Budsjett og regnskap Wikimedia Norge

  Fra Wikimedia Norge

  Budsjett og regnskap 2023–2024 / Budget and accounts 2023–2024

  Budsjett / Budget

  Wikimedia Norges budsjett for perioden juli 2023-juni 2024

  Budsjett og regnskap 2022–2023 / Budget and accounts 2022–2023

  Budsjett / Budget

  Wikimedia Norges budsjett for bevilgningsperioden juli 2022-juni 2023

  Kvartalsrapporter / Quarterly reports

  Regnskap / Accounts

  Regnskap for 2022 / Annual accounts 2022

  Revisors beretning for 2022 / Auditor's report 2022

  Budsjett og regnskap 2021–2022 / Budget and accounting 2021–2022

  Budsjett / Budget

  Budsjettet til Wikimedia Norge for bevilgningsperioden juli 2021-juni 2022 kan du lese i tabell her.

  Kvartalsrapporter / Quarterly reports

  Regnskap / Accounting

  Regnskap for 2021 kan du lese her.

  Resultatrapport for bevilgningsperioden juli 2021-juni 2022

  Revisors beretning 2021 / Auditor's report 2021

  Revisors beretning for 2021 kan du lese her

  Budsjett og regnskap 2020–2021 / Budget and accounting 2020–2021

  Budsjett / Budget

  Budsjettet til Wikimedia Norge for bevilgningsperioden juli 2020-juli 2021 kan du lese i tabell her

  Kvartalsrapporter / Quarterly reports

  • Kvartalsrapport for juli-august-september 2020 kan du lese her
  • Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2020 kan du lese her
  • Kvartalsrapport for januar-februar-mars 2021 kan du lese her
  • Kvartalsrapport for april-mai-juni 2021 kan du lese her

  Regnskap / Accounting

  Regnskap for 2020 kan du lese her

  Revisors beretning 2020 / Auditor's report 2020

  Revisors beretning for 2020 kan du lese her
  Signed financial statement 2020 can be read here

  Budsjett og regnskap 2019–2020 / Budget and accounting 2019–2020

  Budsjett / Budget

  Budsjettet til Wikimedia Norge for bevilgningsperioden juli 2019-juli 2020 kan du lese i tabell her

  Kvartalsrapporter / Quarterly reports

  • Kvartalsrapport for juli-august-september 2019 kan du lese her
  • Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2019 kan du lese her
  • Kvartalsrapport for januar-februar-mars 2020 kan du lese her
  • Kvartalsrapport for april-mai-juni 2020 kan du lese her

  Regnskap / Accounting

  Regnskap for 2019 kan du lese her

  Revisors beretning 2019 / Auditor's report 2019

  Revisors beretning for 2018 kan du lese her
  Signed financial statement 2018 can be read here

  Budsjett og regnskap 2018–2019 / Budget and accounting 2018–2019

  Budsjett / Budget

  Budsjettet til Wikimedia Norge for bevilgningsperioden juli 2018-juli 2019 kan du lese i tabell her og som detaljert pdf-fil her

  Kvartalsrapporter / Quarterly reports

  • Kvartalsrapport for juli-august-september 2018 kan du lese her
  • Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2018 kan du lese her
  • Kvartalsrapport for januar-februar-mars 2019 kan du lese her
  • Kvartalsrapport for april-mai-juni 2019 kan du lese her

  Regnskap / Accounting

  Regnskap for 2018 kan du lese her

  Revisors beretning 2018 / Auditor's report 2018

  Revisors beretning for 2018 kan du lese her
  Signed financial statement 2018 can be read here

  Budsjett og regnskap 2017-2018 / Budget and accounting 2017-2018

  Budsjett / Budget

  Budsjettet til Wikimedia Norge for bevilgningsperioden juli 2017-juli 2018 kan du lese i tabell her og som detaljert pdf-fil her

  Kvartalsrapporter / Quarterly reports

  • Kvartalsrapport for juli-august-september 2017 kan du lese her
  • Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2017 kan du lese her
  • Kvartalsrapport for januar-februar-mars 2018 kan du lese her
  • Kvartalsrapport for april-mai-juni 2018 kan du lese her

  Regnskap / Accounting

  Regnskap for 2017-2018 kan du lese her

  Revisors beretning 2017 / Auditor's report 2017

  Signert årsregnskap for 2017 kan du lese her

  Signed financial statement 2017 can be read here

  Revisors beretning kan du lese her

  Auditor's report can be read here

  Budsjett og regnskap 2016-2017 / Budget and accounting 2016-2017

  Budsjett / Budget

  Budsjettet til Wikimedia Norge for bevilgningsperioden juli 2016-juli 2017 kan du lese her:

  Kvartalsrapporter / Quarterly reports

  Kvartalsrapport for april - mai - juni 2017 kan du lese her

  Kvartalsrapport for januar-februar-mars 2017 kan du lese her

  Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2016 kan du lese her

  Kvartalsrapport for juli-august-september 2016 kan du lese her

  Regnskap / Accoouting

  Regnskap for 2016-2017 kan du lese her

  Revisors beretning 2016 / Auditor's report 2016

  Revisors beretning kan du lese her

  Auditor's report can be read here

  Budsjett og regnskap 2015-2016 / Budget and accounting 2015-2016

  Budsjett / Budget

  Budsjettet til Wikimedia Norge for bevilgningsperioden juli 2015-juli 2016 kan du lese her

  Kvartalsrapporter / Quarterly reports

  Kvartalsrapport (3. kvartal) for juli - august - september 2015 kan du lese her

  Kvartalsrapport (4. kvartal) for oktober - november - desember 2015 kan du lese her

  Kvartalsrapport (1. kvartal) for januar - februar - mars 2016 kan du lese her

  Kvartalsrapport (2. kvartal) for april - mai - juni 2016 kan du lese her

  Regnskap / Accounting

  Regnskap for 2015-2016 kan du lese her

  Revisors beretninger / Auditor's reports 2015-2016

  Audited financial statement 2015 from auditor

  Her kan du lese revisors revisjonsberetning for regnskapsåret 2015

  Her kan du lese Wikimedia Norge sin revisors erklæring ved forenklet revisorkontroll per november 2015

  Her kan du lese revisors revisjonsberetning for regnskapsåret 2014

  Regnskap for eksterne midler 2015 / External funding 2015-2016

  Her kan du lese revidert regnskap for midler Wikimedia Norge mottak fra Fritt Ord i 2015

  Her kan du lese revidert regnskap for midler Wikimedia Norge mottak fra Finansmarkedsfondet i 2015