Styremøte 2016 - 27. januar

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype
  Dato 27. januar kl 1830
  Forrige: 24. august 2015 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)
  Forrige: 21. september kl 19:00 (Skype)
  Forrige: 26. oktober kl 19:00 (Frivillghetshuset/Skype)
  Neste: 22. februar 2016 kl 18:30 (Skype)


  1. Godkjenning av innkalling og referat
  2. Økonomi, 4. kvartalsrapport (2. kvartal etter WMF-rapporteringsår)

  Pga sykdom har vi fått utsettelse til 12. februar. Neste utbetaling kommer 30 dager etter avlevert godkjent rapport. Kontrollkommiteen har bedt om regnskap for første og andre kvartal, vi har levert til og med tredje kvartal.

  3. Wikimedia Foundation
  4. Strategi

  Strategikomiteen har bestått av Tove, Harald og Hogne. Forslaget ble også presentert på markeringa av Wikipedia 15årsfeiring, forslaget er som følger:

  Visjon Wikimedia Norge skal være en synlig forkjemper for kunnskapsdeling og åpen tilgang til informasjon. Wikimedia Norge skal være den ledende norske organisasjonen for mennesker som støtter Wikipedia og de andre prosjektene til Wikimedia.

  Mål - Wikimedia Norge vil:

  • Øke kvaliteten på innholdet i Wikipedia-versjonene, med særlig vekt på versjonene på bokmål, nynorsk og nordsamisk
  • Øke mangfoldet blant bidragsyterne på Wikipedia
  • Øke bidraget til fri informasjon fra myndigheter og sivilsamfunnet
  • Støtte opp om aktiviteten til det frivillige miljøet som arbeider for fri informasjon og kunnskapsdeling

  Strategi

  • Øke kvaliteten på innholdet i Wikipedia-versjonene, med særlig vekt på versjonene på bokmål, nynorsk og nordsamisk
  Gjennom å:
  • Samarbeide med ulike institusjoner og organisasjoner som kan bidra til bedre kvalitet
  • Lage møteplasser mellom samarbeidspartnere og det frivillige miljøet slik at det frivillige miljøet får tilgang til gode ressurser
  • Gi praktisk og økonomisk støtte til initiativ for kvalitetsforbedring fra medlemmer og andre bidragsytere
  • Samarbeide med Wikimedia i andre land
  • Øke mangfoldet blant bidragsyterne på Wikipedia
  Gjennom å:
  • Tilby kurs og lage møteplasser for å få flere bidragsytere fra grupper med lav representasjon
  • Samarbeide med institusjoner og organisasjoner som kan bidra fra områder med lav representasjon
  • Søke etter nye og støtte kvinnelige bidragsytere.
  • Øke bidraget til fri informasjon fra myndigheter og sivilsamfunnet
  Gjennom å:
  • Oppfordre myndigheter, institusjoner og miljø til deling av informasjon og arkivmateriale under en fri lisens.
  • Være en støtte til myndigheter, institusjoner og miljø som vil dele kunnskap og arkivmateriale.
  • Være en tydelig stemme i offentlige debatter om kunnskapsdeling.
  • Informere om de ulike Wikimedia-prosjektene.
  • Støtte opp om aktiviteten til det frivillige miljøet som arbeider for fri informasjon og kunnskapsdeling
  Gjennom å: 
  • Være tilrettelegger og igangsetter for samarbeid i det frivillige miljøet og mellom det frivillige miljøet og ulike fagmiljøer.
  • Gi praktisk og økonomisk støtte til initiativ fra medlemmer og andre bidragsytere
  • Samarbeide med råd, utvalg og private aktører for å nå nye bidragsytere
  • Verve flere medlemmer for å få en tyngre vekt inn mot myndigheter, fagmiljø og presse.
  • Arrangere temavise konkurranser
  5. Bankkort

  Kontoret trenger et bankkort for utlegg. DNB anbefaler at vi inngår avtale om Bedriftspakken Partner.

  6 Årsmøte 2016

  Årsmøte 2016 vil bli avholdt på Frivillighetshuset torsdag 7. april klokken 18:00

  7. Informasjon fra de ansatte
  8. Eventuelt

  wikipedia.no-portal Wikimedia Conference 2016 - reise og opphold. Wikimania 2016

  9. Neste møte

  Møteplan: mandag 22. februar, onsdag 16. mars, mandag 18. april, onsdag 25. mai, mandag 13. juni


  Tilstede

  Medlemmer Tilstede Fraværende
  Hogne Neteland (Styreleder) X
  Guro Faller (Nestleder) X
  Harald Groven X
  Knut Hjelleset X (Var med på vedtakene)
  Trond Trosterud X
  Tove Eivindsen X
  Tore Sætre (Vara) X
  Daglig leder ( Astrid Carlsen) X
  Kontrollkomiteen X
  Ansattrepresentant ( Jorid Martinsen) X (delevis)

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat

  Innkalling og referat godkjent

  2. Økonomi, 4. kvartalsrapport (2. kvartal etter WMF-rapporteringsår)

  2. kvartalsrapport etter WMF-rapporteringsår blir levert innen 12. februar fra Wikimedia Norge sin regnskapsfører. Utbetaling av støtte fra Wikimedia Foundation blir foretatt når Wikimedia Norge har levert halvårsrapporten til Wikimedia Foundation. Astrid får god hjelp av Jeblad og Jon Harald til deler av rapporteringen. Frist for levering er 12. februar. Wikimedia Norge kan forevente å ha midlene på konto ca en uke senere. Organisasjonen er likvid.

  Kontrollkomiteen har fått regnskap for de tre første kvartal 2015. 2. kvartalsrapport etter WMF-rapporteringsår og prosjektregnskap er ikke ferdigstilt ennå, disse blir formidlet styre og kontrollkomiteen så snart de foreligger. De er forsinket grunnet sykdom.

  3. Wikimedia Foundation

  Utkast til søknad presenteres på styremøte 16. mars. Astrid har ansvar for utkastet.

  4. Strategi

  Strategien ble vedtatt.

  Hogne/Tove lager en versjon på Nynorsk og Engelsk

  5. Bankkort

  Vedtatt å inngå DNB Bedriftspakken Partner.

  6. Årsmøte 2016

  Årsmøte 2016 vil bli avholdt på Frivillighetshuset torsdag 7. april klokken 18:00. Det vil bli avholdt styremøter i forkant og etterkant av årsmøtet. Hogne lager et forslag til vedtekter til styremøtet 22. februar.

  7. Informasjon fra de ansatte

  Jorid og Astrid informerte

  8. Eventuelt

  wikipedia.no-portal: Utsatt til neste møte

  Wikimedia Conference 2016: Hogne, Jorid og Astrid er påmeldt. Jorid og Astrid har søkt om plass på Wikimedia Foundations prekonferanse torsdag 21.4

  Wikimania 2016: Utsatt til neste møte.

  9. Neste møte

  Møteplan: mandag 22. februar, onsdag 16. mars, mandag 18. april, onsdag 25. mai, mandag 13. juni