Hopp til innhold

Mangfald på Wikipedia/Samisk kunnskap på nett

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er en oversatt versjon av siden Prosjekt:Samisk kunnskap på nett og oversettelsen er 0 % ferdig.
Utdaterte oversettelser er markert på denne måten.

== Prosjekter ==

Prosjekt:Samisk kunnskap på nett/nn
Norske samer. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Norske samer. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Norske samer. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Status Aktivt
Start Juli 2017
Kontaktperson Jon Harald Søby (WMNO)
Prosjektet på Phabricator

I Movement Strategy 2030 ble konseptet hubs lansert. Etter Arctic Knot konferansen tok Wikimedia Norge initiativ til en hub som skal støtte opp om nye og små språkversjoner av Wikimedia-prosjekter. Vi plukket ut en styringskomite som hadde en god spredning i geografi, kompetanseområde og erfaring. Det er erfaringene med samisk arbeid som har inspirert Wikimedia Norge til å ta dette initiativet. I 2022 har vi gjennomført det første prosjektet, som går ut på å avdekke hindringer for bidragsytere til nye/små språkversjoner av Wikipedia. Prosjektrapporten ferdigstilles i løpet av desember 2022. Styringskomiteen jobber nå fram mot nye prosjekter i 2023.

Wikimedia Language Diversity Hub samarbeider med Wikitongues om et prosjekt for å støtte bidragsytere til 10 forskjellige språkversjoner av Wikimedia-prosjektene. Dette prosjektet er ikke eksklusivt til Wikipedia. I november 2022 er de i seleksjons-prosessen for å velge riktige kandidater.

Wikimedia Norge organiserte en språkkonferanse den 24.–25. juni 2021. Språkkonferansen var en fortsettelse av Celtic Knot-språkkonferanserekken som har blitt arrangert av Wikimedia UK og Wikimedia Irland tidligere. Den opprinnelige planen var å organisere konferansen i Tromsø, men på grunn av COVID ble den digital. Konferansen hadde slagordet Envision the future of your language community. Det var 182 registrerte til konferansen, språkene som var representert vises i illustrasjonen.

Deltakere under Arctic Knot 2021 fordelt på språk.

Bildesamlingen etter Reinbeitekommisjonen av 1913 har i dette prosjektet blitt gjort tilgjengelig under en fri lisens. Prosjektet ble fordelt på to prosjektperioder er august 2020–desember 2020, og august 2021-september 2022. Det første prosjektet ble finansiert av Kulturrådet, mens andre del ble finansiert av Stiftelsen Fritt Ord. Prosjektet er viktig for å tilgjengeliggjøre bilder så kunnskapen om denne kommisjonen kan bli bedre dokumentert på Wikipedia. Les mer om prosjektet på hjemmesiden vår.

Undervisningspilot, Sametinget

Prosjektside, undervisningspilot
Prosjektside for UiT Norges Arktiske universitet

Wikipedia brukes og redigeres av folk i hele verden, og er også et av verdens mest besøkte nettsteder. Nordsamisk Wikipedia er 1 av over 300 språkversjoner av Wikipedia. Wikipedia redigeres og vedlikeholdes av frivillige bidragsytere og hvem som helst kan bidra. Det vil si at den kunnskapen som finnes på Wikipedia gjenspeiler kunnskapen til de som bidrar. Resultatet er at kunnskap om og av minoritetsgrupper ofte mangler på Wikipedia, og at det er kunnskapshull i det samiske innholdet på Wikipedia generelt og på nordsamisk Wikipedia spesielt.

Wikimedia Norge arbeider på flere plan for å øke mangfoldet blant bidragsyterne på Wikimedia-prosjektene og til mer mangfold i innholdet til Wikimedia-prosjektene. Dette gjør vi blant annet ved å samarbeide med universitet og høgskoler for å gjøre redigering av Wikipedia til en del av undervisningen.

Med støtte fra Sametinget har Wikimedia Norge laget en pilot for et undervisningsopplegg som skal tas i bruk av Sámi allaskuvla (Samisk høgskole) og UiT Norgga árktalaš universitehta (UiT Norges arktiske universitet). Målet er å legge til rette for at samisk kunnskap skal finnes på nett ved å øke antall artikler og forbedre det samiske innholdet på Wikipedia. Gjennom å delta i undervisningsopplegget er du med på å bevare og dele kunnskap, i tillegg til å revitalisere de samiske språkene. For skal et språk overleve, må det brukes og det gjelder særlig på digitale arenaer. Prosjektet startet i 2019.

Sammen med Nasjonalbiblioteket og Giellatekno, UiT Norges arktiske universitet har Wikimedia Norge bidratt til å få delt samiske stedsnavn på Wikimedia-prosjektene. Fra pressemeldingen sendt ut av Nasjonalbiblioteket 15. oktober 2020: "I det nye samarbeidsprosjektet vil Giellatekno produsere lister med alle former av samiske stadnamn som deretter blir gjort tilgjengelege i Wikidata (Wikipedia) og i Nasjonalbibliotekets språkbank. Når desse listene blir implementerte, vil ein kunne søke på alle former av eit namn og få treff på riktig geografisk stad." Prosjektet ble gjennomført i 2020-2021. Samiske stedsnavn på Wikipedia kan illustreres på kart i dette SPARQL-søket. Her kan du også lese mer om arbeidet.

Samiske stedsnavn, Kartverket og Várdobáiki

Sammen med Kartverket og det samiske språksenteret Vardobaikí arbeider Wikimedia Norge med å få delt samiske stedsnavn på Wikimedia-prosjektene. Prosjektet er støttet av Fritt Ord og ble gjennomført i 2018-2019. Prosjektside for samarbeidet med Vardobaikí.

Partnerskap med Wikitongues

Wikimedia Norge inngikk i 2019 ett partnerskap med Wikitongues. Målet med samarbeidet er å dokumentere og synliggjøre samiske språk og samisk kunnskap. Arbeid vi har gjennomført så langt er å lage en film som dokumenterer det nordsamiske språket. Den ble lagd under Riddu Riđđu-festivalen 2019 og har tekster på nordsamisk og engelsk tilgjengelig. Filmen er delt på Youtube og hos Wikitongues og kan sees her. Vårsemesteret holdt Wikitongues undervisning hos vår samarbeidspartner Samisk høgskole i tema urfolk og bruk av sosiale medier. Wikitongues er samarbeidspartner for Arctic Knot, Wikimedia språkkonferanse 2021.

Samisk bibliografi, Nasjonalbiblioteket

Wikimedia Norge samarbeider med Nasjonalbiblioteket om å få lastet opp den samiske bibliografien til Wikidata. Sámi bibliografia/Samisk bibliografi er en nasjonalbibliografi med oversikt over samiske og samisk-relevante utgivelser: bøker, småtrykk, periodika, offentlige publikasjoner, lydbøker og artikler i bøker og tidsskrift. Den dekker alle fagområder og skjønnlitteratur og legger spesiell vekt på lokalhistorie og personhistorie. Arbeidet startet i 2018.

Samisk bildesamling Norsk Folkemuseum

I samarbeid med Norsk Folkemuseum startet Wikimedia Norge i 2019 et arbeid med å laste opp bilder fra Norsk Folkemuseums samiske samling til Wikimedia Commons. Prosjektet er støttet av UNESCO Norge. Opplastingen kan sees her.

Festivalreiser: Márkomeannu og Riddu Riđđu

Siden 2018 har ansatte og frivillige fra Wikimedia Norge deltatt på festivalene Márkomeannu og Riddu Riđđu med stand og arrangementer. På Márkomeannu deltar vi sammen med Nordland fylkesbibliotek.

Wikimedia Norge markerte FNs år for urfolksspråk 2019 med en rekke arrangementer og reiser, og var også anerkjent av UNESCO som en Civil Society Partner i markeringen av året.

Arrangementer og aktiviteter

2020


2019

  • Møte med kulturelle aktører fra Samisk arkiv, Riksarkivet, Norsk folkemuseum, NVE og Riksantikvaren for å danne en arbeidsgruppe for frigjøring av samisk materiale på nett. 16. januar 2019
  • Deltakelse på Samisk språkkonferanse 2019 i Tromsø, i regi av Sametinget. 4.–5. februar 2019.

Internasjonal skrivekonkurranse for og om uralske minoritetsspråk. Februar 2019.


2018

Presentasjon under Wikimania 2018


2017

== Videre lesing ==