Årsmøte 2019/Valgkomiteens innstilling til kontrollkomite

Fra Wikimedia Norge

Valgkomiteens innstilling til ny kontrollkomité i Wikimedia Norge:


  • Trygve Nodeland gjenvelges som komitemedlem for perioden 2019-2020
  • Harald Groven velges som komitemedlem for perioden 2019-2020


For valgkomiteen i Wikimedia Norge, Ole Anders Flatmo

Innstilling publisert 6. mars 2019