Årsmøte 2019/Valgkomiteens innstilling til styre

Fra Wikimedia Norge

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Wikimedia Norge


Følgende medlemmer av styret er alt valgt for perioden 2018-2020.

  • Hogne Neteland, leder
  • Sigrun Espe, styremedlem
  • Tore Sætre, styremedlem
  • Trond Trosterud, styremedlem


Som nye medlemmer foreslås for årsmøtet:

  • Andrea Tiltnes, nestleder 2019-2021
  • Hilde Blix, varamedlem 2019-2020For valgkomiteen i Wikimedia Norge, Ole Anders Flatmo

Innstilling publisert 1. mars 2019