Årsmøte 2018/Valgkomiteens innstilling til kontrollkomite

  Fra Wikimedia Norge

  Valgkomiteens innstilling til ny kontrollkomité i Wikimedia Norge:


  • Trygve Nodeland velges som komitemedlem for perioden 2018-2019
  • Morten O. Haugen velges som komitemedlem for perioden 2018-2019  For valgkomiteen i Wikimedia Norge, Ole Anders Flatmo.

  Innstilling publisert 14. februar 2018