Hopp til innhold

Styremøte 2016 - 22. februar

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 22. februar kl 1830


Forrige: 24. august 2015 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)
Forrige: 21. september kl 19:00 (Skype)
Forrige: 26. oktober kl 19:00 (Frivillghetshuset/Skype)
Forrige: 27. januar kl 18:30 (Skype)
Neste: 16. mars 2016 kl 18:00 (Frivillghetshuset/Skype)

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Økonomi
3 Årsmøte 2016
  • Endring av vedtekter
  • Styrets beretning
  • Årsmøtet - deltakere via Skype
4. Informasjon fra de ansatte
5. Eventuelt

wikipedia.no-portal

Wikimania 2016 - deltakelse ansatte eller styremedlemmer?

6. Neste møte

Møteplan: onsdag 16. mars, torsdag 7. april, onsdag 25. mai, mandag 13. juni


Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Hogne Neteland (Styreleder)
Guro Faller (Nestleder)
Harald Groven
Knut Hjelleset
Trond Trosterud x
Tove Eivindsen
Tore Sætre (Vara)
Daglig leder ( Astrid Carlsen) x
Kontrollkomiteen
Ansattrepresentant ( Jorid Martinsen) x

Referat

Styremøtet var ikke vedtaksdyktig, det foreligger ikke referat.
Neste møte

Doodle for ekstraordinært styremøte er sendt ut for å få vedtatt dokumenter innen fristen til årsmøtet. Møteplan: onsdag 16. mars, mandag 18. april, onsdag 25. mai, mandag 13. juni