Hopp til innhold

Årsplan 2019–2020/Styrets årshjul

Fra Wikimedia Norge

Styrets årshjul 2019–2020

Måned Møter Andre aktiviteter
Juli
August 27. august Wikimania, 16.–18. august
September
Oktober Nordisk møte i Tartu, 4.–6. oktober
November 28. november 28. november, wikitreff på Litteraturhuset
Desember
Januar
Februar 11. februar Gjennomgang av årsregnskap, budsjett for 2020-2021 og handlingsplan 2020-2021
Mars 14. mars Årsmøte i Oslo på Interkulturelt museum
April
Mai
Juni

Rutine for oppgavefordeling i styret til Wikimedia Norge

Ansvarlig for at denne rutinen følges og holdes oppdatert er styreleder, Hogne.


1. Styremøter

 • Ansvar for å påse at styremøter planlegges, innkalles til og å fordele oppgaver om det er frafall
 • Møteleder på styremøtene

Ansvarlig: styrets leder, Hogne


 • Sende møteinnkalling minst 1 mnd før møte
 • Ferdigstille saksliste senest 1 uke før styremøte

Ansvarlig: styrets sekretær, Sigrun


 • Gjøre sakspapirer hun er ansvarlig for tilgjengelig minst 5 arbeidsdager før styremøte
 • Sette opp forslag til dagsorden for styremøte og dele med styrets sekretær
 • Reservere møterom og ordne med andre praktiske ting før styremøtet.

Ansvarlig: daglig leder, Astrid


 • Skrive møtereferat på wiki
 • Legge ut notater fra styremøtet på Wikimedia Norges Google Disk

Ansvarlig: styrets sekretær, Sigrun


 • Gjøre sakspapirer tilgjengelig minst 5 arbeidsdager før styremøte, og presentere saken på styremøtet

Ansvarlig: Den som melder inn eller har ansvar for saken


Faste punker på hver styremøteagenda

 • gjennomgang regnskapsrapport for siste kvartal
 • rapportering mot handlingsplan og strategi fra de ansatte
 • bekrefte dato for neste møte, sted, tidspunkt og om møtet er fysisk eller per skype
 • eventuelt

2. Årsmøte

 • Lage årsmøteinnkalling på wiki
 • Behandle innsendte saker: bekrefte mottatt, lage forslag til vedtak på innsendte saker fra medlemmer i samråd med de ansatte
 • Publisere forslag til vedtak på innsendte saker fra medlemmer

Ansvarlig: styrets sekretær, Sigrun


 • Få styrets medlemmer til å signere årsregnskap med bankid
 • Publisere årsregnskap senest én uke før årsmøte
 • Publisere revisors beretning senest én uke før årsmøte

Ansvarlig: styremedlem, Tore


 • Publisere innstilling til valgkomite
 • Sørge for kandidater til møteleder og referent
 • Oppdatere epostlisten styre@wikimedia.no etter nytt styre er valgt
 • Oppdatere tilganger til bank i tråd med årsmøtes valg av styreleder, nestleder og fordeling av rollen som kasserer

Ansvarlig: styreleder, Hogne


 • Utkast årsberetning

Ansvarlig: styrets sekretær, Sigrun, for styrets arbeid, daglig leder, Astrid, for ansattes arbeid


 • Utkast handlingsplan for året
 • Utkast budsjettforslag

Ansvarlig: daglig leder, Astrid


 • Oppdatere Brønnøysundregisteret etter årsmøte
 • Oppdatere Wikimedia Norge sin wiki og Metawiki-siden etter årsmøte med info om styrets medlemmer

Ansvarlig: daglig leder, Astrid

3. Styringsdokumenter som skal holdes oppdaterte

Disse styringsdokumentene skal gjennomgås én gang i året:

Ansvarlig: styremedlem, Sigrun


Ansvarlig: styrets nestleder, Andrea


Ansvarlig: daglig leder, Astrid


Ansvarlig: styrets leder, Hogne

4. Økonomi

 • Godkjenne bankoverføringer månedlig
 • Godkjenne forslag til lønnsoppgjør fra daglig leder som hvert år er basert på budsjett lagt frem for årsmøte i mars

Ansvarlig: styrets nestleder, Andrea


 • Gjennomgå transaksjoner i Visma eaccounting

Ansvarlig: kasserer, Trond