Kommunikasjonsarbeid per kvartal

Fra Wikimedia Norge
Oversett denne siden; Denne siden inneholder endringer som ikke har blitt markert for oversettelse.

4. kvartal (oktober-desember) 2023

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Sidevisninger: 5491 (oktober 2501, november 1992, desember 998)
 • Antall publiserte innlegg: 7
Nyhetsbrev 17. august, 8. september og 5. oktober Per e-post: 114 mottagere.

På wiki: 36 personlige mottagere.

Medlemmer

64 betalende medlemmer

Facebook 2292 følgere
 • 16 innlegg
 • 1 arrangement
 • 1 video
Instagram 1162 følgere
 • 9 innlegg
 • 1 historier
Twitter 2762 følgere
Medieoppslag 5 oppslag i norske nyhetsmedier på nett eller papir.

WMNO ble nevnt i oppslag om arrangement på Samisk hus i Oslo. Fire oppslag om fotokonkurransen Kulturarv 2023.


Se komplett oversikt.

3. kvartal (juli-september) 2023

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Sidevisninger: 47 614 (juli 1057, august 1632, september 44 925)
 • Antall publiserte innlegg: 9
Nyhetsbrev 17. august, 8. september og 5. oktober Per e-post: 107 mottagere.

På wiki: 36 personlige mottagere.

Medlemmer

60 betalende medlemmer

Facebook 2238 følgere
 • 11 innlegg
 • 2 historier
 • 1 arrangement
Instagram 1162 følgere
 • 6 innlegg
 • 2 historier
Twitter 2764 følgere
Medieoppslag 10 oppslag i norske nyhetsmedier på nett eller papir.

Intervjuer eller uttalelser:

Om Wikimedia Norges reisestipend til Márkomeannu-festivalen. Daglig leder Elisabeth Carrera.


Om fotokonkurransen Kulturarv 2023. Styremedlem Sigrun Espe.


Se komplett oversikt.

2. kvartal (april-juni) 2023

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Sidevisninger: 4870 (april 2214, mai 1515, juni 1141)
 • Antall publiserte innlegg: 6
Nyhetsbrev 31. mai Per e-post: 101 mottagere.

På wiki: 36 personlige mottagere.

Medlemmer

55 betalende medlemmer

Facebook 2204 følgere
 • 12 innlegg
Instagram 1094 følgere
 • 4 innlegg
 • 4 historier
Twitter 2772 følgere
Medieoppslag 13 oppslag i norske nyhetsmedier på nett eller papir.

Intervjuer eller uttalelser:

 • Om Wiki Loves Monuments og norske vinnere i internasjonal finale. Styreleder Marie Nicolaisen og fotografene Jorulf Kyrkjeeide og Jarle Kvam.
 • «Vil aldri godta sensur for å unngå bøter» Daglig leder Elisabeth Carrera.
 • «Vittig. Viktig. Wiki.» Styremedlem Marius Vassnes.
 • Leserinnlegg om Wikipedia i Dag og Tid. Tilsvar av Ottar Grepstad og wikipedianer Trygve Nodeland.

Se komplett oversikt.

1. kvartal (januar-mars) 2023

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Sidevisninger: 4094 (januar 1587, februar 1138, mars 1369)
 • Antall publiserte innlegg: 4
Nyhetsbrev 29. januar, 15. mars og 31. mars Per e-post: 86 mottagere.

På wiki: 33 personlige mottagere.

Medlemmer

53 betalende medlemmer

Facebook 2174 følgere
 • 6 innlegg
Instagram 1024 følgere
 • 3 innlegg
Twitter 2761 følgere
Medieoppslag 15 oppslag i norske nyhetsmedier på nett eller papir.

Intervjuer eller uttalelser:

 • Om internasjonal finale i Wiki Loves Monuments og dokumentasjon av norske kulturminner. Styreleder Marie Nicolaisen og fotograf Jorulf Kyrkjeeide.
 • Om kåringen av Trond Trosterud til årets wikipedianer 2022. Styremedlem Trond Trosterud og styreleder Marie Nicolaisen.
 • Leserinnlegg om Wikipedia i Dag og Tid. Initiert av Ottar Grepstad. Tilsvar av wikipedianer Knut Skorpen og styreleder Marie Nicolaisen.

Se komplett oversikt.

4. kvartal (oktober-desember) 2022

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Sidevisninger: 4376 (oktober 1737, november 1370, desember 1269)
 • Antall publiserte innlegg: 5
Nyhetsbrev 28. oktober, 18. november og 23. desember Per e-post: i snitt 85 mottagere.

På wiki: 33 personlige mottagere.

Medlemmer

49 betalende medlemmer

Facebook 2174 følgere
 • 12 innlegg
 • 1 video
Instagram 1024 følgere
 • 7 innlegg
 • 8 historier
 • 1 video
Twitter 2760 følgere
Medieoppslag 30 oppslag i norske nyhetsmedier på nett eller papir, 2 radiointervjuer.

Temaer for intervjuer/uttalelse:

 • «Kan vi stole på Wikipedia?» Daglig leder Elisabeth Carrera.
 • Om kvinnerepresentasjon på Wikipedia. Styremedlem Sigrun Espe og daglig leder Elisabeth Carrera.
 • Om Wiki Loves Monuments og dokumentasjon av norske kulturminner. Styreleder Marie Nicolaisen.
 • «Kulturkrig på Wikipedia». Daglig leder Elisabeth Carrera.
 • Om oversettelse av Wikipedia på nordsamisk. Prosjektleder Jon Harald Søby.

Se komplett oversikt.

3. kvartal (juli-september) 2022

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Sidevisninger: 3881 (juli 940, august 1282, september 1659)
 • Antall publiserte innlegg: 5
Nyhetsbrev
Medlemmer

47 betalende medlemmer

Facebook 2147 følgere
 • 8 innlegg
Instagram 995 følgere
 • 2 innlegg
 • 4 historier
Twitter 2749 følgere
Medieoppslag


2. kvartal (april-juni) 2022

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Sidevisninger: 2758 (april 980, mai 844, juni 934)
 • Antall publiserte innlegg: 2
Nyhetsbrev

28. juni

Per e-post: 80 mottakere
Medlemmer

45 betalende medlemmer

Facebook 2132 følgere
 • 5 innlegg
Instagram 956 følgere
 • 2 innlegg, hvorav 1 video
 • 4 historier
Twitter 2698 følgere
Medieoppslag Uttalelse fra Astrid Carlsen, daglig leder i WMNO:

ABC Nyheter, 5. april, Russland krever at Wikipedia sletter artikler om krigen1. kvartal (januar-mars) 2022

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Sidevisninger: 3705 (januar 1157, februar 1144, mars 1404)
 • Antall publiserte innlegg: 3
Nyhetsbrev

3. februar og 7. mars

Per e-post: 73 mottakere

På wiki: 31 personlige mottakere.

Medlemmer

44 betalende medlemmer

Facebook 2124 følgere
 • 19 innlegg
Instagram 925 følgere
 • 8 innlegg
 • 20 historier
Twitter 2682 følgere
 • 4 tweets
MedieoppslagNovember-desember-januar 2022

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: november 1098, desember 1009, januar 1156
 • Antall publiserte innlegg: 2
Nyhetsbrev ble sendt ut i desember og februar

Per e-post: 74 mottakere

På wiki: 30 personlige mottakere.

Medlemmer

60 medlemmer

Facebook 2134 likerklikk
 • 5 poster totalt
Instagram 903 følgere
 • 2 videoer
 • 1 historie
 • 2 bilder
Twitter 2665 følgere
MedieoppslagAugust–oktober 2021

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: August 705; September 1047
 • Antall publiserte innlegg: 3
Nyhetsbrev sendes ut i slutten av oktober

Per e-post: 71 mottakere

På wiki: 29 personlige mottakere.

Medlemmer

58 medlemmer

Facebook 2120 likerklikk
 • 6 poster totalt
Instagram 862 følgere
 • 2 videoer
 • 1 historie
Twitter 2650
Medieoppslag


Mai 2021–august 2021

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: April 1223; 1384 mai, 1406 juni, juli 697
 • Antall publiserte innlegg: 2
Nyhetsbrev ble sendt ut 28. mai og 13. august ut via Mailchimp

Per e-post: 71 mottakere

På wiki: 29 personlige mottakere.

Medlemmer

58 medlemmer

Facebook 2124 likerklikk
 • 23 poster totalt
Instagram 836 følgere
 • 13 bilder
 • 1 historie
Twitter 2615
Medieoppslag


Januar 2021–april 2021

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: Januar 2596; februar 1345, mars 1520
 • Antall publiserte innlegg: 3
Nyhetsbrev ble sendt ut 30. mars 2021 via Mailchimp

Per e-post: 68 mottakere

På wiki: 28 personlige mottakere. Ettersendt den 20. april 2021. Vi glemte utsending på wiki den 30. mars 2021.

Medlemmer

56 medlemmer

Facebook 2136 likerklikk
 • 24 poster totalt
Instagram 757 følgere
 • 9 bilder
 • 1 historie
Twitter 2558
Medieoppslag


November 2020–januar 2021

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: November 1484 ; desember 1237, januar 2307
 • Antall publiserte innlegg: 2
Nyhetsbrev ble sendt ut 15. januar 2021

Per e-post: 115 mottakere

På wiki: 28 personlige mottakere

Medlemmer 119 medlemmer
Facebook 2121 likerklikk
 • 16 poster totalt
Instagram 710 følgere
 • 2 bilder
 • 1 historie
Twitter 2524
Medieoppslag
 • --

September 2020–november 2020

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: August 1122; september 1566; oktober 1591
 • Antall publiserte innlegg: 6
Nyhetsbrev ble sendt ut 1. september

Per e-post: 115 mottakere

På wiki: 28 personlige mottakere

Medlemmer 119 medlemmer
Facebook 2070 likerklikk
 • 21 poster totalt
Instagram 664 følgere
 • 5 bilder
Twitter 2533
Medieoppslag
 • --

Mai 2020–august 2020

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: mai 1276; juni 1025; juli 918
 • Antall publiserte innlegg: 1
Nyhetsbrev ble sendt ut 28. april

Per e-post: 113 mottakere

På wiki: 25 personlige mottakere

Medlemmer 117 medlemmer
Facebook 2053 likerklikk
 • 6 poster totalt
Instagram 640 følgere
 • 2 bilder
Twitter 2501
Medieoppslag Wikitongues Podcast: episode om samiske språk med Astrid Carlsen
 • --

Mars 2020–april 2020

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: februar 1444; mars 2404;
 • Antall publiserte innlegg: 4
Nyhetsbrev ble sendt ut 12. mars

Per e-post: 113 mottakere

På wiki: 25 personlige mottakere

Medlemmer 113 medlemmer
Facebook 2061 likerklikk
 • 13 poster totalt
Instagram 591 følgere
 • 3 bilder
Twitter 2459 følgere
Medieoppslag
 • --

November 2019–Februar 2020

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: november 1265; desember 892; janauar 1647
 • Antall publiserte innlegg: 2
Nyhetsbrev ble sendt ut 21. januar

Per e-post: 112 mottakere

På wiki: 25 personlige mottakere

Medlemmer 112 medlemmer
Facebook 2017 likerklikk
 • 10 poster totalt
Instagram 541 følgere
 • 2 bilder
Twitter 2441 følgere
Medieoppslag

September 2019–November 2019

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: august 1010; september 1101; oktober 1144;
 • Antall publiserte innlegg: 4
Nyhetsbrev ble sendt ut i 6. november

Per e-post: 99 mottakere

På wiki: 23 personlige mottakere

Nyhetsbrev ble sendt ut 6. november
Medlemmer 106 medlemmer
Facebook 2012 likerklikk
 • 23 poster totalt
Instagram 517 følgere
 • 9 bilder, diverse historier delt
Twitter 2415 følgere
Medieoppslag 2

Juni 2019–august2019

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: mai 1085; juni 855; juli 951;
 • Antall publiserte innlegg: 5
Nyhetsbrev ble sendt ut i august

Per e-post: 99 mottakere
På wiki: 23 personlige mottakere

Nyhetsbrev ble sendt ut i august
Medlemmer 106 medlemmer
Facebook 1838 likerklikk
 • 17 poster totalt
Instagram 478 følgere
 • 6 bilder, diverse historier, delt
Twitter 2389 følgere Twitter mye brukt under Wikimania 2019
Medieoppslag 6
 • Artikkel i Bok og Samfunn, skrevet av Jorid Martinsen, sak i DN/VG om å redigere om seg selv på Wikipedia, radiointervju med Nrk Nordland under Márkomeannu, avisartikkel i Vårt land om kjønnsubalanse på Wikipedia, bloggpost på Wikimedia Foundation sin blogg om samiske språk og Wikimania.

Februar 2019–mai 2019

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: januar 1455; februar 1266; mars 1447; april 988
 • Antall publiserte innlegg: 4
Nyhetsbrev ble sendt ut i februar og mai

Per e-post: 97 mottakere
På wiki: 23 personlige mottakere

Nyhetsbrev ble sendt ut i februar og i mai
Medlemmer 102 medlemmer
Facebook 1836 likerklikk
 • 27 poster totalt
Instagram 459 følgere
 • 12 bilder delt
Twitter 2330 følgere
Medieoppslag

Desember 2018–Januar 2019

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: desember 1042; januar 560
 • Antall publiserte innlegg: 0
Nyhetsbrev ble sendt ut i desember

Per e-post: 92 mottakere
På wiki: 23 personlige mottakere

Nyhetsbrev ble sendt ut i desember
Medlemmer 101 medlemmer
Facebook 1812 likerklikk
 • 13 poster totalt
Instagram 428 følgere
 • 1 bilde delt
Twitter 2268 følgere
 • 9 poster skrevet eller delt
Medieoppslag 2 oppslag
 • Et intervju med Klassekampen og et med Forskerforum. Artikkelen ble siterert av stortingsrepresentant Nina Sandberg. Ett intervju i NRK P2 Ekko angående at Wikipedia fylt 18 år med daglig leder, Astrid Carlsen, og frivillig bidragsyter Kjersti Lie.

September 2018–November 2018

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: september 1446; oktober
 • Antall publiserte innlegg: 5
 • Antall forfattere: 3, antall bloggposter på engelsk: 1
Nyhetsbrev blir sendt ut i desember Nyhetsbrev blir sendt ut i desember
Medlemmer 99 medlemmer
Facebook 1810 likerklikk
 • 17 poster totalt
 • 3 poster på engelsk
Instagram 419 følgere 10 bilder delt
Twitter 2223 følgere Sak mest tvitret om: wikinobel
Medieoppslag

Juni 2018–September 2018

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: juni 865; juli 677; august 740
 • Antall publiserte innlegg: 3
 • Antall forfattere: 3, antall bloggposter på engelsk: 2
Nyhetsbrev sendt ut 27. august

Per e-post: 90 mottakere
På wiki: 22 personlige mottakere

Nyhetsbrev ble sendt ut i 24. august 2018
Medlemmer 97 medlemmer
Facebook 1783 likerklikk
 • 16 poster totalt
 • 8 poster på engelsk
Instagram 390 følgere 13 bilder delt
Twitter 2175 følgere Sak mest tvitret om: Rødlenke-prosjektet
Medieoppslag 2 Avis: Morgenbladet Sak: Reformen kan bety slutten på internett som vi kjenner det, 3. august 2018

Avis: Avvir Sak: Ohcame vehkiid sámegiel wikimediai, 31. juli 2018

Mars 2018–Juni 2018

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: mars 1298; april 1092; mai 988
 • Antall publiserte innlegg: 3
 • Antall forfattere: 3, antall bloggposter på engelsk: 1
Nyhetsbrev

Per e-post: 90 mottakere
På wiki: 22 personlige mottakere

Nyhetsbrev ble sendt ut i 15. mai 2018
Medlemmer 97 medlemmer
Facebook 1770 likerklikk
 • 20 poster totalt
 • 7 poster på engelsk
Instagram 356 følgere 9 bilder delt
Twitter 2125 følgere Sak mest tvitret om: Vårt samarbeid med Netblocks

November 2017–Februar 2018

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: november 1257; desember 951; januar 1325
 • Antall publiserte innlegg: 3
 • Antall forfattere: 3, 2 bloggposter på engelsk
Nyhetsbrev

Per e-post: 79 mottakere
På wiki: 24 personlige mottakere Nyhetsbrev ble sendt ut i begynnelsen av februar

Medlemmer 83 medlemmer
Facebook 1762 likerklikk
 • 11 poster totalt
 • 3 poster på engelsk
Instagram 330 følgere 4 bilder delt
Twitter 2052 følgere Lav aktivitet

September–november 2017

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: september 969; oktober 1184; november 1068
 • Antall publiserte innlegg: 6
 • Antall forfattere: 6, herunder 3 personer som har mottatt wikistipend fra WMNO
Nyhetsbrev

Per e-post: 75 mottakere
På wiki: 23 mottakere

Nyhetsbrev sendes ut i slutten av november
Medlemmer 80 medlemmer
Facebook 1750 likerklikk
 • 15 poster totalt
 • 5 poster på engelsk
 • Topp 3 poster: post om wikistipend fra WMNO, post om #wikinobel og kronikk i Klassekampen, post om Open access-uka på UiO
Instagram 304 følgere 12 poster
Twitter 2025 følgere Lav aktivitet

Juni–september 2017

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: juni 410; juli 302; august 631
 • Antall nyhetssaker: 5
 • Antall forfattere: 5
Nyhetsbrev
 • Per e-post: 75 mottakere
 • På wiki: 23 mottakere
Nyhetsbrev sendt ut 1. september på wiki og per epost
Medlemmer 77 medlemmer
Facebook 1719 likerklikk
 • 18 poster totalt
 • 5 poster på engelsk
 • Topp 3 poster: post om Europenana 1914–1918-prosjektet, post om besøk hos Riksarkivet (på no. og eng.), post med lenke til bloggpost, Reisebrev til Jerevan (på no. og eng.)
Instagram 269 følgere 6 poster
Twitter 2005 følgere Saken vi tvitret om mest var konferansen Celtic Knot