Prosjekt:Samisk kunnskap på nett

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk
Oversett denne siden; Denne siden inneholder endringer som ikke har blitt markert for oversettelse.
På andre språk:

Prosjekter

Prosjekt:Samisk kunnskap på nett
Norske samer. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Norske samer. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Status Aktivt
Start Juli 2017
Kontaktperson Jon Harald Søby (WMNO)
Prosjektet på Phabricator Phacility phabricator logo.svg

Arctic Knot, Wikimedia språkkonferanse

Wikimedia Norge planlegger en språkkonferanse i Tromsø den 24.–25. juni 2021. Språkkonferansen er en fortsettelse av Celtic Knot-språkkonferanserekken som har blitt arrangert av Wikimedia UK og Wikimedia Irland tidligere.

Reinbeitekommisjonen av 1913 - digitalisering av bildesamling, Riksarkivet

Bildesamlingen etter Reinbeitekommisjonen av 1913 skal i dette prosjektet digitalisere og gjøres tilgjengelig under en fri lisens. Prosjektperiode er august 2020–desember 2020. Dette prosjektet er finansiert av Kulturrådet.

Undervisningspilot, Sametinget

Prosjektside, undervisningspilot
Prosjektside for UiT Norges Arktiske universitet

Wikipedia brukes og redigeres av folk i hele verden, og er også et av verdens mest besøkte nettsteder. Nordsamisk Wikipedia er 1 av over 300 språkversjoner av Wikipedia. Wikipedia redigeres og vedlikeholdes av frivillige bidragsytere og hvem som helst kan bidra. Det vil si at den kunnskapen som finnes på Wikipedia gjenspeiler kunnskapen til de som bidrar. Resultatet er at kunnskap om og av minoritetsgrupper ofte mangler på Wikipedia, og at det er kunnskapshull i det samiske innholdet på Wikipedia generelt og på nordsamisk Wikipedia spesielt.

Wikimedia Norge arbeider på flere plan for å øke mangfoldet blant bidragsyterne på Wikimedia-prosjektene og til mer mangfold i innholdet til Wikimedia-prosjektene. Dette gjør vi blant annet ved å samarbeide med universitet og høgskoler for å gjøre redigering av Wikipedia til en del av undervisningen.

Med støtte fra Sametinget har Wikimedia Norge laget en pilot for et undervisningsopplegg som skal tas i bruk av Sámi allaskuvla (Samisk høgskole) og UiT Norgga árktalaš universitehta (UiT Norges arktiske universitet). Målet er å legge til rette for at samisk kunnskap skal finnes på nett ved å øke antall artikler og forbedre det samiske innholdet på Wikipedia. Gjennom å delta i undervisningsopplegget er du med på å bevare og dele kunnskap, i tillegg til å revitalisere de samiske språkene. For skal et språk overleve, må det brukes og det gjelder særlig på digitale arenaer. Prosjektet startet i 2019.

Samiske stedsnavn, Nasjonalbiblioteket og Giellatekno, UiT Norges arktiske universitet

Sammen med Nasjonalbiblioteket og Giellatekno, UiT Norges arktiske universitet skal Wikimedia Norge bidra til å få delt samiske stedsnavn på Wikimedia-prosjektene. Fra pressemeldingen sendt ut av Nasjonalbiblioteket 15. oktober 2020: "I det nye samarbeidsprosjektet vil Giellatekno produsere lister med alle former av samiske stadnamn som deretter blir gjort tilgjengelege i Wikidata (Wikipedia) og i Nasjonalbibliotekets språkbank. Når desse listene blir implementerte, vil ein kunne søke på alle former av eit namn og få treff på riktig geografisk stad." Prosjektet skal gjennomføres i 2020-2021.

Samiske stedsnavn, Kartverket og Várdobáiki

Sammen med Kartverket og det samiske språksenteret Vardobaikí arbeider Wikimedia Norge med å få delt samiske stedsnavn på Wikimedia-prosjektene. Prosjektet er støttet av Fritt Ord og ble gjennomført i 2018-2019. Prosjektside for samarbeidet med Vardobaikí.

Partnerskap med Wikitongues

Wikimedia Norge inngikk i 2019 ett partnerskap med Wikitongues. Målet med samarbeidet er å dokumentere og synliggjøre samiske språk og samisk kunnskap. Arbeid vi har gjennomført så langt er å lage en film som dokumenterer det nordsamiske språket. Den ble lagd under Riddu Riđđu-festivalen 2019 og har tekster på nordsamisk og engelsk tilgjengelig. Filmen er delt på Youtube og hos Wikitongues og kan sees her. Vårsemesteret holdt Wikitongues undervisning hos vår samarbeidspartner Samisk høgskole i tema urfolk og bruk av sosiale medier. Wikitongues er samarbeidspartner for Arctic Knot, Wikimedia språkkonferanse 2021.

Samisk bibliografi, Nasjonalbiblioteket

Wikimedia Norge samarbeider med Nasjonalbiblioteket om å få lastet opp den samiske bibliografien til Wikidata. Sámi bibliografia/Samisk bibliografi er en nasjonalbibliografi med oversikt over samiske og samisk-relevante utgivelser: bøker, småtrykk, periodika, offentlige publikasjoner, lydbøker og artikler i bøker og tidsskrift. Den dekker alle fagområder og skjønnlitteratur og legger spesiell vekt på lokalhistorie og personhistorie. Arbeidet startet i 2018.

Samisk bildesamling Norsk Folkemuseum

I samarbeid med Norsk Folkemuseum startet Wikimedia Norge i 2019 et arbeid med å laste opp bilder fra Norsk Folkemuseums samiske samling til Wikimedia Commons. Prosjektet er støttet av UNESCO Norge. Opplastingen kan sees her.

Festivalreiser: Márkomeannu og Riddu Riđđu

Siden 2018 har ansatte og frivillige fra Wikimedia Norge deltatt på festivalene Márkomeannu og Riddu Riđđu med stand og arrangementer. På Márkomeannu deltar vi sammen med Nordland fylkesbibliotek.

FN sitt år for urfolksspråk 2019

Wikimedia Norge markerte FN sitt år for urfolksspråk 2019 med en rekke arrangementer og reiser, og var også anerkjent av UNESCO som en Civil Society Partner i markeringen av året.

Arrangementer og aktiviteter

2020


2019


2018

Presentation at Wikimania


2017

Videre lesing