Årsmøte 2017

  Fra Wikimedia Norge
  Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

  Årsmøte 2017 i Trondheim
  Det innkalles med dette til årsmøte i Wikimedia Norge, lørdag 25. mars 2017, klokken 11:00 i Trondheim.

  Årsmøtet kunngjøres og gjennomføres som vedtatt i styremøtet 2016 - 26. november, og i overensstemmelse med gjeldende vedtekter.

  Årsmøtet avholdes i Work-Work i Trondheim (Adresse: Munkegata 58) 25. mars, klokken 11:00.

  Møtet vil bli strømmet på Wikimedia Norge sin Youtube-kanal. Medlemmer som ønsker å stemme elektronisk må gi melding om dette innen 22. mars til Astrid Carlsen, astrid@wikimedia.no. Informasjon om hvordan man kan stemme via sms blir tilsendt medlemmene som vil stemme på denne måten.

  Alle forslag (politisk, budsjett, valg, osv) måtte være styret i hende senest torsdag 23. februar 2017. Styret kan nås på e-postadressen wikimedia-no-styre-at-lists.wikimedia.org.

  Agenda

  1. Konstituering
   1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
   2. Godkjenne medlemmenes stemmerett
   3. Valg av møteleder
   4. Valg av referent
   5. Valg av to protokollunderskrivere
  2. Årsmelding og orienteringer
  3. Regnskap for 2016
   1. Styrets beretning
   2. Kontrollkomiteens beretning
   3. Valgkomiteens beretning
   4. Revisjonsberetning for 2016
  4. Budsjett og kontingent for 2017
   1. Styrets budsjettforslag for 2017-2018
   2. Vedtektsendringer
    1. Styret har ikke mottat forslag til vedtektektsendringer innen fristen
   3. Andre forslag
    1. Styret har ikke mottat andre forslag innen fristen
  5. Valg
   1. Valg av nytt styre. Se: Årsmøte 2017/Valgkomiteens innstilling til nytt styre
   2. Valg av revisor
   3. Valg av valgkomite
   4. Valg av kontrollkomite
  6. Takk for oppmøte, ved leder

  Fra Styret

  Årsmelding
  Regnskap, budsjett og kontingent
  Valg

  Fra Kontrollkomiteen

  Årsmelding:

  Fra Valgkomiteen

  Fra revisor

  Fra medlemmer / Innkomne saker

  Styret har ikke mottat noen saker innen fristen.

  Protokoll


  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo