Årsplan 2020–2021/Handlingsplan

Fra Wikimedia Norge
2020–2021 WMNO WMF Prosjekt Kommunikasjonsarbeid Reiser og konferanser
Juli
 • Ferieavvikling
August
 • 4.Søknad Fritt Ord
 • Nyhetsbrev WMNO
 • Ferieavvikling
 • 25. Styremøte


 • AVLYST: Wikimania
September
 • 1. Søknad momskompensasjon
 • 11. Undervisning Samisk høgskole: UTSATT


Oktober
 • 16. Nyhetsbrev WMNO


November

21. Global strategy-møte

 • Bloggpost om WLM 2021


Desember
 • 2. søknad Kulturrådet/Prosjektstøtte kulturvern


6. Global strategy-møte

 • 1.Giving Tuesday
 • 14. OsloMet/Rødlenkeprosjektet
Januar
 • Søke Sametinget
 • Nyhetsbrev WMNO
 • 15. tekst om Wikipedia 20 år
 • 27.-28. Norsk Innsamlingsråd: Fundraisingkurs
FebruarMars


 • Annonsere Arctic Knot i alle kanaler og koordinere med de andre i organisasjonskomiteen
April
 • Søknad til Lotteri- og Stiftelsestilsynet
 • 27. styremøte
 • Nyhetsbrev WMNO


Mai


1. forenklet søknad til WMF

Arctic Knot: presentere konferansearrangørene

21.–23. Wikimedia Hackathon

Juni
 • 1.–2. North America and Arctic Regional Consultations - IDIL 2022-2032 Global Action Plan
 • Månedens konkurranse: kunstnere fra nord
 • Pre conference-arrangement Arctic Art+Feminism, Wikimedia Language Diversity
 • 21. 2nd virtual meeting of the Global Task Force for IDIL 2022-2032
 • 24.-25. Arrangere Arctic Knot-konferansen
Juli
 • Prosjektrapport og -regnskap til Sametinget
 • Sette opp budsjett i Visma
 • Sette opp Phabricator for 2021-2022 handlingsplan
 • Ferieavvikling