Styremøte 2019 - 27. august

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Greenhouse, Schweigaards gate 34 c, 6. etasje, møterom Hesten
  Dato 27. august 2019 klokken 15:00-17:00.
  Forrige: 23. mai 2019 klokken 15:00-17:00
  Neste: 28. november 2019 klokken 15:00-18:00

  Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  2: Strategi

  Oppdatering om internasjonalt strategiarbeid og gjennomgang av årsplan 2019-2020, ved daglig leder.
  Lenke til utkast til anbefalinger for strategi 2030.

  3: Økonomi

  Gjennomgang av kvartalsrapport for april, mai, juni, ved daglig leder

  4: Informasjon fra de ansatte

  Rapport kan leses her, ved ansattes representant

  5: Pressehåndtering

  Ved nestleder i styret

  6: Risikoanalyse, ref sak 4 på forrige styremøte.

  Ved styreleder

  7: Gjennomgang av styrets årshjul.

  Ved styreleder

  8: Retningslinjer for miljø/bærekraft, ref sak 12 på forrige styremøte.

  Ved nestleder i styret

  9: Northern Europe Meeting i Tartu, 4.-6 oktober

  Ved styreleder

  10: Wikimania 2019 - oppsummering

  Ved styreleder og daglig leder

  11: Praksis for referat fra styremøter

  Ved styreleder

  12: Støtte LGBT+ prosjektstilling

  Wikimedia-organiasjoner diskuterer opprettelsen av en prosjektstilling på internasjonalt nivå for å støtte Wikimedia sitt LHBT-arbeid. Skal Wikimedia Norge støtte dette?
  Ved styreleder og daglig leder

  13: Eventuelt

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat

  Styret godkjenner referat fra styremøtet 23. mai 2019. Styret godkjenner innkalling, med følgende endringer i dagsorden:

  • Sak 8 - Retningslinjer for miljø/bærekraft, blir utsatt til neste styremøte.
  • Sak 11 - Praksis for referat fra styremøter, blir håndtert etter sak 1.
  11: Praksis for referat fra styremøter

  Referat fra styremøter blir fortsatt publisert på wikien som vanlig. Sekretæren sine mer fyldige notater fra styremøtene blir lagret i styrets område på Google Disk.

  2: Strategi

  Daglig leder oppdaterte styret om det internasjonale strategiarbeidet og gikk gjennom årsplan 2019-2020. Resultatene frå de ulike arbeidsgruppene for det internasjonale strategiarbeidet skal koordineres i september og presenteres for styret i Wikimedia Foundation i november. Lenke til utkast til anbefalinger for strategi 2030.
  I årsplanen for Wikimedia Norge er det lagt inn mye kursvirksomhet og mange reiser utover høsten. I tillegg til dette blir det arbeid med årsapport, søknader og samarbeidsprosjekt. En av våre frivillige blir i høst hyret inn for å holde kurs. Dette blir dekket av at de som ber om kurs betaler honorar.

  3: Økonomi

  Daglig leder presenterte kvartalsrapport for april, mai, juni. Det er ingen betydelige avvik.

  4: Informasjon fra de ansatte

  Ansattes representant presenterte orientering fra de ansatte.

  5: Pressehåndtering

  Nestleder i styret gikk gjennom prosedyre for hva man skal si om noen tar kontakt for å endre innhold om seg selv på Wikipedia: Om noen er misfornøyd eller uenig i det som står på Wikipedia skal man ta opp dette på diskusjonssiden i artikkelen, eller eventuelt på Torget. Det er ikke de ansatte i Wikimedia Norge sitt ansvar å følge opp dette, da vi ikke har noe redaktøransvar.

  6: Risikoanalyse, ref sak 4 på forrige styremøte.

  Styret planlegger en intern workshop om risikohåndtering i forbindelse med styremøtet i november.

  7: Gjennomgang av styrets årshjul.

  Styreleder presenterte årshjulet, og det er ingen større endringer.

  8: Retningslinjer for miljø/bærekraft, ref sak 12 på forrige styremøte.

  Denne saken er utsatt til neste styremøte.

  9: Northern Europe Meeting i Tartu, 4.-6 oktober

  Styreleder, en av de ansatte og en frivillig vil mest sannsynlig delta på dette møtet for de nordeuropeiske Wikimedia-organisasjonene. Det er andre gang et slikt møte blir arrangert. Norge vil kanskje bli bedt om å arrangere neste møte i 2020, men dette er noe vi må vurdere etter evaluering av årets møte.

  10: Wikimania 2019 - oppsummering

  Daglig leder og styreleder orienterte fra Wikimania 2019. Begge er fornøyde med arrangementet og det rikholdige programmet. Wikimedia Norge har fått mye samisk innhold på programmet. Dette gjør oss og vårt arbeid mer synlige for andre i miljøet, og daglig leder opplever at vi kan vere en ressurs for andre Wikimedia-organisasjoner i mangfoldsarbeidet.

  12: Støtte LGBT+ prosjektstilling

  Wikimedia-organiasjoner diskuterer opprettelsen av en prosjektstilling på internasjonalt nivå for å støtte Wikimedia sitt LHBT-arbeid. Styret i Wikimedia Norge stiller seg bak dette og gir sin støtte til å opprette en slik stilling.

  13: Eventuelt