Hopp til innhold

Årsmøte 2017/Valgkomiteens innstilling til kontrollkomite

Fra Wikimedia Norge

Følgende personer foreslås til kontrollkomiteen:

  • Trygve Nodeland
  • Kjetil Ree
  • Morten O. Haugen


Oslo, 10.03.2017
For valgkomiteen i WMN,
Ole Anders Flatmo