Hopp til innhold

Wikistipend

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er en oversatt versjon av siden Wikistipend og oversettelsen er 7 % ferdig.
Utdaterte oversettelser er markert på denne måten.
Wikistipend frå Wikimedia Noreg

Wikistipend er en medlemsfordel for medlemmer i Wikimedia Norge. Det er primært tenkt som et reisestipend for å delta på arrangementer i inn- og utland, men man kan også søke om støtte til andre ting så lenge det gagner Wikimedia-prosjektene på noen måte.

Stipendet har løpende frist, det vil si at man kan søke når som helst. Svar kan forventes innen tre uker av at man mottar bekreftelse (normalt neste virkedag).

Budsjettet til wikistipend for perioden juli 2024 til og med juni 2025 er 50 000 kr.

== Korleis søke om wikistipend? ==

  • Støtte til å delta på wikikonferanser eller andre wikiarrangementer i inn- og utland
  • Støtte til andre utgifter til aktiviteter som bidrar til innhold på Wikimedia-prosjektene.

Har du spørsmål? Kontakt Jon Harald Søby på e-post jhsoby@wikimedia.no.

Hvordan man søker

Kopier en av malene nedenfor og send inn søknaden til wikistipend@wikimedia.no.

En forutsetning for reisestipend er at man velger rimeligste reisemåte og overnattingssted med moderat standard. Kost dekkes ikke.

Mal for reisestipend

<div lang="nb" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Ditt navn:
</div>

<div lang="nb" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Din e-postadresse:
</div>

<div lang="nb" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Ditt brukernavn:
</div>

<div lang="nb" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Konferanse eller arrangement du søker om å delta på
(inkluder lenke til side om arrangementet):
</div>

<div lang="nb" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Avreisested:
</div>

<div lang="nb" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Destinasjon:
</div>

<div lang="nb" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Budsjett:
</div>

<div lang="nb" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Hva du håper å få ut av deltagelsen:
</div>

=== Mal for andre stipendsøknader ===

<div lang="nb" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Ditt navn:
</div>

<div lang="nb" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Din e-postadresse:
</div>

<div lang="nb" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Ditt brukernavn:
</div>

<div lang="nb" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Hva du søker om:
</div>

<div lang="nb" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Forventede kostnader:
</div>

<div lang="nb" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Forventet resultat:
</div>

== Kven tildeler stipenda? ==

I tildelingskomiteen sitt to wikipedianarar, éit komitémedlem i Wikimedia Noreg og éin tilsett i Wikimedia Noreg: