Wikistipend

  Fra Wikimedia Norge
  Oversett denne siden; Denne siden inneholder endringer som ikke har blitt markert for oversettelse.
  Wikistipend fra Wikimedia Norge
  På andre språk:
  Søk stipend alene eller sammen med noen andre

  Wikistipend er stipend som deles ut av Wikimedia Norge. Vi håper mange vil søke! For 2022 vil dette være søknadsfristene:

  • 20. mai 2022
  • 1. desember 2022


  Alle bidragsytere til de ulike Wikimedia-prosjektene kan søke om et stipend. Maks søkesum er kr 8 000,- Stipendet skal brukes til å gjennomføre aktiviteter som støtter opp om ett eller flere av Wikimedia-prosjektene. Eksempler på prosjekter man kan søke om støtte til kan være:

  • Støtte til å delta på relevante konferanser, som ulike hackathons og Wikimania:
  • Utgifter knyttet til fotosafari
  • Gjennomføring av skriveverksteder eller omvisninger for wikipedianere
  • Reiseutgifter for å besøke arkiv, museum, bibliotek eller andre institusjoner
  • Utgifter til andre aktiviteter som bidrar til innhold på Wikimedia-prosjektene

  Har du spørsmål? Kontakt Jon Harald Søby på e-post jhsoby@wikimedia.no.

  Hvordan søke om wikistipend?

  • Søke om stipend
  I søknaden er det fint om du forklarer hva prosjektet ditt går ut på, hvordan du skal gjennomføre det, og når du skal gjennomføre det.
  Skriv inn en tittel på forslaget ditt i boksen nedenfor for å opprette et forslag.

  • Bloggpost om gjennomført prosjekt
  Etter at et stipend har blitt innvilget, og prosjektet har blitt gjennomført, ber vi om at du skriver en bloggpost om prosjektet ditt og leverer en oversikt over hva stipendet har blitt brukt til. Bloggposten vil Wikimedia Norge publisere på sin blogg slik at andre frivillige bidragsytere kan se hvilke prosjekter som har blitt gjennomført, og vi vil bruke bloggpostene som referanse for Wikimedia Norge sin rapportering til Wikimedia Foundation.
  • Spørsmål?
  Er du usikker på om du kan søke om stipend eller har andre spørsmål? Ta gjerne kontakt med Jon Harald Søby: jhsoby@wikimedia.no.

  Liste over søknader

  Nye forslag
  Pågående wikistipend
  Fullførte wikistipend
  Avviste wikistipend


  Hvem tildeler stipendene?

  I tildelingskomiteen sitter to wikipedianere, ett styremedlem i Wikimedia Norge og én ansatt i Wikimedia Norge: