Hopp til innhold

Årsmøte 2018/Kontrollkomiteens årsmelding

Fra Wikimedia Norge

Kontrollkomiteens ble opprettet ved deling av Valg- og kontrollkomiteen i 2016. Komiteens oppgave er ifølge retningslinjene å kontrollere at organisasjonen fungerer etter vedtektenes bokstav og ånd, at Årsmøtets vedtak blir satt ut i livet, at organisasjonen følger god forretningsorden, behandler habilitetsspørsmål, og at valg foregår på en demokratisk og korrekt måte. Kontrollkomiteen skal framlegge en egen rapport på hver ordinære generalforsamling om sitt arbeid og hvordan organisasjonen har fungert foregående år.

Kontrollkomiteen har i 2017-2018 bestått av

  • Trygve Nodeland (leder)
  • Kjetil Ree, og
  • Morten O. Haugen.

Komiteen har i løpet av året holdt kontakt per epost og på møter i Litteraturhuset. Komiteens leder har i løpet av året svart på enkelte spørsmål fra organisasjonens daglige leder. Komiteen ser positivt på at organisasjonen stiller spørsmål. Det er komiteens oppfatning at styret i Wikimedia Norge har utført sine plikter samvittighetsfullt og i tråd med foreningens vedtekter, retningslinjer og strategier.

Oslo, 26.02.18 --Trygve W Nodeland (diskusjon) 26. feb. 2018 kl. 17:59 (CET)[svar]