Hopp til innhold

Årsmøte 2018

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Årsmøte 2018 i Oslo
Det innkalles med dette til årsmøte i Wikimedia Norge, 3. mars kl 11:00 på Samisk hus i Oslo (Adresse: Dronningensgate 8b).
Samme helgen som årsmøte avholdes inviterer Wikimedia Norge til wikitreff, dronesafari og wikidata-workshop. Mer info og påmelding på denne siden.

Årsmøtet kunngjøres og gjennomføres som vedtatt i styremøtet 2017 - 28. november, og i overensstemmelse med gjeldende vedtekter. (Ble kunngjort 28. november 2017 kl. 19:12‎.)
Møtet vil bli strømmet på Wikimedia Norge sin YouTube-kanal.

Medlemmer som ønsker å stemme elektronisk må gi melding om dette innen 26. februar til Astrid Carlsen, astrid@wikimedia.no. Informasjon om hvordan man kan stemme via sms blir tilsendt medlemmene som vil stemme på denne måten.

Alle forslag (politisk, budsjett, valg, osv) måtte være styret i hende senest torsdag 15. februar 2018. Styret kan nås på e-postadressen wikimedia-no-styre-at-lists.wikimedia.org.Agenda

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenne medlemmenes stemmerett
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to protokollunderskrivere
 2. Årsmelding og orienteringer
 3. Regnskap for 2017
  1. Styrets beretning
  2. Kontrollkomiteens beretning
  3. Valgkomiteens beretning
  4. Revisjonsberetning for 2017
 4. Budsjett og kontingent for 2018
  1. Styrets budsjettforslag for 2018-2019
  2. Vedtektsendringer
  3. Andre forslag
 5. Valg
  1. Valg av nytt styre. Se: Årsmøte 2018/Valgkomiteens innstilling til nytt styre
  2. Valg av revisor
  3. Valg av valgkomite
  4. Valg av kontrollkomite
 6. Takk for oppmøte, ved leder

Fra Styret

Årsmelding
Regnskap, budsjett og kontingent
Valg

Fra Kontrollkomiteen

Årsmelding:

Fra Valgkomiteen

Fra revisor

Fra medlemmer / Innkomne saker

Saker som ble levert styret innen torsdag 15. februar 2018

Protokoll


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo