i Oslo. Dato fastsettes.

Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo