Styremøte 2017 - 28. november

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Frivillighetshuset i Oslo + Skype
  Dato 28. november 2017 klokken 18:00–21.00
  Forrige: 15. september kl 18:00 (Tøyen Start-up Village, Oslo)

  Deltakere

  Bekreftede deltakere

  Fraværende deltakere

  Ikke bekreftede deltakere

  Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  2. Strategi
  • Gjennomgang over foreslåtte endringer i stategien
  • Opprette en rapport over strategiprosessen.
  3. Økonomi

  Kvartalsrapport for juli-august-september er publisert her

  4. Årsmøte og styrevalg

  - Årsmøte, forslag om dato og sted: 24.2-25.2 på Samisk hus i Oslo

  - Innspill til valgkomiteen for valg av styre i årsmøtet

  5. Årets Wikipedianer
  6. Informasjon fra de ansatte
  • Orientering fra de ansatte er postet her.
  7. Forslag til omlegging av regnskapsrutiner fra daglig leder

  - Etter innspill fra regnskapsfører foreslås å forenkle noen godkjenningsrutiner i regnskapssystemet WMNO bruker

  8. Regionalt Nordisk møte høsten 2018 i Stockholm

  Hogne Informerer

  Utsettes til senere

  x. Wikimedia Norge og samarbeidspartnere

  En overordnet, strategisk gjennomgang av samarbeidene vi har. Underlag: https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Engagement_Insights/2016-17_Report/Programs

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat

  Innkalling og referat ble godkjent Godkjent

  2. Strategi

  Strategien vart gjennomgått:. Et utkast til denne blir sendt til styret og enkelte andre interessenter for kommentar.

  3. Økonomi

  Astrid orienterte om status på økonomi.

  4. Årsmøte og styrevalg

  - Årsmøte blir lørdag 3. mars 2018. Astrid undersøker muligheten for å ha det på Samisk hus i Oslo.

  - Styrevalg: Alle bør ta stilling til om de stiller eller ikke i styret.Guro og Astrid tar initiativ til et møte med valgkomiteen før jul, med innspill fra dagens styremedlemmer.

  5. Årets Wikipedianer

  Avgjøres via egen prosess

  6. Informasjon fra de ansatte

  Tatt til etterretning

  7. Forslag til omlegging av regnskapsrutiner fra daglig leder

  Astrid tar en runde med Foundation og skaffer til veie dokumentasjon på at regnskapsrutinene kan lempes på.

  8. Regionalt Nordisk møte høsten 2018 i Stockholm

  Wikimedia Sverige ønsker å arrangere konferanse for Nordisk samarbeid. Wikimedia Norge vil få ansvar for noe av programmet.