Wikistipend

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er en oversatt versjon av siden Wikistipend og oversettelsen er 100 % ferdig.
Wikistipend frå Wikimedia Noreg
På andre språk:
Søk stipend aleine eller saman med andre

Wikistipend er stipend som blir delt ut av Wikimedia Noreg. Vi håper mange vil søke! For 2020 er det tre søknadsfristar:

  • 20. mai 2020
  • 20. november 2020

Alle bidragsytarar til dei ulike Wikimedia-prosjekta kan søke om eit stipend. Maks søkesum er kr 8 000. Stipendet skal nyttast til å gjennomføre aktivitetar som stør opp om eitt eller fleire av Wikimedia-prosjekta. Døme på prosjekt ein kan søke om støtte til kan vere:

  • Støtte til å delta på relevante konferansar, til dømes forskjellige hackathon og Wikimania:
  • Utgifter knytta til fotosafari
  • Gjennomføring av skriveverkstadar eller omvisningar for wikipedianarar
  • Reiseutgifter for å vitje arkiv, museum, bibliotek eller andre institusjonar
  • Utgifter til andre aktivitetar som bidreg til innhald på Wikimedia-prosjekta

Har du spørsmål? Kontakt astrid@wikimedia.no

Korleis søke om wikistipend?

  • Søke om stipend
I søknaden er det fint om du forklarar kva prosjektet ditt går ut på, korleis du skal gjennomføre det, og når du skal gjennomføre det.
Skriv inn ein tittel på forslaget ditt i boksen nedanfor for å opprette eit forslag.


  • Bloggpost om gjennomført prosjekt
Etter at eit stipend har blitt innvilga, og prosjektet har blitt gjennomført, ber vi om at du skriv ein bloggpost om prosjektet ditt og leverer ei oversikt over kva stipendet har blitt nytta til. Bloggposten vil Wikimedia Noreg publisere på sin blogg så andre friviljuge bidragsytarar kan sjå kva for prosjekt som har blitt gjennomført, og vi vil nytte bloggpostane som referanse for Wikimedia Noreg si rapportering til Wikimedia Foundation.
  • Spørsmål?
Er du usikker på om du kan søke om stipend eller har andre spørsmål? Ta gjerne kontakt med astrid@wikimedia.no.

Liste over søknadar

Nye forslag
Pågåande wikistipend
Fullførte wikistipend
Avviste wikistipend


Kven tildeler stipenda?

I tildelingskomiteen sitt to wikipedianarar, éit komitémedlem i Wikimedia Noreg og éin tilsett i Wikimedia Noreg: