Styremøte 2014 - 4. februar

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 4. februar 2014 kl 20:00
Forrige: 11. september 2013 (Skype)
Forrige: 15. oktober 2013 (Skype)
Forrige: 5. november 2013 (Skype)
Forrige: 3. desember 2013 (Skype)
Forrige: 14. januar 2014 (Skype)
Neste: 13. mars 2014 (Oslo)


Dagsorden

Følgende dagsorden ble utsendt fra styrets leder den 3. februar, mens møtets tidspunkt ble satt 14. januar:


1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte


2) Økonomi-status og regnskap
Vi styrer nå etter revidert Budsjett.
Erlend sender ut årsregnskapet på forhånd.
Kvartalsrapporteringen til WMF med kvartalsregnskaper finnes her med siste rapport her.


3) Ansatte, kort orientering om arbeidet. Erlend og Jarle.
Styre og de ansatte arbeider nå etter halvårsplanen hvor de tar individuelle prosjektansvar, oversikt her.
Orientering om hvordan framdriften er ift planer, søknader, osv.


4) Årsmøte 2014
Vi må sette dato og agenda. Hvis vi skal ha årsmøtet før påska bør det bli i helga 4.–6. april. Hvis vi skal ha det etter påska bør det bli en av dagene 25.–27. april. Vi må tilsvarende fordele ansvaret for årsmøtepapirene.


5) Wikimedia Conference 2014
Den årlige konferansen for chaptere holdes i Berlin 11.–14. april. Vi diskuterer hvem som reiser. Både budsjett og prioriteringsnivå tilsier at 1-2 fra styret reiser, i tillegg til en ansatt.


6) Wikimaps Nordic
Vi må bli enige om å tilslutte oss kontrakten, som Wikimedia Finland trenger signert nå for å få utbetalt midler fra Nordisk Råd.
Vi må avgjøre hvem som reiser til kickoff i Helsinki 28. februar.


7) Arrangementer og møter
hack4no hos Kulturrådet i Oslo - 7-8. februar
Åpen kveld på Folkemuseet 26. februar.


8) Diverse


9) Neste møte(r)


Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jon Harald Søby x
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Hogne Neteland x
Knut Hjelleset x
Dan Michael O Heggø x
Claes Tande x
Trond Trosterud x
Anne C Martens x
Harald Groven x
NN
Kontrollkomiteen (Lars Åge) x

Referat

1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte
Godkjent


2) Økonomi-status og regnskap
Mye av aktivitetene våre blir eksternt betalt. Derfor synes ikke aktivitetene våre i regnskapet. Tor Arne vil lage film. En mobiliseringsfilm kan koste ned mot 30 000 kr. Styret er enig i at dette kan være en god investering.
Vi har for få medlemmer, ca 50. Vi må verve flere medlemmer for å ha kredibilitet hos Foundation og i Wikipediamiljøet.
Det er også fornuftig å bygge opp en buffer.


3) Ansatte, kort orientering om arbeidet.
Erlend orienterte om hvordan framdriften er ift planer, søknader, osv.
Erlend gikk gjennom ansvars- og tidsmatrisa (Strategi_2011-2015/Plan_H1_2014)
Styret fordelte aktivitetsansvar seg i mellom.


4) Årsmøte 2014
Foredrag fredag 25. april, Årsmøte klokken 16, 26. april. Innkalling sendes ut senest 26. februar. Sosialt enten fredag kveld eller lørdag kveld. Jon Harald og Erlend står for planlegging av årsmøtet.


5) Wikimedia Conference 2014
Jon Harald reiser, det er rom for at flere i styret kan melde seg på. Dette er palmesøndag-helga.


6) Wikimaps Nordic
Styret besluttet å bli med på prosjektet, og sende en representant til kickoff i Helsinki 28. februar.
Det undersøkes om Harald G har anledning, hvis ikke er reservelisten Jarle, Trond, Jon Harald, Dan Mikhael.


7) Arrangementer og møter
hack4no hos Kulturrådet i Oslo - fredag 7.- lørdag 8. februar
Åpen kveld på Folkemuseet onsdag 26. februar.


8) Diverse
Jarle foreslår et styremøte hvor alle er tilstede. Trond mener at dette bør kombineres med et seminar eller lignende. Erlend opplyser om at det planlegges innflyttingsfest i mars, og foreslår å slå alt dette sammen til en dag/kveld. Doodle ble sendt ut.


9) Neste møte(r)
Vi forsøker å få til et fysisk møte i mars. Hogne har sendt ut Doodle


Møtet avlsuttet kl 22:20


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo