Diversity on Wikipedia/Sámi knowledge online

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er en oversatt versjon av siden Prosjekt:Samisk kunnskap på nett og oversettelsen er 22 % ferdig.
Utdaterte oversettelser er markert på denne måten.

Projects

Prosjekt:Samisk kunnskap på nett/en
Norske samer. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Norske samer. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Status Aktivt
Start Juli 2017
Contact Jon Harald Søby (WMNO)
Project on Phabricator Phacility phabricator logo.svg

Pilot for Wikipedia in Education, The Sámi Parliament

Se egen prosjektside

Wikipedia er et nettleksikon som brukes av folk over hele kloden og er et av verdens mest besøkte nettsteder. Wikipedia skrives og vedlikeholdes av frivillige bidragsytere og hvem som helst kan bidra. Det vil si at den kunnskapen som finnes på Wikipedia gjenspeiler kunnskapen til de som bidrar. Skribentene består av en relativ homogen gruppe, nemlig vestlige hvite menn fra majoritetsbefolkningen. Som en konsekvens av dette finnes det kunnskapshull og manglende perspektiver i det samiske innholdet på Wikipedia. For et språk skal overleve, må det brukes, også på digitale arenaer.

Wikimedia Norge er en interesseorganisasjon som jobber på flere plan for å øke mangfoldet blant bidragsyterne på Wikimedia-prosjektene og til mer mangfold i innholdet til Wikimedia-prosjektene. Dette gjør vi blant annet ved å samarbeide med universitet og høgskoler for å gjøre redigering av Wikipedia til en del av undervisningen.

Med støtte fra Sametinget har Wikimedia Norge laget en pilot for et undervisningsopplegg som skal tas i bruk av Samisk Høgskole (Sámi allaskuvla) og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Målet er å legge til rette for at samisk kunnskap skal finnes på nett ved å øke antall artikler og forbedre det samiske innholdet på Wikipedia. Prosjektet startet i 2019.

Sámi place names, The Norwegian Mapping Authority and Sámi Language Centre Vardobaikí

Sammen med Kartverket og det samiske språksenteret Vardobaikí arbeider Wikimedia Norge med å få delt samiske stedsnavn på Wikimedia-prosjektene. Prosjektet er støttet av Fritt Ord og startet i 2018. Prosjektside for samarbeidet med Vardobaikí.

Partnership with Wikitongues

Wikimedia Norge inngikk i 2019 ett partnerskap med Wikitongues. Målet med samarbeidet er å dokumentere samiske språk ved filmopptak og teksting av film. Den første filmen dokumenterer nordsamisk, ble lagd under Riddu Riđđu-festivalen 2019 og har tekster på nordsamisk og engelsk tilgjengelig. Filmen er delt på Youtube og kan sees her.

Sámi bibliography, The National Library

Wikimedia Norge samarbeider med Nasjonalbiblioteket om å få lastet opp den samiske bibliografien til Wikidata. Sámi bibliografia/Samisk bibliografi er en nasjonalbibliografi med oversikt over samiske og samisk-relevante utgivelser: bøker, småtrykk, periodika, offentlige publikasjoner, lydbøker og artikler i bøker og tidsskrift. Den dekker alle fagområder og skjønnlitteratur og legger spesiell vekt på lokalhistorie og personhistorie. Arbeidet startet i 2018.

Sámi image collection, Norwegian Museum of Cultural History

I samarbeid med Norsk Folkemuseum startet Wikimedia Norge i 2019 et arbeid med å laste opp bilder fra Norsk Folkemuseums samiske samling til Wikimedia Commons. Prosjektet er støttet av UNESCO Norge. Opplastingen kan sees her.

Music festivals: Márkomeannu og Riddu Riđđu

Siden 2018 har ansatte og frivillige fra Wikimedia Norge deltatt på festivalene Márkomeannu og Riddu Riđđu med stand og arrangementer. På Márkomeannu deltar vi sammen med Nordland fylkesbibliotek.

The UN Year of Indigenous Languages 2019

Wikimedia Norge markerte FN sitt år for urfolksspråk 2019 med en rekke arrangementer og reiser, og var også anerkjent av UNESCO som en Civil Society Partner i markeringen av året.

Events and activities

2020


2019


2018

Presentation at Wikimania


2017

Further reading