Årsmøte 2019

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Årsmøte 2019 i Tromsø

Wikimedia Norge avholder sitt årsmøte på Skansen i Tromsø 9. mars kl 12.00-14.00. Adressa er Søndre Tollbodgate 8.

I forkant av årsmøtet inviterer vi til et et kveldsarrangement sammen med den svenske ambasaden knyttet til wiki gap (7. mars) og wikitreff (8. mars). Mer informasjon og påmelding kommer senere.

Årsmøtet kunngjøres og gjennomføres som vedtatt i styremøte den 29. november 2018, og i overensstemmelse med gjeldende vedtekter. Årsmøtet ble først annonsert på hjemmesidene 17. desember.

Medlemmer som ønsker å stemme elektronisk må ta kontakt med Astrid Carlsen, astrid@wikimedia.no, innen 20. februar. Utgifter til reise og opphold kan refunderes av Wikimedia Norge med inntil kr 3000,- Ta kontakt med Astrid Carlsen, astrid@wikimedia.no, for avtale om dette.

Alle forslag til saker (politisk, budsjett, valg, osv) må sendest til styret senest lørdag 23. februar 2018. Styret kan nås på e-postadressen styre-at-wikimedia.no.

Agenda

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenne medlemmenes stemmerett
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to protokollunderskrivere
 2. Årsmelding og orienteringer
 3. Regnskap for 2018
 4. Organisasjonens arbeid 2019–2020
 5. Budsjett
  1. Satser for årskontingent
  2. Styrets budsjettforslag for 2019-2020
 6. Vedtektsendringer
 7. Innkomne saker
  1. Endring av retningslinjer for valgkomiteen
  2. Endring av retningslinjer for kontrollkomiteen
 8. Valg
  1. Valg av nytt styre.
  2. Valg av revisor
  3. Valg av valgkomite
  4. Valg av kontrollkomite