Hopp til innhold

Styremøte 2014 - 9. september

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 9. september 2014 kl 20:00 - 22:00
Forrige: 19. mai 2014 (Skype)
Forrige: 27. mai 2014 (Skype)
Forrige: 11. juni 2014 (Skype)
Forrige: 2. juli 2014 (Skype)
Forrige: 13. august 2014
Neste: 9. oktober 2014

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Regnskap og økonomi
3. Wikipedia Academy 2014 - status
4. Søknader
5. Strategisk årsplan for 2014-2015
Styret fastsette prosess for arbeidet med årsplan.
6. Evaluering av siste år
Diskusjon og oppsummering av ansattes innspill
Oppsummering av innspill fra WMF
Styret fastsette prosess for evalueringen
7. Wikipedia.no
8. Eventuelt
9. Neste møte og møteplan
Neste møter er planlagt 9.oktober.


Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Jarle Vines X
Erlend Bjørtvedt Delvis
Hogne Neteland X
Astrid Carlsen X
Trond Trosterud Delvis
Knut Hjelleset X
Ole Anders Flatmo X
Harald Groven (Vara) Delvis
Kontrollkomiteen X
Ansattrepresentant X

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat
Godtatt.
2. Regnskap og økonomi
Revisoren har ikke respondert på vår henvendelse om revisjon, og styret ber Jarle om å ta kontakt med revisoren og opprette kontakten og oppdraget.
Når revisoren har revidert 2013-regnskapet så legges revisorberetningen ved protokollen, ifm årsmøtets behandling av dette regnskapet.
FDC-midlene har kommet inn på konto, med halvparten av det bevilgede.


3. Wikipedia Academy 2014 (2015)
Trond orienterte om mail/brev han har sendt. Enkelte fagmiljøer på UiTø er positive til å være partner til arrangementet.
Styret diskuterte målgrupper (interne, eksterne) og innledere, og konkluderte med at det er aktuelt å invitere også folk fra WMF sentralt til Tromsø.
Styret gir Trond i mandat å sende brev om samarbeid til UiTø-miljøer og planlegge programmet videre. Diskusjon om hvem som inviteres.
Styret ser for seg arrangement på våren 2015. Får også mandat til å involvere partnere ved UiTø til å bidra til arrangementet.
Vurdere å invitere Wikimedia Estland / Finland, ifm at de har en prosess ift finsk-ugriske språkversjoner.


4. Søknader
Nasjonalbiblioteket har gitt avslag på søknaden om statsstøtte, og ga i stedet hele bevilgningen til en aktør (SNL).
Diskusjon om denne og andre søknader som WMNO har sendt og hvordan disse tas videre.
5. Strategisk årsplan for 2014-15
Utsettes til neste møte
6. Evaluering av siste år
Utsettes til neste møte
7. Wikipedia.no
Utsettes til neste møte, da Jarle ikke var til stede.
8. Eventuelt
Postadressen vedtas endret til
Wikimedia Noreg
Kolstadgata 1
0652 OSLO


Knut kom med en god nyhet:
OPCW har bedt om at Knut skal komme å holde et foredrag for dem. Dette kan samordnes med Fredsprissenteret. OPCW ble tildelt Nobels fredspris i 2013.
Astrid og Knut planlegger dette videre.


Årets Wikipedianer. Det er kommet en henvendelse på torget. Styret foreslås at årets wikipedianer offentliggjøres og tildeles på julebordet.
Julebord, kan kantina fungere? Julebord 28. november? Astrid sjekker tilgjengelighet.
9. Neste møte og møteplan
Neste møter er planlagt 9.oktober.