Årsmøte 2020/Styrets innstilling til ny valgkomité

Fra Wikimedia Norge

Til valkomiteen instiller styret følgende kandidater:

  • Helge Høifødt
  • Anette Faksnes
  • Jan-Tore Egge