Mangfold på Wikipedia/Kjønnsubalanse på Wikipedia

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk

Rødlenke-prosjektet

Mangfold på Wikipedia/Kjønnsubalanse på Wikipedia
Kvinner i rødt-logo
Kvinner i rødt-logo
Status Aktivt
Start September 2018
Kontaktperson Åsa Paaske Gulbrandsen (WMNO)

Kvinner i rødt er et prosjekt med mål om skaffe flere biografier om kvinner på Wikipedia. Wikipedia og de andre Wikimedia-prosjektene har som mål at all verdens kunnskap skal være tilgjengelig, men når andelen artikler om kvinner er under fjerdedel av andel artikler om menn, og kun 10 prosent av bidragsyterne er kvinner, vil det si at mye kunnskap mangler.

Navnet “Kvinner i rødt” viser til hvordan artikler som mangler på Wikipedia er merket i rødt, og prosjektet er inspirert av det globale Women in Red-prosjektet med samme mål. Første steg er å sørge for at de røde lenkene finnes - at vi har oversikt over hvilke kvinner det mangler artikler om - og neste steg er å skriver artiklene, slik at de røde lenkene blir blå.

På prosjektsiden Kvinner i rødt oppfordrer vi organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner til å bidra med lister over hvilke kvinner innen ulike felt det mangler artikler om på bokmål, nynorsk og nordsamisk Wikipedia.

Samarbeid med Nasjonalbiblioteket og OsloMet

Sammen med Nasjonalbiblioteket og OsloMet har vi i tillegg flere mer omfattende prosjekter pågående under Kvinner i rødt-fanen.

Nasjonalbiblioteket sitter på kilder og systematisert data om f.eks. kvinnelige forfattere, fotografer og kunstnere, og vi bidrar til at deres kilder om disse personene brukes på Wikimedia-plattformene, og når et større publikum.

På OsloMet har vi gjennom flere år arbeidet godt sammen med bibliotek- og informasjonsvitenskap, og dette samarbeidet har vi siden 2018 utvidet til å også omhandle Kvinner i rødt. Sammen med Nasjonalbiblioteket er vi en av prosjektilbyderne på emnet BIBV3700 Prosjektarbeid, og her kan studentene fordype seg i bruk av Nasjonalbibliotekets kilder til å formidle kvinners historie på Wikipedia og dets søsterprosjekter.

2018-2019 har vi også et samarbeidsprosjekt med Nasjonalbiblioteket som dreie seg om synliggjøre arbeidet til kvinnelige forfattere hvis verk har falt i det fri de siste ti årene, det vil si forfattere som døde i 1940-1948.

Arrangementer

Girl Geek Dinner Oslo-event

12. juni 2019 var Wikimedia Norge var invitert til å snakke på Girl Geek Dinners Oslos samling med tittelen: How to overcome gender biased data and technology. Arrangementet ble holdt på Googles lokaler på Aker brygge, og var fulltegnet med 70 deltakere. Åsa var en av fem innledere, og holdt et innlegg om kjønnsbalanse på Wikipedia, og om hvordan vi kan jobbe for å endre det. Forskningsminister Iselin Nybø var tilstede og snakket om utfordringene med underrepresentasjon av kvinner innen data og teknologi.


WikiGap Tromsø

Wikimedia Norge, Sveriges ambassade og Hålogaland Teater ladet opp til 8. mars med en temakveld om kvinner i kunst og kultur den 7. mars 2019 kl. 17.30-20.00.

En halv milliard mennesker bruker Wikipedia hver måned, men bare 1 av 10 som skriver artikler er kvinne og kun hver fjerde biografi på Wikipedia handler om kvinner. Innholdet på Wikipedia farger vår kunnskap om verden, og der, som bak og på scenene i kulturlivet, er kvinner underrepresentert. Det vil vi forandre.

Torsdag 7. mars inviterte vi til 8. mars-vorspiel og skrivedugnad på Hålogaland Teater i Tromsø. Sammen med en rekke gjester belyste vi underrepresentasjon av kvinner i kultursektoren. Vi inviterte til nye bekjentskap, kloke innspill fra kvinner som jobber med tema, noe godt å spise og drikke på vorspielet, i tillegg til et skriveverksted hvor du kunne lære å redigere Wikipedia-artikler.


Skrivekonkurranse på Wikipedia uke 47–48

Kvinner i Rødt / Rødlenke-prosjektet var ukens konkurranse for uke 47-48 i 2018. Kvinner i rødt er et internasjonalt wikiprosjekt på 16 forskjellige språkversjoner av Wikipedia med mål om flere gode biografier om kvinner. Tittelen spiller på de røde lenkene på Wikipedia, der lenker til artikler som mangler vises i rødt, mens lenker til artikler som eksisterer vises i blått. De røde lenkene til kvinnebiografier vil vi skrive blå som del av Rødlenke-prosjektet og denne konkurransen.


Edit-a-thon: Wikipedia, kvinner og fred: Kvinner i fredsarbeid

Du har sikkert hørt om Nelson Mandela, Martin Luther King eller Alfred Nobel. Men har du hørt om Jane Addams, Leymah Gbowee eller Bertha von Suttner? Bare 17 av 104 mottakere av Nobels fredspris er kvinner. På Wikipedia er kun 1 av 10 bidragsytere kvinner og bare hver 4. biografi handler om en kvinne.

På FN-dagen, onsdag 24. oktober, inviterte vi, den svenske ambassaden og Nobels Fredssenter til skriveverksted på Nobels Fredssenter. Her snakket vi både om kvinners rolle i fredsarbeid, og skrev og redigerte biografier om kvinner i fredsarbeid på Wikipedia. Tid: 24. oktober 2018 Sted: Nobels Fredssenter


Forskningsdagene: Hvordan synliggjøre kvinner i kunst og kultur?

Under årets utgave av Forskningsdagene tok vi ta tak i hva vi kan gjøre for at kvinners bidrag i kunst og kultur skal få like stor plass i offentligheten som menns bidrag. Vi inviterte organisasjoner og personer som har jobbet med tema til å fortelle om hvorfor det er viktig å ta tak i dette arbeidet, til å dele de gode metodene og og ikke minst inspirere til handling.

I panelet satt Hilde Blix, musikkforsker ved Universitetet i Tromsø og medlem av Forskningsrådets BALANSE-prosjekt, Maria Fosheim Lund, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket som har jobbet med portalen Nordic Women in Film og Guro Kleveland, styreleder for Balansekunst. Samtalen ble ledet av Jorid Martinsen, Wikimedia Norge. Tid: 26. september 2018 Sted: Kulturhuset

Strømming av arrangementet


WikiGap Oslo

Tid: Torsdag 8. mars 2018, 08.00-12.00 Sted: Sveriges ambassade i Norge, residensen, Inkognitogata 27

Wikimedia Norge, SAIH Norway og Sveriges ambassade i Oslo var med på den internasjonale 8.mars-kampanjen WikiGap. Tema for skriveverkstedet var kvinner i freds- og menneskerettighetsarbeid. Arrangementet var åpent for alle, men vi inviterte spesielt inn kvinner som er involvert i organisasjoner, institusjoner og andre grupper som jobbet med tema.

Dashboard for arrangementet finnes her.


Ukens konkurranse om armenske kvinner

Armenske kvinner var ukens konkurranse for uke 10–11 2018. Konkurransen var et samarbeid mellom Wikimedia Armenia og Wikimedia Norge. Konkurransen ble avholdt i forbindelse med 8.mars, og var en videreføring av lignende konkurranse i 2016. Samtidig som vi på bokmål, nynorsk og nordsamisk ønsket å få flere biografier om armenske kvinner, jobbet de på armensk Wikipedia med å få inn flere artikler om norske kvinner.

Resultatet av konkurransen finner dere her.


Wikimedia Diversity Conference 3.-5. november 2017

Dette er en internasjonal konferanse som tar sikte på å samle en mangfoldig gruppe frivillige, ansatte og folk knyttet til bevegelsen for å diskutere mangfold i Wikimediauniverset

Konferansen finner sted i Stockholm, Sverige, mer info på denne siden.


Wiki-LAN i Tromsø 16. september 2017

Det betraktes i dag som et stort demokratisk problem at det er så få kvinner som skriver Wikiartikler, og at så få kvinner blir skrevet om. Bare 10–15% av artiklene på Wikipedia er skrevet av kvinner, og like få er skrevet om kvinner. Dette har også betydning for verdenssamfunnets kunnskapsdannelse og definisjonsmakt. Wikipedia er nemlig et av verdens mest leste nettsteder. 

For å bidra til å balansere Wikipedia arrangerer Det kunstfaglige fakultet ved UiT – Norges arktiske universitet en skrivedag for nye Wikipediaforfattere som er interesserte i å skrive fram kvinner, eller å bli en av Wikisamfunnets skribenter. Vi på Kunstfak er spesielt opptatt av kvinnelige kunstnere, og også å få skrevet fram nordnorske kvinner. Både menn og kvinner kan delta, og vi tar gjerne imot forfattere som har skrevet en stund også. Det vil bli foredrag, underholdning og veiledning. Vi kjører BYOC-stil (Bring Your Own Computer), og du kan bruke dagen til å sitte å skrive og utforske sammen med andre interesserte under kyndig veiledning fra mer garvede. 

Sted: Musikkonservatoriet i Tromsø, Aulaen, Krognesvegen 33

Tid: Lørdag 16. September klokka 10.00 – 22.00

Facebook-arrangement


Forskningsdagene 20. september – 1. oktober 2017

Å skrive kvinner inn i historien

Streaming av arrangementet

Historien er skrevet av og om menn, samtidig som kvinners historie blir glemt og oversett. Hva har vi mistet når kvinneliv ikke er en del av den felles fortellingen, og hva kan vi gjøre i dag for å skrive kvinnene inn i historien igjen?

Sammen med Nasjonalbiblioteket og kunstner og kurator Merete Røstad inviterer Wikimedia Norge til samtale med dette som tema.

Tidspunkt for arrangementet er 21.09.2017 / 16:00 – 17:45

Sted: Kulturhuset, Laboratoriet. Youngsgate 6, Oslo

Mangfold på Wikipedia-prosjekt sommer 2017

Sabine Rønsen

Jeg heter Sabine Rønsen og jeg studerer bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I januar 2017 hadde jeg praksis i Wikimedia Norge hvor jeg jobbet med prosjektet #Faktajakt. Denne sommeren hadde jeg sommerjobb i WMNO hvor jeg jobbet med oppgaver knyttet til mangelen av kvinner på Wikipedia. Jeg har blant annet jobbet med Wikimedia Sverige opp mot Wikimedia Diversity Conference 2017 som holdes i Stockholm 3-4 november. Jeg har bistått Rosie Stephenson-Goodknight under hennes intervju av Jorid Martinsen i forbindelse med Gender Diversity Mapping. Fra 4-6 juli deltok jeg på Training the trainers og Celtic Knot Conference i Edinburgh. Den største delen av tiden har gått med til research, intervjuer og skriving i forbindelse med Mangfold på Wikipedia-prosjektet. Resultatet kan du lese om i denne artikkelen.


Summen av alle menneskers kunnskap

Wikipedias ultimate mål er å gjøre fritt tilgjengelig, summen av alle menneskelig kunnskap. Men hvem sin kunnskap er det egentlig?

På wikipedia er kvinnelige bidragsytere i fåtall. Tallene varierer men undersøkelser indikerer at det kun er mellom 8,5-16% kvinnelige bidragsytere på Wikipedia på verdensbasis[1]. I løpet av de siste årene har Wikimedia Norge stått for flere prosjekter og tiltak for å rekruttere flere kvinnelige bidragsytere, da særlig gjennom å ha skrivegrupper og redigeringskurs for kvinner. Dette har vi gjort sammen med ulike nettverk, interessegrupper og universitets- og høgskolebibliotek. I tillegg har Wikimedia Norge vært opptatt av å spre kunnskap om hvordan Wikipedia fungerer og det faktum at det trengs et større mangfold blant bidragsyterne. Selv om antallet øker, stiger de ikke så fort som en skulle ønske[1]. For å bli bedre på å rekruttere kvinner er man nødt til å se på de underliggende årsakene til at kvinner uteblir. Like viktig er det å forstå hvorfor de som allerede bidrar blir værende. En kvinnelig bidragsyter, som har vært aktiv på Wikipedia i mange år, stilte spørsmålstegn ved hvorfor man hører så lite fra de kvinnelige bidragsyterne som faktisk står midt oppe i problematikken. Ideen til dette prosjektet kommer fra henne.


Fremgangsmåte

I juni 2017 intervjuet jeg 5 kvinner og 1 ikke-binær transperson, fra Norge og Sverige. De fleste er mest aktive på sin respektive språkversjon, men kjenner til og redigerer noe på engelsk wikipedia. 1 er bosatt i et annet Europeisk land og redigerer nesten utelukkende på engelsk Wikipedia. Intervjuobjektene er i alderen 25 til 70+. Hvor lenge de har hatt aktive brukerkontoer fordeler seg slik: 2, 2, 4 , 5 , 8, 13 år. Fremgangsmåten er inngående intervjuer gjort med hver enkelt enten ansikt til ansikt, eller på Skype/telefon. Intervjuene varte mellom 30 og 45 min. Ett av intervjuene er gjort på e-post. Alle intervjuobjektene er anonyme for å beskytte deres identitet. Formålet med denne undersøkelsen er å få en dypere innsikt i hvorfor det er så lite mangfold blant bidragsyterne på Wikipedia, og da spesielt med tanke på kjønnsbalansen. Ved å intervjue kvinner får vi et innblikk i deres ideer rundt sin egen rolle i prosjektet Wikipedia, og hvordan det å være kvinne eller kjønnsminoritet påvirker deres redigeringshverdag. Vi får høre om deres erfaringer som nybegynnere samt ideer rundt hvordan man skal gå fram for å rekruttere mangfoldet av mennesker. I denne artikkelen vil jeg trekke frem hovedpoengene fra intervjuene og se på hva som går igjen i svarene. Jeg skal se på hva slags erfaringer de har til felles, samtidig som jeg skal se etter forskjeller i deres svar for å få fram bredden blant personene.

Gender gap illustrasjon.pdf


Tryggest å være kjønnsnøytral

Wikipedia er et prosjekt som består av frivilliges innsats. Folk bruker timevis av egen tid på å bidra til å gjøre fritt tilgjengelig summen av all menneskelig kunnskap. For mange av oss har det blitt en hobby. Dette stemmer i aller høyeste grad for menneskene jeg intervjuet. De fleste av de spurte hadde ikke opplevd noen ubehagelige episoder rettet mot seg, noe de mente kunne komme av at de redigerer med kjønnsnøytrale brukerkontoer. En kvinne jeg intervjuet fortalte at bakgrunnen for at hun redigerte kjønnsnøytralt var fordi hun hadde lest om og opplevd selv at utsagn med en kvinnelig avsender ofte blir opplevd som mindre troverdig. Hun fortalte også at hun hadde dårlige erfaringer med å oppgi kjønn andre steder på internett og kviet seg for å skulle møte den samme type motstand på Wikipedia. Felles for alle var at om de ikke hadde vært utsatt for ubehageligheter selv, hadde de vært vitne til at det skjedde med andre. Hovedproblemet, mente de fleste, er ikke nødvendigvis hva som blir gjort og sagt om den enkelte bruker. Det befinner seg heller på det strukturelle nivå og opptrer i selve innholdet, hvordan ting blir diskutert og generell oppførsel.


Gutteklubben

Ett av intervjuobjektene kunne fortelle om episoder på Wiki-treff hvor hver gang en kvinne skulle forklare noe til en nykommer, kom det en mann ilende til og tok over samtalen. Hen presiserte at inngripener som disse ikke kommer av vond vilje, men de er likevel med på å skremme vekk nybegynnere. Hen forklarte det slik:Hen forklarte det slik:

 “Mange opplever diskriminering eller å bli generelt undervurdert i jobb, hjemme eller generelt i hverdagen. Et spørsmål mange må stille seg da er om de er villige til å møte det samme i det som kan bli deres hobby i tillegg?“ - intervjuobjekt #5

De som har vært med på Wikipediaprosjektet siden 2004 og 2009 kunne fortelle om kultur som kunne minne om en slags «gutteklubb». Bidragsyterne hadde utviklet et sterkt eierskap for prosjektet. Detter er ikke i seg selv en dårlig ting, men blir først et problem når denne mentaliteten fører til at nybegynnere føler seg ekskluderte eller ukvalifiserte til å bidra. Ingen av intervjuobjektene opplevde det tekniske som det vanskeligste, men snarere den interne praksisen. Mye av denne praksisen er nedskrevet, men kan være vanskelig å finne og ha oversikt over. Det er her normal høflighet og konstruktive tilbakemeldinger spiller en stor rolle. En del av de jeg snakket med opplevde at artikler ble slettet uten noen forklaring, til tider tøft språk og en forventning om at man skal kunne alt fra før av. selv om det er blitt gjort mye for å gi nybegynnere en bedre start er det fortsatt en del som gjenstår.


Fellesskap

På spørsmål om hvorfor det er så få kvinner på Wikipedia var det mange som svarte at kvinner har en tendens til å være mer usikre på om det de gjør er bra nok. De er redde for å “ødelegge” det andre har gjort og tenker fortere at andre er mer kvalifisert enn dem selv. En faktor spesielt de svenske bidragsyterne jeg snakket med trakk fram som spesielt positiv, og en av grunnene til at de fortsatte å redigere, er det sosiale fellesskapet. Det er mer vanlig med sosiale sammenkomster i Sverige enn det er i Norge. De har blant annet månedlige treff hvor hovedsakelig kvinner kommer sammen for å redigere og prate generelt om temaer som berører Wiki-prosjektene. Her er det lov å stille “dumme” spørsmål og de oppleves atmosfæren som mer positiv. En forklarte at som nybegynner var de forskjellige treffene særlig nyttig, fordi det var en måte å få innblikk i de forskjellige praksisene og uskrevne reglene som ellers ville være vanskelig å få øye på kun gjennom en skjerm. En annen opplevde det som en styrke å være flere, spesielt på mer radikale editathons hvor de møtte mye motstand.


Kontroverser

Utdrag av forsiden av Den store franske encyclopedi. Les mer om Diderots forklaring av bildet

En bekymringsverdig tendens er at flere kvier seg for å delta i diskusjoner og redigeringskriger. Noen lar være fordi de mener det stjeler fokus fra arbeidet de gjør. Andre synes det er for ubehagelig eller for vanskelig å oppnå konsensus. En beskrev det som å møte en betongvegg. Som en konsekvens av dette er det flere som unngår å skrive om kontroversielle temaer. Dette er veldig forståelig og samtidig bekymringsverdig. Det er nettopp de kontroversielle temaene som trenger å bli belyst fra alle sider. Noe det ofte er mye kontroverser rundt på Wikipedia, spesielt den engelske språkversjonen, er seksuell orientering og kjønnsidentitet. Jeg snakket med flere som opplever at artikler som omhandler disse temaene ofte er belastet med heftige diskusjoner og dårlig behandling av sine meningsmotstandere. En hadde vært vitne til at venner av hen hadde blitt mobbet og uthengt av andre brukere på bakgrunn av sin kjønnsidentitet. Det kan være slitsomt å alltid måtte ta kampen hver gang man skal berøre et tema som for en selv er selvsagt og helt ukontroversielt, men som oppleves fremmed og provoserende for andre. Men det er på langt nær alle som skygger unna diskusjoner. En jeg pratet med fortalte at i arbeidet med å rekruttere, anbefaler hen ofte kvinner som er ukomfortable med å publisere egne artikler å starte med å argumentere for endringer på diskusjonssiden. Hens erfaring er at dette er noe de var ekstra gode på. For å rekruttere mer mangfoldig er det flere som foreslår å møte menneskene man har lyst til å nå på deres interessefelt. Noen hadde erfaring med at selve mangelen på mangfold blant brukere på Wikipedia er noe som engasjerer mange. En annen mente at kjønnsubalansen gjerne kunne kombineres med et spesifikt tema som igjen settes i kontekst med tid eller sted for arrangementet. Flere la vekt på viktigheten av å få folk til å føle seg velkomne og at deres innsats er ønsket.


Et enormt potensial

En bidragsyter trekker frem potensialet som ligger i Wikipedias programvare. I den ligger en mulighet til å rette opp noen urettferdigheter som er gjort mot kvinner og minoriteter når det kommer til innhold og dekning i leksikon. Samtidig uttrykte hen bekymring for at Wikipedia er i ferd med å sementere en del uheldige praksiser. At vi i forsøket på å være mest mulig encyklopediske, forsterker den samme konservatismen og ekskluderende tankegangen som har preget det tradisjonelle leksikonet opp gjennom tiden. Dette er nesten litt paradoksalt siden leksikon historisk sett har vært kjent for å være progressive. Bare tenk på den revolusjonerende Den store franske Encyklopedien. Visste du at forfatterne, for å unngå den strenge sensuren, gjemte utsagn som på den tiden ble oppfattet som kontroversielle i obskure artikler og snedige kryssreferanser?[2]


Oppsummering

Som en av personene jeg intervjuet sa vil det å behandle hverandre med respekt og verdighet vil ikke bare gjøre rekrutteringen av kvinner og minoriteter lettere. Det vil også gjøre Wikipedia til et mer attraktivt sted for eksperter på sitt felt å dele sin kunnskap. Folk som ikke nødvendigvis er vant med “internettkulturen”. En annen mente at det må ikke være sånn at man alltid er nødt til å albue seg fram. At det ikke bare er opp til kvinner og minoriteter å ta plass, menn må være mer åpne for å gi den. Når jeg spør om hva som får dem til å fortsette å redigere svarer alle jeg intervjuet at det er fordi de synes det er interessant og lærerikt. Mange skriver om temaer de brenner for. Temaer som har blitt skrevet om på en urettferdig måte tidligere og som de har lyst til å passe litt ekstra på. De opplever det de gjør som meningsfylt og at deres bidrag faktisk teller og utgjør en forskjell.


Spørsmålene stilt til intervjuobjektene

 • Når begynte du å skrive på Wikipedia?
 • Hva var det som fikk deg til å ville bidra?
 • Hva var vanskeligst å lære seg?
 • Hvor fikk du hjelp?
 • Redigerer du anonymt?
 • Hvis ja: hvorfor?
 • Opplever du at kvinner blir behandlet annerledes om kjønnsidentiteten deres vises eller blir avslørt?
 • Hvor mye tid bruker du på å redigere?
 • Når i hverdagen redigerer du?
 • Har du hatt noen perioder hvor du har redigert mindre?
 • Hvorfor det?
 • Har du opplevd noen ubehagelige situasjoner?
 • Hvis ja: Tror du dette handler om kjønn?
 • Deltar du i debatter?
 • Hvis så: i artikler, på tinget, på torget?
 • Hva tror du er årsaken til at det er få kvinner på Wikipedia?
 • Hva mener du er de største konsekvensene av kjønnsubalansen for Wikipedia ifht. innhold, bredde, dekning?
 • Hva tror du kan gjøres annerledes for å rekruttere bredere?
 • Hvordan tror du Wikimedia Norge kunne bidratt til rekrutteringen av kvinner?
 • Hva motiverte deg til å fortsette å bidra?

Referanser

 1. 1,0 1,1 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Editor_Survey_Report_-_April_2011.pdf
 2. https://snl.no/Den_store_franske_encyklopedien

Eksterne lenker

Bloggpost på Wikimedia Foundation sin blogg om dette prosjektet: Exploring Wikimedia’s gender gap with six contributors from Scandinavia, skrevet av Sabine Rønsen

Wikimedia Norge/Brukerundersøkelse 2016

Dagsavisen: Ønsker kvinner på Wikipedia

Videre lesing

 • Gender gap Denne Meta-Wiki siden har til hensikt å fungere som et knutepunkt for ressurser og informasjon om Wikimedias kjønnsforskjell, og tilstrekkelig kvantifisere kjønnsforskjellen, særlig ved å presentere studier om emnet og ved å samle anekdotiske bevis på hvorfor kvinner går eller aldri blir med i Wikipedia.
 • WikiProject Women in Red: Et Wiki-prosjekt som har som mål å snu "rødlenker" til blå innenfor prosjektets omfang: kvinners biografier og verk av kvinner.