Styremøte 2018 - 29. november

Fra Wikimedia Norge
Sted Frivillighetshuset, K2, 7. etasje
Dato 29. november 2018 klokken 18:00-21:00
Forrige: 3. september 2018 klokken 17:30-20:30
Neste: 22. januar 2019 klokken 15:00 (?)-18:00

Deltakere

Fraværende

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat.
2. Strategi
  • Oppdatering fra internasjonalt strategiarbeid, ved daglig leder
  • Gjennomgang av handlingsplan første halvdel av 2019 opp mot strategi, ved daglig leder


3. Økonomi
  • Gjennomgang av kvartalsrapport, ved daglig leder
  • Orientering om bytte av økonomisystem, ved daglig leder
  • Orientering om endring av økonomirutine, ved daglig leder


4. Planlegging av årsmøte 9.mars i Tromsø

Daglig leder orienterer.


5. «Norsk» og «nynorsk»

Tinget ber om at Styret i Wikimedia Norge informerer Wikimedia Foundation om de uheldige sider ved at navn på språkkode no ble endret fra "Norsk (bokmål)" til "Norsk".

Bruker:Trygve Nodeland skriver det slik:

«Vi har i vårt land to likestilte, norske målformer. De er begge «norske». Ikke desto mindre behandles disse målformene på Wikipedia på en måte som er så arrogant at vi gnir oss i øynene. Man kunne like godt ha sondret mellom «nordmenn» og «nordlendinger». Dette er ikke noe vi kan være bekjent av. At situasjonen har en historisk forklaring, er ingen unnskyldning for ikke å rette den opp, om så midlertidig. Vi kan ikke la en intern bokstavlek medføre at vi dummer oss ut i offentligheten.»

Forslag til vedtak: Det skader Wikipedias anseelse at de norske målformene nå benevnes som Norsk og Nynorsk. Inntil flytting av prosjektet no til nb (bl.a Phab:T172035 og Phab:T102533) er løst, må Change ID 454700 legges inn som et kompensernde tiltak. Dette må utføres så fort det er mulig. Styreleder informerer Wikimedia Foundation.


6. Årets wikipedianer

Styremøte kommer med innspill til kandidater.
Forslag til vedtak: Styreleder samler inn forslag, også via Samfunnshuset/Torget.


7. Wikimania 2019, 14.–18. august

Hvem fra styret vil delta?

Skal Wikimedia Norge arrangere en togtur fra Oslo til Stockholm slik Wikimedia NYC gjorde til Montréal i 2017?


8. Informasjon fra de ansatte

Orientering om de ansattes arbeid, ved ansatte representant


9. Orienteringer fra konferanser og besøk fra Wikimedia Foundation


10. Eventuelt

- Arendalsuka, samme uke som Wikimania. Hvem kan dra til Arendal?


11. Neste styremøte

Forslag til vedtak: Styremøte med påfølgende nyttårsbord tirsdag 22. januar 2019 vedtas.

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat.
Merknad, ulikt tidspunkt i kalenderinvitasjon og på wiki.
Referat godkjent.
2. Strategi
  • Internasjonalt strategiarbeid: Daglig leder orienterte om det internasjonale strategiarbeidet og arbeidet til arbeidsgruppene
  • Daglig leder gikk gjennom handlingsplan for første halvdel av 2019 opp mot strategi. Handlingsplanen nevner aktiviteter som kan tidsfestes, men noe av det jobbes med hele tiden. Samiske prosjekter vil prege første halvår. Det vil også Bodil Bjørn-prosjektet som vi har fått støtte til å fortsette med. Jorid jobber halv stilling med kvinner i rødt første kvartal 2019.


3. Økonomi
  • Kvartalsrapport ble presentert av daglig leder.
  • Daglig leder orienterte om bytte av økonomisystem.
  • Daglig leder lager ny økonomirutine som styret vurderer i styremøtet i januar. Daglig leder tester likevel ut ny rutine fra og med nå.


4. Planlegging av årsmøte 9.mars i Tromsø

Daglig leder orienterer om planene for årsmøtet i Tromsø 9. mars 2019. 7. mars skal vi ha et kveldsarrangement sammen med den svenske ambasaden knyttet til wiki gap. 8. mars blir det wikitreff i Tromsø.


5. «Norsk» og «nynorsk»

Tinget har bedt om at Styret i Wikimedia Norge informerer Wikimedia Foundation om de uheldige sider ved at navn på språkkode no ble endret fra "Norsk (bokmål)" til "Norsk".

Vedtak: Både hos bidragsytere og blant lesere på Wikipedia har det vært reaksjoner på at Wikpedia nå omtaler de to norske språkformene på en måte som favoriserer majoritetsspråket. Det har skapt negativ medieoppmerksomhet og situasjonen er svært uheldig for Wikipedias omdømme. Det skader Wikipedias anseelse at de norske målformene nå benevnes som Norsk og Norsk nynorsk. Torget på bokmåls-Wikipedia har bedt styret i WMNO om hjelp til å få løst situasjonen. Styreleder tar saken videre med Wikimedia Foundation.


6. Årets wikipedianer

Styremøtet kom med flere forslag til kandidater og styret tar avgjørelsen i stremøtet i januar.7. Wikimania 2019, 14.–18. august

Styreleder deltar. Flere i styret ønsker å delta, men må få avklart om de har mulighet.

Skal Wikimedia Norge arrangere en togtur fra Oslo til Stockholm slik Wikimedia NYC gjorde til Montréal i 2017? Styreleder kommer til å ta tog, og vi setter pris på om flere vil være med å ta tog.


8. Informasjon fra de ansatte

Ansattes representant orienterte om de ansattes arbeid.


9. Orienteringer fra konferanser og besøk fra Wikimedia Foundation

Styreleder orienterte fra WikiNem i Stockholm og styreledersamling i Praha


10. Eventuelt

Arendalsuka er som Wikimania. Vi har ikke kapasitet til det.


11. Neste styremøte

Neste styremøte blir tirsdag 22. januar 2019 vedtas med påfølgende nyttårsbord.