Hopp til innhold

Orientering fra ansatte

Fra Wikimedia Norge
Oversett denne siden; Denne siden inneholder endringer som ikke har blitt markert for oversettelse.

Hvert kvartal postes det her en oversikt over Wikimedia Norges arbeid.

Styremøte 8. desember 2022

I november og starten av desember jobbet administrasjonen med utvikling av nye tiltak, så vel som løpende prosjekter. Mye tid har også gått med til flytting til nytt kontorfellesskap.

Stimuleringstiltak wiki-fellesskapet

Starthjelp

Vi har sett nærmere på hvordan nye bidragsytere kan rekrutteres og hjelpes i gang på Wikipedia. Ny funksjonalitet med hjemmeside og redigeringsforslag, i tillegg til fadderordning og nybegynnerforum, er bra, og nå supplerer vi med tilbudet "Starthjelp". Første onsdag i måneden kl. 19-20 kan alle interesserte klikke seg inn i et digitalt møte hvor de kan få råd og veiledning av en erfaren wikipedianer. WMNO organiserer starthjelpen, men på sikt kan vi rekruttere frivillige Wikipedia-faddere til å bidra som møteledere.

Wiki Loves Monuments (WLM)

Juryen og administrasjonen har kunngjort de norske vinnerne av foto- og skrivekonkurransen. Tilhørende kommunikasjonsarbeid sluttføres i midten av desember. Vi har samarbeidet godt med Fortidsminneforeningen og NAF, og sammen med Kulturvernforbundet ser vi nå på muligheten for at neste års WLM kan knyttes opp mot Kulturminnedagene, som vil bli holdt 2.-10. september.

Kunnskapsmangfold

I Norge

Daglig leder deltok på Nordisk konferanse om samisk immateriell kulturarv, arrangert av Sametinget og Kulturrådet 3.-4. november i Trondheim. Konferansen ga nyttig lærdom om blant annet Museovirasto (den finske kulturarvmyndigheten) sin wiki over immateriell kulturarv. Det var også god tid til nettverksbygging, som er avgjørende for det Unesco-finansierte prosjektet vårt om samisk immateriell kulturarv på Wikipedia. Prosjektet er startet opp, og vi vil teste ut hvordan vi i større grad kan involvere frivillige ressurspersoner via Programs and Events Dashboard.

Internasjonalt

Wikimedia Language Diversity Hub

Vår prosjektleder skal ferdigstille analyse og rapport om 13 små Wikipedia-språkversjoners utfordringer innen 15. desember. Søknad til Wikimedia Foundation om støtte til neste års arbeid i huben har samme frist, og det vil bl.a. bli søkt om finansiering av en stillingsressurs i WMNO.

Internasjonale møter

I tillegg til faste, ordinære møter har vi deltatt på innspillsmøte om førsteutkastet til tre deler av Movement Charter, som vil ha stor betydning for Wikimedia-bevegelsen i årene fremover.

Administrasjon

Første desember flyttet vi inn i kontorfellesskapet i 4. etasje på Sentralen. I forkant av dette har vi ryddet ut av det tidligere lokalet på Greenhouse i Schweigaards gate, og vi har solgt det meste av kontormøbler. De to ansatte prosjektlederne våre har fått noe møbler og utstyr til bruk på hjemmekontoret.

Styremøte 28. oktober 2022

I september og oktober har administrasjonen jobbet mye med nettverksbygging og faglig samarbeid, både i den norske og den utenlandske Wikimedia-bevegelsen.

Stimuleringstiltak wiki-fellesskapet

Wikilunsj

Forsøket med åpen wikilunsj første onsdag hver måned har vært vellykket. Det har vært læring, nettverksbygging og hyggelige samtaler. I september var det syv deltagere og i oktober ni. Opplegget er nærmest kostnadsfritt og krever ingen forberedelser fra administrasjonens side.

Wiki Loves Monuments (WLM)

Fotokonkurransen med opplasting til Wikimedia Commons og skrivekonkurransen på bokmåls-Wikipedia foregår i oktober. Det har kommet mange bidrag som dokumenterer norske kulturminner på en god måte. Juryen i fotokonkurransen har hatt oppstartsmøte, hvor arbeidsform og vurderingskriterier ble fastsatt. Så langt har kampanjen nådd bredt ut via innlegg og annonsering i sosiale medier og i to medieutspill, hvorav ett i samarbeid med NAF.

Kunnskapsmangfold

I Norge

Vi har startet prosjektet hvor MediaWiki oversettes til nordsamisk, med støtte fra NUUG Foundation. Nå har vi også blitt tildelt 100 000 kr fra Sametinget til et påfølgende prosjekt, hvor vi skal oversette Wikipedia-appen for henholdsvis Android og iOs. Prosjektene ble lansert i uke 43 under Sáme giellavahkko / Samisk språkuke.

Internasjonalt

Wikimedia Language Diversity Hub

Prosjektgruppen har nå gjennomført gruppeintervjuene hvor utfordringene med å bruke Wikipedia i 13 små språkversjoner kartlegges. Prosjektlederen i WMNO, med støtte fra prosjektdeltagere med syv nasjonaliteter, er i gang med å analysere stoffet som har kommet inn.

Internasjonale møter

Prosjektleder for mangfoldsarbeid og daglig leder deltok på Wikimedia Summit i Berlin 9.-11. september, hvor wikimedianere fra hele verden var samlet. Viktigste læringsutbytte var å bli kjent med de utallige prosjektene og initiativene som det arbeides med i bevegelsen. Det var også foredrag og workshoper om organisatoriske endringer, nå som Movement Strategy 2030 er under implementering. Movement Charter Drafting Committee (MCDC) jobber med et forslag til organisering og mandat for et fremtidig Global Council. Dette rådet kan få stor betydning for fordeling av ressurser i bevegelsen. Arbeidet med å stifte Wikimedia Europe sluttføres i disse dager, og det var flere møter mellom lederne fra de tilsluttede organisasjonene. WMNO deltok med observatørstatus.

I forkant av Summit var det dagssamling for ED-gruppen, altså daglig ledere fra landorganisasjoner i Wikimedia-bevegelsen. Dette var et matnyttig møte med fokus på bl.a. implementering av nasjonal og global strategi.

13.-17. september deltok vår andre prosjektleder på Wikimedia-samling for ABM-/GLAM-interesserte i Praha. Der var det bl.a. workshop om Open Refine, som vil bli tema når vi feirer Wikidata-jubileet 29. oktober med åpne arrangementer i Oslo og Bergen.

Administrasjon

I forbindelse med årsrapportering til Northern and Western Europe Funding Committee (Wikimedia Foundation) har administrasjonen oppsummert alle sider ved driften i juli 2021-juni 2022. Det ble gjort mye godt arbeid i perioden, men det er en utfordring at vi ikke har gode nok verktøy for måling og evaluering. Dette vil vi forsøke å bedre innen neste søknadsrunde.

Vi har fortsatt å styrke synlighetsarbeidet vårt, og ny informasjonsarkitektur for nettsiden wikimedia.no og wikien vår begynner å ta form. Arbeidet vil gi synlige resultater i 4. kvartal. Se kommunikasjonsrapporten for 3. kvartal.

Styremøte 6. september 2022

Juli var ferietid, men administrasjonen arbeidet det meste av august. Handlingsplan for 2022-2023 viser enkelte tiltak som vi jobber med, men det er i større grad søknaden som utløste driftsmidler fra Wikimedia Foundation for juli 2022-juni 2023 som beskriver arbeidsområdene våre.

Stimuleringstiltak wiki-fellesskapet

I august har vi forberedt to tiltak som iverksettes i høst.

Wiki Loves Monuments (WLM)

I senere år har det vært lav interesse for den norske delen av denne fotokonkurransen. I år har vi inngått samarbeid med Fortidsminneforeningen og NAFs veibokredaksjon, som begge stiller med jurymedlemmer. I juryen stiller også en erfaren bidragsyter på Wikimedia Commons, forrige vinner av WLM og en ekspert på formidling av kulturminner. WLM vil bli markedsført i våre egne kanaler, via samarbeidspartnerne og  via Norsk selskap for fotografi, som er overbygning for over hundre film- og fotoklubber. Konkurransen foregår i oktober, og da vil det også være skrivekonkurranse om kulturminner på Wikipedia. Målet er å øke volumet av bilder og artikler om norske kulturminner.

Wikilunsj

Det er få møteplasser for norske wikipedianere, både fysisk og digitalt, og de færreste har kjennskap til arbeidet som gjøres i Wikimedia Norge. Fremover vil vi invitere til wikilunsj ved kontoret på Greenhouse første onsdag i hver måned. I to timer har vi åpent hus, slik at bidragsytere og samarbeidspartnere kan komme innom for uformelt faglig samarbeid over en kaffe.

Kunnskapsmangfold

I Norge

Vi har sluttført beskrivelse og plan for to prosjekter som gjelder oversettelse til nordsamisk. Vi har søkt om, og fått innvilget, 200 000 kr fra NUUG Foundation, som skal benyttes til oversettelse av MediaWiki. MediaWiki er programvaren som driver Wikipedia og de andre Wikimedia-prosjektene, som f.eks. Wikidata, Wiktionary og Wikikilden. MediaWiki driver også en rekke andre nettsteder, både kommersielle og ikke-kommersielle. Prosjektperioden er september 2022 til mars 2023. I tillegg har vi søkt om 100 000 kr fra Sametinget til å oversette Wikipedia-appen for henholdsvis Android og iOs. Dersom søknaden innvilges, kan oversettelse av appene skje i forlengelse av arbeidet med MediaWiki. Vi kan benytte samme oversettere og referansegruppe.

Internasjonalt

Wikimedia Language Diversity Hub

Arbeidet med å lede den nystartede huben var i en rolig fase i august. Prosjektgruppen venter på å motta stoff fra gruppeintervjuene hvor små språks utfordringer på Wikipedia kartlegges.


Wikimania

De to prosjektlederne våre bidro under årets Wikimania, som ble holdt digitalt 11.-14. august. Begge bidrag presenterte Wikimedia Language Diversity Hub. Først som en enkeltstående presentasjon av huben og arbeidet som foregår der (https://youtu.be/RaiPvC2To90?t=4432), og deretter som del av en gruppesamtale om arbeid med implementering av Wikimedia-bevegelsens strategi (https://youtu.be/YCuf7OsfTSA?t=8236).

Administrasjon

I august har det vært fokus på virksomhetsplanlegging og rutiner som kan forenkle økonomistyringen vår. Utkast til ny økonomiinstruks er under utarbeiding. Vi har også startet kartlegging av infokanalene våre, slik at vi kan få på plass rutiner og verktøy som gjør det enklere å trappe opp det interne og eksterne infoarbeidet. Kommunikasjonsrapporten for 2. kvartal viser at vi har stort forbedringspotensial.

Styremøte 17. juni 2022

Handlingsplan for 2021-2022 kan leses her.

Aktiviteter for Kunnskapsmangfold

Kvinner i rødt - Skeivt kulturår
Studentgruppene avsluttet prosjektene sine i løpet av mai. Resultatet ble 14 nye artikler og 23 redigerte artikler. Tilsammen har artiklene de har jobbet med blitt vist over 4 000 ganger. Sammenlignet med forrige gruppe, som var bare 3 studenter, så har årets kull lagt til betraktelig mindre informasjon per student- men artiklene de har redigert har allerede blitt vist nesten dobbelt så mye som artiklene til forrige kull. I rapportene uttrykker studentene at de har lært mye nytt og at det har vært interessant. De uttrykker også i mye større grad enn tidligere studenter at arbeidsmengden var for stor.

Skjermbilde av resultatene etter skeivt kulturår.
Skjermbilde av resultatene etter skeivt kulturår.

Wikimedia Language Diversity Hub
I Arbeidet med WLDH jobber vi på to fronter: det ene er å gjennomføre et Movement Strategy Implementation-prosjekt som vi har fått støtte til, det andre er å følge diskusjonene i bevegelsen om hva en hub skal være - for å jobbe fram formatet på WMLD Hub.

I MSI-prosjektet har vi i løpet av mai gjennomført planleggingsfasen. Nå har vi kommet til fasen for gjennomføring av intervju. Disse foregår i grupper med bidragsytere blant 13 forskjellige språkversjoner i hele verden. Intervjuene gjennomføres i løpet av sommeren av noen som er tett på gruppene. Vår jobb vil være oppfølging og støtte. Vil gi oss et nytt nivå av innsikt i hvordan det er å være bidragsyter på små og nye Wikipedia-språkversjoner. Arbeidet med hvordan en hub skal defineres i Wikimedia-bevegelsen foregår fortsatt, og vi tar del i samtalene og arbeidet med dette.

Fra resten av Wikimedia-bevegelsen har vi opplevd interesse for det vi holder på med, blant annet at flere ønsker å være engasjert i arbeidet med dene huben. Movement Strategy Implementation gruppen prøver nå ut et nytt forum for samhandling for Wikimedianere, og der har også hubben blitt diskutert.

Samisk kunnskap på nett
10. og 11. mai deltok én ansatt og én frivillig fra Wikimedia Norge på språkteknologiseminaret Mijá tekno i Luleå. Seminaret ble arrangert av Sametinget i Norge, Sverige og Finland, og hadde som mål å finne ut av hvilke språkteknologiske behov det samiske samfunnet har og å finne fram til et felles samisk flaggskipprosjekt innen språkteknologi. Under seminaret ble spesielt Wikipedia på enaresamisk dratt fram som en suksesshistorie i kraft av å være en ny samisk språkarena.

Kurs
Tur til Høgskulen på Vestlandet, Campus Haugesund for å snakke om Wikipedia generelt, med litt fokus på hva som skjer på Wikipedia på Russisk nå. Ca 30 tilstede, veldig engasjert publikum med mange spørsmål og gode refleksjoner.

Administrasjon

General Support Fund for 2022-2023 er innvilget.

Wikitongues har fått beskjed om at deres søknad til Movement Strategy Implementation Grant vil bli innvilget (ikke offisielt ennå). Wikimedia Norge er involvert i denne gjennom arbeidet med Wikimedia Language Hub.

Styremøte 27. april 2022

Handlingsplan for 2021-2022 kan leses her.

I forbindelse med årsmøte og andre arrangementer i Bergen under årsmøte-uka ble det sendt ut flere nyhetsbrev med info om deltakelse. Flere reisestipend ble delt ut til frivillige i samme forbindelse. Den 25. mars var det et wikitreff i Bergen for frivillige med omvisning på Skeivt arkiv og deretter pizza i nærheten.

I løpet av perioden har en rekke søknader om presseakkrediteringer blitt innvilget for konsertfotografering.

Aktiviteter for Kunnskapsmangfold

Kvinner i rødt

I år har vi 5 studentgrupper, rundt 20 studenter, fra OsloMet som jobber med rødlenkelister fra Kvinner i Rødt-prosjektet. Studentene er andreårsstudenter ved bibliotek- og informasjonsvitenskap, og arbeidet gjøres som en del av et kurs i prosjektstyring. De skal skrive artikler om skeive personer eller tema relevant for skeivt kulturår. Til nå har de opprettet 10 artikler, og redigert på 18. Kurset er ferdig i løpet av mai. Rødlenkelistene er opprettet av ulike institusjoner vi samarebider med. Nasjonalbiblioteket og Arkivverket har gitt veldig fine introduksjonskurs i søk i deres digitale arkiver.


Skeivt kulturår 2022

Skeivt kulturår-arrangement i Bergen 24. mars: Dette arrangementet holdt vi sammen med Skeivt arkiv og det var finansiert av Fritt Ord. Wikimedia Norge og Skeivt Arkiv inviterte til en panelsamtale om hvordan arkiv-, kulturinstitusjoner og Wikipedia kan synliggjøre og formidle skeiv historie. I panelet satt Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell som er sørsamisk skuespiller og musiker og styremedlem i Garmeres, en organisasjon av og for skeive samer som jobber for skeive samers rettigheter, muligheter og synlighet i hele Sápmi; Marthe Glad Munch-Møller, rådgiver ved Norsk lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket; og Runar Jordåen, førstebibliotekar og historiker ved Skeivt arkiv. Samtalen ble ledet av Sigrun Espe, tidligere styreleder i Wikimedia Norge og fagleder i fylkesarkivet i Vestland. Hele samtalen kan sees på vår Youtube-kanal her.

Praksisstudent fra OsloMet: I mars hadde vi en praksisstudent, hun er førsteårsstudent ved bibliotek-og informasjonsvitenskap på OsloMet. Hun var med til Bergen og hjalp til med arrangementene der, og hun tok bilder for oss på et arrangement på Litteraturhuset i Oslo, hvor Mari Boine og Ella Marie Hætta Isaksen var deltagere. Hun har jobbet med en tekst om skeivt kulturår og panelsamtalen i Bergen, og vi håper å få publisert den på både norsk og engelsk på vår blogg. Hun har på vår oppfordring søkt om å få delta på et Wikimedia Sverige redigerings-kurs i sommer som går over en uke.

Månedens konkurranse: konkurranse i april har tema Skeivt kulturår. Igjen ser vi et stort engasjement. Vi har valgt å ha ganske brede kategorier (LHBT og kunst) for å kunne engasjere flere. Det er fint å se at en stor del av bidragene er knyttet til skeiv kultur, og også Grand Prix som kanskje også kan sies å faller litt inn i den kategorien. Det har vært god innsats på det samiske området også. De tre beste vil bli premiert med gavekort fra Ark.


Samisk kunnskap på nett
Et prosjekt om samisk kulturarv på Wikipedia går i gang i august-desember. Det er 2022 finansiert av UNESCO Norge og bygger på et tidligere UNESCO Norge-finansiert prosjekt hvor en omfattende bildesamling fra Norsk Folkemuseum om samisk kulturarv.


Wikimedia Language Diversity Hub
Siden forrige oppdatering om Wikimedia Language Diversity Hub (WLDH) har vi fått innvilga søknaden vår til et research-prosjekt med hubben. Søknadssummen er på 230 000 kroner. Prosjektet er flerdelt, og den første fasen (research design) starter opp 2. mai. Planen er å være ferdig med hele prosjektet i oktober/november.

I tillegg har organisasjonen Wikitongues sendt inn en søknad som del av WLDH-arbeidet, der Wikimedia Norge vil ha en støtterolle. Deres søknad har ikke fått svar ennå.

Som del av språkarbeid deltok Wikimedia Norge på konferansen ContribuLing (digitalt) i april, og deltar på det samiske språkteknologiseminaret Mijá tekno i Luleå (fysisk) i mai og Celtic Knot Conference (digitalt) i juli.


Administrasjon

Kommunikasjonsrapport for perioden februar–april 2022 kan leses her.

Søknad om støtte fra Wikimedia Foundation for perioden 1. juli 2022-31. juni 2023 ble sendt inn 14. april 2022. Støtteordningen vi søker på er nå Fund; General Support Fund. Tittel for søknaden er Knowledge Equity: Supporting equity on Wikimedia projects. Søknaden blir behandlet i april og mai 2022, og de ansatte må svare på wiki på spørsmål fra den regionale komiteen som behandler søknaden sammen med Marti Johnsen, Senior Program Officer hos Wikimedia Foundation.

To søknader om finansiering er innvilget siden februar, fra Wikimedia Foundation, et Movement Strategy Implementation Grant med tittelen: Wikimedia Language Diversity Hub Research, og fra UNESCO Norge, et prosjekt med tittelen: Samisk kulturarv på Wikipedia.

Årsmøte ble avholdt på Litteraturhuset i Bergen den 26. mars. [Årsmøte 2020/Protokoll|Protokoll fra møte kan leses her].

Nåværende daglig leder er innvilget permisjon fra 1. mai 2022–31. mars 2023. Vikariatet for stillingen har blitt lyst ut på finn.no og via Wikimedia Norge sine kanaler. Ansettelsesutvalget er godt på vei i rekrutteringsprosessen.

Dem 12. mai 2022 er det et heldagsmøte i Brüssel om tema: Conversation on EU public policy for Wikimedia. Bakgrunnen for møte er Wikimedia Foundation sitt nylige initiativ for å jobbe med påvirkningsarbeid i EU, hvor gruppen Free Knowledge Advocay Group Europe allerede har jobbet i mange år. Denne gruppen er finansiert av ulike europeiske chaptere, herunder Wikimedia Norge. Daglig ledere i Europa og direktøren for Wikimedia Foundation vil være tilstede. Wikimedia Norge får ikke deltatt, men vi er heller ikke fra før aktivt involvert i dette arbeidet. Vikar for daglig leder vil få anledning til å møte sine europeiske kolleger i september under Wikimedia Summit i Berlin.

De ansatte har laget en samlet oversikt over oppgaver knyttet til praktisk og teknisk gjennomføring av årsmøte. Den kan leses her og er lenket til fra oversiktsside for retningslinjer og rutiner for organisasjonen.

Avvikling av sommerferie: de ansatte vil ta ut sommerferie hovedsakelig i juli.Styremøte 15. februar 2022

Handlingsplan for 2021-2022 kan leses her.

Aktiviteter for Kunnskapsmangfold

Utfyllende rapport om arbeidet vårt for de siste 6 månedene kan leses i fremdriftsrapporten vår til Wikimedia Foundation for perioden juli 2021–desember 2021.

I forbindelse med at Wikimedia Foundation fikk ny direktør i januar 2022, lagde de ansatte i Wikimedia Norge en uformell videohilsen til henne for å si velkommen og for å fortelle om vårt arbeid. Videoen kan sees her.

Nyhetsbrev ble sendt ut i både desember 2021 og februar 2022 på wiki og per epost fra Mailchimp. I 2021 sendte vi ut hele 7 nyhetsbrev mot gjennomsnitlig 4 årene før. Vi prøver nå med nyhetsbrevene å gi leserne verdifull og interessant informasjon om Wikimedia-prosjektene og arbeidet vårt, mer enn å bare informere kort om planlagte aktiviteter.

Et wikitreff ble organisert i desember. Fremover vil det bli enkelte fysiske wiktreff igjen, organisert av oss eller frivillige bidragsytere, og noen heldags tekniske workshops for aktive bidragsytere.


Kvinner i rødt

 • Månedens konkurranse i november var kvinner i rødt. Det ble opprettet hele 1588 nye artikler som del av konkurransen, og vi skrev en bloggpost om den her.
 • Prosjektfaget på OsloMet ble gjennomført høsten 2021 med 3 deltakere, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.
 • Det nye prosjektfaget på OsloMet har hele 18 deltakere som skal skrive om temaer relatert til Skeivt kulturår og Kvinner i rødt og starter opp i februar 2022. Dette er er et samarbeid med Nasjonalbiblioteket, Arkivverket, Skeivt arkiv og Nasjonalmuseet. Vi har søkt om støtte til gjennomføring.
 • Vi får også en praksisstudent fra OsloMet som skal jobbe med lignende temaer hele mars måned. Praksis gjennomføres digitalt.

Se dette avsnittet i halvårsrapport til Wikimedia Foundation for utfyllende informasjon: https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:APG/Proposals/2020-2021_round_2/Wikimedia_Norge/Progress_report_form#Progress_Women_in_Red_and_Queer_Cultural_Heritage_Year_2022


Samisk kunnskap på nett

 • Vi har lasta opp rundt 12 000 leksemer med samiske stedsnavn i Norge til Wikidata, i samarbeid med Giellatekno og Nasjonalbiblioteket. Dette er et viktig forberedende steg for å lage artikler med Abstract Wikipedia, som kommer i løpet av neste år.
 • Vi har lasta opp Lappekodisillen samt et tilhørende grensekart på Wikimedia Commons; grensekartet har blitt kåret til et såkalt featured picture på Commons.
 • En ny runde med opplastinger av bilder fra Reinbeitekommisjonen av 1913 settes i gang i februar 2022.

Se dette avsnittet i halvårsrapport til Wikimedia Foundation for utfyllende informasjon: https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:APG/Proposals/2020-2021_round_2/Wikimedia_Norge/Progress_report_form#Progress_Sámi_Knowledge_online


Wikimedia Langauge Diversity Hub

Se dette avsnittet i halvårsrapport til Wikimedia Foundation for utfyllende informasjon: m:Grants:APG/Proposals/2020-2021_round_2/Wikimedia_Norge/Progress_report_form#Progress_Wikimedia_Language_Diversity_Hub


Administrasjon

Kommunikasjonsrapport for perioden august–oktober 2021 kan leses her.

Utfyllende rapport om inntekter og utgifter for de siste 6 månedene kan leses i fremdriftsrapporten vår til Wikimedia Foundation for perioden juli 2021–desember 2021.

Vi fikk av avslag på to søknader om støtte, én søknad er innvilget og en sluttraprport sendt. Vi avventer svar på tre søknader om finansiering; Wikimedia Movement Strategy Grant (svar februar) Fritt Ord (svar februar) og Unecso Norge (svar april). Den nye søknadsordningen til Wikimedia Foundation har trådt i kraft. Den heter Wikimedia General support Fund. Søknadsfristen ere allerede 14. april (midt i påsken), og ikke i mai som forespeilet de siste 6 månedene. Vi søkere som tidligere diskuterer med styret, om finansiering for ett år. Søknaden behandles av en regional komite i mai, og de ansatte må svare på tilbakemeldinger i løpet av mai. Vi får svar i slutten av mai. Til neste år kan vi søke om finansiering for 3 år, forutsatt at vi har en strategi og handlingsplan for hele perioden vi søker om støtte til.

Årsmøte i Bergen 26. mars og arrangement 24. mars og 25. mars: Hotellavtale er inngått for tilreisende meed hjelp fra en lokal wikipedianer, lokaler og måltider booket for de 3 ulike arrangementene. Informasjon om årsmøtet og de andre arrangementene er sendt ut via nyhetsbrev.

Bytte av revisor er gjennomført av styret, oppdatert i Brønnøysund, og 2021-regnskapet er levert til revisor.

Daglig leder har forespurt styret om permisjon fra 1. mai 2021 og i ti måneder.

Styremøte 25. oktober 2021

Handlingsplan for 2021-2022 kan leses her.


Aktiviteter for Kunnskapsmangfold

Wiktreffet i august hadde tema Abstract Wikipedia. Keynote fra Arctic Knot-konferansen handlet om dette tema, og denne videoen ble spilt av på treffet. I forkant av treffet skrev vi en bloggppost om Abstract Wikipedia. Utviklingen av dette prosjektet kan få stor betydning for vårt arbeid med små språk. Her er et sitat om dette fra årsrapporten vår til Wikimedia Foundation: "We are eager to see how Wikifunctions and the Abstract Wikipedia initiative can contribute to expanding the knowledge base for small language Wikipedias and make the vast amount of information in Wikidata available to a bigger public. The potential of this project is great, and it will be very interesting to see what the possibilities are and how this tech can be applied to the Sámi language Wikipedias and other small language projects in order to help facilitate their growth."

Wikitreffet i september hadde temaet nye bidragsytere. Et tema som var inspirert av et av bidragene til Arctic Knot-konferansen. Denne videosnutten ble laget som oppfølging etter treffet og en oppsummering ble delt på Torget.

Med færre restriksjoner er Wikimedia Commons-fotografer igjen aktive og har fått innvilget presseakkrediterng til både konserter og VM bryting.

Vi har hatt det første møte med steering committee for Wikimedia Lanuage Diversity Hub, satt opp en side på Wikimedia Meta for prosjektet og opprettet en telegram-gruppe for steering committee. I november søker vi sammen med Steering committee om et Movement Stratgey Implementation Grant. Den første søknaden ble avslått. Vi har siden hatt to møter med Wikimedia Foundation Stratgey Team for å diskutere en ny søknad.

Opplastingen fra Skeivt kulturår er ferdig og en bloggpost om samarbeidet kan leses her. Bloggposten ble delt i en nasjonal facebook-gruppe for alle aktører involvert i Skeivt kulturår og fikk mye positiv respons.

OsloMet og Rødlenke-prosjektet. Vi har i år 3 aktive studenter fra OsloMet, som har valgt å jobbe med rødlenkelista fra Nasjonalmuseet. De bidrar på bokmål, nynorsk og svensk, og har til nå opprettet 6 artikler. Arbeidet deres kan også følges på dashboard.

Videoen fra Arctic Art+Feminism ligger i denne spillelisten på YouTube. Vi har skrevet to bloggposter, en kortversjon for Diff og en lengre for Wikimedia Norge-bloggen.

I august hadde vi en digital workshop for ansatte på en ungdomsskole og Bergen offentlige bibliotek. Det er 56 elever som deltar i dette prosjektet. Vi har hatt noe oppfølgingsarbeid, og håper samarbeidet kan fortsette med nye kull elever. De har skrevet om gatenavn i Bergen, men vekt på gater oppkalt etter kvinner.

I heldagsmøter, arrangert av UNESCO, for planleggig av Tiåret for urfolksspråk har vi bidratt til utarbeidelse av en Global Action Plan. De ansatte planlegger en reise til Kautokeino og Karasjok i februar 2022 for å følge opp dette arbeidet.


Administrasjon

Kommunikasjonsrapport for perioden august–oktober 2021 kan leses her. Å skrive søknader om finansiering og rapportering på innvilgende søknader er nå oppe i 60 %-stilling. Her følger noen tall som sier noe om omfanget av arbeidet. Merk at den største jobben med en søknad er å komme til enighet med samarbeidspartnere hva vi ønsker å søke om, som også passer inn under utlysningskriterer:

 • Vi har skrevet sluttrapporter for 4 søknader
 • Vi har sendt inn 4 søknader, hvorav 2 er innvilget
 • Vi har skrevet 2 intensjonsbrev som støtter andres søknader
 • Det gjenstår 4 søknader vi skal sende inn før 1.1.2022
 • Det gjenstår å innhente 6 intensjonsbrev til 2 av disse søknadene
 • Det gjenstår 1 sluttrapport før 1.1.2022

Konferanserapport for støtten vi fikk innvilget fra Wikimedia Foundation til Arctic Knot-konferansen kan leses her. Vi har også skrevet en bloggpost om erfaringer fra konferansen. Årsrapportvår til Wikimedia Foundation for perioden 1.7.2020-31.06.2022 kan leses her. Sluttrapporter for prosjektene Skeivt arkiv på Wikimpedia og Artcic Art+Feminimsm er sendt til Fritt Ord. Fritt Ord har innvilget støtte til runde to av Reinbeitekommisjonsprosjektet.

En ansatt har gått opp fra 60 til 80 % stilling fom. 1. oktober 2021. Medarbeidersamtaler gjennomført med de ansatte. De ansatte har nå 3 uker hjemmekontor og 1 kontoruke per mnd.


Styremøte 24. august 2021

Handlingsplan for 2021-2022 kan leses her.

Aktiviteter for Kunnskapsmangfold

 • Nyhetsbrev ble sendt ut 13. august: Nyhetsbrevene blir sendt ut via Mailchimp og på wiki. Utsending per Mailchimp gir oss en del statistikk på om nyhetsbrevene blir åpnet, hva som blir klikket på av lenker osv.
 • Arctic Knot Wikimedia Language Conference 2021: konferansen fant sted i juni 2021 og gikk veldig fint. En utfyllende rapport vil bli skrevet til Wikimedia Conference team og delt på Metawiki innen 30. september. Vi går i null på innvilget budsjett. Kommunikasjonsarbeidet for konferansen var omfattende og lærerikt for oss. Utover høsten vil det komme en rekke bloggposter som bygger på innhold delt under konferansen. Den første ble publisert på Verdens Urfolksdag i samarbeid med kommunikasjons-teamet til Wikimedia Foundation. Den kan leses her. En spørreundersøkelse ble delt med alle deltakerne da konferansen ble avsluttet og ga overveldende positive svar på innholdet og formatet (design og valg av plattformer) til konferansen.
 • Wikimania-workshop 17. august: Vi holdt en workshop på Wikimania hvor vi utredet videre hva en Wikimedia Language Diversity hub bør og kan fokusere på. Spørsmålene som ble diskutert i workshopped kom fra svar som deltakerne på Arctic Knot Wikimedia Conference hadde gitt om hva de ønsker seg av en hub. Svarene ble sammenfattet til 4 hovedspørsmål av WMNO ansatte og frivillige som er engasjert internasjonalt i utformingen av huben. Fra 60 (presentasjon)-40 (interaktiv del) personer deltok på workshoppen. Svarene herfra blir utgangspunktet videre for en internasjonal rådgivningsgruppe vi har satt sammen for hub-arbeidet.
 • Arctic Art+Feminism: Vi gjennomførte et skriveverksted i samarbeid med Norske Kunsthåndverkere. Dette ble gjort digitalt, med rundt 10 deltagere. Vi har spilt inn to intervju på engelsk. Det ene er en samtale med Liisa-Rávná Finbog, om kunnskapssystemer i samisk håndverk. Den andre er en samtale mellom Liisa-Rávná og en kunststudent som vever seg tilbake til sine samiske røtter gjennom duodji. Den ene filmen ble først delt på verdens urfolksdag, og de vil deles flere ganger i løpet av høsten. Vi skal rapportere på prosjektet til Fritt Ord innen den 15. september.
 • Opplasting fra Skeivt arkiv, UiB: Vi skal laste opp ca 200 videoer fra Skeivt arkiv til Wikimedia Commons. Rettigheter er avklart og opplasting skjer i august/september. Vi skal rapportere på prosjektet til Fritt Ord innen den 15. september.


Administrasjon

 • Kommunikasjonsrapport for perioden mai–august 2021 kan leses her.
 • Wikimedia Language Diversity hub: Vi søkte om Wikimedia Movement Strategy Implementation Grant 10. juli.
 • Samarbeid med Riksarkivet: Reinbeitekommisjonen, del 2: Vi har søkt Fritt Ord om støtte 4. august.
 • Vi fikk avslag på søknaden vi sendte sammen med Nasjonalbiblioteket i Norge og i Portugal og ett universitet i Lisboa.

Styremøte 8. juni 2021

Handlingsplan for 2020–2021 kan leses her.
Oppdatert handlingsplan for 2021-2022 kan leses her.


Støtteordninger og prosjekter

 • Nyhetsbrev ble sendt ut i mai 2021.
 • Wikipedia-biblioteket: 6 tilganger til Retriever ble fordelt 21.mai 2021.
 • Daglig leder har deltatt i et timelangt videointervju for alle ansatte i Wikimedia Deutschland om Arctic Knot-konferansen og tiåret for urfolksspråk.
 • Prosjektleder har deltatt i en amerikansk podcast om lingvistikk og snakket om Arctic Knot-konferansen.
 • De ansatte har bistått i å arrangere 2 Månedens konkurranser på Wikipedia.


Samisk-prosjekt
I det samiske prosjektet er det Arctic Knot som har tatt all tid siden forrige rapport. Arbeidet med Arctic Art+Feminism avsluttes innen utgang av juni 2021 og skjer parallelt og knyttet til konferansen.

Arbeidet med tiåret for urfolksspråk har omfattet to heldagsmøter med UNESCO med tema: "North America and Arctic Regional Consultations - IDIL 2022-2032 Global Action Plan". Vi er med som observatør i det Unesco kaller Global Task Force. Andre deltakere fra Norge er fra Sametinget og den norske regjerning. Prioritering fra Sametinget og denne norske regjering er samarbeid på tvers av grenser og språkteknologi. Neste heldagsmøte er 21. juni 2021.


Administrasjon

 • Kommunikasjonsrapport for perioden deles på neste styremøte i august.
 • Søknaden vår til Wikimedia Foundation for perioden 2021–2022 er innvilget per 3. juni 2021.
 • Sammen med Nasjonalbiblioteket i Norge og i Portugal og ett universitet i Lisboa har vi levert en EEA-søknad. Dette var et initiativ fra universitetet i Lisboa. Vi får svar i juli 2021.
 • Leietaker fra Wikimedia Sverige har fått ny stilling og leieavtale er sagt opp fom 1. september 2021.
 • De ansatte tar ut ferie hovedsakelig i juli.

Styremøte 27. april 2021

Handlingsplan for 2020–2021 kan leses her.

Støtteordninger og prosjekter

 • Wikitreff februar 2021: I februar hadde vi et digitalt wikitreff hvor Wikidata-verktøyet Mix'n'Match var tema.
 • Administratortreff mars 2021: Lørdag 20. mars ble det avholdt treff for administratorer på de norskspråklige Wikimedia-prosjektene. Det var 10 deltakere, hvorav én er administrator på Wiktionary på norsk, og de resterende er administratorer på Wikipedia på bokmål. Treffet ble initiert av Wikimedia Norge etter at Wikipedia-brukere hadde tatt til orde for det på Torget. På treffet var det en gjennomgang av «skjulte» eller lite kjente administratorverktøy, blant annet massesletting, nye blokkeringsmuligheter og patruljeringsverktøy. Det var også stor enighet om at det er et behov for å oppdatere og sentralisere retningslinjene. I spørreundersøkelsen som ble sendt ut etter treffet svarte alle Ja på at det var nyttig å ha nye treff for administratorer i fremtiden.
 • Nyhetsbrev ble sendt ut i mars (på epost) og i april (på wiki).

Samisk kunnskap på nett
Dette prosjektet handler nå også om mer generell og internasjonal støtte til urfolksspråk- og underrepresenterte språk og Wikimedia-prosjektene. Her er hovedsporene vi jobber etter:

 • Arctic Knot Wikimedia Language Conference: 24.–25. juni organiserer Wikimedia Norge den digitale språkkonferansen Arctic Knot Wikimedia Language Conference. Dette er hovedfokus for de ansatte i Wikimedia Norge nå. Wikimedia-bevegelsen er i ferd med å implementere sin 2030-strategi mens UNESCO jobber med International Decade of Indigenous Languages (IDIL), som begynner i 2022. IDIL viser til potensialet i teknologi for å støtte og bevare urfolksspråk. Disse to milepælene lager en ramme for konferansen hvor vi skal diskutere språkmangfold på Wikimedia-prosjektene, og hvordan bygge gode språkmiljø for urfolks- og underrepresenterte språkbrukere. Arctic Knot er for alle wikipedianere og wikimedianere som er interessert i urfolksspråk og underrepresenterte språk, og også for organisasjoner, kultur- og utdanningsinstitusjoner som jobber i dette feltet. Fokuset i år er spesielt på de samiske språkene.
 • Nettverk/hub for urfolks- og underrepresenterte språk: I tråd med internasjonal 2030-strategi, og anbefaling der om regionale og tematiske "hubs", utreder vi ideen om hvordan vi sammen med Wikimedia Language Diversity-gruppen kan gjøre et systematisk arbeid for å støtte urfolks- og underrepresenterte språk og Wikimedia-prosjekter. Nedslagsfelt er interesserte grupper som jobber med dette fra hele verden. En viktig milepæl for dette arbeidet vil være konferansen Arctic Knot Wikimedia Language Conference i juni.
 • Arctic Art+Fem: Art+Feminism er et aktivt nettverk som holder skriveverksteder med fokus på biografier om kvinner. De har et godt engasjement blant frivillige, og har vokst til å dekke flere underrepresenterte grupper, blant annet urfolk. Arctic Art+feminism skal fokusere på å øke synligheten av samiske kvinner på Wikipedia eller de andre Wikimediaprosjektene gjennom skrivekurs/arrangementer. Ett av Arctic Art+Feminism-arrangementene vil være en del av prekonferansen til Arctic Knot.
 • UNESCO tiåret for urfolksspråk 2022-2032 (IDIL): Wikimedia Norge ble invitert til å delta på UNESCO sin 2-dagers Global Task Force-samling for tiåret for urfolksspråk 2022-2032 deltok i mars. Vi har også deltatt på et regionalt UNESCO-møte for tiåret. Wikimedia Norge har deltatt på en evaluering (dybdeintervju) for 2019 Unesco sitt år for urfolksspråk og slik fått levert våre innspill til hva vi ønsker oss av et samarbeid knyttet til tiåret for urfolksspråk 2022-2032.

Kjønnsubalanse på Wikipedia

 • Rødlenke-prosjektet OsloMet og Nasjonalbiblioteket: Samarbeidet med OsloMet ble evaluert april 2021. Faget skal utvides og gjøres obligatorisk fra og med våren 2022, og Wikimedia Norge vil fortsette samarbeidet. Det er flott at et fag vi har vært med på å foreslå og tilby innhold til vokser og blir satset på av OsloMet. Vi planlegger for å trekke inn arbeidet med Skeivt kulturår 2022 i dette utdaningssamarbeidet.
 • WikiGap: WikiGap ble i år heldigitalt, og gjennomført som et e-post kurs i å skrive artikler på Wikipedia. Samtidig var kvinner og fredsarbeid tema for månedens konkurranse i mars. Det var 19 påmeldte på skrivekurset, men vi kunne ikke se at noen av de faktisk meldte seg på konkurransen. Skrivekurs og WikiGap arrangementer er nok best å arrangere med fysisk tilstedeværelse.


Administrasjon

 • Kommunikasjonsrapport for perioden januar 2021 til april 2021 kan leses her.
 • Årsmøte 2021: Årets årsmøte ble avholdt 6. mars 2021, protokollen er tilgjengelig her. Det ble blant annet vedtatt å inkludere sørsamisk, lulesamisk og kvensk navn på organisasjonen. Det betyr at vi nå har 6 likeverdige navn: Wikimedia Norge (bokmål), Wikimedia Noreg (nynorsk), Wikimedia Norga (nordsamisk), Wikimedia Vuodna (lulesamisk), Wikimedia Nöörje (sørsamisk) og Wikimedia Norja (kvensk). Hogne Neteland gikk ut av styret etter mange år, vi takker for god innsats! Sigrun Espe fortsetter det gode arbeidet som styreleder. Styret har fått med to nye styremedlemmer: Fredrik Ljone, Bergen og Stian Amadeus Antonsen, Oslo.
 • Ny søknad om støtte til Wikimedia Foundation for perioden 1. juli 2021–31. juni 2022 skal sendes inn innen 1. mai 2021. Vi håper det neste år kan være mulig å søke Wikimedia Foundation om flerårig støtte.
 • Vi kunne i april søke Lotteri- og stiftelsestilsynet om ekstra bevilgning pga pandemien. Midler ble innvilget 26. april 2021.
 • Innvilget støtte fra Fritt Ord for samarbeid med Skeivt arkiv.
 • Vi har sammen med Wikimedia kolleger i Belgia, EU Policy Director, og EPN sendt et høringssvar til Kulturdepartementet og gitt om innspill til gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet mv. i norsk rett. /
 • Regnskaps- og revisortjenester: I samarbeid med Oslo Regnskap har vi gjort en stor ryddejobb i å nå føre regnskapet vårt ut i fra at vi innvilges prosjektmidler fra flere ulike steder. Revisjonskostnader vil øke ettersom vi må levere flere prosjektrapporter hvor det kreves at regnskapet er revidert av en revisor.
 • Praksisstudenter fra OsloMet: Siden kontoret vårt er stengt sa vi i mai nei til å ta imot praksisstudenter fra OsloMet.


Styremøte 2. februar 2021

Handlingsplan for 2020–2021 kan leses her.

Støtteordninger og prosjekter

 • Wikitreff ble gjennomført i 25. november. Interesserte kan nå både abonnere på varsel om treff og legge dato for treff til i kalender. Vi har også laget en Etherpad man kan bruke for å dele innhold fra møte med dem som ikke deltar. Vi fortsetter med månedlige wikitreff i 2021.
 • Et treff for administratorer er under planlegging for våren 2021.
 • Gjennom hele 2021 skal vi markere at Wikipedia er 20 år. Vi har laget en egen gratualsjonsside på hjemmesiden vår og vil ha en rekke kommunikasjonsaktiviteter knyttet til jubileet. Både frivillige og vi hadde noen fine presseoppslag den 15.1.2021, se kommunikasjonsrapport.
 • Vi tar i bruk et nytt medlemssystem fra og med februar. I dette systemet kan avtalegiro, bankkort, vipps, og sms benyttes som betaling for medlemsbetaling og donasjoner, og vi vil kunne ha en bedre dialog og oppfølging av medlemmer og folk som støtter oss. Overgang til det nye systemet har krevd en del mer innsats enn vi planla for. Vi jobber med en ny side på Wikimedia.no for medlemsinnmelding og donasjoner.


Samisk kunnskap på nett

 • Wikimedia movement strategy 2030: I november deltok ansatte og styremedlemmen i internasjonale møter om 2030-strategien. Wikimedia Norge har meldt sin interesse for å opprette eller bidra til en språkhub for minoritetsspråk, presentert kort her. Dette var tema for internasjonale møter som fant sted helgen 30-31.1 også.
 • Fra 2022 til 2032 arrangeres UNESCO Decade of Indigenous Languages. Wikimedia Norge jobber med å få til et internasjonalt samarbeid knyttet til denne markeringen om samiske språk. Dette arbeidet vil være en videreføring av vårt arbeid med International Year of Indigenous Languages 2019.
 • Reinbeitekommisjonen-prosjektet, er et samarbeid med Samisk arkiv og Riksarkivet. Vi venter på en godkjennelse av bot på Wikimedia Commons for opplasting av bildesamlingen. Prosjektsidene er ferdig og også oversatt til nordsamisk. Søknad om finansiering av fase to er sendt til Kulturrådet sammen med Samisk arkiv og Riksarkivet. Noen kommunikasjonsaktiviteter er avtalt med arkivene for våren 2021 knyttet til prosjektet.
 • Vi er innvilget full støtte fra Wikimedia Foundation til å arrangere Arctic Knot-konferansen i Tromsø i juni. Dette blir et arbeid med en rekke samarbeidspartnere fra inn- og utland. Dette vil være den mest tidkrevende arbeidsoppgaven for våren 2021 for de ansatte.
 • Samiske stedsnavn fase 2, i samarbeid med Giellatekno, UiT, og Nasjonalbiblioteket, Språkbanken er startet. Prosjektet går ut på å legge inn alle de samiske stedsnavnene fra første del av prosjektet som leksemer i Wikidata. I leksemer kan man angi brukstype og grammatiske former, noe som er veldig nyttig for samiske språk med mange kasus. Dette vil igjen gjøre det mulig å automatisk bruke riktig grammatisk form av navnene på wikiprosjektene og andre steder.

I samarbeid med Wikimedia Sverige er prosjektet Wikispeech presentert for Språkbanken hos Nasjonalbiblioteket.


Kjønnsubalanse på Wikipedia

 • Rødlenkeprosjektet: Studentene fra OsloMet er ferdige med rødlenkelisteprosjektet, hvor de skrev 15 røde lenker blå om kunstnere på en liste satt opp av Nasjonalmuseet. I begynnelsen av desember hadde vi et evalueringsmøte og fikk gode tilbakemeldinger. Nasjonalmuseet ordnet også en fin oppmerksomhet
 • Vi forstetter planleggingen av Arctic Art+Feminism-prosjektet. Ett av skriveverkstedene vil skje under Artic Knot-konferansen.


Administrasjon

 • Kommunikasjonsrapport for perioden november 2020 til januar 2021 kan leses her. I handlingsplanen har vi lagt til en kolonne for kommunikasjon for å systematisere innsats i de månedene vi gjennomfører mange aktiviteter.
 • Vi har sendt inn to søknader om norsk prosjektfinansiering. I siste periode er en norsk og en amerikansk søknad om finansiering innvilget.
 • Vi har skrevet en avtale med firmaet Solidus om medlems- og gavehåndtering. Wikimedia.no er oppdatert med nye registrering- og betalingsmåter og vi har laget en rutinebeskrivelse for arbeidet. Dette er tidkrevende administrasjonsarbeid for en liten organisasjon som oss.
 • Personvernerklæring for Wikimedie Norge er oppdatert i tråd med nytt medelmssystem.
 • Wikimedia Norge har meldt seg inn i Norges Innsamlingsråd og VU Kompetanse. To ansatte har deltatt på kurs begge steder i løpet arv siste periode.
 • Vi leverte halvårsrapport til Wikimedia Foundation den 30.1.2021. Rapporten gir detaljer om arbeidet vårt, inntekter og utgifter. Den kan leses her.
 • De ansatte har alle hjemmekontor. Vi må planlegge for at arbeidsbelastning våren 2021 kan gjennomføres på hjemmekontor, og ta høyde for til tider stengte skoler og barnehager. Mye av det internasjonale arbeidet med strategi legges til helgene. Her må vi prioritere strengt for hva vi kan klare å delta på. Vår prioritering er diskusjonen om regional og thematic hubs.Styremøte 17. november 2020

Handlingsplan for 2020–2021 kan leses her.

Støtteordninger og prosjekter

 • Wikitreff: virtuelle wikitreff har blitt avholdt i september og oktober. Tema har vært infobokser og samarbeidsklima på wiki. Nytt treff er planlagt for november. De ansatte foretar i november en evaluering av hvordan wikitreffene har fungert i 2020 og hvordan vi fortsetter i 2021.
 • Vi planlegger for Wikipedia 20 år feiring gjennom hele 2021. Målet med feiringen er å gi honnør til de frivillige som har bidratt, prøve å få medieoppmerksomhet rundt sentrale tema som Wikipedia og Wikimedia arbeider med, og få flere medlemmer til Wikimedia Norge.
 • Wiki Loves Monuments, bilde- og skrivekonkurranse: I september ble Wiki Loves Monuments gjennomført. I skrivekonkurransen kom det 133 nye artikler. I denne bloggposten er det vinnerbildene fra Norge presentert. I 2021 vil vi kun gjennomføre skrivekonkurransen. Deltakelsen i WLM bildekonkurransen har sunket de siste årene, og vi vil derfor i stedet vurdere andre fotokonkurranser som kan gi mer deltakelse.
 • wikinobel: Wikinobel ble i år gjennomført digitalt, via Google Hangout og en telegram-gruppe, se bloggpost. Vi deltok også på livesending til Wikipedia Weekly på facebook.


Samisk kunnskap på nett

 • I uke 43 ble Giellevakkhu, samisk språkuke, gjennomført: vi gjennomførte en rekke informasjonsaktiviteter den uke, som skriving og deling av bloggposter og pressemeldinger.
 • Samiske stedsnavn fase 2, i samarbeid med Giellatekno, UiT, og Nasjonalbiblioteket, Språkbanken: I begynnelsen av 2021 starter vi dette prosjektet, som går ut på å legge inn alle de samiske stedsnavnene fra første del av prosjektet som leksemer i Wikidata. I leksemer kan man angi brukstype og grammatiske former, noe som er veldig nyttig for samiske språk med mange kasus. Dette vil igjen gjøre det mulig å automatisk bruke riktig grammatisk form av navnene på wikiprosjektene og andre steder. I forkant av Giellavakkhu ble det sendt ut en pressemelding om prosjektet av Nasjonalbiblioteket.
 • Undersvisningspilot samisk kunnskap på nett, i samarbeid med Samisk høgskole og UiT: Planlagt undervisning på Samisk høgskole i september måtte utsettes. Undervisning på UiT er gjennomført digitalt. Prosjektside er satt opp her. Undervisningen foregikk på Zoom med ca 10 studenter, det var en kombinasjon av teori og praktisk Wikipedia-redigering. Vi vil følge opp undervisningen med en A4 side med gode argumenter for å bidra på Wikipedia rettet mot studenter som studerer urfolk og urfolksspråk. Vi har skrevet om undervisningen på Wikimedia Education, Du kan lese nyhetsbrevet her.
 • Vi har søkt Wikimedia Foundation om støtte til å organisere konferansen Artic Knot: a Wikimedia languages conference i juni 2021. Konferansen vil være digital og fysisk. Søknaden kan leses her.


Kjønnsubalanse på Wikipedia

 • Rødlenke-prosjektet i samarbeid med OsloMet og Nasjonalmuseet: 3 studenter arbeider med en rødlenkeliste som er satt opp av Nasjonalmuseet. Opplæring av studentene er gitt fysisk og digitalt. Arkivverket har også en studentgruppe ved OsloMet som arbeider med Reinbeitekommisjonsprosjektet. Studentene tilhører alle et prosjtektfag for arkiv- og biblioteksstudenter.
 • Artic Art+Feminism-prosjektet i samarbeid med Art VAPO og Art+Feminism: Dette prosjektet er finansiert av midler fra Fritt Ord og starter opp i november 2020. 4 digitale skriveverkstedet skal gjennomføres våren 2021 for å bedre dekning av kvinnelige kunstnere fra nordområder.
 • Wikigap i samarbeid med den svenske ambassaden: Dette arrangementet var satt opp for 19.11.2020, men er utsatt til mars 2021. Kvinner i Sør-Amerika ble valgt som tema, fordi det kan knyttes opp mot miljøkamp, kvinnerettigheter og kvinners rolle i fredsarbeid i lys av FN-resolusjon 1325 som markerte 20 år i 2020.


Administrasjon

 • Kommunikasjonsrapport for perioden august til november 2020 kan leses her. I handlingsplanen har vi lagt til en kolonne for kommunikasjon for å systematisere innsats i de månedene vi gjennomfører mange aktiviteter.
 • Årsrapporten vår til Wikimedia Foundation kan leses her.
 • Vi har opprettet en rekke prosjektsider for arbeidet vårt for å ha bedre dokumentasjon og kommunikasjon med samarbeidspartnere, se Mangfoldsportalen vår.
 • To ansatte har deltatt på kurs i hvordan arrangere konkurranser i sosiale medier.
 • De ansatte har vekslet mellom å arbeide på kontoret og ha hjemmekontor ettersom hva som har blitt anbefalt eller påbudt av Oslo kommune. Per dags dato har alle ansatte hjemmekontor.
 • Lønnsoppgjøret for de ansatte ble gjennomført i august/september 2020.
 • Det vil være noe ferieavvikling for de ansatte ved jul.


Styremøte 26. august 2020

Handlingsplan for 2020–2021 kan leses her.

Støtteordninger og prosjekter

 • I juni måned arrangerte vi en månedens konkurranse om Iran på Wikipedia. 47 nye artikler ble opprettet. Tilsvarende konkurranse om Norge ble arrangert på farsi Wikipedia om Norge. Vi diskuterer med Iranian Wikimedians User Group hvordan vi kan fortsette samarbeidet vårt videre. Vi har en søknad inne hos NUUG Foundation til deler av dette samarbeidet.
 • 15. januar 2021 blir Wikipedia 20 år. Vi har begynt å arbeide med hvordan vi kan markere jubileet.
 • Vi har hatt Wikipedia-opplæring på en videregående skole i Moss. Elever der deltar i skrive-konkurransen til Wiki Loves Monuments.


Samisk kunnskap på nett

 • Det nye designet av forsiden til nordsamisk Wikipedia er på plass.
 • Undervisningspiloten vi har fått støtte av Sametinget til å lage skal brukes på Universitetet i Tromsø dette semesteret, digital undervisning. Undervisning på Samisk høgskole er foreløpig utsatt.
 • Arbeidet med samiske stedsnavn fra Kartverket er ferdig, og en fortsettelse av stedsnavn-arbeidet diskuteres med en annen samarbeidspartner.
 • Vi søker Wikimedia Foundation om støtte til å gjennomføre konferanse Arctic Knot 2021 (2021-versjonen av Celtic Knot 2020) innen 7. september.

Kjønnsubalanse på Wikipedia

 • Rødlenke-prosjektet er også denne høsten en del av prosjektfaget for bibliotek-og arkivstudenter på Oslomet. Vi samarbeider med Nasjonalbiblioteket, Nasjonalmuseet og UiT-prosjektet ART Vapo i dette Rødlenke-prosjektet. Oppstart var 24. august.
 • Vi har startet et samarbeid med Art+Feminism og søkte om støtte fra Kulturrådet til dette samarbeidet, men fikk avslag. Vi har nå en søknad inne hos Fritt Ord.

Administrasjon

 • Kommunikasjonsrapport for perioden mars til august 2020 kan leses her.
 • Skattefradrag ved gaver: Vi har søkt Skatteetaten om å bli godkjent som organisasjon som har fradrag for gaver. Men det viser seg at det kreves minst 300 medlemmer for å bli godkjent, så vi må vente til vi har et slikt medlemsantall.
 • Søknad om momskompensasjon er levert.
 • Ansettelsesrutine: Vi har lagd en rutine og huskeliste ved ansettelser og oppstart praksisstudenter, og avslutnings av arbeidsforhold.
 • Konsulenttjenester: Vi har en inngått en konsulentavtale med Oslo Byes Vel (Oslobyleksikon.no), tilsvarende som vi har med Lokalhistoriewiki (Nasjonalbiblioteket), om tjenester knyttet til bruk av MediaWiki. Antall konsulenttimer vi selger i året vil ikke være høyt.
 • QR-kode: Vi har bestilt QR-kode fra Vipps og denne er lagt til på wikimedia.no og vår wiki.
 • Wikimedia Norge sin wiki: Vi har ryddet og oppdatert vår wiki slik at det skal være lettere å orientere seg på sidene for eksterne lesere.
 • Skifte i ansatte: Åsa Paaske Gulbrandsen hadde sin siste arbeidsdag i Wikimedia Norge 6. august 2020 og Mali K. Brødreskift begynte hos oss den 17. august 2020 i en 60 %-stilling.
 • Smitteverntiltak: Inntil videre sykler eller går de ansatte som bor i Oslo til kontoret. Den ansatte som er avhengig av tog kommer på kontoret én gang i uka, og unngår rushtid. Alle møter med eksterne samarbeidspartnere skjer digitalt. Reiser innad i Norge vurderes fortløpende om de skal gjennomføres eller ikke.


Styremøte 16. juni 2020

Handlingsplan for 2019–2020 kan leses her.

Støtteordninger og prosjekter

 • To nye wikistipend er innvilget.
 • De 6 tilgangene til Retriever er fordelt på nytt og 4 bidragsytere har fått tilbud om digital tilgang til avisen Ávvir. En ny søknad om tilgang til bokhylla.no fra utenlandsk IP-adresse er søkt om og innvilget.
 • I juni måned arrangerer WMNO en skrivekonkurranse sammen med Iranian Wikimedian User group. Mer om konkurransen kan leses på bloggen vår.

Samisk kunnskap på nett

 • Konferansebidrag om samiske stedsnavn er antatt av konferansen Celtic Knot.
 • Daglig leder har deltatt i innspilling av en podcast-episode om samiske språk og WMNO sitt arbeid.
 • Designbyrået Árvu har levert nytt design av forsiden til nordsamisk Wikipedia. Det kodes av WMNO-ansatt.
 • Merch til det samiske-prosjektet er ferdig trykt.

Kjønnsubalanse på Wikipedia

 • Prosjektfaget Rødlenke-prosjektet har oppstart i august. Det er mulig undervisningen må skje digitalt. Rødlenke-lister til prosjektet blir utarbeidet sammen med samarbeidspartnere.
 • Merch til Rødlenke-prosjektet er ferdig trykt.

Administrasjon

 • Kommunikasjonsrapport utarbeides til neste styremøte.
 • De ansatte har gjennomført to workshops med organisasjonsutvikler Ulrika Eklund.
 • Den internasjonale 2030-strategien er ferdigstilt. Den kan leses her. Implementeringsfasen er under planlegging fra juni-september 2020.
 • Rebranding-prosjektet presenterer sine navnealternativ 16. juni kl 17 via en presentasjon på YouTube. Mer om prosessen kan leses her
 • Intervjuer til utlyst stilling som kursholder hos WMNO (timebasert) ble gjennomført 12. juni. Det var 40 stykker som søkte på stillingen.
 • Nytt kontor er ferdig pusset opp og møblert. Leietaker fra Wikimedia Sverige er på kontoret fra 15. juni 2020.
 • Hjemmekontor: de ansatte som ikke trenger å bruke offentlig transport for å komme seg til kontoret, har begynt å ta kontoret i bruk igjen.
 • Ferieavvikling: de ansatte tar ferie i juli. I uke 27 og 28 vil kontoret være stengt.


Styremøte 28. april 2020

Handlingsplan for 2019–2020 kan leses her.

Støtteordninger og prosjekter

 • Virtuelle wikitreff: vi tester nå ut de månedlige wikitreffene som videotreff. Vi har satt opp en varslingsmulighet slik at man kan abonnere på varsel om tidspunkt for treffene. Forrige treff hadde ca 11 deltakere med god geografisk spredning. Neste treff skjer 29. april kl 17 hvor Jon Harald skal snakke om oversettelse av MediaWiki (på Translatewiki.net), og hvordan man kan bidra der og hjelpe til med å forbedre grensesnittet til Wikipedia og andre wikier.
 • Wikistipend: det ble søkt om 2 wikistipend. Ett ble innvilget og ett ble utsatt da det var et reisestipend. Ny søknadsfrist er 22. mai. En søknad har alt kommet inn.
 • Wikipedia-biblioteket: en tilgang til Nasjonalbiblioteket fra utenlands IP-adresse er blitt innvilget. Etter ønske fra bidragsytere er biblioteket utvidet til å gjelde samiske kilder (aviser). Tilganger fordeles 22. mai 2020.
 • Nyhetsbrev: ett nyhetsbrev ble sendt ut i forkant av årsmøte for å informere om at det ble digitalt. Neste nyhetsbrev sendes ut 29. mai.

Kjønnsubalanse på Wikipedia

 • Skeivopedia, som driftes av Skeivt arkiv / Universitetet i Bergen har etter innspill fra oss lagt CC by SA-lisens på alle oppslagene i Skeivopedia.
 • Skeivt kulturår arrangeres i Norge i 2022. Wikimedia Norge er med i en gruppe av ulike arrangører for året.
 • For å markere 8. mars avholdt vi et skriveverksted sammen med Teknisk museum på Teknisk museum om Skjulte kvinner.
 • Månedens konkurranse i mars på Wikipedia hadde tema bibliografier, og flere ressurser for å skrive bibliografier om kvinner ble listet opp.
 • Infomateriell knyttet til prosjektet er under utarbeidelse.

Samisk kunnskap på nett

 • Reinbeitekommisjons-prosjektet: Vi er innvilget støtte av Kulturrådet til å sammen med Arkivverket tilgjengeliggjøre dokumentasjon fra Reinbeitekommisjonen av 1913. Prosjektet starter i mai/juni. Det vil bli tilbudt som et prosjtektfag på OsloMet å bidra her høsten 2020.
 • Samiske stedsnavn/Kartverket: Vi regner med å være ferdig med dette til august. En frilanser hjelper til med arbeidet på Wikidata. Jon Harald sender inn et konferansebidrag til onlineversjonen av Celtic Knot 2020 om stedsnavn og leksemer. Prosjektet er finansiert av Fritt Ord.
 • Samisk utdanningspilot: Utdanningspiloten er nesten ferdig. Oversettelse til nordsamisk gjenstår. Reise til Samisk høgskole i mai er utsatt. Infomateriell knyttet til prosjektet er under utarbeidelse.

Administrasjon

Kommunikasjonsrapport for februar-april 2020 kan leses her.

Årsmøtet ble avholdt digitalt 14. mars 2020. Årsmøteprotokollen kan leses her.

De ansatte i Wikimedia Norge har fra 12. mars hatt hjemmekontor. Vi tar kontoret i bruk igjen når det er i tråd med smittervernsråd.

En rekke reiser og konferanser er utsatt. Noe av tiden som frigjøres brukes av de ansatte til å gjennomgå Wikimedia Norge sin wiki, lage informasjonsmateriell og se på nytt design for nordsamisk Wikipedia sammen med et samisk designbyrå.

Vi flytter kontor 1. mai innad på Greenhouse og får et større lokale. Flyttingen går etter etter planen, tross hjemmekontor. Lokalet pusses opp og innredes i april. Vi får fra 1. mai 2020 en leietaker fra Wikimedia Sverige.

Søknader: Noen søknader har fått utvidet behandlingstid, eller blitt avslått pga Corona. Noen nye søknadsmuligheter, «Corona-utlysninger», har blitt lyst ut som er aktuelle for oss. De har korte søknadsfrister, men blir høyt prioritert av de ansatte.

Rebrandings-prosessen: "Interconnection" er valgt ut som konsept for det videre rebranding-arbeidet. Presentasjon fra Snøhetta kan sees her.

Vi arbeider med å finne en fast kursholder som kan holde kurs for oss på frilansbasis, både fysisk og digitalt.

Alle tre ansatte har i mars/april gjennomgått et kurs for å lede digitale møter og gjøre dem interaktive.


Styremøte 11. februar 2020

Handlingsplan for 2019–2020 kan leses her.

Støtteordninger og prosjekter

Wikitreff: Vi tester en ny versjon av wikitreff, etter modell fra Wikimedia Sverige sine månedlige wikifika. De skjer siste onsdag i hver måned heretter på Kulturhuset i Oslo.

Samisk kunnskap på nett
Vi arbeider videre med utdanningspiloten og skal holde en workshop på Samisk høgskole i midten av mai for å teste undervisningsopplegget. Prosjektet er 2 måneder forsinket pga en sykemelding.

Kartverket, stedsnavn: Vi har hatt innledende møte med Kartverket med litt idémyldring og samtale om hvordan praktisk arbeid med å få alle samiske stedsnavn på Wikidata kan gjøres. Prosjektet skal hovedsakelig foregå i februar og mars.

Nasjonalbiblioteket: Samisk bibliografi: Vi har lastet opp deler av den samiske bibliografien til Wikidata. Rundt 2/3 gjenstår, samt å opprette et system for å holde dataene ved like når oppdateringer gjøres fra Nasjonalbibliotekets side.

Vi har skrevet en MoU med Wikitongues om videre samarbeid om opptak av personer som snakker ulike samiske språk. Den første filmen kan sees her. Den ble filmet på Riddu Riddu i fjor. Alle filmer deles under fri lisens på Wikimedia Commons også.

Bodil Biørn-prosjektet
Runde to av prosjektet er avsluttet nå. Runde to handlet om digitalisering, transkribering og oversetting av brevene til engelsk og armensk. I november arrangerte vi et seminar sammen med Riksarkivet for å avslutte prosjektet. Mer om arrangementet kan leses her.

Kjønnsbalanse på Wikipedia: 6. februar deltar en ansatt fra Wikimedia Norge på årets samling i museumsnettverk for kvinnehistorie på Kvinnemuseet på Kongsvinger med et kurs i Wikipedia-redigering. Tema for samlingen er synlighet. Mer informasjon om programmet kan leses her.

Administrasjon

Kommunikasjonsrapport for desember-januar 2020 kan leses her.

Språkkoder på Wikipedia: Takket være en fiks som ble laget av Niklas Laxström under Wikimania så har endelig visningsnavnet for Wikipedia på bokmål blitt til «Norsk bokmål» igjen når det lenkes til artikler der fra Wikipedia-utgaver på andre språk. Saken, som har vært oppe i flere styremøter tidligere, kan derfor anses som løst.

Perioden januar–mars er den mest travle for oss når det kommer til rapportering og søknadsskriving:

 • Årsregnskapet til Wikimedia Norge for 2019 ble sendt til revisor den 23. januar, og regnskap og faglige rapporter er sendt til Kulturrådet og UNESCO Norge for støtte som ble innvilget i 2019.
 • Halvårsrapport til Wikimedia Foundation, for perioden juli–desember 2019, kan leses her. Den gir oversikt over både arbeidet vårt og regnskapet for disse 6 månedene.
 • Wikimedia Norge har søkt om støtte fra Wikimedia Foundation til å arrangere en mangfoldskonferanse i 2020. Søknaden kan leses her.
 • Vi har også søkt UNESCO Norge om fortsatt støtte til arbeid med urfolksspråk.
 • Det gjenstår 3 søknader om finansiering som skal skrives og sendes inn i februar–mars, og to regnskap og faglige rapporter som også skal sendes inn i februar–mars.

Hjemmeside vår, wikimedia.no, er oppdatert med ny tekst på nordsamisk, bokmål, nynorsk, engelsk. Vi har laget en egen portal for mangfoldsarbeidet vårt som er ment for lesere, bidragsytere og samarbeidspartnere som ikke kjenner til Wikimedia Norge, den kan leses leses her.

Vi bidro under Snøhetta og Wikimedia Foundation sin workshop om rebranding i Oslo i januar. Mer informasjon om arbeidet og workshopen.

Reiser som er planlagt for resten av dette finansieringsåret (tom juli 2020):

 • Wikimedia Summit i Berlin: 1 ansatt reiser
 • Samisk høgskole, Kautokeino: 2 ansatte reiser
 • Wikikmedia Hackathon, Tirana: 1 ansatt reiser
 • Queering Wikipedia, Linz: 1 ansatt reiser
 • Celtic Knot, Limerick: 1 ansatt reiser
 • Márkomeannu: 1 ansatt og 1 frivillig drar
 • Riddu Riđđu: 1 ansatt og 1 frivillig drar


Styremøte 28. november 2019

Støtteordninger og prosjekter

 • To frivillige deltok på WikiTechstorm i Amsterdam i november 2019 på stipend fra Wikimedia Norge.
 • Wikistipend: Til søknadsfristen for wikistipend 20. november 2019 kom det ikke inn noen søknader.
 • Retriever-tilganger: Ny fordeling av Retriever-tilganger ble gjort 25. november 2019.
 • Wiki Love Monuments i september 2019: Juryarbeidet etter årets Wiki Loves Monuments er over, og de ti vinnerbildene som går videre til den internasjonale delen av konkurransen er lagt opp på vinnersiden på Commons. Vi arrangerte også månedens konkurranse om kulturminner og 341 nye artikler ble skrevet i løpet av konkurransen.
 • Wikinobel: Vi hadde et arrangement sammen med Nobels Fredssenter 11. oktober 2019 i forbindelse med annonseringen av årets prismottaker hvor ansatte og frivillige deltok.
 • Nasjonalbiblioteket, Språkbanken: Vi skal igjen dele rentekstdumper av Wikipedia-tekster med Språkbanken, denne gangen fra diskusjonssider for å få et tekstkorpus av mer «hverdagslige» skrifter fra wikiprosjektene.


Samisk prosjekt

 • Wikidataworkshop på samisk hus 29. september. Ca. 10 deltakere deltok på Wikidata-workshop på Samisk hus, hvor vi gikk gjennom en rekke Wikidata-verktøy samt strukturerte data på Commons, og bygde spørringer til bruk for månedens konkurranse i oktober, som handlet om samer.
 • Under Forskningsdagene i september 2019 hadde vi et arrangement (en debatt) med tittelen: Avkolonialisering av kunnskap - på nett.
 • I ei uke i oktober, Giellavahkku, vart SN sitt internasjonale år for urfolksspråk markert over heile landet. Wikimedia Noreg fekk nyleg tildelt midlar frå Sametinget sine språkmidlar til å laga eit undervisingsopplegg for bidrag frå studentar på Wikipedia på nordsamisk eller bidrag med samisk innhald på Wikimedia-prosjekta generelt, saman med Samisk høgskule og Universitetet i Tromsø. Vi har òg fått pengar frå Fritt Ord til å dela samiske stadnamn på Wikidata saman med Kartverket. Meir om dette arbeidet på bloggen vår.
 • Månedens skrivekonkurranse på Wikipedia: I oktober 2019 var tema samiske emner.113 nye artikler ble skrevet.
 • Sammen med Samisk hus hadde vi 10. oktober et arrangement på Nasjonalbiblioteket med tittelen: Samisk minne: Radiokino og arkivsamtale.
 • I perioden 19.–23. november besøkte ansatte Sametingets komitémøter i Karasjok, Samisk universitet, Samisk arkiv og Samisk filminstitutt i Kautokeino, Alta Folkebibliotek og representanter fra andre institusjoner i Alta og samarbeidspartnere og konferansen Sacred place names in Sámi i Tromsø.


Bodil Biørn-prosjektet
Av fase to av prosjektet gjenstår oversettelse av Biørns brev fra engelsk til armensk. På grunn av omfanget vil vi få hjelp av en armensk oversetter til å gjør dette. 11. november 2019 hadde vi et arrangement med Riksarkivet med tittelen: Bodil Biørn og kvinners usynlighet i historien og vi hadde besøk av Davit Saroyan fra Armenia. En doktorgradsstudent på OsloMet fra arkivstudier skriver en artikkel hvor Bodil Biørn-prosjektet er tema.


Rødlenke-prosjektet
9 studenter deltar fra OsloMet i Kvinner i rødt-prosjektet. De har jobbet i 3 grupper med 3 ulike rødlenkelister. Alle studentene og de andre involverte er invitert til en avsluttende forkost hos oss den 5. desember 2019. I 2020 går vi i gang med et  rødlistesamarbeid med en kulturinstitisjon i Oslo. 


Administrasjon

 • Kommunikasjonsrapport: Kommunikasjonsrapport for perioden kan leses her.
 • Internasjonal strategiprosess, Wikimedia 2030-strategi (lenke til prosessens fremdriftsplan): Daglig leder fortsetter sitt engasjement i rollen som reviewer i denne prosessen. Arbeidet varer frem til mars 2020.
 • Søknad om støtte fra Sametinget, Fritt Ord og NUUG Foundation er innvilget.
 • Sabine Rønsen er ansatt i et engasjement i 4 måneder. Hun går ut av valgkomiteen til Wikimedia Norge på grunn av ansettelsesforholdet.
 • Hjemmesiden, wikimedia.no, er oppdatert med nye bilder og også bildetekster på nordsamisk.
 • En ansatt deltok på WikidataCon i Berlin i oktober 2019.
 • Årsrapport til Wikimedia Foundation kan leses her.

Styremøte 27. august 2019

Støtteordninger og prosjekter

 • Wikistipend: 3 wikistipend ble delt ut for Wikimania-deltakelse.
 • Nyhetsbrev: ble sendt ut i august.
 • Wikidata-workshop på OsloMet: Ansatt holdt Wikidata-workshop for ansatte og studenter på OsloMet den 12. juni.
 • Oslo Freedom Forum: Ansatte, praksisstudent og frivillige fra Finland og Iran deltok på konferansen i slutten av mai. I forkant ble denne siden for innledere til Oslo Freedom Forum og Wikidataoppføringer satt opp.
 • Oslo Girl Geeks-arrangement: 12. juni 2019 var Wikimedia Norge var invitert til å snakke på Girl Geek Dinners Oslos samling med tittelen: How to overcome gender biased data and technology. Arrangementet ble holdt på Googles lokaler på Aker brygge, og var fulltegnet med 70 deltakere. Åsa var en av fem innledere, og holdt et innlegg om kjønnsbalanse på Wikipedia, og om hvordan vi kan jobbe for å endre det. Forskningsminister Iselin Nybø var tilstede og snakket om utfordringene med underrepresentasjon av kvinner innen data og teknologi.


Samisk prosjekt
Vi planlegger en rekke aktiviteter og arrangement til høsten for å markere Det Internasjonale året for urfolksspråk og vårt samiske prosjekt. 12. juni deltok en ansatt på et seminar for alle de samiske språksentrene i Tromsø og holdt en presentasjon om vårt arbeid knyttet til urfolkssporåkåret. Under festivalen Márkomeannu møtte Wikimedia Norge ansatte fra det samiske språksenteret Várdobáiki og startet et samarbeid knyttet til samiske stedsnavn, se prosjektside. Ansatte og frivillige deltok i juli på konferansen Celtic Knot med en presentasjon knyttet til det samiske prosjektet og urfolksspråkåret. Ansatte deltok i juli på festivalen Márkomeannu sammen med Nordland fylkesbibliotek. Ansatte og frivillige deltok i juli på Riddu Riđđu-festivalen med markedsbod, holdt møter og tok bilder. Ansatte, frivillige og styreleder deltok på konferansen Wikimania i august. Vi holdt tilsammen 4 presentasjoner og det samiske prosjektet var også del av 2 andre presentasjoner holdt av frivillig bidragsyter. En av innledingstalerne var invitert av oss, mer info i denne bloggposten. Wiki Loves Monuments går av stabelen om få dager, og i år innfører vi en egen kategori i konkurransen for samiske kulturminner. Se konkurransesiden.


Bodil Biørn-prosjektet
Fase to av prosjektet er godt i gang. Brevene etter Bodil Biørn har blitt digitalisert av Nasjonalbiblioteket og Riksarkivet. De er korrekturlest og delt på Wikimedia Commons og Wikikilden. Vi jobber nå med å få engelsk oversettelse på plass, og deretter armensk oversettelse. Vi planlegger et arrangement på Riksarkivet i november med en gjest fra Wikimedia Armenia.


Rødlenke-prosjektet
Samarbeidet med OsloMet og Nasjonalbiblioteket knyttet til Rødlenke-prosjektet starter opp igjen med nytt kull studenter den 26. august.
Vi har møtt Nettverk for Kvinnehistorie og avtalt et videre samarbeid med dem.
Under Wikimania ble det holdt en presentasjon av en norsk frivillig knyttet til kjønnsbalanse på Wikipedia og tilgang på kilder.


Administrasjon

 • Kommunikasjonsrapport: Kommunikasjonsrapport for perioden kan leses her.
 • Internasjonal strategiprosess, Wikimedia 2030-strategi: Daglig leder er med i en arbeidsgruppe med tema Diversity. Arbeidet er tidkrevende med ukentlige møter og det kommer til å strekke ut tom 2020.
 • Søknad om momskompensasjon ble sendt inn 21.8.2019.
 • En frilanser vil i høst ha ansvar for å arrangere kurs og arrangementer for oss, for å avlaste arbeidsmengden til de fast ansatte.
 • Hjemmesiden vår fungerer godt, men vi jobber med å oppdatere bildene slik at de gjenspeiler arbeidet vårt.
 • Årsrapport til Wikimedia Foundation skal leveres 28.9.2019

Styremøte 23. mai 2019

Handlingsplan for dette året er publisert her.

Støtteordninger og prosjekter

 • Wikistipend: Wikistipend kunne søkes om 15. februar og 15. mai. 15. mai var en ekstra søkandsfrist for reisestipend til Wikimania. 3 har søkt om reisestipend.
 • Wikigap: 7. mars hadde vi et WikiGap-arrangement i Tromsø, i samarbeid med Den svenske ambassaden i, Hålogaland teater og CatCollective som handlet om kjønnsubalanse i kultursektoren og på Wikipedia.
 • Wikitreff i Tromsø: 8. mars arrangerte vi et wikitreff i Tromsø med omvisning på Perspektivet Museum og middag etterpå.
 • Månedens konkurranse: Vi har sponset premier for 2 månedens konkurranser.
 • Praksisstudent fra OsloMet: I mai måned har vi hatt en student i praksis fra OsloMet som har jobbet med oversettelse av spørreundersøkelse, informasjonsarbeid og Rødlenke-prosjektet.
 • Skriveverksted i Trondheim: 14. mai arrangert frivillige bidragsytere skrivekurs på Trondheim Litteraturhus.
 • Wikipedia-biblioteket: 20 mai. blir de 6 tilgangene til Retriever fordelt på nytt og tilgang til bokhylla.no fra utenlandsk IP-adresse har blitt tildelt.
 • Rødlenke-prosjektet: Prosjektside med fremdrift og tiltak kan leses her. Prosjektstillingen på Nasjonalbiblioteket ble avsluttet 31. mars og vi jobber nå videre med Nasjonalbiblioteket på annet vis. Valgfaget på OsloMet knyttet til Rødlenke-prosjektet er blitt evaluert og starter opp igjen til høsten 2019. Da også for arkivstudenter.
 • Bodil Biørn-prosjektet: Prosjektside med fremdrift og tiltak kan leses her. Digitaliseringsdelen av det nye prosjektet (digitalisering av brev etter Biørn) er avtalt med Riksarkivet. Arbeidet med å få brevene på WikiKilden og oversatt til engelsk vil skje juni–august 2019. Wikimedia Armenia har laget en fotobok med Biørns bilder. I november vil vi ha et arrangement på Riksarkivet hvor også en ansatt fra Wikimedia Armenia er invitert og vil delta.
 • Samisk-prosjektet: Prosjektside med fremdrift og tiltak kan leses her. Vi inviterte til et møte med en rekke kulturinstiusjoner sammen med Samisk hus i Oslo i januar for å snakke om digitalisering av samisk kulturarv. Ansatte deltok i februar på Sametingets språkkonferanse i Tromsø. I februar arrangerte vi en uralsk språkkonkurranse på Wikipedia. Vi har fått innvilget støtte til samisk prosjektet fra UNESCO Norge og Fritt Ord. Vi jobber nå med å forberede sommerens reiser og konferanser som i stor grad vil handle om det samiske-prosjektet vårt. Det er språkkonferansen Celtic Knot i Cornwall (to ansatte deltar), festivalen Márkomeannu i festivalbiblioteket sammen med Nordland fylkesbibliotek (to ansatte deltar), Riddu Riddu-festivalen (én ansatt, én frilanser og én frivillig deltar) og konferansen Wikimania (alle tre ansatte deltar). Til begge konferansene har ansatte sendt inn forslag til presentasjoner. Èn ansatt er i tillegg forslagsstiller og arrangør av et av konferansesporene på Wikimania. Det er konferansesporet om språk. Vi arbeider med et større arrangement i oktober knyttet til det samiske prosjektet. Wikimedia Finland arbeider også med samisk innhold på Wikimedia-prosjektene nå og vi koordinerer arbeidet vårt med dem. Blant annet har finske bidragsytere levert inn forslag til flere innlegg på Wikidata Conference knyttet til samisk innhold.


Administrasjon

 • Kommunikasjonsrapport: Kommunikasjonsrapport for perioden kan leses her.
 • Halvårsrapport, juli 2018–januar 2019: Wikimedia Norge sin halvårsrapport til Wikimedia Foundation er publisert her.
 • Årsmøte: Årsmøtet til Wikimedia Norge ble avholdt 9. mars 2019 i Tromsø. Neste år vil årsmøte være i Oslo.
 • Ansatte i Wikimedia Norge: Jorid Martinsen sluttet 1. april. Åsa Paaske Gulbrandsen begynte 1. april i en 30 %-stilling som prosjektleder for mangfold. Åsa har jobbet for Wikimedia Norge tidligere også, og vi er veldig glade for at hun er tilbake i Wikimedia Norge. Kontoret har i løpet av perioden tatt imot to praksisstudenter fra OsloMet.
 • Møte med Wikimedia Foundation, communications departement: Vi hadde i april besøk av representanter fra Wikimedia Foundation, Communications Departement, som presenterte tanker rundt Wikimedia brand-strategi og vi ga våre innspill.
 • Wikimedia Summit-konferansen: Daglig leder og styreleder deltok på Wikimedia Summit i Berlin 29.–31. april. Daglig leder deltok også på et todagers daglig leder-møte i forkant av konferansen. Konferansens tema var det pågående internasjonale strategiarbeidet.
 • Økonomisk støtte fra Wikimedia Foundation juli 2019–juni 2020: En forenklet søknad ble sendt inn 1. april og kan leses her. Vi har redusert antall program i søknaden fra 4 til 3. Programmet som er kuttet ut er Mangfold /Diversity. Dette er den tematiske vinklingen for det meste av arbeidet vårt, og det ble derfor feil å ha det som et eget program.
 • Innvilget støtte: De siste 6 månedene har Wikimedia Norge fått innvilget støtte fra: Kulturrådet, NUUG Foundation, Unesco Norge og Fritt Ord.
 • EEA Grants: Vi diskuterer et samarbeid med Wikimedia Portugal knyttet til https://eeagrants.org
 • Ferieavvikling: Kontoret kommer til å være stengt noe i juni og juli på grunn av ferieavvikling.


Styremøte 22. januar 2019

Støtteordninger og prosjekter

Handlingsplan for dette året er publisert her.

 • Prosjektstilling på Nasjonalbiblioteket: Jorid har overtatt ansvar for prosjektet på Nasjonalbiblioteket, og jobber på det tre dager i uka, med to av arbeidsdagene på NB. Prosjektbeskrivelse kan leses her.
 • Studentassistenter på OsloMet: OsloMet har ansatt tre studenter i deltidsstillinger som skal bidra til forskningsformidling på Wikipedia. Vi hadde opplæring av studentene 7. januar.
 • Praktikant fra bibliotek- og informasjonsvitenskap: Vi har fått inn en ny praktikant fra bibliotek- og informasjonslinja på OsloMet. Han begynte 7. januar og skal være hos oss i fem uker. Prosjektet hans vil gå ut på å intervju ulike personer som jobber med mangfold på Wikipedia.
 • Videre samarbeid Nasjonalbiblioteket: Vi hadde et møte på NB 10. desember for å diskutere resultater av samarbeid i 2018 og planer for 2019.
 • FNs år for urfolkspråk: Wikimedia Norge er anerkjent av UNESCO som Civil Society Partner i 2019, som er FNs år for urfolkspråk.
 • IIIF-konferanse: Vi deltok på IIIF-konferanse 6. desember, og har vært i kontakt med nasjonalwikimedinaren ved Nasjonalbiblioteket i Wales for å lære mer om IIIF koblet til Wikidata og Wikimedia Commons.
 • Bodil Biørn-prosjektet: Prosjektside med fremdrift og tiltak kan leses her. Vi bistår Wikimedia Armenia med produksjon av en fotobok med Biørns fotografier. Riksarkivet, professor Inger Marie Okkenhaug og Wikimedia Norge bidrar alle med tekst til boken. Fase to av Biørn prosjektet vil starte opp i februar/mars 2019.
 • Rødlenke-prosjektet: Prosjektside med fremdrift og tiltak kan leses her. Første kull med studenter fra OsloMet som valgte Rødlenke-prosjektet i praksisfaget for arkiv- informasjon og bibliotekfag ble ferdig i desember 2018. Faget skal nå evalueres og tilbakemeldinger fra alle involverte vil komme til god nytte når neste kull starter høsten 2019 (forutsatt at faget settes opp på nytt).
 • Møte med Lokalhistorisk institutt/lokalhistoriewiki.no: 15. januar hadde vi et møte med lokalhistoriewiki.no for å snakke om mulighet for samarbeid om Wikidata, rødlenkeprosjektet og samiske språk.

Administrasjon

 • Kommunikasjonsrapport for desember-januar kan leses her
 • Organisasjonsutvikling med Prospera: Vi har blitt tatt opp i Prosperas organisasjonsutviklingsprogram, og avventer nå om disse kan skaffe donasjoner til å ta arbeidet videre.
 • Nye kontorlokaler: 12. desember flyttet vi fra Frivillighetshuset til Greenhouse.
 • Jorid Martinsen slutter: Jorid har levert inn oppsigelse da hun skal begynne i en annen stilling, og jobber hos oss ut mars 2019.
 • Årsmøte 2019: Det er innkalt til årsmøtet 2019, som avholdes i Tromsø 9. mars.
 • Prosjektmidler innvilget: I desember fikk vi innvilget støtte fra Kulturrådet, NUUG Foundation og refusjon av momskompensasjon
 • Medlemsfakturering: Fra og med 2019 tar vi i bruk et nytt system for fakturering av medlemsavgift.


Styremøte 29. november 2018

Støtteordninger og prosjekter

Handlingsplan for dette året er publisert her.

 • Fordeling av Retriever-tilganger: Retriever-tilganger er fordelt på nytt per 20.november
 • Wikistipend: Det ble delt ut ett stipend i september 2018.
 • Presseakkrediteringer: Det er søkt om 9 presseakkrediteringer.
 • Wikitreff: Den 18. oktober 2018 var det wikitreff på Skatten på Tøyen. Neste wikitreff blir den 8. mars i Tromsø i forbindelse med årsmøte.
 • Wikidata-workshop: Ble avholdt den 10. november på Samisk Hus i Oslo med 10 deltakere.
 • wikinobel: Wikinobel ble avholdt den 24. oktober på Nobels Fredssenter sammen med Den svenske ambassaden.
 • Wiki Loves Monuments: Wiki Loves Monuments ble som vanlig avholdt i løpet av september, og vinnerne ble kunngjort i slutten av oktober.
 • Kurs: vi har holdt kurs for ett universitet og en organisasjon i løpet av perioden.


Reiser

 • Sametinget, deltakelse komité møter, Karasjok, 11.–14 september
 • WikiNem, konferanse, Stockholm, 5.–7. oktober
 • Glam-Wiki, konferanse, Tel Aviv, 2.–5. november. Vi presenterte Bodil Biørn-prosjektet sammen med Wikimedia Armenia
 • IMAGE AND RESEARCH, 15th International Conference 22.–23. november: Vi presenterer paper sammen med Riksarkivet om Bodil Biørn-prosjektet

Administrasjon

 • Kommunikasjonsrapport for september–november 2018.
 • Årsrapport: Årsrapport ble levert 5.9.2018 til Wikimedia Foundation. Den kan leses her.
 • Besøk fra Wikimedia Foundation: 18.9–19.9 2018 hadde vi besøk av 2 representanter fra Wikimedia Foundation og en representant fra FDC. Sammen med dem gjennomgikk de ansatte Wikimedia Norge sin virksomhet, og de møtte frivillige, samarbeidspartnere, styret og komiteene til Wikimedia Norge.
 • Søknader: Det ble søkt midler fra Kulturvernspotten hos Kulturrådet til fortsettelse av Bodil Biørn-prosjektet. Søknaden ble innvilget den 19.11.2018.
 • Nye kontorlokaler: Wikimedia Norge flytter 12.12.2018 fra Kolstadgata 1 til Schweigaardsgate 34 c, Greenhouse.
 • Nytt regnskapssystem: 1. november 2018 bytter Wikimedia Norge regnskapssystem til Visma eaccounting og regnskapsrutinen organisasjonen har må oppdateres i tråd med nytt system.

Styremøte 3. september 2018

Støtteordninger og prosjekter

Drone-prosjektet: Dronen har blitt brukt av 3 frivillige i løpet av sommeren. Vinterhalvåret lånes den ut til Wikimedia-organisasjon i Ghana.

Nyhetsbrev: Sendt ut 27. august

Wikitreff: på Litteraturhuset 4. september. Wikidata-workshop er satt opp 10. november.

Wikistipend: Søknadsfrist for neste runde er 15. september.

Konkurranser: Vi har arrangert Ukens konkurranse om samisk kultur. Kommende konkurranser: Wiki Loves Monuments skjer i september, skrive- og fotokonkurranse om kulturminner. Rødlenke-prosjektet: konkurranse arrangeres i desember. Nordsamisk-prosjektet: konkurranse arrangeres i januar.

Bodil Biørn- prosjektet: Første fase av prosjektet er avsluttet i samarbeid med Wikimedia Armenia og Riksarkivet. Prosjektet skal presenteres på Glam wiki Conference i Tel Aviv i oktober 2018 sammen med Wikimedia Armenia og paper er antatt til Image and Research International Conference i Girona i oktober 2018. Skrives sammen med Riksarkivet. Vi søker Kulturrådet 4. September om finansiering til fase to av prosjektet.

Digitalt Museum til Wikimedia Commons: Vi har startet et prøveprosjekt for å laste opp bilder fra Vestfoldmuseene (via Digitalt museum) til Wikimedia Commons. Det er basert på et skript laget av Wikimedia Sverige, som må tilpasses norske forhold før det vil fungere som det skal.

OsloMet: Etter godt samarbeid rundt praksisstudenter fra OsloMet starter de i høst opp et eget praksisfag (valgfag) utarbeidet sammen med oss og Nasjonalbiblioteket. En gruppe studenter skal jobbe med Rødlenke-prosjektet.

Nasjonalbiblioteket: en 50 %-stilling knyttet til Rødlenke-prosjektet blir opprettet i 6 måneder fra 1. september i samarbeid mellom oss og Nasjonalbiblioteket. Bruker: IdaScott er ansatt i engasjementet. Arbeidssted er hos Nasjonalbibliotektet. Mix’n’match-verktøyet er brukt på bibsys/oria-basen mot Wikidata og på den samiske bibliografien mot Wikidata. Ca. 30 000 elmenter er lagt til nå.

EU Policy:Vårt bidrag for 2017-2018 er overført til Wikimedia Deutschland. Opphavsrettsreformen i EU er saken det jobbes mest med. Saken kommer opp igjen i september.

Reiser

 • Celtic Knot, konferanse: én ansatt deltok og holdt presentasjon.
 • Riddu Riđđu, festival for urfolk: én ansatt og en frilanser deltok.
 • Wikimania, konferanse: alle ansatte deltok. Vi holdt to presentasjoner.
 • Márkomeannu, samisk festival: to ansatte deltok som del av Nordland fylkesbibliotek.

Administrasjon

Handlingsplan for 2018–2019 er delt her.

Kommunikasjonsrapport for denne perioden. Facebook og Instagram-kontoen vår gir en god oversikt over mye av arbeidet vårt.

EEA Grants and Norway Grants: Vi har registrert oss på EEA Grants and Norway Grants og er med som expert partner i en søknad med flere partnere sendt juni 2018 av en estisk organisasjon.

WikiNem i Stockholm i oktober: WMSE skriver at styreleder for Wikimedia Norge har frist til 26. august til å melde inn 5 deltakere fra Wikimedia Norge.

Søknader om økonomisk støtte: Søknad om momsrefusjon ble sendt 1. september. Vi har også søkt støtte fra flere hold til arbeidet med både bedring av kjønnsubalansen på Wikipedia og til nordsamisk Wikipedia i perioden. Vi har fått avslag på søknadene, men de har likevel vært til nytte i å utvikle ideer for videre arbeid.

Internasjonalt strategiarbeid: Daglig leder er med Working Group Diversity knyttet til det internasjonale strategiarbeidet og har forpliktet seg til 5 arbeidstimer i uka til dette arbeidet.

Besøk fra Wikimedia Foundation: Vi får besøk fra Wikimedia Foundation i oktober i 2-3 dager for gjennomgang av regnskap og møter med styret, samarbeidspartnere, frivillige og ansatte.

Frivillighetshuset: det er en opprydding i leietaker/utleier-forholdet på Frivillighetshuset. Daglig leder i WMNO har siste året vært styreleder i Frivillighetshuset og har brukt mye tid på dette i sommer. Hun går av som styreleder 3. september 2018.

Styremøte 3. juni 2018

Støtteordninger og prosjekter

Lenke til handlingsplan for 2017–2018

 • Bodil Biørn-prosjektet er snart i havn fra vår side. Vi har presentert det på Wikimedia Conference i Berlin, hos Wikimedia Armenia og hatt et seminar hos Riksarkivet om prosjektet. Vi undersøker om det kan forlenges sammen med samarbeidspartnerne våre.
 • Mai: vi har hatt en praksisstudent fra OsloMet hos oss.
 • Vi deltok med en presentasjon hos Riksantikvaren den 8. mai (lukket arrangement).
 • 15. mai var det wikitreff på Litteraturhuset. Neste treff blir 4. september.
 • 20. mai ble Retriever-tildelinger fordelt på nytt.
 • Vi har støttet søknader om presseakkreditering, stipend og vært referanse for frivillige.
 • 23. mai holdt vi kurs for Norsk Komponistforening, som en del av Art&Feminism.
 • 28. mai-30. mai deltok vi på Oslo Freedom Forum. 4 frivillig var med, herunder en wikipedianer fra Sverige/Marokko og en wikipedianer fra Iran.
 • 30. mai hadde vi et arrangement hos Riksarkivet om Bodil Biørn som vil bli dekket i Nordisk Arkivnytt.
 • Vi har startet et samarbeid med Vestfoldmuseene og skal teste et script fra Digitalmuseum til Wikimedia Commons.
 • 14. juni skal vi ha et wikipedia-kurs på OsloMet.


Inngåtte partnerskap
Fra mai er vi en av samarbeidspartnerne til organisasjonen Whose Knowledge. De jobber med "... a global campaign to center the knowledge of marginalized communities (the majority of the world) on the internet."

I mai 2018 inngikk vi et partnerskap med NetBlocks. Dette er arbeidsområde til NetBlocks: "NetBlocks is striving for an open and inclusive digital future for communities around the world." Partnerskapet vårt ble annonsert under Oslo Freedom Forum.


Reiser
Ansatte og styreleder deltok på Wikimedia Conference i Berlin i april. Hovedtema for konferansen var den internasjonale strategiske retningen. WMNO må ta stilling til hvordan vi best kan og vil bidra i utformingen.
I forbindelse med Bodil Biørn-prosjektet var daglig leder i Armenia og besøkte Wikimedia Armenia og Genocide Museum i Jerevan i mai.


Antatte konferansepresentasjoner
Til konferansen Celtic Knot
Til konferansen Wikimania, nr 230.


Konferansepresentasjoner til vurdering
Glam wiki conference, Tel Aviv. Forslag send inn sammen med David Sayoran i Wikimedia Armenia


Presse
Vi har medvirket i artikler i Klassekampen, i Vårt Land, bloggen til NRKbeta, Mediamax i Armenia og Dagsnytt18 på NRK.

Administrasjon

Kommunikasjonsrapport for denne perioden. Facebook og Instagram-kontoen vår gir en god oversikt over mye av arbeidet vårt.
Handlingsplan for neste år er publisert her.
Daglig leder har sammen med sekretær i styre laget en oversikt over styrets oppgaver og et årshjul som kan strukturere arbeidet til styret.
Fordelt på 2 ansatte har vi hatt 5 uker sykemeldinger i april og mai.Kontoret vil være sommerstengt uke 31 og 32, og det meste av juli er de ansatte på reisefot, se oversikt i årets handlingsplan her.


Søknader

 • 1. april søkte vi Wikimedia Foundation om støtte. Wikimedia Foundation sin staff assessment er publisert her. Finansieringsordningen til Wikimedia Foundation endres fra og med 2020. Vi vet ennå ikke hvordan den nye ordningen blir og det utgjør en stor usikkerhet for oss. i 2019 får vi utbetalt samme sum som vi innvilges i år. Vi får svar i begynnelsen av juni.
 • Vi har sammen med Wikimedia Sverige og Wikimedia Finland søkt Nordisk Jämställhetsfond om støtte til et mangfolds-prosjekt. Vi får svar i mai/juni.
 • Vi har i tillegg søkt om støtte til nordsamisk Wikipedia-prosjektet og til gender gap-arrangement. Vi får svar på disse to søknadene i juni.Styremøte 20. februar 2018

Støtteordninger og prosjekter

Undervisning

 • Et heldagskurs i Wikipedia-redigering ble avholdt på Åsane folkehøgskole i januar.
 • 9. februar holdt vi undervisning på Universitetet i Oslo for 52 deltakere. En frivillig bidragsyter deltok for å se hvordan ansatt i WMNO underviser.
 • To fredager i februar har én ansatt og én frivillig holdt kurs i Wikipedia-redigering for flyktninger i bydel Gamle Oslo.

Bodil Biørn-prosjektet
Wikimedia Norge har fått 100 000 i støtte for å gjøre en bildesamling etter Bodil Biørn tilgjengelig på Wikimedia Commons. Vi har inngått en avtale med tidligere praksisstudent Sabine Rønsen om å transkribere bildetekstene. Daglig leder reiser til Armenia i begynnelsen av mai og møter Wikimedia Armenia. 30. mai inviterer Wikimedia Norge og Riksarkivet alle wikipedianere til dugnad for å arbeide med bildetekstene. Prosjektet gjøres i samarbeid med Riksarkivet og Wikimedia Armenia. Du kan lese mer om tildelingen her. Prosjektet kan følges på Phabricator.

Nordsamisk-prosjektet
Det er satt opp en prosjektside på vår wiki og prosjektet kan følges på Phabricator. Prosjektet går som planlagt og vi jobber med konkretisere planer med samarbeidspartnere og få plass finansiering. Vi deltok i desember på Riksantikvaren sin samling om samiske kulturminner, og hadde møte med språksenteret, Gáisi Giellaguovddáš. I februar var vi i Kautokeino og hadde møter med: Samisk høgskole, Sametinget, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og Samisk arkiv.

I tillegg til en avtale om å delta sammen med Nordland fylkesbibliotek på festivalen Markomeannu, har vi nå fått plass på programmet til Riddu Riđđu-festivelen. Begge deler skjer i juli 2018.

Praksisstudenter
Vi hadde en praksisstudnet på kontoret i 6 uker i begynnelsen av året. Hun arbeidet med et prosjekt på Wikidata, samisk bibliografi på Wikidata. Vi er i diskusjoner for å se hvordan / om vi kan videreutvikle ordningen med praksisstudenter. Vi har meldt inn til Oslo Met at vi kan ta i mot én student i mai/juni.


Administrasjon


Styremøte 28. november 2017

Støtteordninger og prosjekter

 • 6 tilganger er fordelt til Retriever som del av Wikipedia-biblioteket
 • 4 stipender er delt ut fra WMNO, alle knyttet til mangfoldsarbeid
 • 5 søknader om fotoakkreditering er sendt og innvilget for to frivillige fotografer
 • 5 bidragsytere har fått reiseutgifter refundert av WMNO
 • Wiki Loves Monuments ble avholdt i september 2017: Konkurransen besto av to deler – en fotokonkurranse som gikk over én måned, samt en skrivekonkurranse over to uker. Vinnerne av fotokonkurransen ble kunngjort i slutten av oktober.
 • “Å skrive kvinner inn i historien”, arrangement under Forskningsdagene 21. september: Sammen med Nasjonalbiblitoteket, ved Hege Høsøien, og kunstner/kurator og stipendiat ved Kunsthøgskolen, Merete Røstad, inviterte vi til samale under Forskningsdagene på Kulturhuset i Oslo. Ca 80 personer i publikum og mange gode tilbakemeldinger og god spredning i sosiale medier. Vi strømmet arrangementet.
 • Forelesning på HIS4050 ved UiO, 28. september: Emnet Historieformidling. 19 studenter deltok, og kurset er registrert i Education Dashboard.
 • 2.-8 oktober, arrangerte vi skrivekonkurranse i anledning Nobels fredspris annonsering om fred.
 • Wikinobel på Nobelsenteret, 6. oktober: I forbindelse med offentliggjøringen av Nobels fredspris hadde vi også i år skrivedugnad på Nobelsentret med bidrag fra verden over. I forkant skrev vi også kronikk i Klassekampen om tema.
 • 23.-29. oktober, arrangerte vi skrivekonkurranse i anledning Open access-uka om publikasjoner.
 • Open Access-arrangement på UiO, 25. oktober: Innledning om kvalitetssikring på Wikipedia under Universitetsbiblioteket ved UiOs Open Access-uke, etterfulgt av at skriveverksted. Ca 20 i publikum, 7 på skrivekurs. Verktøyet Referansejakt ble sendt ut til alle universitetsbibliotekarene i etterkant.
 • 18. november Wikidata-workshop: 18. november holdt vi en workshop om avanserte Wikidata-verktøy for etablerte bidragsytere på Tøyen Startup Village. Det var 12 deltakere som alle er erfarne Wikipedia-skribenter. Tilbakemeldingene fra workshoppen var gode.

Nordsamisk-Wikipedia

Vi har hatt møter og kontakt med Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet, Riksantikvaren, festivalen Markomeannu og Nordlands fylkesbiblioteket, Samisk hus og Várdobáiki samisk senter om samarbeid knyttet til nordsamisk Wikipedia. Glam-arbeidet vårt i 2018 kommer i stor grad til å være knyttet til nordsamisk kulturarv.

 • Hjemmesiden vår er blitt oversatt til nordsamisk.
 • Spørreundersøkelse om nordsamisk er lagd og oversatt til nordsamisk.
 • Vi jobber med å få på plass en internasjonal referansegruppe med wikimedianere med erfaring fra arbeid med små språk og små språkversjoner av Wikipedia.
 • Språknavnet til nordsamisk i MediaWiki-programvaren har blitt endret fra «sámegiella» (samisk) til «davvisámegiella» (nordsamisk). (phab:T156589)
 • MediaWiki-utvidelsen ArticlePlaceholder er slått på på Wikipedia på nordsamisk. (phab:T179241; se eksempel)

Internasjonalt arbeid

 • Vi har deltatt på WikidataCon, en konferanse for Wikidata-bidragsytere, som var i Berlin i oktober.
 • Vi har deltatt på et 2-dagers møte for Volunteer Supporters Network, som var i Berlin i november. En gruppe med ansatte fra forskjellige Wikimedia-chaptere som jobber med å støtte de frivillige, som ble startet for å utveksle erfaringer på tvers av landegrensene.
 • Vi har deltatt på en 2-dagers partnerships-workshop i Berlin i november. Målet med workshopen var å komme frem til en felles uttalelse om samarbeid for å påvirke arbeidet med fase 2 av strategi-arbeidet til Wikimedia Foundation.
 • Wikimedia Diversity Conference, Stockholm, 3.-5. november: Astrid, Jorid og Sabine deltok på konferansen, hvor det var 80 deltakere fra hele verden. Tema var mangfold på wikiprosjektene, i form av kjønn, kulturell bakgrunn, språk m.m. Vi hadde i forkant bistått i planleggingsgruppen, og økonomisk. Sabine holdt innlegg om sine intervjuer med kvinnelige wikipedianere. Skill sharing session: Resource Allocation. Vi hadde ansvar for en av parallellbolkene under konferansen sammen med Afifa Afrin fra Wikimedia Bangladesh og Katy Love og Marti Johnsen fra Wikimdedia Foundation. Afifa Afrin har skrevet et blogginnlegg fra konferansen på vår blogg.
 • Vi hadde 6. november besøk av 3 wikimedianere fra Ghana som vi hadde blitt kjent med på Wikimedia Diversity-konferansen i Stockholm.

Administrasjon

 • Kommunikasjonsmåling for siste periode.
 • Årsplanen for 2017-2018 er oppdatert for neste halvår.
 • Styret og ansatte har gjennomført en strategiworkshop som ble fasilitert av Frans Grizjenhout, styreleder i Wikimedia Nederland.
 • Letter of Intent ble levert til Wikimedia Foundation 1. november, med samme søkandsum som i fjor.
 • Søknad til Wikimedia Foundation skal leveres 1. april (eller 23. mars pga påskeferie). To ting er viktig å merke seg: Det er flere og bedre søknader til Wikimedia Foundation sin Annual Plan Grant-ordning, og FDC-komiteen skriver etter runde 1 som ble avsluttet 1. november: "Now that the movement is deciding how to implement the new strategic direction, the FDC encourages future applicants to think about aligning their programs with this overall strategy."
 • Regnskap vårt gjenspeiler høyere aktivitet i reising og prosjektarbeid og antall bilag har økt med ca 30 % fra samme periode i fjor.
 • Vi har deltatt på flere konferanser og workshops siste periode, som Kulturrådets årskonferanse, 9. november, hvor tema var samisk kultur, K-lab sine workshop om KulturNav og Transkribus.
 • Antall reise- og konferansedager i perioden har vært mange: 23 dager i løpet av perioden 15. september til 28. november.

Styremøte 15. september 2017

Støtteordninger og prosjekter

 • Bokhylla: Tilgang til bokhylla.no fra utenlandsk IP-adresse har blitt tildelt.
 • Drone-prosjektet: Prosjektsiden kan leses her. På denne siden kan man se media som foreløpig er lastet opp.
 • Europeana 1914-1918-prosjektet ble avsluttet den 31. juli.
 • Samarbeid mellom Armenia og Norge: I juni var den armenske vinneren fra Armenia-Norge skrivekonkurransen på besøk i Norge. I løpet av besøket deltok han både på Europeana 1914–1918-workshop hos Kulturrådet, på omvisning hos Riksarkivet hvor vi så på materiale etter Bodil Biørn som i i flere år var jordmor, sykepleier og misjonær i Armenia, og vi var på omvisning på Munch-museet sammen med flere wikipedianere. Den norske vinneren var på besøk i Armenia i juli. Les han reisebrev her. Wikimedia Armenia og Wikimedia Norge har avtalt videre samarbeid om skrivekonkurranse og mulig samarbeid om tilgjengeliggjøring av arkivmateriale etter Bodil Biørn.
 • I juni og juli hadde tidligere praksisstudent Sabine Rønsen sommerjobb hos oss. Hun jobbet med flere prosjektert knyttet til kjønnsubalansen på Wikipedia, herunder også arbeid knyttet til Wikimedia Diversity Conference. Oppsummering av intervjuer hun gjennomførte kan leses her.
 • Celtic Knot conference i Edinburgh: Som start på den første fasen av vårt prosjekt knyttet til nordsamisk Wikipedia deltok tre ansatte på konferansen Celtic Knot i Edinburgh i juli hvor vi holdt en workshop. Konferansen handlet om små språkutgaver av Wikipedia.
 • Train the trainers- kurs i Edinburgh: Sabine Rønsen deltok på dette kurset og har alt avtalt 3 kurs hun skal holde eller bidra til denne høsten på våre vegne.
 • Wikimania: To styremedlemmer og en ansatt deltok på Wikimania i august i Montreal. De hadde blant annet møte med representanter for FDC, som ga oss gode og viktige tilbakemeldinger på arbeidet vårt.
 • Festivalfoto sommeren 2017: en frivillig bidragsyter har blitt akkreditert til 4 festivaler for å ta bilder. Vedkommende har også fått et stipend fra Wikimedia Foundation for å dekke reiseutgifter.
 • Styret i Wikimedia Norge har gjennomført en spørreundersøkelse blant de politiske partiene om Wikipedia og åpne lisenser.
 • Nyhetsbrev: 1. september ble nyhetsbrev sendt ut på wiki og per epost. I nyhetsbrevet kan man lese om aktiviter i neste månedene:
  • Wiki Loves Monuments 2017 Verdens største fotokonkurranse varer fra 1. til 30. september og parallell skrivekonkurranse over to uker, i uke 37–38.
  • Wikitreff: 12. september var det wikitreff om referanser, med Ole Bjørn Rekdal som foredragsholder, på Litteraturhuset i Oslo.
  • 15. september: Dette er fristen for å søke om wikistipend fra Wikimedia Norge.
  • 16. september: Wiki-LAN, et skriveverksted for å øke dekning av og deltagelse fra kvinner på Wikipedia, arrangeres ved Musikkonservatoriet i Tromsø.
  • 21. september: Under Forskningsdagene i Oslo inviterer Wikimedia Norge til arrangementet Å skrive kvinner inn i historien
  • 6. oktober: Under kunngjørelsen av hvem som mottar årets Nobels fredspris vil en gjeng wikipedianere være til stede på Nobels Fredssenter for #wikinobel for å dekke prisen og prisvinneren/-vinnerne på en god måte.

Alle arrangement vi organiserer eller deltar på annonseres på Wikimedia Norge sin Facebook-side.

Administrasjon

 • Vi har fått på plass et medlemssystem, CiviCRM, hvor alle medlemmene nå er lagt inn.
 • Måling av kommunikasjon for denne perioden kan leses her. Kommunikasjonsplanen til Wikimedia Norge er publisert her.
 • Vi har sendt inn søknad om momskompensasjon og en søknad til Kulturrådet, kulturvernspotten. Vi har mottatt ett reisestipend fra NUUG Foundation på 16 000.
 • Wikimedia Foundation har bedt om at vi skriver om søknaden vår fra 1. april 2017, slik at de kan motta rapporter fra oss etter den strukturen de foretrekker.
 • Wikimedia Norge sin årsrapport til Wikimedia Foundation skal leveres 28. september.
 • Nestleder i styret og daglig leder har arbeidet med å forberede strategisamlingen vår den 16.-17. september i Oslo.
 • De ansatte avviklet ferie i juli.
 • En ansatt har hatt fødselsperm i 2 uker.
 • To ansatte har meldt seg på nettkurs i nordsamisk.

Styremøte 6. juni 2017

Støtteordninger og prosjekter

 • Vi har avtalt forelesning på Historieformidling på UiO også kommende høst og er i dialog med KHiO om fortsatt samarbeid
 • Vi har arrangert flere Ukens konkurranser på Wikipedia.
 • Fra 15. mai til 15. juni arrangeres fotokonkurransen Wiki Loves Earth.
 • 6 tilganger til Retriever ble fordelt på nytt for perioden mai-oktober.
 • Wikitreff ble i mai arrangert på Litteraturhuset av frivillige bidragsytere og praksisstudent og daglig leder deltok.
 • I juni får vi vinneren vinterens skrivekonkurranse mellom Armenia og Norge på besøk. En rekke aktiviteter er planlagt for besøket, som omvisning på Riksarkivet, 22.julisenteret og Munch-museet.
 • 19. juni arrangerer vi en dugnad hos Kulturrådet i samarbeid med K-lab og med gjest fra Europeana.
 • Vi planlegger et arrangement for Forskningsdagene i september sammen med én eller flere samarbeidspartnere.
 • Drone-prosjektet er i gang. Se prosjektsiden
 • Vi har for første gang hjulpet til med import av data fra arkiv til Wikidata. Arkivet det gjelder tilhører VID vitenskapelige høgskole og denne listen over misjonærer er importert: Det er totalt 827 norske misjonærer på Wikidata, av disse er det 95 som ikke har ID i MHS, så det er 732 som har match. De aller fleste av disse 732 har ikke artikkel i Wikipedia, men har nå en masse data på Wikidata.
 • Frivillig ble invitert til å ta bilder på Oslo Freedom Forum som fant sted juni i Oslo og arbeider for å få dem til å å frigi sine bilder under fri lisens. Daglig leder fikk også en invitasjon og deltok.


Alle arrangement vi organiserer eller deltar på annonseres på Wikimedia Norge sin Facebook-side.

Administrasjon

 • Søknad om støtte ble levert til Wikimedia Foundation 1. april og vi fikk hele beløpet vi søkte om. Det betyr at Wikimedia Norge fom 1. juli 2017 har 2,4 fast ansatte.
 • Søknad om å gjennomføre Wiki Loves Earth til Unesco ble avslått.
 • Reisestøtte fra NUUG for Sabine Rønsen til training the trainers event og Celtic Knot i Edinburgh er innvilget.
 • Avtalt støttebeløp til FKAGEU er betalt i juni.
 • Alle ansatte og styreleder deltok på Wikimedia Conference i Berlin i april.
 • Reiser som er planlagt for neste halvår er: Celtic Knot, Edinburgh, i juli; Wikimania, Montréal, i august; hack4no, Hønefoss, i oktober; Wikidatakonferanse, Berlin, i oktober, Wikimedia Diversity, Stockholm, i november. Se årsplan for lenker og datoer
 • Årsmøte og wikidager ble avholdt i Trondheim i mars.
 • Kontorene våre i Frivillighetshuset har blitt malt.
 • Vi har meldt oss inn i Tøyen Startup Village, som gir oss tilgang på fine møterom på Tøyen torg.
 • Vi har oppdatert logo til ny variant
 • Nyhetsbrev ble sendt ut 3. mai
 • Neste halvår vil vi jobbe med å få både et enkelt medlemssystem og et prosjektstyringssystem på plass. Det første for å redusere administrasjon og det andre for å øke transparens og samarbeidsmuligheter med frivillige bidragsytere.
 • I mai har Mette Henriksen fra HiOA hatt praksis hos oss.
 • I juni har Sabine Rønsen, praksisstudent fra januar-februar 2016, sommerjobb hos oss.

På grunn av sykmelding i 3 uker i mars for daglig leder ble noe av arbeidet vårt forsinket.

De ansatte tar hovedsakelig ferie i juli. 10.-14. juli vil kontoret være stengt.

Styremøte 23. februar 2017

Administrasjon

 • Resultatet av brukerundersøkelsen som ble gjennomført før jul er publisert på Meta på bokmål, nynorsk og engelsk.
 • Hjemmesiden, wikimedia.no, er oversatt til nynorsk og engelsk.
 • Oversetterverktøy er installert på vår wiki.
 • Halvårsrapport er levert til Wikimedia Foundation og kan leses her.
 • Vi har søkt Unseco om støtte til et prosjekt.
 • Nyhetsbrev er sendt ut på epost og wiki. Epost er sendt til alle 2016-medlemmer med oppfordring om å betale medlemsavgift for 2017.
 • Lokaler er reservert i Trondheim for årsmøte og wikitreff 24.-25.3. Program og påmelding er delt her.

Wikimedia Norge har deltatt på workshop om lenket datastruktur arrangert av Riksarkivet og NRK. Vi har deltatt på en to dager lang daglig leder-samling om ny Wikimedia Foundation-strategi i Lausanne og på ett to dager langt Glam-wiki-møte hos Unesco i Paris.

Støtteordninger og prosjekter

 • Wikipedia-redigeringskurs er avholdt for Orkla-ansatte.
 • #faktajakt (den norske versjonen av #1lib1ref) ble arrangert i januar/februar med praksisstudent fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Student Sabine Rønsen hadde praksis hos oss i 5 uker. Les bloggposten hennes om #faktajakt her. Artikkel skrevet av oss i Bibliotekaren om #faktajakt og kildebruk på Wikipedia kan leses her.
 • Armenia-konkurranse: Bloggpost som oppsummerer konkurransen kan leses her. Fagjuryen sine tilbakemeldinger ble publisert på diskusjonssidene til topp 10-bidragene. Resultatet kan lese her.
 • Wikitreff på Litteraturhuset ble avholdt den 17. januar. Vi dekker utgifter, men treffet arrangeres av frivillige. En ansatt og praksisstudent deltok og delte ut prisen for beste bidrag i skrivekonkurransen om Armenia. Praksisstudenten oppsummerte wikitreffet på bloggen vår. Les blogginnlegg her.
 • Wikistipend: det er kommet inn 2 søknader som er til behandling.
 • Akkreditering til Norges bank, sentrabanksjefens årstale, ble ordnet for bidragsyter og resultatet og arbeidet med identifisering av gjester kan følges her.
 • Etter forspørsel sponser vi premier i to Ukens konkurranser, én om kilder og én om Oscar og Ski-WM.
 • Vi har oversatt Wiki Education Foundation Dashboard til norsk for bruk i kurssammenheng. Vi har testet det på praksisstudenten som var hos oss, og tar det i bruk i de neste ukene på kurs på Kunsthøgskolen, Universitetet i Oslo og NTNU.
 • Sammen med 3 bidragsytere organiserer vi Wiki Loves Earth 1.–31. mai.
 • Vi skal delta på Europeana sin 1914–1918-utfordring og kommer til å gjennomføre en rekke aktiviteter sammen med institusjoner knyttet til denne tidsperioden.

Alle arrangement vi organiserer eller deltar på annonseres på Wikimedia Norge sin Facebook-side.

Styremøte 26. november 2016

Administrasjon

 • Ny hjemmeside er ferdig, www.wikimedia.no.
 • Nyhetsbrev på wiki er opprettet og man kan melde seg på her.
 • Brukerundersøkelsen er i gang fra 16. november til 1. desember 2016. Den er annonsert via sitenotice, epost og nyhetsbrev.
 • Wikimedia Norge sin årsrapport (impact report) ble levert 28. september 2016 og kan leses her.
 • Wikimedia Norge sin erklæring om neste års støttesøknad til Wikimedia Foundation ble levert 1. november 2016 og kan leses her. Vi ber om å vurderes for 2-årig støtte fra 2017.
 • Daglig leder har tatt obligatorisk HMS-kurs for daglige ledere.
 • En HMS-håndbok er utarbeidet for organisasjonen.
 • En branninstruks er utarbeidet for organisasjonen og levert til fremleier og hovedutleier i Kolstadgata 1.

Wikimedia Norge har deltatt på Nordic open geodata gathering, #hack4no på Hønefoss og K-lab sin konferanse «Mulighetenes rom» – erfaringskonferanse.

Frivillighetshuset i Kolstadgata 1 er denne høsten under ombygging. Ombyggingsarbeidene har medført mye støy, støv og avstenging av vann osv., som har ført til dårlige arbeidsforhold. Dette blir fulgt opp av oss og andre leietaker med hovedutleier.

Støtteordninger og prosjekter

Alle arrangement vi organiserer eller deltar på annonseres på Wikimedia Norge sin facebook-side.

Styremøte 22. september 2016

Administrasjon

 • wikipedia.no: Siden har fått nytt design fikset av frivillig bidragsyter. Takk!
 • Wikimania: To bidragsytere fikk reisestipend av oss, og ellers deltok styreleder, nestleder og én ansatt. #wikinobel kom blant topp 3 i konkurransen om Wikipedias kuleste prosjekt.
 • Ny stilling: Stillingen som prosjektkoordinator ble lyst ut i sommer, og 22. august ble Jon Harald Søby ansatt i et 40 %-engasjement. Arbeidssted er Trondheim.
 • Søknad om momsrefusjon: Vi har søkt om 80 000,- og får svar i november.
 • Hjemmeside: Vi jobber med å få laget en hjemmeside som henvender seg til dem som ikke kjenner til Wikimedia Norge, med kontaktskjema, medlemsinnmelding og donasjonsmulighet og info om oss.
 • Brukerundersøkelse: Vi jobber med å forberede en brukerundersøkelse som skal gjennomføres i slutten av 2016. Undersøkelsen vil være rettet mot bidragsytere på wiki-prosjektene.

Stadig oftere kontaktes vi ansatte av bidragsytere for å hjelpe til med lån av utstyr, akkrediteringer, attester, for å dekke utgifter ved wikitreff osv. Det er vi glade for! Dette er en viktig del av jobben vår.

Støtteordninger og prosjekter

 • Wikistipend: søknadsfrist 15. september
 • bokhylla.no: 5 tilganger er innvilget for bidragsytere med utenlandsk ip-adresse. Se Wikipedia-biblioteket.
 • Tilgang til Retriever (Atekst): 6 bidragsytere har hatt gratis tilgang fra 15. august til 15. september. Vi jobber med å få på plass en varig avtale. Se Wikipedia-biblioteket
 • Wiki Loves Monuments september 2016: Vi arrangerer både en foto- og en skrivekonkurranse.
 • Samarbeid med Wikimedia Armenia: I november blir det en månedslang konkurranse i samarbeid med Wikimedia Armenia.
 • Wikipedia-undervisning på UiO: samarbeidet med faget Historieformidling for masterstudenter på UiO fortsetter med undervisning hvert semester.
 • #wikinobel: Prosjektet utvides i år ved at vi lager en film i samarbeid med The Simpleshow Foundation. Se annonsering her.

Alle arrangement vi organiserer eller deltar på annonseres på Wikimedia Norge sin facebook-side.