Styremøte 2016 - 22. februar

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype
  Dato 22. februar kl 1830


  Forrige: 24. august 2015 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)
  Forrige: 21. september kl 19:00 (Skype)
  Forrige: 26. oktober kl 19:00 (Frivillghetshuset/Skype)
  Forrige: 27. januar kl 18:30 (Skype)
  Neste: 16. mars 2016 kl 18:00 (Frivillghetshuset/Skype)

  Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  2. Økonomi
  3 Årsmøte 2016
  • Endring av vedtekter
  • Styrets beretning
  • Årsmøtet - deltakere via Skype
  4. Informasjon fra de ansatte
  5. Eventuelt

  wikipedia.no-portal

  Wikimania 2016 - deltakelse ansatte eller styremedlemmer?

  6. Neste møte

  Møteplan: onsdag 16. mars, torsdag 7. april, onsdag 25. mai, mandag 13. juni


  Tilstede

  Medlemmer Tilstede Fraværende
  Hogne Neteland (Styreleder)
  Guro Faller (Nestleder)
  Harald Groven
  Knut Hjelleset
  Trond Trosterud x
  Tove Eivindsen
  Tore Sætre (Vara)
  Daglig leder ( Astrid Carlsen) x
  Kontrollkomiteen
  Ansattrepresentant ( Jorid Martinsen) x

  Referat

  Styremøtet var ikke vedtaksdyktig, det foreligger ikke referat.
  Neste møte

  Doodle for ekstraordinært styremøte er sendt ut for å få vedtatt dokumenter innen fristen til årsmøtet. Møteplan: onsdag 16. mars, mandag 18. april, onsdag 25. mai, mandag 13. juni