Årsplan 2018–2019/Handlingsplan

  Fra Wikimedia Norge
  2018–2019 WMNO WMF Prosjekt Reiser og konferanser
  Juli
  • Legge kommunikasjonsplan 2018-2019
  August
  • Ferieavvikling
  • Nyhetsbrev WMNO
  • Wiki Loves Monuments, foto- og skrivekonkurranse
  • Samisk kunnskap på nett: Article place holder, infobokser, stedsnavn og Wikidata
  • 22. Oppstart valgfag Oslomet
  September
  • 1. Søknad momskompensasjon
  • 3. Styremøte
  • 3. Årsmøte Frivillighetshuset
  • 4. Prosjektstøtte kulturvern
  • 15. Fordele wikistipend
  • 11.–14 Karasjok, Sametinget
  Oktober
  • 18.–19. Site visit fra Wikimedia Foundation
  • 10. Kurs UiO
  • Oppfølging nordsamisk
  • 19. delta på Voksenåsen
  • 24. #wikinobel på Nobels Fredssenter med svenske ambassaden
  • 31. Humanistforbundet
  November
  • 1. Letter of Intent WMF
  Desember
  • 1. Regnskap og rapport til Kulturrådet
  • 1. Søke Prospera
  • 12. Flytting av kontor til Greenhouse, Schweigaardsgate 34 c
  Januar
  • Nyhetsbrev WMNO
  • Fakturere årsavgift medlemmer
  • 22. Styremøte med middag
  • Partnerskap med UNESCO, IYIL 2019
  Februar
  • 1. Søknadsfrist: Unesco
  Mars
  • 6.–9. Kontoret flytter til Tromsø
  • 27.–28. Daglig leder-møte, Berlin
  • 29.-31. Wikimedia Summit, Berlin
  April
  • 1. Bytte i ansatte
  • Søknad Sametinget


  Mai
  Juni
  • 11. Wikidataworkshop på OsloMet
  • 12. Girl Geek Dinners-event
  • 12. Tromsø: Sametingets språksentertreff