Hopp til innhold

Styremøte 2015 - 29. april (nytt styre)

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 29. april 2015 kl 20:00 - 21:30


Forrige: 8. januar 2015 (Skype)
Forrige: 23. mars kl. 20 (Skype)
Forrige: 17. april kl. 15 (forrige styre) Frivillghetshuset
Neste: 21. mai 2015 kl 18:30(Skype)


Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og referat
Valg av referent
2. Konstituering
Kort innledning ved nyvalgt styreleder
Kort presentasjon av styremedlemmene
Valg av kasserer og sekretær
3. Økonomi
Orientering fra gammelt styre.
4. Wikipedia Academy 2015
Arrangementkomiteen orienterer.
5. Rapportering til Foundation
Hogne og Astrid informerer. Arbeidsoppgaver fordeles.
6. Søknad til Foundation
Hogne og Astrid informerer.
7. Altibox
Astrid informerer.
8. Prosjektstatus
Jorid informerer
9. Inforamsjon fra de ansatte
Jorid informerer
10. Eventuelt
11. Neste møte og møteplan


Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Hogne Neteland (Styreleder) X
Guri Faller (Nestleder) X
Harald Groven X
Knut Hjelleset X
Trond Trosterud (delvis)
Tove Eivindsen X
Tore Sætre (Vara) X
Daglig leder ( Astrid Carlsen) X
Kontrollkomiteen X
Ansattrepresentant (Jorid) X

Referat

referent Guro


1. Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent!
Referent valgt til Guro
2. Konstituering
Sekretær velges til Astrid
Kasserer foreslått, og sjekkes med kandidaten.
3. Økonomi
Kort introduksjon av Hogne. Orientering av Astrid på enkelte punkter på vegne av Erlend. Hogne har ikke fått tilgang til konti/oversikt på økonomi p.t., og kan ikke orientere utover budsjett-tall.
Jorid løfter diskusjonspunkt rundt forlengelse kontrakter samt økonomisk usikkerhet m.t.p. Lønnsutbetalinger.
Det ønskes som diskusjons-punkt på neste møte.
Tove foreslår at styret innen neste (fysiske) møte, et forslag til å både avsette og løse usikkerheten ved de ansattforholdene. Kontantstrømmen må kontrolleres og sikres/prioriteres for å ivareta gode ansattforhold.
4. Wikipedia Academy 2015
Astrid orienterer angående avholdt Wikipedia Academy 2015, samt skriftlig kommentar fra Trond.
Godt oppmøte, og gode foredrag hold.
5. Rapportering til Foundation
Astrid informerer om pågående rapport-skriving til kvartalsrapport. (Innen 8.mai kan språkvask gjøres).
6. Søknad til Foundation
Hogne, samt Astrid informerer om søknaden, prosessen videre og kort om ønsket resultat.
Det oppgis lenke til søknad, tilfelle noen ønsker å kommentere, eller bare lese.
7. Altibox
Astrid har vært i kontakt med Altibox, som ønsket å støtte Wikimedia på et nasjonalt plan. De (repretentanter i san.fran.) informerte om Wikimedia Norge.
Dialog om mulig økonomisk og rekrutterings-støtte fra Altibox. Dialogen fortsetter fremover og nye møter skal avholdes.
8. Prosjektstatus
Jorid informerer om avsluttede, pågående og fremtidige prosjekter. Prosjektplan for høsten er under arbeid.
Jorid og Åse er veldig fornøyd med planen så langt.
9. Informasjon fra de ansatte
Jorid informerer om at det kommer ny praksis-student fra HIOA, som også skal skrive oppgave samtidig.
Astrid orienterer om kommende Berlin-tur.
10. Eventuelt
Ingen saker meldt.
11. Neste møte og møteplan
Astrid sender ut «doodle»/innkallelse til kommende møter.
Førstkommende møte blir i mai. Juni-møte bør inneholde en sommeravslutning. Planlegger også første møte for høsten.