Årsmøte 2017/Forslag til vedtektsendringer

Fra Wikimedia Norge

ingen forslag til vedtektsendringer er mottatt innen fristen.