Hopp til innhold

Årsmøte 2016/Forslag til Retningslinjer for Valgkomitéen i Wikimedia Norge

Fra Wikimedia Norge

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN I WIKIMEDIA NORGE

En valgkomité skal mellom hvert ordinære årsmøte vurdere mulige kandidater til verv i organisasjonen og presentere sitt forslag og begrunnelse til årsmøtet når det blir krevd. Komiteen består av 3 medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomiteen har generell taushetsplikt. Det sittende styret avgir innstilling for valg av denne komiteen.

Valgkomiteen er ansvarlig for at alle medlemmer i styret får skriftlig melding om hvorvidt de er på valg eller ikke. Innstilte kandidater til styret og kontrollkomiteen skal orienteres om innstillingene av valgkomiteen før innstillingene offentliggjøres.

Valgkomiteen er ansvarlig for å innhente forslag på kandidater til alle ledige tillitsverv.

Valgkomiteen organiserer og overvåker alle valg til årsmøtet i Wikimedia Norge, jfr. foreningens vedtekter § 7a.

På årsmøtet skal valgkomiteen holde regnskap med hvem av de fremmøtte som har stemmerett og er valgbare. Medlemslisten er etter årsmøtevedtak i 2010 ikke offentlig, men fremmøtte medlemmer valgkomiteen ikke kjenner igjen vil overfor komiteen måtte opplyse om hvem de er for å kunne bruke stemmeretten sin. Til fullmakter legges derfor kopi av fullmaktgivers legitimasjon ved, for mulighet til kontroll. Fullmakter og informasjon om hvilket medlem som representerer kan sendes komiteen på forhånd.