Hopp til innhold

Årsmøte 2020

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Årsmøte 2020: virtuelt møte

Virtuelt møte erstatter fysisk årsmøte for Wikimedia Norge 14. mars 2020, kl 12. Årsmøte  avholdes som videomøte for å begrense smittefare i forbindelse med koronaviruset. Vi håper mange kan delta via video eller telefon. Vi ønsker alt godt til våre medlemmer og alle frivillige bidragsytere!

Slik deltek du på møtet via video eller telefon

VIKTIG INFORMASJON: Bruk helst hovudtelefon når du deltek frå PC/nettbrett. Steng eigen mikrofon når du ikkje snakkar. Logg på møtet i god tid, sjekk at eige utstyr fungerer som det skal. Til dømes at det er rett kamera som er i bruk.  

Årsmøtet kunngjøres og gjennomføres som vedtatt i styremøte den 28. november 2019, og i overensstemmelse med gjeldende vedtekter.

Medlemmer kan få utgifter til reise og opphold refundert av Wikimedia Norge med inntil kr 3000,- Ta kontakt med Astrid Carlsen, astrid@wikimedia.no, for avtale om dette innen 26. februar. Alle medlemmer som har avtalt refusjon, vil fremdeles få det selv om årsmøte blir virtuelt.


Alle forslag til saker (politisk, budsjett, valg, osv) måtte sendes til styret senest lørdag 29. februar 2020.

Agenda

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenne medlemmenes stemmerett
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to protokollunderskrivere
 2. Årsmelding og orienteringer
 3. Regnskap for 2019
 4. Organisasjonens arbeid 2020–2021
 5. Budsjett
  1. Styrets budsjettforslag for 2020–2021
  2. Satser for årskontingent
 6. Innkomne saker
  1. Styret har ikke mottat noen saker innen fristen.
 7. Valg
  1. Valg av nytt styre (innstilling)
  2. Valg av revisor. (Revisor vi bruker nå er: Plus Revisjon )
  3. Valg av valgkomite (innstilling)
  4. Valg av kontrollkomite (innstilling)

Dokumenter

Protokoll

Protokoll fra årsmøte 2020Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo