Årsmøte 2018/Styrets innstilling til ny valgkomité

    Fra Wikimedia Norge

    Til valkomiteen instiller styret at sittende valgkommite forstetter:

    • Ole Anders Flatmo
    • Helge Høifødt
    • Ida Scott