Hopp til innhold

Communication outreach by quarter

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er en oversatt versjon av siden Kommunikasjonsarbeid per kvartal og oversettelsen er 53 % ferdig.

Kommunikasjonsrapportene bygger på Wikimedia Norge sin kommunikasjonsplan.

August–oktober 2021

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: August 705; September 1047
 • Antall publiserte innlegg: 3
Nyhetsbrev sendes ut i slutten av oktober

Per e-post: 71 mottakere

På wiki: 29 personlige mottakere.

Medlemmer

xx medlemmer

Facebook 2120 likerklikk
 • 6 poster totalt
Instagram 862 følgere
 • 2 videoer
 • 1 historie
Twitter 2650
MedieoppslagMai 2021–august 2021

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: April 1223; 1384 mai, 1406 juni, juli 697
 • Antall publiserte innlegg: 2
Nyhetsbrev ble sendt ut 28. mai og 13. august ut via Mailchimp

Per e-post: 71 mottakere

På wiki: 29 personlige mottakere.

Medlemmer

58 medlemmer

Facebook 2124 likerklikk
 • 23 poster totalt
Instagram 836 følgere
 • 13 bilder
 • 1 historie
Twitter 2615
Medieoppslag


Januar 2021–april 2021

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: Januar 2596; februar 1345, mars 1520
 • Antall publiserte innlegg: 3
Nyhetsbrev ble sendt ut 30. mars 2021 via Mailchimp

Per e-post: 68 mottakere

På wiki: 28 personlige mottakere. Ettersendt den 20. april 2021. Vi glemte utsending på wiki den 30. mars 2021.

Medlemmer

56 medlemmer

Facebook 2136 likerklikk
 • 24 poster totalt
Instagram 757 følgere
 • 9 bilder
 • 1 historie
Twitter 2558
Medieoppslag


November 2020–januar 2021

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: November 1484 ; desember 1237, januar 2307
 • Antall publiserte innlegg: 2
Nyhetsbrev ble sendt ut 15. januar 2021

Per e-post: 115 mottakere

På wiki: 28 personlige mottakere

Medlemmer 119 medlemmer
Facebook 2121 likerklikk
 • 16 poster totalt
Instagram 710 følgere
 • 2 bilder
 • 1 historie
Twitter 2524
Medieoppslag
 • --

September 2020–november 2020

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: August 1122; september 1566; oktober 1591
 • Antall publiserte innlegg: 6
Nyhetsbrev ble sendt ut 1. september

Per e-post: 115 mottakere

På wiki: 28 personlige mottakere

Medlemmer 119 medlemmer
Facebook 2070 likerklikk
 • 21 poster totalt
Instagram 664 følgere
 • 5 bilder
Twitter 2533
Medieoppslag
 • --

Mai 2020–august 2020

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: mai 1276; juni 1025; juli 918
 • Antall publiserte innlegg: 1
Nyhetsbrev ble sendt ut 28. april

Per e-post: 113 mottakere

På wiki: 25 personlige mottakere

Medlemmer 117 medlemmer
Facebook 2053 likerklikk
 • 6 poster totalt
Instagram 640 følgere
 • 2 bilder
Twitter 2501
Medieoppslag Wikitongues Podcast: episode om samiske språk med Astrid Carlsen
 • --

Mars 2020–april 2020

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: februar 1444; mars 2404;
 • Antall publiserte innlegg: 4
Nyhetsbrev ble sendt ut 12. mars

Per e-post: 113 mottakere

På wiki: 25 personlige mottakere

Medlemmer 113 medlemmer
Facebook 2061 likerklikk
 • 13 poster totalt
Instagram 591 følgere
 • 3 bilder
Twitter 2459 følgere
Medieoppslag
 • --

November 2019–Februar 2020

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: november 1265; desember 892; janauar 1647
 • Antall publiserte innlegg: 2
Nyhetsbrev ble sendt ut 21. januar

Per e-post: 112 mottakere

På wiki: 25 personlige mottakere

Medlemmer 112 medlemmer
Facebook 2017 likerklikk
 • 10 poster totalt
Instagram 541 følgere
 • 2 bilder
Twitter 2441 følgere
Medieoppslag

September 2019–November 2019

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: august 1010; september 1101; oktober 1144;
 • Antall publiserte innlegg: 4
Nyhetsbrev ble sendt ut i 6. november

Per e-post: 99 mottakere

På wiki: 23 personlige mottakere

Nyhetsbrev ble sendt ut 6. november
Medlemmer 106 medlemmer
Facebook 2012 likerklikk
 • 23 poster totalt
Instagram 517 følgere
 • 9 bilder, diverse historier delt
Twitter 2415 følgere
Medieoppslag 2

Juni 2019–august2019

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: mai 1085; juni 855; juli 951;
 • Antall publiserte innlegg: 5
Nyhetsbrev ble sendt ut i august

Per e-post: 99 mottakere
På wiki: 23 personlige mottakere

Nyhetsbrev ble sendt ut i august
Medlemmer 106 medlemmer
Facebook 1838 likerklikk
 • 17 poster totalt
Instagram 478 følgere
 • 6 bilder, diverse historier, delt
Twitter 2389 følgere Twitter mye brukt under Wikimania 2019
Medieoppslag 6
 • Artikkel i Bok og Samfunn, skrevet av Jorid Martinsen, sak i DN/VG om å redigere om seg selv på Wikipedia, radiointervju med Nrk Nordland under Márkomeannu, avisartikkel i Vårt land om kjønnsubalanse på Wikipedia, bloggpost på Wikimedia Foundation sin blogg om samiske språk og Wikimania.

Februar 2019–mai 2019

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: januar 1455; februar 1266; mars 1447; april 988
 • Antall publiserte innlegg: 4
Nyhetsbrev ble sendt ut i februar og mai

Per e-post: 97 mottakere
På wiki: 23 personlige mottakere

Nyhetsbrev ble sendt ut i februar og i mai
Medlemmer 102 medlemmer
Facebook 1836 likerklikk
 • 27 poster totalt
Instagram 459 følgere
 • 12 bilder delt
Twitter 2330 følgere
Medieoppslag

Desember 2018–Januar 2019

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: desember 1042; januar 560
 • Antall publiserte innlegg: 0
Nyhetsbrev ble sendt ut i desember

Per e-post: 92 mottakere
På wiki: 23 personlige mottakere

Nyhetsbrev ble sendt ut i desember
Medlemmer 101 medlemmer
Facebook 1812 likerklikk
 • 13 poster totalt
Instagram 428 følgere
 • 1 bilde delt
Twitter 2268 følgere
 • 9 poster skrevet eller delt
Medieoppslag 2 oppslag
 • Et intervju med Klassekampen og et med Forskerforum. Artikkelen ble siterert av stortingsrepresentant Nina Sandberg. Ett intervju i NRK P2 Ekko angående at Wikipedia fylt 18 år med daglig leder, Astrid Carlsen, og frivillig bidragsyter Kjersti Lie.

September 2018–November 2018

Plattform Antall Kommentarer
Wikimedia.no
 • Visninger hjemmeside: september 1446; oktober
 • Antall publiserte innlegg: 5
 • Antall forfattere: 3, antall bloggposter på engelsk: 1
Nyhetsbrev blir sendt ut i desember Nyhetsbrev blir sendt ut i desember
Medlemmer 99 medlemmer
Facebook 1810 likerklikk
 • 17 poster totalt
 • 3 poster på engelsk
Instagram 419 følgere 10 bilder delt
Twitter 2223 følgere Sak mest tvitret om: wikinobel
Medieoppslag

Juni 2018–September 2018

Platform Number Comments
Wikimedia.no
 • Homepage views: June 865; July 677; August 740
 • Number of posts published: 3
 • Number of writers: 3, number of blog posts in english: 2
Newsletters sent out 27 August

By e-mail: 90 recipients
On-wiki: 22 personal recipients

Newsletter sent outon 24 August 2018
Members 97 members
Facebook 1783 likes
 • 16 posts in total
 • 8 posts in english
Instagram 390 followers 13 images shared
Twitter 2175 followers Most tweeted-about item: Red link project
In the media 2 Avis: Morgenbladet Sak: Reformen kan bety slutten på internett som vi kjenner det, 3. august 2018

Avis: Avvir Sak: Ohcame vehkiid sámegiel wikimediai, 31. juli 2018

Mars 2018–Juni 2018

Platform Number Comments
Wikimedia.no
 • Website views: March 1892; April 1092; May 988
 • Number of blog posts: 3
 • Number of writers: 3, number of blog posts in english: 1
Newsletters

By e-mail: 90 recipients
On-wiki: 22 personal recipients

Newsletters sent out on May 15th, 2018
Members 97 members
Facebook 1770 likes
 • 20 posts in total
 • 7 posts in english
Instagram 356 followers 9 photos shared
Twitter 2125 followers The topic we tweeted about the most was our collaboration with Netblocks

November 2017–February 2018

Platform Number Remarks
Wikimedia.no
 • Website views: November 1257; December 951; January 1325
 • Number of published posts: 3
 • Number of writers: 3, 2 blog posts in English
Newsletter
By e-mail: 79 recipients
On-wiki: 24 personal recipients Newsletters were sent out in the start of February
Members 83 members
Facebook 1762 likes
 • 11 posts in total
 • 3 posts in English
Instagram 330 followers 4 pictures shared
Twitter 2052 followers Lav aktivitet

September–November 2017

Platform Number Comments
Wikimedia.no
 • Main page views: September 969; October 1184; November 1068
 • Posts published: 6
 • Number of authors: 6, of which 3 have received wikigrants from WMNO
Newsletters

Via e-mail: 75 recipients
On-wiki: 23 recipients

Newsletter sent at the end of November
Members 80 members
Facebook 1750 likes
 • 15 posts in total
 • 5 posts in English
 • Top 3 posts: post om wikistipend fra WMNO, post om #wikinobel og kronikk i Klassekampen, post om Open access-uka på UiO
Instagram 304 followers 12 posts
Twitter 2025 followers Lav aktivitet

June–September 2017

Platform Number Comments
Wikimedia.no
 • Website views: June 410; July 302; August 631
 • Number of blog posts: 5
 • Number of writers: 5
Nyhetsbrev
 • By e-mail: 75 recipients
 • On-wiki: 23 repcipients
Newsletters sent out on September 1 on-wiki and by e-mail
Members 77 members
Facebook 1719 likes
 • 18 total posts
 • 5 English-language posts
 • Top 3 posts: Post about the Europeana 1914–1918 project, post about visiting the National Archive (in Norwegian and English), post linking to a blog post, travel letter from Jerevan (in Norwegian and English)
Instagram 269 followers 6 posts
Twitter 2005 followers The topic we tweeted about the most was the Celtic Knot Conference