Årsmøte 2019/Endring av retningslinjer for valgkomiteen

Fra Wikimedia Norge

Nytt ledd, legges til slutt:
Styret gjer framlegg om ny valnemnd til Årsmøte. I tilfelle nokon går ut av valnemnda før Årsmøtet, får styret fullmakt til å supplere valnemnda.

Bokmål:
Det sittende styret avgir innstilling til årsmøtet for valg av denne komiteen. Dersom et medlem går ut av valgkomiteen, får styret fullmakt til å supplere valgkomiteen.