Diskusjon:Styremøte 2015 - 29. april (nytt styre)

Fra Wikimedia Norge

Behov for ekstra midler til WMNO

I forbindelse med styremøte for nytt styre i Wikimedia Norge (WMNO) har jeg sendt følgende e-post til styreleder (se tekst under):


Har lest "Annual activity report 2014/2015" og der står følgende:

"The Board has not jet had the financial freedom in 2015 to extend contracts or obtain supplementary resources, to the extent we would ideally done, considering the ongoing activities and current projects. Increase in income from donations and government grants have not increased sufficiently in the last period, despite heavy efforts. The new board must continue this work and follow up ongoing processes."

Om jeg forstår det over rett så ønsker Wikimedia Norge (WMNO) ideelt sett mer midler. Spørsmålet jeg har stilt - og som jeg fremdeles ikke kan se å ha fått noe svar på - er hvorfor det ikke er tatt enkle grep for å kommunisere dette behovet for midler:

https://no.wikimedia.org/wiki/Wikimedia:Samfunnet

Så vidt jeg kan se er det eneste en eventuell bidragsyter får av tilbud er å bli medlem (200 kroner) alternativt kjøpe en kopp eller en T-skjorte. Hvis Trond Mohn (en bergenser som har gitt betydelige midler til ulike formål) tilfeldigvis skulle se WMNOs nettsider ser jeg ikke noe der som tilsier at foreningen kan bruke en million eller to.

Dersom ekstra midler er såpass viktig at det kan nevnes i en rapport til Wikimeedia Foundation (WMF) så bør det kanskje også fremtre på foreningens nettsted, ikke minst på nettstedet wikipedia.no som WMNO disponerer.

Ulf Larsen

Frivillig bidragsyter til Wikipedia

For ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at nevnte e-post også er postet på WNONs diskusjonsside "Samfunnet"


Jeg håper at det nyvalgte styret kan se på saken og gripe de åpenbare og enkle mulighetene foreningen har for å få tilgang til mer midler til sitt arbeide for å støtte de frivilliges kunnskapsdugnad. Ulflarsen (diskusjon) 28. apr. 2015 kl. 12:04 (CEST)Svar[svar]