Hopp til innhold

Budsjett og regnskap Wikimedia Norge

Fra Wikimedia Norge
(Omdirigert fra «Budsjett Wikimedia Norge»)

Budsjett og regnskap 2024–2025 / Budget and accounts 2024–2025

Budsjett / Budget

Budsjett og regnskap 2023–2024 / Budget and accounts 2023–2024

Budsjett / Budget

Kvartalsrapporter / Quarterly reports

Regnskap / Accounts

Regnskap for 2023 / Annual accounts 2023

Revisors beretning for 2023 / Auditor's report 2023

Budsjett og regnskap 2022–2023 / Budget and accounts 2022–2023

Budsjett / Budget

Wikimedia Norges budsjett for bevilgningsperioden juli 2022-juni 2023

Kvartalsrapporter / Quarterly reports

Regnskap / Accounts

Regnskap for 2022 / Annual accounts 2022

Revisors beretning for 2022 / Auditor's report 2022

Budsjett og regnskap 2021–2022 / Budget and accounting 2021–2022

Budsjett / Budget

Budsjettet til Wikimedia Norge for bevilgningsperioden juli 2021-juni 2022 kan du lese i tabell her.

Kvartalsrapporter / Quarterly reports

Regnskap / Accounting

Regnskap for 2021 kan du lese her.

Resultatrapport for bevilgningsperioden juli 2021-juni 2022

Revisors beretning 2021 / Auditor's report 2021

Revisors beretning for 2021 kan du lese her

Budsjett og regnskap 2020–2021 / Budget and accounting 2020–2021

Budsjett / Budget

Budsjettet til Wikimedia Norge for bevilgningsperioden juli 2020-juli 2021 kan du lese i tabell her

Kvartalsrapporter / Quarterly reports

 • Kvartalsrapport for juli-august-september 2020 kan du lese her
 • Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2020 kan du lese her
 • Kvartalsrapport for januar-februar-mars 2021 kan du lese her
 • Kvartalsrapport for april-mai-juni 2021 kan du lese her

Regnskap / Accounting

Regnskap for 2020 kan du lese her

Revisors beretning 2020 / Auditor's report 2020

Revisors beretning for 2020 kan du lese her
Signed financial statement 2020 can be read here

Budsjett og regnskap 2019–2020 / Budget and accounting 2019–2020

Budsjett / Budget

Budsjettet til Wikimedia Norge for bevilgningsperioden juli 2019-juli 2020 kan du lese i tabell her

Kvartalsrapporter / Quarterly reports

 • Kvartalsrapport for juli-august-september 2019 kan du lese her
 • Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2019 kan du lese her
 • Kvartalsrapport for januar-februar-mars 2020 kan du lese her
 • Kvartalsrapport for april-mai-juni 2020 kan du lese her

Regnskap / Accounting

Regnskap for 2019 kan du lese her

Revisors beretning 2019 / Auditor's report 2019

Revisors beretning for 2018 kan du lese her
Signed financial statement 2018 can be read here

Budsjett og regnskap 2018–2019 / Budget and accounting 2018–2019

Budsjett / Budget

Budsjettet til Wikimedia Norge for bevilgningsperioden juli 2018-juli 2019 kan du lese i tabell her og som detaljert pdf-fil her

Kvartalsrapporter / Quarterly reports

 • Kvartalsrapport for juli-august-september 2018 kan du lese her
 • Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2018 kan du lese her
 • Kvartalsrapport for januar-februar-mars 2019 kan du lese her
 • Kvartalsrapport for april-mai-juni 2019 kan du lese her

Regnskap / Accounting

Regnskap for 2018 kan du lese her

Revisors beretning 2018 / Auditor's report 2018

Revisors beretning for 2018 kan du lese her
Signed financial statement 2018 can be read here

Budsjett og regnskap 2017-2018 / Budget and accounting 2017-2018

Budsjett / Budget

Budsjettet til Wikimedia Norge for bevilgningsperioden juli 2017-juli 2018 kan du lese i tabell her og som detaljert pdf-fil her

Kvartalsrapporter / Quarterly reports

 • Kvartalsrapport for juli-august-september 2017 kan du lese her
 • Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2017 kan du lese her
 • Kvartalsrapport for januar-februar-mars 2018 kan du lese her
 • Kvartalsrapport for april-mai-juni 2018 kan du lese her

Regnskap / Accounting

Regnskap for 2017-2018 kan du lese her

Revisors beretning 2017 / Auditor's report 2017

Signert årsregnskap for 2017 kan du lese her

Signed financial statement 2017 can be read here

Revisors beretning kan du lese her

Auditor's report can be read here

Budsjett og regnskap 2016-2017 / Budget and accounting 2016-2017

Budsjett / Budget

Budsjettet til Wikimedia Norge for bevilgningsperioden juli 2016-juli 2017 kan du lese her:

Kvartalsrapporter / Quarterly reports

Kvartalsrapport for april - mai - juni 2017 kan du lese her

Kvartalsrapport for januar-februar-mars 2017 kan du lese her

Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2016 kan du lese her

Kvartalsrapport for juli-august-september 2016 kan du lese her

Regnskap / Accoouting

Regnskap for 2016-2017 kan du lese her

Revisors beretning 2016 / Auditor's report 2016

Revisors beretning kan du lese her

Auditor's report can be read here

Budsjett og regnskap 2015-2016 / Budget and accounting 2015-2016

Budsjett / Budget

Budsjettet til Wikimedia Norge for bevilgningsperioden juli 2015-juli 2016 kan du lese her

Kvartalsrapporter / Quarterly reports

Kvartalsrapport (3. kvartal) for juli - august - september 2015 kan du lese her

Kvartalsrapport (4. kvartal) for oktober - november - desember 2015 kan du lese her

Kvartalsrapport (1. kvartal) for januar - februar - mars 2016 kan du lese her

Kvartalsrapport (2. kvartal) for april - mai - juni 2016 kan du lese her

Regnskap / Accounting

Regnskap for 2015-2016 kan du lese her

Revisors beretninger / Auditor's reports 2015-2016

Audited financial statement 2015 from auditor

Her kan du lese revisors revisjonsberetning for regnskapsåret 2015

Her kan du lese Wikimedia Norge sin revisors erklæring ved forenklet revisorkontroll per november 2015

Her kan du lese revisors revisjonsberetning for regnskapsåret 2014

Regnskap for eksterne midler 2015 / External funding 2015-2016

Her kan du lese revidert regnskap for midler Wikimedia Norge mottak fra Fritt Ord i 2015

Her kan du lese revidert regnskap for midler Wikimedia Norge mottak fra Finansmarkedsfondet i 2015