Årsmøte 2020/Valgkomiteens innstilling til kontrollkomite

  Fra Wikimedia Norge

  Valgkomiteens innstilling til ny kontrollkomité i Wikimedia Norge:


  • Trygve Nodeland gjenvelges som komitemedlem for perioden 2020–2021
  • Harald Groven gjenvelges som komitemedlem for perioden 2020–2021


  For valgkomiteen i Wikimedia Norge, Ole Anders Flatmo

  Innstilling publisert 1. mars 2020