Orientering fra ansatte

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk
Oversett denne siden; Denne siden inneholder endringer som ikke har blitt markert for oversettelse.

Andre språk:
English • ‎norsk bokmål

I forkant av hvert styremøte i Wikimedia Norge postes det her en oversikt over de ansattes arbeid.

Styremøte 29. november 2018

Støtteordninger og prosjekter

 • Fordeling av Retriever-tilganger:
 • Wikistipend:
 • Presseakkrediteringer:
 • Nyhetsbrev:
 • Wikitreff:
 • Bodil Biørn-prosjektet
 • Rødlenke-prosjektet
 • Samisk-prosjektet

Reiser:

 • Sametinget, deltakelse komité møter, Karasjok, 11.–14 september
 • WikiNem, konferanse, Stockholm, 5.–7. oktober
 • Glam-Wiki, konferanse, Tel Aviv, 2.–5. november. Vi presenterte Bodil Biørn-prosjektet sammen med Wikimedia Armenia
 • IMAGE AND RESEARCH, 15th International Conference 22.–23. november: Vi presenterer paper sammen med Riksarkivet om Bodil Biørn-prosjektetAdministrasjon

 • Kommunikasjonsrapport for september–november 2018
 • Årsrapport:
 • Site visit:
 • Søknader:
 • Nye kontorlokaler:


Styremøte 3. september 2018

Støtteordninger og prosjekter

Drone-prosjektet: Dronen har blitt brukt av 3 frivillige i løpet av sommeren. Vinterhalvåret lånes den ut til Wikimedia-organisasjon i Ghana.

Nyhetsbrev: Sendt ut 27. august

Wikitreff: på Litteraturhuset 4. september. Wikidata-workshop er satt opp 10. november.

Wikistipend: Søknadsfrist for neste runde er 15. september.

Konkurranser: Vi har arrangert Ukens konkurranse om samisk kultur. Kommende konkurranser: Wiki Loves Monuments skjer i september, skrive- og fotokonkurranse om kulturminner. Rødlenke-prosjektet: konkurranse arrangeres i desember. Nordsamisk-prosjektet: konkurranse arrangeres i januar.

Bodil Biørn- prosjektet: Første fase av prosjektet er avsluttet i samarbeid med Wikimedia Armenia og Riksarkivet. Prosjektet skal presenteres på Glam wiki Conference i Tel Aviv i oktober 2018 sammen med Wikimedia Armenia og paper er antatt til Image and Research International Conference i Girona i oktober 2018. Skrives sammen med Riksarkivet. Vi søker Kulturrådet 4. September om finansiering til fase to av prosjektet.

Digitalt Museum til Wikimedia Commons: Vi har startet et prøveprosjekt for å laste opp bilder fra Vestfoldmuseene (via Digitalt museum) til Wikimedia Commons. Det er basert på et skript laget av Wikimedia Sverige, som må tilpasses norske forhold før det vil fungere som det skal.

OsloMet: Etter godt samarbeid rundt praksisstudenter fra OsloMet starter de i høst opp et eget praksisfag (valgfag) utarbeidet sammen med oss og Nasjonalbiblioteket. En gruppe studenter skal jobbe med Rødlenke-prosjektet.

Nasjonalbiblioteket: en 50 %-stilling knyttet til Rødlenke-prosjektet blir opprettet i 6 måneder fra 1. september i samarbeid mellom oss og Wikimedia Norge. Bruker: IdaScott er ansatt i engasjementet. Arbeidssted er hos Nasjonalbibliotektet. Mix’n’match-verktøyet er brukt på bibsys/oria-basen mot Wikidata og på den samiske bibliografien mot Wikidata. Ca. 30 000 elmenter er lagt til nå.

EU Policy:Vårt bidrag for 2017-2018 er overført til Wikimedia Deutschland. Opphavsrettsreformen i EU er saken det jobbes mest med. Saken kommer opp igjen i september.

Reiser

 • Celtic Knot, konferanse: én ansatt deltok og holdt presentasjon.
 • Riddu Riddu, festival for urfolk: én ansatt og en frilanser deltok.
 • Wikimania, konferanse: alle ansatte deltok. Vi holdt to presentasjoner.
 • Márkomeannu, samisk festival: to ansatte deltok som del av Nordland fylkesbibliotek.

Administrasjon

Handlingsplan for 2018–2019 er delt her.

Kommunikasjonsrapport for denne perioden. Facebook og Instagram-kontoen vår gir en god oversikt over mye av arbeidet vårt.

EEA Grants and Norway Grants: Vi har registrert oss på EEA Grants and Norway Grants og er med som expert partner i en søknad med flere partnere sendt juni 2018 av en estisk organisasjon.

WikiNem i Stockholm i oktober: WMSE skriver at styreleder har frist til 26. august til å melde inn 5 deltakere fra Wikimedia Norge.

Søknader om økonomisk støtte: Søknad om momsrefusjon ble sendt 1. september. Vi har også søkt støtte fra flere hold til arbeidet med både bedring av kjønnsubalansen på Wikipedia og til nordsamisk Wikipedia i perioden. Vi har fått avslag på søknadene, men de har likevel vært til nytte i å utvikle ideer for videre arbeid.

Internasjonalt strategiarbeid: Daglig leder er med Working Group Diversity knyttet til det internasjonale strategiarbeidet og har forpliktet seg til 5 arbeidstimer i uka til dette arbeidet.

Besøk fra Wikimedia Foundation: Vi får besøk fra Wikimedia Foundation i oktober i 2-3 dager for gjennomgang av regnskap og møter med styret, samarbeidspartnere, frivillige og ansatte.

Frivillighetshuset: det er en opprydding i leietaker/utleier-forholdet på Frivillighetshuset. Daglig leder i WMNO har siste året vært styreleder i Frivillighetshuset og har brukt mye tid på dette i sommer. Hun går av som styreleder 3. september 2018.

Styremøte 3. juni 2018

Støtteordninger og prosjekter

Lenke til handlingsplan for 2017–2018

 • Bodil Biørn-prosjektet er snart i havn fra vår side. Vi har presentert det på Wikimedia Conference i Berlin, hos Wikimedia Armenia og hatt et seminar hos Riksarkivet om prosjektet. Vi undersøker om det kan forlenges sammen med samarbeidspartnerne våre.
 • Mai: vi har hatt en praksisstudent fra OsloMet hos oss.
 • Vi deltok med en presentasjon hos Riksantikvaren den 8. mai (lukket arrangement).
 • 15. mai var det wikitreff på Litteraturhuset. Neste treff blir 4. september.
 • 20. mai ble Retriever-tildelinger fordelt på nytt.
 • Vi har støttet søknader om presseakkreditering, stipend og vært referanse for frivillige.
 • 23. mai holdt vi kurs for Norsk Komponistforening, som en del av Art&Feminism.
 • 28. mai-30. mai deltok vi på Oslo Freedom Forum. 4 frivillig var med, herunder en wikipedianer fra Sverige/Marokko og en wikipedianer fra Iran.
 • 30. mai hadde vi et arrangement hos Riksarkivet om Bodil Biørn som vil bli dekket i Nordisk Arkivnytt.
 • Vi har startet et samarbeid med Vestfoldmuseene og skal teste et script fra Digitalmuseum til Wikimedia Commons.
 • 14. juni skal vi ha et wikipedia-kurs på OsloMet.


Inngåtte partnerskap
Fra mai er vi en av samarbeidspartnerne til organisasjonen Whose Knowledge. De jobber med "... a global campaign to center the knowledge of marginalized communities (the majority of the world) on the internet."

I mai 2018 inngikk vi et partnerskap med NetBlocks. Dette er arbeidsområde til NetBlocks: "NetBlocks is striving for an open and inclusive digital future for communities around the world." Partnerskapet vårt ble annonsert under Oslo Freedom Forum.


Reiser
Ansatte og styreleder deltok på Wikimedia Conference i Berlin i april. Hovedtema for konferansen var den internasjonale strategiske retningen. WMNO må ta stilling til hvordan vi best kan og vil bidra i utformingen.
I forbindelse med Bodil Biørn-prosjektet var daglig leder i Armenia og besøkte Wikimedia Armenia og Genocide Museum i Jerevan i mai.


Antatte konferansepresentasjoner
Til konferansen Celtic Knot
Til konferansen Wikimania, nr 230.


Konferansepresentasjoner til vurdering
Glam wiki conference, Tel Aviv. Forslag send inn sammen med David Sayoran i Wikimedia Armenia


Presse
Vi har medvirket i artikler i Klassekampen, i Vårt Land, bloggen til NRKbeta, Mediamax i Armenia og Dagsnytt18 på NRK.

Administrasjon

Kommunikasjonsrapport for denne perioden. Facebook og Instagram-kontoen vår gir en god oversikt over mye av arbeidet vårt.
Handlingsplan for neste år er publisert her.
Daglig leder har sammen med sekretær i styre laget en oversikt over styrets oppgaver og et årshjul som kan strukturere arbeidet til styret.
Fordelt på 2 ansatte har vi hatt 5 uker sykemeldinger i april og mai.Kontoret vil være sommerstengt uke 31 og 32, og det meste av juli er de ansatte på reisefot, se oversikt i årets handlingsplan her.


Søknader

 • 1. april søkte vi Wikimedia Foundation om støtte. Wikimedia Foundation sin staff assessment er publisert her. Finansieringsordningen til Wikimedia Foundation endres fra og med 2020. Vi vet ennå ikke hvordan den nye ordningen blir og det utgjør en stor usikkerhet for oss. i 2019 får vi utbetalt samme sum som vi innvilges i år. Vi får svar i begynnelsen av juni.
 • Vi har sammen med Wikimedia Sverige og Wikimedia Finland søkt Nordisk Jämställhetsfond om støtte til et mangfolds-prosjekt. Vi får svar i mai/juni.
 • Vi har i tillegg søkt om støtte til nordsamisk Wikipedia-prosjektet og til gender gap-arrangement. Vi får svar på disse to søknadene i juni.Styremøte 20. februar 2018

Støtteordninger og prosjekter

Undervisning

 • Et heldagskurs i Wikipedia-redigering ble avholdt på Åsane folkehøgskole i januar.
 • 9. februar holdt vi undervisning på Universitetet i Oslo for 52 deltakere. En frivillig bidragsyter deltok for å se hvordan ansatt i WMNO underviser.
 • To fredager i februar har én ansatt og én frivillig holdt kurs i Wikipedia-redigering for flyktninger i bydel Gamle Oslo.

Bodil Biørn-prosjektet
Wikimedia Norge har fått 100 000 i støtte for å gjøre en bildesamling etter Bodil Biørn tilgjengelig på Wikimedia Commons. Vi har inngått en avtale med tidligere praksisstudent Sabine Rønsen om å transkribere bildetekstene. Daglig leder reiser til Armenia i begynnelsen av mai og møter Wikimedia Armenia. 30. mai inviterer Wikimedia Norge og Riksarkivet alle wikipedianere til dugnad for å arbeide med bildetekstene. Prosjektet gjøres i samarbeid med Riksarkivet og Wikimedia Armenia. Du kan lese mer om tildelingen her. Prosjektet kan følges på Phabricator.

Nordsamisk-prosjektet
Det er satt opp en prosjektside på vår wiki og prosjektet kan følges på Phabricator. Prosjektet går som planlagt og vi jobber med konkretisere planer med samarbeidspartnere og få plass finansiering. Vi deltok i desember på Riksantikvaren sin samling om samiske kulturminner, og hadde møte med språksenteret, Gáisi Giellaguovddáš. I februar var vi i Kautokeino og hadde møter med: Samisk høgskole, Sametinget, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og Samisk arkiv.

I tillegg til en avtale om å delta sammen med Nordland fylkesbibliotek på festivalen Markomeannu, har vi nå fått plass på programmet til Riddu Riđđu-festivelen. Begge deler skjer i juli 2018.

Praksisstudenter
Vi hadde en praksisstudnet på kontoret i 6 uker i begynnelsen av året. Hun arbeidet med et prosjekt på Wikidata, samisk bibliografi på Wikidata. Vi er i diskusjoner for å se hvordan / om vi kan videreutvikle ordningen med praksisstudenter. Vi har meldt inn til Oslo Met at vi kan ta i mot én student i mai/juni.


Administrasjon


Styremøte 28. november 2017

Støtteordninger og prosjekter

 • 6 tilganger er fordelt til Retriever som del av Wikipedia-biblioteket
 • 4 stipender er delt ut fra WMNO, alle knyttet til mangfoldsarbeid
 • 5 søknader om fotoakkreditering er sendt og innvilget for to frivillige fotografer
 • 5 bidragsytere har fått reiseutgifter refundert av WMNO
 • Wiki Loves Monuments ble avholdt i september 2017: Konkurransen besto av to deler – en fotokonkurranse som gikk over én måned, samt en skrivekonkurranse over to uker. Vinnerne av fotokonkurransen ble kunngjort i slutten av oktober.
 • “Å skrive kvinner inn i historien”, arrangement under Forskningsdagene 21. september: Sammen med Nasjonalbiblitoteket, ved Hege Høsøien, og kunstner/kurator og stipendiat ved Kunsthøgskolen, Merete Røstad, inviterte vi til samale under Forskningsdagene på Kulturhuset i Oslo. Ca 80 personer i publikum og mange gode tilbakemeldinger og god spredning i sosiale medier. Vi strømmet arrangementet.
 • Forelesning på HIS4050 ved UiO, 28. september: Emnet Historieformidling. 19 studenter deltok, og kurset er registrert i Education Dashboard.
 • 2.-8 oktober, arrangerte vi skrivekonkurranse i anledning Nobels fredspris annonsering om fred.
 • Wikinobel på Nobelsenteret, 6. oktober: I forbindelse med offentliggjøringen av Nobels fredspris hadde vi også i år skrivedugnad på Nobelsentret med bidrag fra verden over. I forkant skrev vi også kronikk i Klassekampen om tema.
 • 23.-29. oktober, arrangerte vi skrivekonkurranse i anledning Open access-uka om publikasjoner.
 • Open Access-arrangement på UiO, 25. oktober: Innledning om kvalitetssikring på Wikipedia under Universitetsbiblioteket ved UiOs Open Access-uke, etterfulgt av at skriveverksted. Ca 20 i publikum, 7 på skrivekurs. Verktøyet Referansejakt ble sendt ut til alle universitetsbibliotekarene i etterkant.
 • 18. november Wikidata-workshop: 18. november holdt vi en workshop om avanserte Wikidata-verktøy for etablerte bidragsytere på Tøyen Startup Village. Det var 12 deltakere som alle er erfarne Wikipedia-skribenter. Tilbakemeldingene fra workshoppen var gode.

Nordsamisk-Wikipedia

Vi har hatt møter og kontakt med Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet, Riksantikvaren, festivalen Markomeannu og Nordlands fylkesbiblioteket, Samisk hus og Várdobáiki samisk senter om samarbeid knyttet til nordsamisk Wikipedia. Glam-arbeidet vårt i 2018 kommer i stor grad til å være knyttet til nordsamisk kulturarv.

 • Hjemmesiden vår er blitt oversatt til nordsamisk.
 • Spørreundersøkelse om nordsamisk er lagd og oversatt til nordsamisk.
 • Vi jobber med å få på plass en internasjonal referansegruppe med wikimedianere med erfaring fra arbeid med små språk og små språkversjoner av Wikipedia.
 • Språknavnet til nordsamisk i MediaWiki-programvaren har blitt endret fra «sámegiella» (samisk) til «davvisámegiella» (nordsamisk). (phab:T156589)
 • MediaWiki-utvidelsen ArticlePlaceholder er slått på på Wikipedia på nordsamisk. (phab:T179241; se eksempel)

Internasjonalt arbeid

 • Vi har deltatt på WikidataCon, en konferanse for Wikidata-bidragsytere, som var i Berlin i oktober.
 • Vi har deltatt på et 2-dagers møte for Volunteer Supporters Network, som var i Berlin i november. En gruppe med ansatte fra forskjellige Wikimedia-chaptere som jobber med å støtte de frivillige, som ble startet for å utveksle erfaringer på tvers av landegrensene.
 • Vi har deltatt på en 2-dagers partnerships-workshop i Berlin i november. Målet med workshopen var å komme frem til en felles uttalelse om samarbeid for å påvirke arbeidet med fase 2 av strategi-arbeidet til Wikimedia Foundation.
 • Wikimedia Diversity Conference, Stockholm, 3.-5. november: Astrid, Jorid og Sabine deltok på konferansen, hvor det var 80 deltakere fra hele verden. Tema var mangfold på wikiprosjektene, i form av kjønn, kulturell bakgrunn, språk m.m. Vi hadde i forkant bistått i planleggingsgruppen, og økonomisk. Sabine holdt innlegg om sine intervjuer med kvinnelige wikipedianere. Skill sharing session: Resource Allocation. Vi hadde ansvar for en av parallellbolkene under konferansen sammen med Afifa Afrin fra Wikimedia Bangladesh og Katy Love og Marti Johnsen fra Wikimdedia Foundation. Afifa Afrin har skrevet et blogginnlegg fra konferansen på vår blogg.
 • Vi hadde 6. november besøk av 3 wikimedianere fra Ghana som vi hadde blitt kjent med på Wikimedia Diversity-konferansen i Stockholm.

Administrasjon

 • Kommunikasjonsmåling for siste periode.
 • Årsplanen for 2017-2018 er oppdatert for neste halvår.
 • Styret og ansatte har gjennomført en strategiworkshop som ble fasilitert av Frans Grizjenhout, styreleder i Wikimedia Nederland.
 • Letter of Intent ble levert til Wikimedia Foundation 1. november, med samme søkandsum som i fjor.
 • Søknad til Wikimedia Foundation skal leveres 1. april (eller 23. mars pga påskeferie). To ting er viktig å merke seg: Det er flere og bedre søknader til Wikimedia Foundation sin Annual Plan Grant-ordning, og FDC-komiteen skriver etter runde 1 som ble avsluttet 1. november: "Now that the movement is deciding how to implement the new strategic direction, the FDC encourages future applicants to think about aligning their programs with this overall strategy."
 • Regnskap vårt gjenspeiler høyere aktivitet i reising og prosjektarbeid og antall bilag har økt med ca 30 % fra samme periode i fjor.
 • Vi har deltatt på flere konferanser og workshops siste periode, som Kulturrådets årskonferanse, 9. november, hvor tema var samisk kultur, K-lab sine workshop om KulturNav og Transkribus.
 • Antall reise- og konferansedager i perioden har vært mange: 23 dager i løpet av perioden 15. september til 28. november.

Styremøte 15. september 2017

Støtteordninger og prosjekter

 • Bokhylla: Tilgang til bokhylla.no fra utenlandsk IP-adresse har blitt tildelt.
 • Drone-prosjektet: Prosjektsiden kan leses her. På denne siden kan man se media som foreløpig er lastet opp.
 • Europeana 1914-1918-prosjektet ble avsluttet den 31. juli.
 • Samarbeid mellom Armenia og Norge: I juni var den armenske vinneren fra Armenia-Norge skrivekonkurransen på besøk i Norge. I løpet av besøket deltok han både på Europeana 1914–1918-workshop hos Kulturrådet, på omvisning hos Riksarkivet hvor vi så på materiale etter Bodil Biørn som i i flere år var jordmor, sykepleier og misjonær i Armenia, og vi var på omvisning på Munch-museet sammen med flere wikipedianere. Den norske vinneren var på besøk i Armenia i juli. Les han reisebrev her. Wikimedia Armenia og Wikimedia Norge har avtalt videre samarbeid om skrivekonkurranse og mulig samarbeid om tilgjengeliggjøring av arkivmateriale etter Bodil Biørn.
 • I juni og juli hadde tidligere praksisstudent Sabine Rønsen sommerjobb hos oss. Hun jobbet med flere prosjektert knyttet til kjønnsubalansen på Wikipedia, herunder også arbeid knyttet til Wikimedia Diversity Conference. Oppsummering av intervjuer hun gjennomførte kan leses her.
 • Celtic Knot conference i Edinburgh: Som start på den første fasen av vårt prosjekt knyttet til nordsamisk Wikipedia deltok tre ansatte på konferansen Celtic Knot i Edinburgh i juli hvor vi holdt en workshop. Konferansen handlet om små språkutgaver av Wikipedia.
 • Train the trainers- kurs i Edinburgh: Sabine Rønsen deltok på dette kurset og har alt avtalt 3 kurs hun skal holde eller bidra til denne høsten på våre vegne.
 • Wikimania: To styremedlemmer og en ansatt deltok på Wikimania i august i Montreal. De hadde blant annet møte med representanter for FDC, som ga oss gode og viktige tilbakemeldinger på arbeidet vårt.
 • Festivalfoto sommeren 2017: en frivillig bidragsyter har blitt akkreditert til 4 festivaler for å ta bilder. Vedkommende har også fått et stipend fra Wikimedia Foundation for å dekke reiseutgifter.
 • Styret i Wikimedia Norge har gjennomført en spørreundersøkelse blant de politiske partiene om Wikipedia og åpne lisenser.
 • Nyhetsbrev: 1. september ble nyhetsbrev sendt ut på wiki og per epost. I nyhetsbrevet kan man lese om aktiviter i neste månedene:
  • Wiki Loves Monuments 2017 Verdens største fotokonkurranse varer fra 1. til 30. september og parallell skrivekonkurranse over to uker, i uke 37–38.
  • Wikitreff: 12. september var det wikitreff om referanser, med Ole Bjørn Rekdal som foredragsholder, på Litteraturhuset i Oslo.
  • 15. september: Dette er fristen for å søke om wikistipend fra Wikimedia Norge.
  • 16. september: Wiki-LAN, et skriveverksted for å øke dekning av og deltagelse fra kvinner på Wikipedia, arrangeres ved Musikkonservatoriet i Tromsø.
  • 21. september: Under Forskningsdagene i Oslo inviterer Wikimedia Norge til arrangementet Å skrive kvinner inn i historien
  • 6. oktober: Under kunngjørelsen av hvem som mottar årets Nobels fredspris vil en gjeng wikipedianere være til stede på Nobels Fredssenter for #wikinobel for å dekke prisen og prisvinneren/-vinnerne på en god måte.

Alle arrangement vi organiserer eller deltar på annonseres på Wikimedia Norge sin Facebook-side.

Administrasjon

 • Vi har fått på plass et medlemssystem, CiviCRM, hvor alle medlemmene nå er lagt inn.
 • Måling av kommunikasjon for denne perioden kan leses her. Kommunikasjonsplanen til Wikimedia Norge er publisert her.
 • Vi har sendt inn søknad om momskompensasjon og en søknad til Kulturrådet, kulturvernspotten. Vi har mottatt ett reisestipend fra NUUG Foundation på 16 000.
 • Wikimedia Foundation har bedt om at vi skriver om søknaden vår fra 1. april 2017, slik at de kan motta rapporter fra oss etter den strukturen de foretrekker.
 • Wikimedia Norge sin årsrapport til Wikimedia Foundation skal leveres 28. september.
 • Nestleder i styret og daglig leder har arbeidet med å forberede strategisamlingen vår den 16.-17. september i Oslo.
 • De ansatte avviklet ferie i juli.
 • En ansatt har hatt fødselsperm i 2 uker.
 • To ansatte har meldt seg på nettkurs i nordsamisk.

Styremøte 6. juni 2017

Støtteordninger og prosjekter

 • Vi har avtalt forelesning på Historieformidling på UiO også kommende høst og er i dialog med KHiO om fortsatt samarbeid
 • Vi har arrangert flere Ukens konkurranser på Wikipedia.
 • Fra 15. mai til 15. juni arrangeres fotokonkurransen Wiki Loves Earth.
 • 6 tilganger til Retriever ble fordelt på nytt for perioden mai-oktober.
 • Wikitreff ble i mai arrangert på Litteraturhuset av frivillige bidragsytere og praksisstudent og daglig leder deltok.
 • I juni får vi vinneren vinterens skrivekonkurranse mellom Armenia og Norge på besøk. En rekke aktiviteter er planlagt for besøket, som omvisning på Riksarkivet, 22.julisenteret og Munch-museet.
 • 19. juni arrangerer vi en dugnad hos Kulturrådet i samarbeid med K-lab og med gjest fra Europeana.
 • Vi planlegger et arrangement for Forskningsdagene i september sammen med én eller flere samarbeidspartnere.
 • Drone-prosjektet er i gang. Se prosjektsiden
 • Vi har for første gang hjulpet til med import av data fra arkiv til Wikidata. Arkivet det gjelder tilhører VID vitenskapelige høgskole og denne listen over misjonærer er importert: Det er totalt 827 norske misjonærer på Wikidata, av disse er det 95 som ikke har ID i MHS, så det er 732 som har match. De aller fleste av disse 732 har ikke artikkel i Wikipedia, men har nå en masse data på Wikidata.
 • Frivillig ble invitert til å ta bilder på Oslo Freedom Forum som fant sted juni i Oslo og arbeider for å få dem til å å frigi sine bilder under fri lisens. Daglig leder fikk også en invitasjon og deltok.


Alle arrangement vi organiserer eller deltar på annonseres på Wikimedia Norge sin Facebook-side.

Administrasjon

 • Søknad om støtte ble levert til Wikimedia Foundation 1. april og vi fikk hele beløpet vi søkte om. Det betyr at Wikimedia Norge fom 1. juli 2017 har 2,4 fast ansatte.
 • Søknad om å gjennomføre Wiki Loves Earth til Unesco ble avslått.
 • Reisestøtte fra NUUG for Sabine Rønsen til training the trainers event og Celtic Knot i Edinburgh er innvilget.
 • Avtalt støttebeløp til FKAGEU er betalt i juni.
 • Alle ansatte og styreleder deltok på Wikimedia Conference i Berlin i april.
 • Reiser som er planlagt for neste halvår er: Celtic Knot, Edinburgh, i juli; Wikimania, Montréal, i august; hack4no, Hønefoss, i oktober; Wikidatakonferanse, Berlin, i oktober, Wikimedia Diversity, Stockholm, i november. Se årsplan for lenker og datoer
 • Årsmøte og wikidager ble avholdt i Trondheim i mars.
 • Kontorene våre i Frivillighetshuset har blitt malt.
 • Vi har meldt oss inn i Tøyen Startup Village, som gir oss tilgang på fine møterom på Tøyen torg.
 • Vi har oppdatert logo til ny variant
 • Nyhetsbrev ble sendt ut 3. mai
 • Neste halvår vil vi jobbe med å få både et enkelt medlemssystem og et prosjektstyringssystem på plass. Det første for å redusere administrasjon og det andre for å øke transparens og samarbeidsmuligheter med frivillige bidragsytere.
 • I mai har Mette Henriksen fra HiOA hatt praksis hos oss.
 • I juni har Sabine Rønsen, praksisstudent fra januar-februar 2016, sommerjobb hos oss.

På grunn av sykmelding i 3 uker i mars for daglig leder ble noe av arbeidet vårt forsinket.

De ansatte tar hovedsakelig ferie i juli. 10.-14. juli vil kontoret være stengt.

Styremøte 23. februar 2017

Administrasjon

 • Resultatet av brukerundersøkelsen som ble gjennomført før jul er publisert på Meta på bokmål, nynorsk og engelsk.
 • Hjemmesiden, wikimedia.no, er oversatt til nynorsk og engelsk.
 • Oversetterverktøy er installert på vår wiki.
 • Halvårsrapport er levert til Wikimedia Foundation og kan leses her.
 • Vi har søkt Unseco om støtte til et prosjekt.
 • Nyhetsbrev er sendt ut på epost og wiki. Epost er sendt til alle 2016-medlemmer med oppfordring om å betale medlemsavgift for 2017.
 • Lokaler er reservert i Trondheim for årsmøte og wikitreff 24.-25.3. Program og påmelding er delt her.

Wikimedia Norge har deltatt på workshop om lenket datastruktur arrangert av Riksarkivet og NRK. Vi har deltatt på en to dager lang daglig leder-samling om ny Wikimedia Foundation-strategi i Lausanne og på ett to dager langt Glam-wiki-møte hos Unesco i Paris.

Støtteordninger og prosjekter

 • Wikipedia-redigeringskurs er avholdt for Orkla-ansatte.
 • #faktajakt (den norske versjonen av #1lib1ref) ble arrangert i januar/februar med praksisstudent fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Student Sabine Rønsen hadde praksis hos oss i 5 uker. Les bloggposten hennes om #faktajakt her. Artikkel skrevet av oss i Bibliotekaren om #faktajakt og kildebruk på Wikipedia kan leses her.
 • Armenia-konkurranse: Bloggpost som oppsummerer konkurransen kan leses her. Fagjuryen sine tilbakemeldinger ble publisert på diskusjonssidene til topp 10-bidragene. Resultatet kan lese her.
 • Wikitreff på Litteraturhuset ble avholdt den 17. januar. Vi dekker utgifter, men treffet arrangeres av frivillige. En ansatt og praksisstudent deltok og delte ut prisen for beste bidrag i skrivekonkurransen om Armenia. Praksisstudenten oppsummerte wikitreffet på bloggen vår. Les blogginnlegg her.
 • Wikistipend: det er kommet inn 2 søknader som er til behandling.
 • Akkreditering til Norges bank, sentrabanksjefens årstale, ble ordnet for bidragsyter og resultatet og arbeidet med identifisering av gjester kan følges her.
 • Etter forspørsel sponser vi premier i to Ukens konkurranser, én om kilder og én om Oscar og Ski-WM.
 • Vi har oversatt Wiki Education Foundation Dashboard til norsk for bruk i kurssammenheng. Vi har testet det på praksisstudenten som var hos oss, og tar det i bruk i de neste ukene på kurs på Kunsthøgskolen, Universitetet i Oslo og NTNU.
 • Sammen med 3 bidragsytere organiserer vi Wiki Loves Earth 1.–31. mai.
 • Vi skal delta på Europeana sin 1914–1918-utfordring og kommer til å gjennomføre en rekke aktiviteter sammen med institusjoner knyttet til denne tidsperioden.

Alle arrangement vi organiserer eller deltar på annonseres på Wikimedia Norge sin Facebook-side.

Styremøte 26. november 2016

Administrasjon

 • Ny hjemmeside er ferdig, www.wikimedia.no.
 • Nyhetsbrev på wiki er opprettet og man kan melde seg på her.
 • Brukerundersøkelsen er i gang fra 16. november til 1. desember 2016. Den er annonsert via sitenotice, epost og nyhetsbrev.
 • Wikimedia Norge sin årsrapport (impact report) ble levert 28. september 2016 og kan leses her.
 • Wikimedia Norge sin erklæring om neste års støttesøknad til Wikimedia Foundation ble levert 1. november 2016 og kan leses her. Vi ber om å vurderes for 2-årig støtte fra 2017.
 • Daglig leder har tatt obligatorisk HMS-kurs for daglige ledere.
 • En HMS-håndbok er utarbeidet for organisasjonen.
 • En branninstruks er utarbeidet for organisasjonen og levert til fremleier og hovedutleier i Kolstadgata 1.

Wikimedia Norge har deltatt på Nordic open geodata gathering, #hack4no på Hønefoss og K-lab sin konferanse «Mulighetenes rom» – erfaringskonferanse.

Frivillighetshuset i Kolstadgata 1 er denne høsten under ombygging. Ombyggingsarbeidene har medført mye støy, støv og avstenging av vann osv., som har ført til dårlige arbeidsforhold. Dette blir fulgt opp av oss og andre leietaker med hovedutleier.

Støtteordninger og prosjekter

Alle arrangement vi organiserer eller deltar på annonseres på Wikimedia Norge sin facebook-side.

Styremøte 22. september 2016

Administrasjon

 • wikipedia.no: Siden har fått nytt design fikset av frivillig bidragsyter. Takk!
 • Wikimania: To bidragsytere fikk reisestipend av oss, og ellers deltok styreleder, nestleder og én ansatt. #wikinobel kom blant topp 3 i konkurransen om Wikipedias kuleste prosjekt.
 • Ny stilling: Stillingen som prosjektkoordinator ble lyst ut i sommer, og 22. august ble Jon Harald Søby ansatt i et 40 %-engasjement. Arbeidssted er Trondheim.
 • Søknad om momsrefusjon: Vi har søkt om 80 000,- og får svar i november.
 • Hjemmeside: Vi jobber med å få laget en hjemmeside som henvender seg til dem som ikke kjenner til Wikimedia Norge, med kontaktskjema, medlemsinnmelding og donasjonsmulighet og info om oss.
 • Brukerundersøkelse: Vi jobber med å forberede en brukerundersøkelse som skal gjennomføres i slutten av 2016. Undersøkelsen vil være rettet mot bidragsytere på wiki-prosjektene.

Stadig oftere kontaktes vi ansatte av bidragsytere for å hjelpe til med lån av utstyr, akkrediteringer, attester, for å dekke utgifter ved wikitreff osv. Det er vi glade for! Dette er en viktig del av jobben vår.

Støtteordninger og prosjekter

 • Wikistipend: søknadsfrist 15. september
 • bokhylla.no: 5 tilganger er innvilget for bidragsytere med utenlandsk ip-adresse. Se Wikipedia-biblioteket.
 • Tilgang til Retriever (Atekst): 6 bidragsytere har hatt gratis tilgang fra 15. august til 15. september. Vi jobber med å få på plass en varig avtale. Se Wikipedia-biblioteket
 • Wiki Loves Monuments september 2016: Vi arrangerer både en foto- og en skrivekonkurranse.
 • Samarbeid med Wikimedia Armenia: I november blir det en månedslang konkurranse i samarbeid med Wikimedia Armenia.
 • Wikipedia-undervisning på UiO: samarbeidet med faget Historieformidling for masterstudenter på UiO fortsetter med undervisning hvert semester.
 • #wikinobel: Prosjektet utvides i år ved at vi lager en film i samarbeid med The Simpleshow Foundation. Se annonsering her.

Alle arrangement vi organiserer eller deltar på annonseres på Wikimedia Norge sin facebook-side.