Årsmøte 2020/Styrets innstilling til ny valgkomité

    Fra Wikimedia Norge

    Til valkomiteen instiller styret følgende kandidater:

    • Helge Høifødt
    • Anette Faksnes
    • Jan-Tore Egge