Årsmøte 2018/Andre forslag

Fra Wikimedia Norge

Forslag 1 til årsmøtet Wikimedia Norge, 2018

Ulf Larsen stiller følgende forslag til årsmøtet:

  • Minst én prosent av våre lesere bør verves som medlemmer (antatt minst tre millioner lesere, altså minst 30 tusen medlemmer) via bannermeldinger (centralnotice) og andre kanaler.
  • Wikimedia Norge (WMNO) må legge til rette ved et apparat for enkel betaling og oppfølging (automagisk trekk av kontingent hvert år om den ikke sies opp).
  • Kontingenten bør settes lavt og derved signalisere at det er lett å støtte, samtidig som det bør vurderes å å bruke et signalnummer, (én felles kontingentsats, f.eks 123 som både peker på noe grunnleggende, og som står ut i en kontooversikt).
  • I samsvar med punktene over bør WMNO unnlate å søke støtte til leksikon fra det offentlige. SNL trenger pengene, vi har nytte av SNL og vi klarer oss selv.

Begrunnelse

Wikipedia har i løpet av få år gått fra å være et hobbyprosjekt for noen få, til et verktøy for nesten alle, men et verktøy som er svært ulikt fordelt. De i Norge som behersker engelsk godt har en stor fordel. Wikipedia på engelsk har mange flere, og som regel mer utfyllende artikler enn Wikipedia på nordsamisk, nynorsk og bokmål.

For å få bedre versjoner av Wikipedia på de to offisielle norske språk trengs flere frivillig bidragsytere, og disse må både oppmuntres til å begynne, og støttes når de er i gang. En vesentlig økning i antall medlemmer vil både gi en bedre økonomi og derved flere muligheter for å støtte de frivillige deltakerne i kunnskapsdugnaden, men vil også gi mer gjennomslag overfor andre organisasjoner og det offentlige.

Noen vil hevde at 20 tusen medlemmer er urealistisk. Redningsselskapet har rundt 100 tusen, Turistforeningen rundt 300 tusen medlemmer og begge har både høyere kontingent og mindre rekrutteringsfelt. De fleste har ikke båt, og kun et mindretall går i fjellet. Men nesten alle bruker Wikipedia. I og med at Wikipedia er blant de ti mest brukte nettsteder i Norge vil bannermeldinger nå bredt ut. Koblet med støtteerklæringer fra alle de som liker oss, f.eks "Forsvarssjefen og leder for ICANN er uenig om mye - men vi både bruker og støtter Wikipedia", så bør vi raskt kunne få tusenvis av nye medlemmer.

Punktet om å ikke søke støtte som leksikon er et grep for å synliggjøre at vi klarer oss selv, og at vi mens SNL har sitt bidrag fra staten så trenger vi et bidrag fra deg.

På noen få år har vårt kunnskapsdugnad nådd lenger enn de fleste av oss kunne forestilt seg når vi begynte. Men vi har såvidt begynt, det er svært mange artikler som bør forbedres, og enda flere som må opprettes. Selv om det å bidra til Wikipedia for så godt som alle av oss er en svært interessant hobby, så er resultatet så viktig for samfunnet og for våre språk at vi må gjøre hva vi kan for å løfte Wikipedia ytterligere.

Med 30 tusen medlemmer og en kontingent på 123 kroner i året vil vi hvert år få inn over 3,6 millioner kroner, dvs. over det dobbelte av hva vi i dag får fra Wikimedia Foundation (WMF). I tillegg til større handlerom gir det mer tyngde som organisasjon.

Bemerk til sist at i forslaget er "bør" benyttet en rekke ganger, vi kan selvfølgelig ikke bestemme hvor mange som skal melde seg inn i WMNO. Det vi kan bestemme på årsmøtet er at foreningen skal arbeide i retning av det, følgelig står det at WMNO må legge til rette... osv.

Med vennlig hilsen

Ulf Larsen