Hopp til innhold

Årsmøte 2018/Valgkomiteens innstilling til kontrollkomite

Fra Wikimedia Norge

Valgkomiteens innstilling til ny kontrollkomité i Wikimedia Norge:


  • Trygve Nodeland velges som komitemedlem for perioden 2018-2019
  • Morten O. Haugen velges som komitemedlem for perioden 2018-2019For valgkomiteen i Wikimedia Norge, Ole Anders Flatmo.

Innstilling publisert 14. februar 2018