Årsmøte 2017/Valgkomiteens innstilling til styre

Fra Wikimedia Norge

Forslag til styre

  • Hogne Neteland, leder (ikke på valg)
  • Guro Faller, gjenvalg som nestleder (2017-2019)
  • Andrea Tiltnes, gjenvalg som styremedlem (2017-2019)
  • Harald Groven, gjenvalg som styremedlem (2017-2019)
  • Tore Sætre, styremedlem (ikke på valg)
  • Trond Trosterud, styremedlem (ikke på valg)

Oslo, 10. mars 2017

For valgkomiteen i WMN, Ole Anders Flatmo