Årsmøte 2017

Fra Wikimedia Norge
Hopp til: navigasjon, søk
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Årsmøte 2017 i Trondheim
Det innkalles med dette til årsmøte i Wikimedia Norge, lørdag 25. mars 2017, klokken 11:00 i Trondheim.

Årsmøtet kunngjøres og gjennomføres som vedtatt i styremøtet 2016 - 26. november, og i overensstemmelse med gjeldende vedtekter.

Årsmøtet avholdes i Work-Work i Trondheim (Adresse: Munkegata 58) 25. mars, klokken 11:00.

Alle forslag (politisk, budsjett, valg, osv) måtte være styret i hende senest onsdag 23. februar 2017. Styret kan nås på e-postadressen wikimedia-no-styre-at-lists.wikimedia.org.

Agenda

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenne medlemmenes stemmerett
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to protokollunderskrivere
 2. Årsmelding og orienteringer
 3. Regnskap for 2016
  1. Styrets beretning
  2. Kontrollkomiteens beretning
  3. Valgkomiteens beretning
  4. Revisjonsberetning for 2016
 4. Budsjett og kontingent for 2017
  1. Styrets budsjettforslag for 2017-2018
  2. Vedtektsendringer
   1. Forslag til vedtektsendringer, se Årsmøte 2017/Forslag til vedtektsendringer
  3. Andre forslag
 5. Valg
  1. Valg av nytt styre. Se: Årsmøte 2017/Valgkomiteens innstilling til nytt styre
  2. Valg av revisor
  3. Valg av valgkomite
  4. Valg av kontrollkomite
 6. Takk for oppmøte, ved leder

Fra Styret

Årsmelding
Regnskap, budsjett og kontingent
Valg

Fra Kontrollkomiteen

Årsmelding:

Fra Valgkomiteen

Fra revisor

Fra medlemmer / Innkomne saker

Protokoll


Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg

Wikimedia Norge
Kolstadgata 1
0652 Oslo