Communication outreach by quarter

  Fra Wikimedia Norge
  Denne siden er en oversatt versjon av siden Kommunikasjonsarbeid per kvartal og oversettelsen er 53 % ferdig.
  På andre språk:

  Kommunikasjonsrapportene bygger på Wikimedia Norge sin kommunikasjonsplan.

  August–oktober 2021

  Plattform Antall Kommentarer
  Wikimedia.no
  • Visninger hjemmeside: August 705; September 1047
  • Antall publiserte innlegg: 3
  Nyhetsbrev sendes ut i slutten av oktober

  Per e-post: 71 mottakere

  På wiki: 29 personlige mottakere.

  Medlemmer

  xx medlemmer

  Facebook 2120 likerklikk
  • 6 poster totalt
  Instagram 862 følgere
  • 2 videoer
  • 1 historie
  Twitter 2650
  Medieoppslag  Mai 2021–august 2021

  Plattform Antall Kommentarer
  Wikimedia.no
  • Visninger hjemmeside: April 1223; 1384 mai, 1406 juni, juli 697
  • Antall publiserte innlegg: 2
  Nyhetsbrev ble sendt ut 28. mai og 13. august ut via Mailchimp

  Per e-post: 71 mottakere

  På wiki: 29 personlige mottakere.

  Medlemmer

  58 medlemmer

  Facebook 2124 likerklikk
  • 23 poster totalt
  Instagram 836 følgere
  • 13 bilder
  • 1 historie
  Twitter 2615
  Medieoppslag


  Januar 2021–april 2021

  Plattform Antall Kommentarer
  Wikimedia.no
  • Visninger hjemmeside: Januar 2596; februar 1345, mars 1520
  • Antall publiserte innlegg: 3
  Nyhetsbrev ble sendt ut 30. mars 2021 via Mailchimp

  Per e-post: 68 mottakere

  På wiki: 28 personlige mottakere. Ettersendt den 20. april 2021. Vi glemte utsending på wiki den 30. mars 2021.

  Medlemmer

  56 medlemmer

  Facebook 2136 likerklikk
  • 24 poster totalt
  Instagram 757 følgere
  • 9 bilder
  • 1 historie
  Twitter 2558
  Medieoppslag


  November 2020–januar 2021

  Plattform Antall Kommentarer
  Wikimedia.no
  • Visninger hjemmeside: November 1484 ; desember 1237, januar 2307
  • Antall publiserte innlegg: 2
  Nyhetsbrev ble sendt ut 15. januar 2021

  Per e-post: 115 mottakere

  På wiki: 28 personlige mottakere

  Medlemmer 119 medlemmer
  Facebook 2121 likerklikk
  • 16 poster totalt
  Instagram 710 følgere
  • 2 bilder
  • 1 historie
  Twitter 2524
  Medieoppslag
  • --

  September 2020–november 2020

  Plattform Antall Kommentarer
  Wikimedia.no
  • Visninger hjemmeside: August 1122; september 1566; oktober 1591
  • Antall publiserte innlegg: 6
  Nyhetsbrev ble sendt ut 1. september

  Per e-post: 115 mottakere

  På wiki: 28 personlige mottakere

  Medlemmer 119 medlemmer
  Facebook 2070 likerklikk
  • 21 poster totalt
  Instagram 664 følgere
  • 5 bilder
  Twitter 2533
  Medieoppslag
  • --

  Mai 2020–august 2020

  Plattform Antall Kommentarer
  Wikimedia.no
  • Visninger hjemmeside: mai 1276; juni 1025; juli 918
  • Antall publiserte innlegg: 1
  Nyhetsbrev ble sendt ut 28. april

  Per e-post: 113 mottakere

  På wiki: 25 personlige mottakere

  Medlemmer 117 medlemmer
  Facebook 2053 likerklikk
  • 6 poster totalt
  Instagram 640 følgere
  • 2 bilder
  Twitter 2501
  Medieoppslag Wikitongues Podcast: episode om samiske språk med Astrid Carlsen
  • --

  Mars 2020–april 2020

  Plattform Antall Kommentarer
  Wikimedia.no
  • Visninger hjemmeside: februar 1444; mars 2404;
  • Antall publiserte innlegg: 4
  Nyhetsbrev ble sendt ut 12. mars

  Per e-post: 113 mottakere

  På wiki: 25 personlige mottakere

  Medlemmer 113 medlemmer
  Facebook 2061 likerklikk
  • 13 poster totalt
  Instagram 591 følgere
  • 3 bilder
  Twitter 2459 følgere
  Medieoppslag
  • --

  November 2019–Februar 2020

  Plattform Antall Kommentarer
  Wikimedia.no
  • Visninger hjemmeside: november 1265; desember 892; janauar 1647
  • Antall publiserte innlegg: 2
  Nyhetsbrev ble sendt ut 21. januar

  Per e-post: 112 mottakere

  På wiki: 25 personlige mottakere

  Medlemmer 112 medlemmer
  Facebook 2017 likerklikk
  • 10 poster totalt
  Instagram 541 følgere
  • 2 bilder
  Twitter 2441 følgere
  Medieoppslag

  September 2019–November 2019

  Plattform Antall Kommentarer
  Wikimedia.no
  • Visninger hjemmeside: august 1010; september 1101; oktober 1144;
  • Antall publiserte innlegg: 4
  Nyhetsbrev ble sendt ut i 6. november

  Per e-post: 99 mottakere

  På wiki: 23 personlige mottakere

  Nyhetsbrev ble sendt ut 6. november
  Medlemmer 106 medlemmer
  Facebook 2012 likerklikk
  • 23 poster totalt
  Instagram 517 følgere
  • 9 bilder, diverse historier delt
  Twitter 2415 følgere
  Medieoppslag 2

  Juni 2019–august2019

  Plattform Antall Kommentarer
  Wikimedia.no
  • Visninger hjemmeside: mai 1085; juni 855; juli 951;
  • Antall publiserte innlegg: 5
  Nyhetsbrev ble sendt ut i august

  Per e-post: 99 mottakere
  På wiki: 23 personlige mottakere

  Nyhetsbrev ble sendt ut i august
  Medlemmer 106 medlemmer
  Facebook 1838 likerklikk
  • 17 poster totalt
  Instagram 478 følgere
  • 6 bilder, diverse historier, delt
  Twitter 2389 følgere Twitter mye brukt under Wikimania 2019
  Medieoppslag 6
  • Artikkel i Bok og Samfunn, skrevet av Jorid Martinsen, sak i DN/VG om å redigere om seg selv på Wikipedia, radiointervju med Nrk Nordland under Márkomeannu, avisartikkel i Vårt land om kjønnsubalanse på Wikipedia, bloggpost på Wikimedia Foundation sin blogg om samiske språk og Wikimania.

  Februar 2019–mai 2019

  Plattform Antall Kommentarer
  Wikimedia.no
  • Visninger hjemmeside: januar 1455; februar 1266; mars 1447; april 988
  • Antall publiserte innlegg: 4
  Nyhetsbrev ble sendt ut i februar og mai

  Per e-post: 97 mottakere
  På wiki: 23 personlige mottakere

  Nyhetsbrev ble sendt ut i februar og i mai
  Medlemmer 102 medlemmer
  Facebook 1836 likerklikk
  • 27 poster totalt
  Instagram 459 følgere
  • 12 bilder delt
  Twitter 2330 følgere
  Medieoppslag

  Desember 2018–Januar 2019

  Plattform Antall Kommentarer
  Wikimedia.no
  • Visninger hjemmeside: desember 1042; januar 560
  • Antall publiserte innlegg: 0
  Nyhetsbrev ble sendt ut i desember

  Per e-post: 92 mottakere
  På wiki: 23 personlige mottakere

  Nyhetsbrev ble sendt ut i desember
  Medlemmer 101 medlemmer
  Facebook 1812 likerklikk
  • 13 poster totalt
  Instagram 428 følgere
  • 1 bilde delt
  Twitter 2268 følgere
  • 9 poster skrevet eller delt
  Medieoppslag 2 oppslag
  • Et intervju med Klassekampen og et med Forskerforum. Artikkelen ble siterert av stortingsrepresentant Nina Sandberg. Ett intervju i NRK P2 Ekko angående at Wikipedia fylt 18 år med daglig leder, Astrid Carlsen, og frivillig bidragsyter Kjersti Lie.

  September 2018–November 2018

  Plattform Antall Kommentarer
  Wikimedia.no
  • Visninger hjemmeside: september 1446; oktober
  • Antall publiserte innlegg: 5
  • Antall forfattere: 3, antall bloggposter på engelsk: 1
  Nyhetsbrev blir sendt ut i desember Nyhetsbrev blir sendt ut i desember
  Medlemmer 99 medlemmer
  Facebook 1810 likerklikk
  • 17 poster totalt
  • 3 poster på engelsk
  Instagram 419 følgere 10 bilder delt
  Twitter 2223 følgere Sak mest tvitret om: wikinobel
  Medieoppslag

  Juni 2018–September 2018

  Platform Number Comments
  Wikimedia.no
  • Homepage views: June 865; July 677; August 740
  • Number of posts published: 3
  • Number of writers: 3, number of blog posts in english: 2
  Newsletters sent out 27 August

  By e-mail: 90 recipients
  On-wiki: 22 personal recipients

  Newsletter sent outon 24 August 2018
  Members 97 members
  Facebook 1783 likes
  • 16 posts in total
  • 8 posts in english
  Instagram 390 followers 13 images shared
  Twitter 2175 followers Most tweeted-about item: Red link project
  In the media 2 Avis: Morgenbladet Sak: Reformen kan bety slutten på internett som vi kjenner det, 3. august 2018

  Avis: Avvir Sak: Ohcame vehkiid sámegiel wikimediai, 31. juli 2018

  Mars 2018–Juni 2018

  Platform Number Comments
  Wikimedia.no
  • Website views: March 1892; April 1092; May 988
  • Number of blog posts: 3
  • Number of writers: 3, number of blog posts in english: 1
  Newsletters

  By e-mail: 90 recipients
  On-wiki: 22 personal recipients

  Newsletters sent out on May 15th, 2018
  Members 97 members
  Facebook 1770 likes
  • 20 posts in total
  • 7 posts in english
  Instagram 356 followers 9 photos shared
  Twitter 2125 followers The topic we tweeted about the most was our collaboration with Netblocks

  November 2017–February 2018

  Platform Number Remarks
  Wikimedia.no
  • Website views: November 1257; December 951; January 1325
  • Number of published posts: 3
  • Number of writers: 3, 2 blog posts in English
  Newsletter
  By e-mail: 79 recipients
  On-wiki: 24 personal recipients Newsletters were sent out in the start of February
  Members 83 members
  Facebook 1762 likes
  • 11 posts in total
  • 3 posts in English
  Instagram 330 followers 4 pictures shared
  Twitter 2052 followers Lav aktivitet

  September–November 2017

  Platform Number Comments
  Wikimedia.no
  • Main page views: September 969; October 1184; November 1068
  • Posts published: 6
  • Number of authors: 6, of which 3 have received wikigrants from WMNO
  Newsletters

  Via e-mail: 75 recipients
  On-wiki: 23 recipients

  Newsletter sent at the end of November
  Members 80 members
  Facebook 1750 likes
  • 15 posts in total
  • 5 posts in English
  • Top 3 posts: post om wikistipend fra WMNO, post om #wikinobel og kronikk i Klassekampen, post om Open access-uka på UiO
  Instagram 304 followers 12 posts
  Twitter 2025 followers Lav aktivitet

  June–September 2017

  Platform Number Comments
  Wikimedia.no
  • Website views: June 410; July 302; August 631
  • Number of blog posts: 5
  • Number of writers: 5
  Nyhetsbrev
  • By e-mail: 75 recipients
  • On-wiki: 23 repcipients
  Newsletters sent out on September 1 on-wiki and by e-mail
  Members 77 members
  Facebook 1719 likes
  • 18 total posts
  • 5 English-language posts
  • Top 3 posts: Post about the Europeana 1914–1918 project, post about visiting the National Archive (in Norwegian and English), post linking to a blog post, travel letter from Jerevan (in Norwegian and English)
  Instagram 269 followers 6 posts
  Twitter 2005 followers The topic we tweeted about the most was the Celtic Knot Conference