Årsplan 2018–2019/Handlingsplan

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk
2018–2019 WMNO WMF Prosjekt Reiser og konferanser
Juli
 • Legge kommunikasjonsplan 2018-2019
August
 • Ferieavvikling
 • Nyhetsbrev WMNO
 • Wiki Loves Monuments, foto- og skrivekonkurranse
 • Nordsamisk-prosjekt: Article place holder, infobokser, stedsnavn og Wikidata
 • 22. Oppstart valgfag Oslomet
September
 • 1. Søknad momskompensasjon
 • 3. Styremøte
 • 3. Årsmøte Frivillighetshuset
 • 4. Prosjektstøtte kulturvern
 • 15. Fordele wikistipend
 • 11.–14 Karasjok, Sametinget
Oktober
 • 18.–19. Site visit fra Wikimedia Foundation
 • 10. Kurs UiO
 • Oppfølging nordsamisk
 • 19. delta på Voksenåsen
 • 24. #wikinobel på Nobels Fredssenter med svenske ambassaden
 • 31. Humanistforbundet
November
 • 1. Letter of Intent WMF
Desember
 • 1. Regnskap og rapport til Kulturrådet
 • 1. Søke Prospera
 • 12. Flytting av kontor til Greenhouse, Schweigaardsgate 34 c
Januar
 • Nyhetsbrev WMNO
 • Fakturere årsavgift medlemmer
 • 22. Styremøte med middag
 • Nordsamisk Wikipedia-søknad
Februar
 • 1. Søknadsfrist: Unesco
Mars
 • Nyhetsbrev WMNO
 • 8. Søknadsfrist: FN sitt år for urfolksspråk
 • 9. Årsmøte Tromsø
 • Overlevering til Språkbanken, Nasjonalbibloteket
 • Art+Fem
 • 7. Wikigap-arrangement i Tromsø
 • 8. Wikitreff i Tromsø
 • 6.–9. Kontoret flytter til Tromsø
 • 27.–28. Daglig leder-møte, Berlin
 • 29.-31. Wikimedia Summit, Berlin
April
 • Europeana Challenge
Mai
 • Styremøte
 • Fordele Retriever-tilgang
 • Praksisstudent fra HiOA
 • Nyhetsbrev WMNO
 • Wikitreff på Litteraturhuset
Juni