Hopp til innhold

Styremøte 2014 - 14. januar

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 14. januar 2014 kl 19:00
Forrige: 11. september 2013 (Skype)
Forrige: 15. oktober 2013 (Skype)
Forrige: 5. november 2013 (Skype)
Forrige: 3. desember 2013 (Skype)
Neste: 4. februar 2014 (Skype)


Dagsorden

Følgende dagsorden ble utsendt fra styrets leder den 6. januar, og møteside (her) opprettet 10. januar:


1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte


2) Økonomi-status og regnskap
Vi styrer nå etter revidert Budsjett.


3) Ansatte, kort orientering om rutiner, ønsker fra ansatte, osv. Erlend og Jarle.


4) Strategi 2011-2015 - Halvårsplan
Diskusjon om hovedsatsingene i neste halvårsperiode, januar-juni 2014.


5) Årsmøte 2014
Orientering om vedtekter, pliktige dokumenter, kunngjøringer og ansvarsfordeling.


6) Søknader om støtte, statsstøtte (KuD, UD, Sametinget, osv)
Diskusjon om videre prosesser, i lys av Halvårsplanen.


7) Arrangementer og møter
hack4no hos Kulturrådet i Oslo - 7-8. februar
Wikimaps Nordic kickoff i Helsinki - februar
Wikimedia Deutschland konferanse i Berlin - april


8) Diverse


9) Neste møte(r)


Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jon Harald Søby x
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Hogne Neteland x
Knut Hjelleset x
Dan Michael O Heggø x
Claes Tande x
Trond Trosterud x
Anne C Martens
Harald Groven
NN
Kontrollkomiteen (Lars Åge)

Referat

Det oppsto problemer på Skype og fire påloggede styremedlemmer lot seg ikke logge inn i gruppesamtalen. Derfor ble styremøtet avgrenset til å hovedsakelig gjelde halvårsplanen og gjensidig orientering om aktuelle saker.


1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte
Godkjent.
2) Økonomi-status og regnskap
Vi styrer nå etter revidert Budsjett.
Regnskap for 2013 følger senere i januar.


3) Ansatte, kort orientering om rutiner, ønsker fra ansatte, osv. Erlend og Jarle.
Hogne og Erlend orienterte om de tre ansatte og samarbeidet med styre. Enighet om at de bør ha egen brukerkonto som ansatte som de kan bruke i embets medfør.


4) Strategi 2011-2015 - Halvårsplan
Diskusjon om hovedsatsingene i neste halvårsperiode, januar-juni 2014. Det er ikke viktig å ha antall artikler som et mål. det er viktig å få inn flere kvinner som skribenter! Også viktig med gode velkomstsider og opplegg for nye brukere. Mye gode forslag i utkastet til halvårsplan. Viktig at de ansatte får oppgaver som de brenner for og er engasjert i. Også interessant å arrangere ting lokalt i større byer hvor vi kan sikte mot Huswikipedianere lokalt. Diskusjon om muligheten for å lage et større arrangement i Tromsø etter 20. august. Viktig også å komme i inngrep med universitetet og/eller høyskoler. Samisk prosjekt vil måtte gå via skolen, utfordringen blir å finne folk som kan dra prosjektet. sametinget har et prosjekt med ungdommer som har reist rundt på skoler og formidlet om Sapmi. Mulige tekniske prosjekter kan være innenfor statistikk og botproduksjon / scripting.
Med denne diskusjonen sluttet styret seg til Halvårsplanen.


5) Årsmøte 2014
Orientering om vedtekter, pliktige dokumenter, kunngjøringer og ansvarsfordeling.
Jon Harald får ansvar for å starte forberedelsene til årsmøte innen slutten av april, før påska. Kanskje arrangere det på Frivillighetshuset.


6) Søknader om støtte, statsstøtte (KuD, UD, Sametinget, osv)
Diskusjon om videre prosesser, i lys av Halvårsplanen. Dette ble diskutert under sak 4.


7) Arrangementer og møter
hack4no hos Kulturrådet i Oslo - 7-8. februar. Dan Michael blir med her, trolig også Profoss.
Wikimaps Nordic kickoff i Helsinki - 21. februar. Dan Michael var med på første nettkonferanse. Han lufter videre engasjement og rekruttering på Torget og Samfunnshuset.
Wikimedia Deutschland konferanse i Berlin - april. Vi kommer tilbake til spørsmålet om styrets deltakelse her.


8) Diverse


9) Neste møte(r)
Første tirsdag i februar, klokka 20:00.


Møtet sluttet klokken 21:20.


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo