Hopp til innhold

Styremøte 2019 - 28. november

Fra Wikimedia Norge
Sted Greenhouse, Schweigaards gate 34 c, 6. etasje, møterom Hesten
Dato 28. november 2019 klokken 15:00-17:00.
Forrige: 27. august 2019 klokken 15:00-17:00
Neste: 11. februar 2020 klokken 15:00-18:00

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat
2: Strategi

Oppdatering om internasjonal strategiprosess og Wikimedia Norge sitt arbeid i 2020, ved daglig leder.

3: Økonomi

Gjennomgang av kvartalsrapport for juli, august, september, ved daglig leder

4: Informasjon fra de ansatte

Ved ansattes representant. Les orienteringen her.

5: Årsmøte 2020

Forslag sted: Interkulturelt museum Forslag dato og tidspunkt: 7.3.2020, kl 12

6: Konferanser i 2020

I Norge og Wikimania i Bangkok 5-9 august 2020, ved daglig leder

7: Retningslinjer for miljø/bærekraft, ref sak 12 på styremøtet 23. mai 2019.

Ved nestleder i styret

8: Supplering av Valgkomiteen

Ved styreleder

9: Risikoanalyse

Status for arbeid med risikoanalyse. Ved styreleder

10: Dato for neste styremøte

Forslag til dato for neste styremøte er tirsdag 4. februar. Styreleder foreslår at hele styret forsøker å samles i Oslo, og at vi legger opp til felles middag i etterkant av dette møtet.

11: Eventuelt

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat

Styret godkjente innkalling og referat fra styremøtet 27. august 2019.

2: Strategi

Daglig leder oppdaterte styret om det internasjonale strategiarbeidet og om det strategiske arbeidet i Norge. Wikimedia Norge har posisjonert seg som spesialister på mangfold (diversity), noe som kan vere viktig i årene som kommer. Strategisk samarbeid og alliansebygging skaper synergieffekter i vårt arbeid. Andre strategiske grep har vært å satse på kommunikasjonarbeid, samt å forsøke å redusere reising og reisedøgn for de ansatte.

3: Økonomi

Styret fikk presentert kvartalsrapport for juli, august, september. Det er ingen betydelige avvik.

4: Informasjon fra de ansatte

Ansattes representant presenterte orienteringen fra de ansatte. Det er mye spennende som skjer i organisasjonen.

5: Årsmøte 2020

Årsmøte i Wikimedia Norge blir arrangert på Interkulturelt museum lørdag 14. mars kl 12.00.

6: Konferanser i 2020

Wikimania skal arrangeres i Bangkok 5-9 august 2020. Wikimedia Norge satser også på å arrangere ein konferanse med tema mangfold/diversity i Oslo høsten 2020. Om mulig vil vi også legge et møte for de europeiske wikimedia-organisasjonene i for- eller etterkant av denne konferansen.

7: Retningslinjer for miljø/bærekraft, ref sak 12 på styremøtet 23. mai 2019.

Wikimedia Norge skal samle noen retningslinjer for miljø og bærekraft for organisasjonen, og vedta dette som et internt styringsdokument. Forslag til styringsdokument blir presentert på neste styremøte.

8: Supplering av Valgkomiteen

Anette Faksnes blir supplert inn som ny medlem av valgkomiteen. Suppleringen skjer fordi et av medlemmene i valgkomiteen har sagt fra seg sitt verv da hun har fått et midlertidig betalt engasjement i organisasjonen.

9: Risikoanalyse

Wikimedia Norge skal få på plass en risikoanalyse som dekker de ulike delene av organisasjonen. Styremedlemmer og ansatte skal jobbe videre med punkt som leder og nestleder har utarbeidet. Forslag til de ulike punktene skal sendes inn i forkant av neste styremøte.

10: Dato for neste styremøte

Neste styremøte blir tirsdag 11. februar. Styret samles i Oslo, og det blir felles middag i etterkant av dette møtet.

11: Eventuelt

Wikimedia skal gjennom en designprosess ("rebranding"), og Snøhetta har vunnet anbudet og skal gjennomføre denne.