Briefing from staff

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er en oversatt versjon av siden Orientering fra ansatte og oversettelsen er 86 % ferdig.
På andre språk:
English • ‎norsk bokmål

Before each board meeting the staff of Wikimedia Norge makes a summary of their work on this page

Board meeting 26 August 2020

The action plan for 2020–2021 can be read here.

Community and program work

 • In June, we hosted a one-month competition on Iran on Wikipedia.47 new articles were created. A similar competition on Norway was held on the Farsi Wikipedia about Norway. We are discussing with Iranian Wikimedians User Group how we can continue our collaboration. We have an application within the NUUG Foundation for parts of this collaboration.
 • January 15, 2021, Wikipedia will be 20 years old. We have started working on how we can mark the anniversary.
 • We have had Wikipedia training at a high school in Moss. Those students are participating in the Wiki Loves Monuments writing competition.


Sami knowledge online

 • The new design of the front page of North Sami Wikipedia is in place.
 • Undervisningspiloten vi har fått støtte av Sametinget til å lage skal brukes på Universitetet i Tromsø dette semesteret, digital undervisning. Undervisning på Samisk høgskole er foreløpig utsatt.
 • Arbeidet med samiske stedsnavn fra Kartverket er ferdig, og en fortsettelse av stedsnavn-arbeidet diskuteres med en annen samarbeidspartner.
 • Vi søker Wikimedia Foundation om støtte til å gjennomføre konferanse Arctic Knot 2021 (2021-versjonen av Celtic Knot 2020) innen 7. september.

Kjønnsubalanse på Wikipedia

 • Rødlenke-prosjektet er også denne høsten en del av prosjektfaget for bibliotek-og arkivstudenter på Oslomet. Vi samarbeider med Nasjonalbiblioteket, Nasjonalmuseet og UiT-prosjektet ART Vapo i dette Rødlenke-prosjektet. Oppstart var 24. august.
 • Vi har startet et samarbeid med Art+Feminism og søkte om støtte fra Kulturrådet til dette samarbeidet, men fikk avslag. Vi har nå en søknad inne hos Fritt Ord.

Administrasjon

 • Kommunikasjonsrapport for perioden mars til august 2020 kan leses her.
 • Skattefradrag ved gaver: Vi har søkt Skatteetaten om å bli godkjent som organisasjon som har fradrag for gaver. Men det viser seg at det kreves minst 300 medlemmer for å bli godkjent, så vi må vente til vi har et slikt medlemsantall.
 • Søknad om momskompensasjon er levert.
 • Ansettelsesrutine: Vi har lagd en rutine og huskeliste ved ansettelser og oppstart praksisstudenter, og avslutnings av arbeidsforhold.
 • Konsulenttjenester: Vi har en inngått en konsulentavtale med Oslo Byes Vel (Oslobyleksikon.no), tilsvarende som vi har med Lokalhistoriewiki (Nasjonalbiblioteket), om tjenester knyttet til bruk av MediaWiki. Antall konsulenttimer vi selger i året vil ikke være høyt.
 • QR-kode: Vi har bestilt QR-kode fra Vipps og denne er lagt til på wikimedia.no og vår wiki.
 • Wikimedia Norge sin wiki: Vi har ryddet og oppdatert vår wiki slik at det skal være lettere å orientere seg på sidene for eksterne lesere.
 • Skifte i ansatte: Åsa Paaske Gulbrandsen hadde sin siste arbeidsdag i Wikimedia Norge 6. august 2020 og Mali K. Brødreskift begynte hos oss den 17. august 2020 i en 60 %-stilling.
 • Smitteverntiltak: Inntil videre sykler eller går de ansatte som bor i Oslo til kontoret. Den ansatte som er avhengig av tog kommer på kontoret én gang i uka, og unngår rushtid. Alle møter med eksterne samarbeidspartnere skjer digitalt. Reiser innad i Norge vurderes fortløpende om de skal gjennomføres eller ikke.


Styremøte 16. juni 2020

Handlingsplan for 2019–2020 kan leses her.

Støtteordninger og prosjekter

 • To nye wikistipend er innvilget.
 • De 6 tilgangene til Retriever er fordelt på nytt og 4 bidragsytere har fått tilbud om digital tilgang til avisen Ávvir. En ny søknad om tilgang til bokhylla.no fra utenlandsk IP-adresse er søkt om og innvilget.
 • I juni måned arrangerer WMNO en skrivekonkurranse sammen med Iranian Wikimedian User group. Mer om konkurransen kan leses på bloggen vår.

Samisk kunnskap på nett

 • Konferansebidrag om samiske stedsnavn er antatt av konferansen Celtic Knot.
 • Daglig leder har deltatt i innspilling av en podcast-episode om samiske språk og WMNO sitt arbeid.
 • Designbyrået Árvu har levert nytt design av forsiden til nordsamisk Wikipedia. Det kodes av WMNO-ansatt.
 • Merch til det samiske-prosjektet er ferdig trykt.

Kjønnsubalanse på Wikipedia

 • Prosjektfaget Rødlenke-prosjektet har oppstart i august. Det er mulig undervisningen må skje digitalt. Rødlenke-lister til prosjektet blir utarbeidet sammen med samarbeidspartnere.
 • Merch til Rødlenke-prosjektet er ferdig trykt.

Administrasjon

 • Kommunikasjonsrapport utarbeides til neste styremøte.
 • De ansatte har gjennomført to workshops med organisasjonsutvikler Ulrika Eklund.
 • Den internasjonale 2030-strategien er ferdigstilt. Den kan leses her. Implementeringsfasen er under planlegging fra juni-september 2020.
 • Rebranding-prosjektet presenterer sine navnealternativ 16. juni kl 17 via en presentasjon på YouTube. Mer om prosessen kan leses her
 • Intervjuer til utlyst stilling som kursholder hos WMNO (timebasert) ble gjennomført 12. juni. Det var 40 stykker som søkte på stillingen.
 • Nytt kontor er ferdig pusset opp og møblert. Leietaker fra Wikimedia Sverige er på kontoret fra 15. juni 2020.
 • Hjemmekontor: de ansatte som ikke trenger å bruke offentlig transport for å komme seg til kontoret, har begynt å ta kontoret i bruk igjen.
 • Ferieavvikling: de ansatte tar ferie i juli. I uke 27 og 28 vil kontoret være stengt.


Styremøte 28. april 2020

Handlingsplan for 2019–2020 kan leses her.

Støtteordninger og prosjekter

 • Virtuelle wikitreff: vi tester nå ut de månedlige wikitreffene som videotreff. Vi har satt opp en varslingsmulighet slik at man kan abonnere på varsel om tidspunkt for treffene. Forrige treff hadde ca 11 deltakere med god geografisk spredning. Neste treff skjer 29. april kl 17 hvor Jon Harald skal snakke om oversettelse av MediaWiki (på Translatewiki.net), og hvordan man kan bidra der og hjelpe til med å forbedre grensesnittet til Wikipedia og andre wikier.
 • Wikistipend: det ble søkt om 2 wikistipend. Ett ble innvilget og ett ble utsatt da det var et reisestipend. Ny søknadsfrist er 22. mai. En søknad har alt kommet inn.
 • Wikipedia-biblioteket: en tilgang til Nasjonalbiblioteket fra utenlands IP-adresse er blitt innvilget. Etter ønske fra bidragsytere er biblioteket utvidet til å gjelde samiske kilder (aviser). Tilganger fordeles 22. mai 2020.
 • Nyhetsbrev: ett nyhetsbrev ble sendt ut i forkant av årsmøte for å informere om at det ble digitalt. Neste nyhetsbrev sendes ut 29. mai.

Kjønnsubalanse på Wikipedia

 • Skeivopedia, som driftes av Skeivt arkiv / Universitetet i Bergen har etter innspill fra oss lagt CC by SA-lisens på alle oppslagene i Skeivopedia.
 • Skeivt kulturår arrangeres i Norge i 2022. Wikimedia Norge er med i en gruppe av ulike arrangører for året.
 • For å markere 8. mars avholdt vi et skriveverksted sammen med Teknisk museum på Teknisk museum om Skjulte kvinner.
 • Månedens konkurranse i mars på Wikipedia hadde tema bibliografier, og flere ressurser for å skrive bibliografier om kvinner ble listet opp.
 • Infomateriell knyttet til prosjektet er under utarbeidelse.

Samisk kunnskap på nett

 • Reinbeitekommisjons-prosjektet: Vi er innvilget støtte av Kulturrådet til å sammen med Arkivverket tilgjengeliggjøre dokumentasjon fra Reinbeitekommisjonen av 1913. Prosjektet starter i mai/juni. Det vil bli tilbudt som et prosjtektfag på OsloMet å bidra her høsten 2020.
 • Samiske stedsnavn/Kartverket: Vi regner med å være ferdig med dette til august. En frilanser hjelper til med arbeidet på Wikidata. Jon Harald sender inn et konferansebidrag til onlineversjonen av Celtic Knot 2020 om stedsnavn og leksemer. Prosjektet er finansiert av Fritt Ord.
 • Samisk utdanningspilot: Utdanningspiloten er nesten ferdig. Oversettelse til nordsamisk gjenstår. Reise til Samisk høgskole i mai er utsatt. Infomateriell knyttet til prosjektet er under utarbeidelse.

Administrasjon

Kommunikasjonsrapport for februar-april 2020 kan leses her.

Årsmøtet ble avholdt digitalt 14. mars 2020. Årsmøteprotokollen kan leses her.

De ansatte i Wikimedia Norge har fra 12. mars hatt hjemmekontor. Vi tar kontoret i bruk igjen når det er i tråd med smittervernsråd.

En rekke reiser og konferanser er utsatt. Noe av tiden som frigjøres brukes av de ansatte til å gjennomgå Wikimedia Norge sin wiki, lage informasjonsmateriell og se på nytt design for nordsamisk Wikipedia sammen med et samisk designbyrå.

Vi flytter kontor 1. mai innad på Greenhouse og får et større lokale. Flyttingen går etter etter planen, tross hjemmekontor. Lokalet pusses opp og innredes i april. Vi får fra 1. mai 2020 en leietaker fra Wikimedia Sverige.

Søknader: Noen søknader har fått utvidet behandlingstid, eller blitt avslått pga Corona. Noen nye søknadsmuligheter, «Corona-utlysninger», har blitt lyst ut som er aktuelle for oss. De har korte søknadsfrister, men blir høyt prioritert av de ansatte.

Rebrandings-prosessen: "Interconnection" er valgt ut som konsept for det videre rebranding-arbeidet. Presentasjon fra Snøhetta kan sees her.

Vi arbeider med å finne en fast kursholder som kan holde kurs for oss på frilansbasis, både fysisk og digitalt.

Alle tre ansatte har i mars/april gjennomgått et kurs for å lede digitale møter og gjøre dem interaktive.


Board meeting 11 February 2020

Handlingsplan for 2019–2020 kan leses her.

Community support and program work

Meetups: We are testing out a new version of wiki meetups, using Wikimedia Sverige's monthly wikifika as a model. These will happen on the last Wednesday each month at Kulturhuset in Oslo (subject to change).

Sámi knowledge online: We are continuing work on the education pilot, and will hold a workshop at the Sámi University of Applied Sciences in the end of May to give the education test a go. The project is delayed by 2 months due to illness.

The Norwegian Mapping Authority, placenames: We have held an introductory meeting with the Mapping Authority about some ideas and how to get the Sámi and Kven placenames in Wikidata in practice. The project will mainly be done in February and March.

The National Library: Sámi bibliography. We have uploaded parts of the Sámi bibliography to Wikidata. About two thirds remain, as well as making a system to keep the data up-to-date when it changes in the external end.

We have signed an MoU with Wikitongues about further collaboration on recording people speaking various Sámi languages. The first film can be seen here. It was filmed at Riddu Riđđu last year. All films are released under a free license on Wikimedia Commons as well.

The Bodil Biørn project: Round 2 of the project is finished. The second round was about digitizing, transcribing and translating letters into English and Armenian. In November we held a seminar together with the National Archives to mark the end of the project. Read more about the event here.

Gender imbalance on Wikipedia: On the 6th of February, a Wikimedia Norge employee will participate at the annual gathering in the museum network for women's history at Kvinnemuseet in Kongsvinger, holding a Wikipedia editing course. The theme for the gathering is visibility. Read more about the program here…

Administration

The communication report for December 2019–January 2020 can be read here.

Wikipedia language code: Thanks to a fix made by Niklas Laxström during Wikimania, the display name for the Norwegian Bokmål Wikipedia has been changed back to "Norsk bokmål" (as opposed to just "Norsk") when there are links to it from Wikipedias in other languages. The issue, which has been raised at multiple board meetings in the past, can therefore be considered solved.

The January–March period is our most busy one when it comes to reporting and applying for funds:

 • Wikimedia Norge's annual accounting for 2019 was sent to the accountant on January 23rd, and accounting and reports have been sent to the Arts Council and UNESCO Norway for grants that were given in 2019.
 • The semi-annual report for the Wikimedia Foundation, for the July–December 2019 period can be read here. It gives an overview of both our work and accounting for these 6 months.
 • Wikimedia Norge has applied for a grant from the Wikimedia Foundation to organize a diversity conference in 2020. The application can be read here.
 • We have also applied to UNESCO Norway about continued support for working on indigenous languages.
 • 3 applications for funding remain to be written during February/March, and two accounts and reports are also due in February/March.

Our website, wikimedia.no, has been updated with new texts in Northern Sámi, Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk and English. We have made a new portal for our diversity work aimed at readers, contributors and potential partners who don't know Wikimedia Norge; it can be read here.

We contributed during the Snøhetta and Wikimedia Foundation workshop about rebranding in Oslo in January. More info about the work and the workshop.

Planned travels during this financial year (up to July 2020):

 • Wikimedia Summit, Berlin: 1 employee will travel
 • Sámi University of Applied Sciences, Kautokeino: 2 employees will travel
 • Wikimedia Hackathon, Tirana: 1 employee will travel
 • Queering Wikipedia, Linz: 1 employee will travel
 • Celtic Knot, Limerick: 1 employee will travel
 • Márkomeannu, Evenes: 1 employee and 1 volunteer will travel
 • Riddu Riđđu: 1 employee and 1 volunteer will travel


Board meeting 28 November 2019

Community and program work

 • Two volunteers attended WikiTechstorm in Amsterdam in november 2019 with grants from Wikimedia Norge
 • Wiki-grant: There were no applications for the wiki-grant application deadline 20 November 2019.
 • Retriever Access: New Retriever access distribution was made on November 25, 2019.
 • Wiki Love Monuments in September 2019: The work of the jury after this year's Wiki Loves Monuments is over, and the ten winning images moving on to the international part of the competition are posted at winners page on Commons. We also arranged monthly competition for cultural monuments and 341 new articles were written during the competition.
 • Wikinobel: We had an event together with the Nobel Peace Center on October 11, 2019 in connection with the announcement of this year's recipient of the prize in which staff and volunteers participated.
 • National Library, Language Bank: We will again share plain text dumps of Wikipedia texts with the Language Bank, this time from discussion pages to get a text corpus of more "everyday" writings from the wiki projects.


Sami project

 • Wikidata workshop at the Sámi House of Oslo September 29. About ten participants participated in the Wikidata workshop at Sámi House, where we went through a number of Wikidata tools as well as structured data at Commons, and built queries to use for the month's competition in October, which was about Sami.
 • During the Research Days of September 2019, we had an event (a debate) titled: Decolonization of Knowledge - Online.
 • In one week in October, Giellavahkku, the SN International Year of Indigenous Languages was marked across the country. Wikimedia Norway recently received funding from the Sami Parliament's language resources to prepare a teaching program for student contributions on Wikipedia in Northern Sami or contributions with Sami content on Wikimedia projects in general, together with the Sami University College and the University of Tromsø. We also got money from Fritt Ord to share Sami city names on Wikidata together with the Norwegian Mapping Authority. More about this work on our blog.
 • The monthly writing competition on Wikipedia: In October 2019, the theme was Sami topics.113 nye artikler ble skrevet.
 • Together with Sami House of Oslo, we had an event on October 10 at the National Library with the title: Sami memory: Radio cinema and archive talk.
 • In the period 19-23. November, employees visited the Sami Parliamentary Committee meetings in Karasjok, Sami University, Sami Archive and Sami Film Institute in Kautokeino, Alta Public Library and representatives from other institutions in Alta and partners and the conference Sacred place names in Sámi in Tromsø.


Bodil Biørn project'
Of the phase two of the project, translation of Biörn's letters from English to Armenian remains. Because of the scope, we will get help from an Armenian translator to do this. On November 11, 2019 we had an event with the National Archives titled: Bodil Biørn and women's invisibility in history and we had a visit by Davit Saroyan from Armenia. A doctoral student at OsloMet from archive studies writes an article in which the Bodil Biørn project is the theme.


Red link project/Women in Red'
9 students from OsloMet participates in the Women in red project. They have worked in 3 groups with 3 different red-link lists. All students and the others involved are invited to a final event with us on December 5, 2019. In 2020, we will start a red-list collaboration with a cultural institution in Oslo.


Administration

 • Communication report: The communications report for this period can be read here.
 • International strategy process, Wikimedia 2030-strategy (link to the process progress plan): Executive director continues her involvement in the role of reviewer in this process. The work will last until March 2020.
 • An application for support from the Sami Parliament, Fritt Ord and the NUUG Foundation has been granted
 • Sabine Rønsen has been hired for an engagement for 4 months. She resigns from Wikimedia Norway's nomination committee because of the employment.
 • The homepage, wikimedia.no, has been updated with new pictures and also captions in Northern Sami.
 • An employee attended WikidataCon in Berlin in October 2019.
 • Annual Report to the Wikimedia Foundation can be read here.

Board meeting 27 August 2019

Community and program work

 • Wikigrants: 3 wikigrants were given out for participating in Wikimania.
 • Newsletter: was sent out in August.
 • Wikidata workshop at OsloMet: An employee held a Wikidata workshop for employees and students of OsloMet on June 12th.
 • Oslo Freedom Forum: Employees, intern and volunteers from Finland and Iran participated at the conference in the end of May. In preparation, this page on Meta was set up to track the coverage of speakers in Wikipedia.
 • Oslo Girl Geeks event: 12 June 2019 Wikimedia Norge was invited to speak at Girl Geek Dinners Oslo's event, titled: How to overcome gender biased data and technology. The event was held at Google's office in Aker brygge, with 70 participants. Åsa was one of five speakers, and held a talk about gender imbalance in Wikipedia and how we can work to change it. Minister of research, Iselin Nybø, was present and talked about the challenges of underrepresentation of women in computing and technology.


Sámi project
We are planning several activities and events during the fall coinciding weth the International Year of International Languages and our Sámi project. On 12 June an employee participated in a seminar for all Sámi language centers in Tromsø and held a presentation of our work related to IYIL. During the Márkomeannu festival Wikimedia Norge met employees from the Várdobáiki language center and started a collaboration relating to Sámi place names, see project page. Employees and volunteers participated in the Celtic Knot conference in July, presenting about the Sámi project and IYIL. During July we participated in Márkomeannu with Nordland County Library. In July employees and volunteers also participated in the Riddu Riđđu festival with a booth, holding meetings and taking photographs. Employees, volunteers and the board chair participated in the Wikimania conference in August. We held a total of 4 presentations, and the Sámi project was part of 2 other presentations held by a volunteer. One of the keynote speakers was invited by us, more info in this blog post. Wiki Loves Monuments is starting in a few days, and this year there will be a separate category for Sámi monuments. See the contest page.


Bodil Biørn project'
The second phase of the project is well under way. Bodil Biørn's letters have been digitized by the National Library and National Archives. They have been proofread and shared on Wikimedia Commons and Wikisource. We are working on putting the English translations in place, and after that the Armenian translations. We are planning an event at the National Archives in November with a guest from Wikimedia Armeina.


Red link project/Women in Red
The cooperation with OsloMet and the National Library regarding the red link project / Women in Red is starting with a new set of students of 26 August.
We have met Nettverk for Kvinnehistorie and made an agreement about further cooperation with them.
During Wikimania a Norwegian volunteer held a presentation about gender imbalance in Wikipedia and access to sources.


Administration

 • Communications report: The communication report for this period can be read here.
 • International strategy process, Wikimedia 2030: The ED is in the Diversity working group. The work is time-consuming with weekly meetings, and this will continue until the end of 2020.
 • Application for VAT compensation was sent 21 August 2019.
 • A freelancer will be responsible for our courses and events this fall, to ease the amount of work for the regular employees.
 • Our website works well, but we are working on updating the photos on the main page to better reflect our work.
 • The annual report for the Wikimedia Foundation is set to be delivered on 28 September 2019.

Board meeting 23 May 2019

The action plan for this year has been published here.

Community and program work

 • Wikigrants: The deadlines for wikigrants were 15 February and 15 May. 15 May was an extraordinary deadline in order to let people apply for wikigrants for Wikimania.
 • Wikigap: On 7 March we held a WikiGap event in Tromsø, in cooperation with the Swedish Embassy, Hålogaland Theatre and CatCollective, about the gender gap in the cultural sector and on Wikipedia.
 • Wiki meet-up in Tromsø: On 8 March we held a wiki meet-up in Tromsø with a tour of Perspektivet Museum, followed by dinner.
 • Monthly contest: We have sponsored prizes for 2 monthly contests.
 • Intern from OsloMet: In May we had a student intern from OsloMet wha worked on translating a survey, information work and the red link project.
 • Editathon in Trondheim: On 14 May volunteers held an editathon at Trondheim Litteraturhus.
 • Wikipedia Library: On 20 May the 6 accesses we have for Retriever were redistributed, and accesses to bokhylla.no from foreign IP addresses have been disseminated.
 • Red link project: Project page with progress report and action plan can be seen here. The project position at the National Library was finished on 31 March, and we are continuing our collaboration with the National Library in other ways. The elective subject at OsloMet related to the red link project has been evaluated, and is restarting in the fall of 2019. This time also archivist students will take part.
 • Bodil Biørn project: Project page with progress and action plan can be read here. The digitizing part of the project (digitizing letters by Bodil Biørn) has been agreed upon with the National Archive. The work with uploading the letters to Wikimedia Commons/Wikisource and then translated into English will happen during June–August 2019. Wikimedia Armenia has made a photo book with Biørn's pictures. In November we will hold an event at the National Archive where an employee from Wikimedia Armenia has also been invited.
 • Sámi project: Project page with progress and action plan can be read here. We invited several cultural institutions to a meeting at Samisk hus in Oslo in January to talk about digitizing Sámi cultural heritage. In February, employees took part in the Sámi Parliament's language conference in Tromsø. In February we organized a Uralic language contest on Wikipedia. We have been granted funds for the Sámi project from UNESCO Norway and Friit Ord. We are working on preparing this summer's travels and conferences, which will largely focus on our Sámi project. Those are the Celtic Knot language conference in Cornwall (two employees participating), the Márkomeannu festival together with Nordland County Library (two employees participating), the Riddu Riđđu festival (one employee, one freelancer and one volunteer participating) and the Wikimenia conference (all employees participating). For both of the conferences, our employees have submitted proposals for sessions. One employee is also organizing one of the spaces at Wikimania, the language space. We are working on a bigger event in October related to the Sámi project. Wikimedia Finland is also working on Sámi content, and we are coordinating our work with them. Amongst other things, Finnish volunteers have proposed several sessions related to Sámi content at the Wikidata Conference.


Administration

 • Communication report: The communications report for this period can be read here.
 • Progress report, July 2018–January 2019: Wikimedia Norge's progress report for the Wikimedia Foundation has been published here
 • General assembly: Wikimedia Norge's general assembly was held on 9 March 2019 in Tromsø. Next year the general assembly will be held in Oslo.
 • Wikimedia Norge's employees: Jorid Martinsen quit on 1 April. Åsa Paaske Gulbrandsen started in 1 April in a 30 % position as diversity manager. Åsa has worked for Wikimedia Norge in the past, and we are very happy to have her back. During this period, the office has received two interns from OsloMet.
 • Meeting with Wikimedia Foundation's communications department: In April we were visited by two representatives from the Wikimedia Foundation's communications department, presenting ideas about the Wikimedia brand strategy, and we gave some input.
 • Wikimedia Summit: The ED and the board chair participated in the Wikimedia Summit in Berlin 29–31 April. The ED also participated in a 2-day ED meeting before the conference. The conference theme was the ongoing international strategy work.
 • Financial support from the Wikimedia Foundation July 2019–June 2020: A simplified proposal was submitted on 1 April, and can be read here. We have reduced the number of programs in the proposal from 4 to 3. The program that wes removed was diversity. This is the thematic angle for most of our work, so we felt it incorrect to have it as a separate program.
 • Grants received: In the past 6 months, Wikimedia Norge has gotten grants from the Arts Council Norway, NUUG Foundation, UNESCO Norway and Fritt Ord.
 • EEA grants: We are discussing a cooperation with Wikimedia Portugal related to https://eeagrants.org/ .
 • Vacation time: The office will be closed in June and July because of vacations.


Board meeting 22 January 2019

Community and program work

The action plan for this year has been published her.

 • Collaboration project at The National Library: From January on, Jorid Martinsen will be managing the project, spending three office days a week working for the National Library.

Description of the project can be found here.

 • Student assistants at Oslo Metropolitan University: OsloMet have hired three students in part-time positions to help the institution share more research on Wikipedia. We held an editing introduction course for the students on January 7th.
 • Student intern from Library and Information Science: Our new intern from Library and Information Science started January 7th. He will be working with us for five weeks. His project will be interviewing people who work with diversity on Wikipedia.
 • Further collaboration with The National Library: On December 10th we had a meeting with our National Library contacts to discuss the results of our common projects in 2018, and further plans for collaboration in 2019.
 • The International UN Year of Indigenous Languages: Wikimedia Norge has been approved as a

Civil Society Partner in relation to the UN Year of Indigenous Languages.

 • IIIF-conference: We participated in a IIF conference December 6th, and have also been in touch with The National Wikimedian of Wales to learn more about how to work with IIIF on Wikidata and Wikimedia Commons.
 • Bodil Biørn: Project page can found here. We are assiting Wikimedia Armenia in the production of a photo book with the pictures from the Bodil Biørn collection. The National Archives of Norway, Professor Inger Marie Okkenhaug and Wikimedia Norge have also written texts for the book. Phase two of the Bodil Biørn project will start in February/March 2019.

Vi bistår Wikimedia Armenia med produksjon av en fotobok med Biørns fotografier. Riksarkivet, professor Inger Marie Okkenhaug og Wikimedia Norge bidrar alle med tekst til boken. Fase to av Biørn prosjektet vil starte opp i februar/mars 2019.

 • Women in Red: Project page can be found here. The first semester where students from Library and Information Science at OsloMet could choose to do a Women in Red-project is now finished. The subcject will now be evaluated, and we will get feedbacks on what to improve if the subject is to offered again in the fall of 2019.
 • Northern Sami Wikipedia: Project page can be found here. We are planning an editing contest on Uralic languages in February 2019, related to the IYIL. January 16th we hosted a gathering together with Oslo Sami House for cultural heritage institutions who work on sharing sami
 • Møte med Lokalhistorisk institutt/lokalhistoriewiki.no: 15. januar hadde vi et møte med lokalhistoriewiki.no for å snakke om mulighet for samarbeid om Wikidata, rødlenkeprosjektet og samiske språk.

Administration

 • The communication report for December-January can read here
 • Organizational development with Prospera: We have been accepted to Prospera's organizational development program, and are now waiting to see whether they find funding for the project or not.
 • 'New offices: On December 12th we moved to Greenhouse.
 • Jorid Martinsen quits WMNO: Jorid has handled in her resignation, as she will start in new job from April 2019.
 • General Assembly 2019: There has been sent a summon for the General Assembly 2019, which will take place in Tromsø on March 9th.
 • Project funding granted: In December we were granted project funding from The Arts Council Norway, NUUG Foundadation and got a refund for VAT expences.
 • 'Membership fee collection: From 2019 on we are using a new system for collecting membership fees.


Board meeting November 29 2018

Community and program work

The action plan for this year has been published here.

 • Distribution of Retriever accesses: Retriever accesses have been redistributed as of 20 November.
 • Wikigrants: One wikigrant was granted in September 2018.
 • Press accreditations: We have applied for 9 press accreditations.
 • Wiki meet-ups: On 18 October 2018 there was a wiki meet-up at Skatten in Tøyen. The next meet-up will be in Tromsø on 8 March in conjunction with the general assembly.
 • Wikidata workshop: Was held on 10 November at Samisk Hus in Oslo, with 10 participants.
 • wikinobel: Wikinobel was held on 24 October at the Nobel Peace Center together with the Swedish Embassy.
 • Wiki Loves Monuments: Wiki Loves Monuments was as usual held during September, and the winners were announced in the end of October.
 • Courses: We have held courses for one university and one organization during this period.


Travels

 • The Sami Parliament, participation in committee meetings, Karasjok, 11–14 September.
 • WikiNEM conference, Stockholm, 5–7 October
 • GLAM-Wiki conference, Tel Aviv, 2–5 November. We presented the Bodil Biørn project together with Wikimedia Armenia.
 • IMAGE AND RESEARCH, Girona, 15th International Conference 22–23 November: We present a paper about the Bodil Biørn project together with the National Archive.

Administration

 • Communication report for September–November 2018.
 • Annual report: The annual report was delivered to the Wikimedia Foundation on 5 September 2018. It can be read here.
 • Site visit from the Wikimedia Foundation: On 18–19 September 2018 we had a site visit from 2 representatives from the Wikimedia Foundation and one representative from the FDC. With them we went through what the employees of WMNO are doing, and they met volunteers, partners, the board and the committees of WMNO.
 • Applications: We applied for cultural heritage funds from Arts Council Norway to continue the Bodil Biørn project. The application was accepted on 19 November 2018.
 • New office: On 12 December 2018 Wikimedia Norge are moving from Kolstadgata 1 to Schweigaards gate 34C, Greenhouse.
 • New accounting system: On 1 November 2018 we are switching to the accounting system Visma eaccounting, and our accounting routines need to be updated to match the new system.

Board meeting 3 September 2018

Community and program work

Drone project: The drone were used by 3 community members during the summer. During the winter months it is lent to a Wikimedia organization in Ghana.

Newsletter: was sent out 27 August

Wiki meetup: at The House of Literature September 4. Wikidata workshop is scheduled for November 10.

Wikigrants: Deadline for next round is September 15

Contests: We organized a weekly editing contest about Sami culture. Upcoming contest: Wiki Loves Monuments will happen in September, a writing- and photo contest about culture heritage. Women in Red-project: the contest will happen in December. Northern Sami contest: the contest will happen in January.

Bodil Biørn-projcet: First phase of the project is done, in collaboration with Wikimedia Armenia and The National Archives of Norway. The project will be presented at the Glam wiki Conference in Tel Aviv in October 2018 together with Wikimedia Armenia and a paper has been accepted for the Image and Research International Conference in Girona in October 2018. The article is written together with The National Archives of Norway. We are applying for funding from The Arts Council September 4 for the second phase of the project.

Digitalt museum to Wikimedia Commons: We have started a trial project for uploading images from the Vestfold Museum (via Digitalt museum) to Wikimedia Commons. It's based on a script made by Wikimedia Sverige, but has to adapted to Norwegian solutions in order to make it work.

OsloMet: Following up our collaboration with intern students from OsloMet, the university is this fall starting a new collaboration with us and The National Library. A student group will be working on the Women in Red-project.

The National Library: a 50 % position for the Women in Red project will start September 1 and last for 6 months in a collaboration between us and The National Library. User:IdaScott is taking on the position. Work place is The National Library. The Mix’n’match tool is used to match the Bibsys/oria-base on Wikidata and the match the Sami Bibliography on Wikidata. So far about 30,000 items are added.

EU Policy: Our contribution for 2017–2018 is transferred to Wikimedia Deutschland. The copy right reform in the EU is the issue with the most focus. The issue is up for debate again in September.

Travels

 • Celtic Knot, conference: one staff member took part an held a presentation.
 • Riddu Riđđu, festival for indigenous people: one staff member and one freelance member of staff took part.
 • Wikimania, conference: all staff members took part. We held two presentations.
 • Márkomeannu, Sami festival: two staff members took part, in a collaboration with The County Library of Nordland.

Administration

Annual plan for 2018–2019 is shared here.

Communication report for this time period. Our Facebook and Instagram-accounts give a good summary of our work.

EEA Grants and Norway Grants: We have registered at EEA Grants and Norway Grants and is part of an application with multiple partners as an expert partner. The application was send be an Estonian organization in June 2018.

WikiNem in Stockholm in October: WMSE writes that the chair of Wikimedia Norge has until August 26 to sign up 5 participants from Wikimedia Norge.


Appliacations for funding: Application for tax refund was send September 1. WE have also appllied to other funders for support to Gender Gap and the Northern sami projects. The applications were declined, but the project ideas and outlines will be used in later applications.

International strategy work: The Executive Director is part of the Working group for Diversity one of the working groups for the international strategy work and is committed to use 5 hours a week on this work.


Site visit from Wikimedia Foundation: We will ger a site visit from Wikimedia Foundation in October for 2-3 days for review of financials and meetings with the board, external partners, community members and staff.

Office at Frivillighetshuset: there is discussions about the renting conditions at the Frivillighetshuset and what costs should be covered by the building owner and the organizations that rent offices. The Executive Director has the last year been chair of the board for the Frivillighetshuset and this took up a lot of time during the summer. She will step down as chair at the September 3 2018 board meeting.

Board meeting 3 June 2018

Community and program work

Link to Action Plan for 2017–2018

 • The Bodil Biørn project is soon finished on our part. We presented it at the Wikimedia Conference in Berlin, at Wikimedia Armenia and had a seminar at the National Archives of Norway on the project. We are investigating whether it can be extended with our partners.
 • May: We have had a student from OsloMet with us.
 • We attended a presentation at the National Antiquarian on May 8 (closed event).
 • May 15 there was a wiki event at the House of Literature. The next event will be September 4th.
 • 20. mai access granted to news archive (Retriever)
 • We have supported applications for press accreditation, grants and been a reference for volunteers.
 • On May 23, we held courses for the Norwegian Composer Association, as part of Art & Feminism.
 • 28-30. May we attended the Oslo Freedom Forum. 4 volunteers joined us, including one wikipedian from Sweden/Morocco and one wikipedian from Iran.
 • On May 30, we had an event at the National Archives on Bodil Biørn, which will be covered by Nordic Archive News.
 • We have started a collaboration with Vestfold Museums and will test a script from DigitaltMuseum to Wikimedia Commons.
 • June 14, we will have a wikipedia course at OsloMet.


Inngåtte partnerskap
As of May, we are one of the partners of the organization Whose Knowledge. They are working on "... a global campaign to center the knowledge of marginalized communities (the majority of the world) on the Internet."

In May 2018, we entered into a partnership with NetBlocks. This is what NetBlocks is working towards : "NetBlocks is striving for an open and inclusive digital future for communities around the world." Our partnership was announced during the Oslo Freedom Forum.


Travels
Employees and Chairman attended the Wikimedia Conference in Berlin in April. The main theme of the conference was the international strategic direction. WMNO must decide how we can and want to contribute in the design.
In connection with the Bodil Biørn project, the The Executive Director went to Armenia and visited Wikimedia Armenia and the Genocide Museum in Yerevan in May.


Approved conference presentations
For the conference Celtic Knot
For the conference Wikimania, no. 230.


Conference presentations up for review
Glam wiki conference, Tel Aviv. Suggestions submitted with David Sayoran in Wikimedia Armenia


Press
We have contributed to articles in Klassekampen, in Vårt Land, the blog of NRKbeta, Mediamax in Armenia and Dagsnytt 18 at NRK.

Administration

Communication report for this period. Our Facebook and Instagram account provides a good summary of our work.
Action Plan for next year has been published here.
The Executive Director has together with the secretary in the board created an overview of the board's tasks and an annual wheel that can structure the work of the board.
Divided between 2 employees, we have had 5 weeks sick leave in April and May. The office will be closed on week 31 and 32, and during most of July the employees are traveling. See the overview in this year's action plan here.


Søknader

 • On April 1, we applied to the Wikimedia Foundation for support. The Wikimedia Foundation's staff assessment er publisert her. The funding scheme for the Wikimedia Foundation will change from 2020 onwards. We do not yet know how the new scheme will turn out and this represents a great uncertainty for us. In 2019 we will be granted the same amount as we will be granted this year. We will receive an answer in early June.
 • Together with Wikimedia Sweden and Wikimedia Finland, we have sought Nordisk Jämfälhetsfond for support for a diversity project. We will get answers in the beginning of June.
 • We have also applied for grants for the Northern Sami Wikipedia project and for the gender gap event. We will get a response on these two applications in June.Board meeting 20 February 2018

Community and program work

Safe space policy

Education

 • A full-day course in Wikipedia editing was held at Åsane Community College in January.
 • On February 9 we held a course for 52 participants at the University of Oslo. One volunteer participated in order to learn how WMNO's employee handles these events.
 • On two Fridays in February, one employee and one volunteer have held Wikipedia editing courses for refugees in Gamle Oslo.

Bodil Biørn project
Wikimedia Norge has been granted an application for NOK 100,000 to make an image collection by Bodil Biørn available on Wikimedia Commons. Former intern Sabine Rønsen will transcribe the captions. The Executive Director will be travelling to Armenia in the start of May to meet with Wikimedia Armenia. On May 30th, Wikimedia Norge and the National Archive will invite Wikipedians to a collaboration on the captions. The project is being done in partnership with the National Archive and Wikimedia Armenia. You can read more about the grant here. The project can be followed on Phabricator.

Northern Sami project
A project page has been created on our wiki, and the project can be followed on Phabricator. The project is moving along as planned, and we are working on concretizing plans with partners and set up financing. In December, we participated at the Norwegian Directorate for Cultural Heritage's gathering on Sami monuments, and had a meeting with the Sami language center Gáisi Giellaguovddáš. In February we were in Kautokeino and held meetings with the Sami University, the Sami Parliament, the Norwegian National Institution for Human Rights and the Sami Archive.

In addition to an agreement to participate at the festival Márkomeannu together with the Nordland County Library, we have also been granted a space at the Riddu Riđđu festival. Both are happening in July 2018.

Interns
We had an intern in the office for 6 weeks at the start of the year. She was working on a Wikidata project: the Sami Bibliography on Wikidata. We are in talks to see how/if we can further develop the internship program. We have told OsloMet that we can receive one student in May/June.


Administration

 • Communication measurement for the previous term
 • In January 2018, the employees have rewritten our Annual Plan Grant application from 1 April 2017, on request from WMF employees. The main rewriting work has been on the program section. Our progress report was deliveed to the Wikimedia Foundation on 2 February 2018. Our next APG application has a deadline on 1 April 2018, which means 23 March 2018 because of the Easter holiday.
 • The second payment from the Wikimedia Foundation was received on 14 February.
 • The annual accounting work is finished.
 • We have nominated one member for the Open Government Partnership in Norway.
 • Frivillighetshuset: There are problems with the systems for cooling, heating and ventilation in Kolstadgata 1. This year, the E.D. also holds the position as board chair of Frivillighetshuset, and needs to set aside some time for discussions in the Frivillighetshuset board and the landlord to solve these issues.
 • Se also the employees' annual plans going forward.


Board meeting 28 November 2017

Community and program work

 • 6 accesses to Retriever have been disseminated as part of the Wikipedia Library
 • 4 wikigrants have been approved by WMNO, all connected to diversity work.
 • 5 applications for photo accreditation have been sent and accepted for two volunteer photographers
 • 5 contributors have had travel expenses covered by WMNO
 • Wiki Loves Monuments was held in September 2017: The contest consisted of two parts – a photo contest lasting for one month, and a writing contest lasting for two weeks. The winners of the photo contest were announced at the end of October.
 • "Writing women into history", held during the Science Days on 21 September: Together with Hege Høsøien from the National Library and Merete Røstad from the National Academy of the Arts, we held a panel during the Science Days at the House of Culture in Oslo. There were about 80 attendees and a lot of good feedback and social media buzz. The event was also streamed.
 • Lecture at HIS4050 at UiO, 28 September: The subject "History Dissemination". 19 students participated, and the course is registered in the Education Dashboard.
 • 2–8 October we organized a writing contest in conjunction with the announcement of the Nobel Peace Prize.
 • Wikinobel at the Nobel Center, 6 October: In conjuncion with the announcement of the Nobel Peace Prize laureate we also held an editathon at the Nobel Center. We also wrote an opinion piece in Klassekampen about this subject.
 • On 23–29 October we organized a writing contest about publications in conjunction with the Open Access week.
 • Open Access event at UiO, 25 October: Introduction about quality control on Wikipedia during the UiO University Library's Open Access week, followed by an editathon. About 20 attendees, 7 attended the editathon. The Citation Hunt tool was sent to all university librarians afterwards.
 • Wikidata workshop 18 November: We held a workshop on advanced Wikidata tools for established contributors at Tøyen Startup Village. There were 12 participants who were all experienced Wikipedians. The feedback from the workshop was good.

Northern Sami Wikipedia

We have held meetings with the National Library, the National Archive, the Directorate for Cultural Heritage, the festival Márkomeannu and the Nordland County Library, Samisk hus in Oslo and Várdobáiki Sami Center about cooperation relating to the Northern Sami Wikipedia. Our GLAM work in 2018 will to a large degree be connected to Sami cultural heritage.

 • Hjemmesiden vår er blitt oversatt til nordsamisk.
 • A survey aimed at former and current contributors to the Northern Sami Wikipedia has been made, translated into Northern Sami and sent out to contributors.
 • We are working on putting together and international reference group with Wikimedians who are experienced working on small languages and small Wikipedias.
 • The native name of Northern Sami in the MediaWiki software has been changed from "sámegiella" (Sami) to "davvisámegiella" (Northern Sami). (phab:T156589)
 • The MediaWiki extension ArticlePlaceholder has been enabled on the Northern Sami Wikipedia. (phab:T179241; see example)

International work

 • We participated in WikidataCon, a conference for Wikidata contributors, held in Berlin in October.
 • We participated in a 2-day meeting for the Volunteer Supporters Network, held in Berlin in November. VSN is group of employees from various Wikimedia chapters working on supporting volunteers that was started to share experiences across borders.
 • We have participated in a 2-day partnership workshop in Berlin in November. The goal of the workshop was to reach a common understanding about cooperation to affect the work on phase 2 of the Wikimedia movement strategy.
 • Wikimedia Diversity Conference, Stockholm, 3–5 November: Astrid, Jorid and Sabine participated in the conference, that had 80 participants from all oer the world. The theme was diversity in Wikimedia projects when concerning cender, cultural background, language, etc. Before the conference we participated in the planning as well as financially. Sabine held a talk about her interviews with female Wikiedias. Skill sharing session: Resource Alocation. We were responsible for one of the parallell tracks during the conference together ith Afifa Afrin from Wikimedia Bangladesh and Katy Love and Marti Johnson from the Wikimedia Foundation. Afifa Afrin wrote a blog post about the conference on our blog.
 • On 6 November we were visited by three Wikimedians from Ghana who had been to the diversity conference in Stockholm.

Administration

 • Communication measurement for the last term.
 • The annual for 2017–2018 has been updated for the next six months.
 • The board and employees have had a strategy workshop facilitated by Frans Grijzenhout, board chair of Wikimedia Nederland.
 • A Letter of Intent has been delivered to the Wikimedia Foundation on 1 November, with the same amount as last year.
 • The application for the Wikimedia Foundation Annual Plan Grant is to be delivered on 1 April (or 23 March because of the Easter holiday). Two things worth noting: There are more and better APG applications, and after round 1, which was finished on 1 November, the FDC wrote: "Now that the movement is deciding how to implement the new strategic direction, the FDC encourages future applicants to think about aligning their programs with this overall strategy."
 • Our accounts reflect the higher activity with travels and project work, and the number of expense reports have increased by about 30 % from the same time last year.
 • We have participated in several conferences and workshops in the previous term, like the Arts Council's annual conference on 9 November, where the subject was Sami culture, and K-lab's workshops on KulturNav and Transkribus.
 • There have been many travel and conference days during the term: 23 days from 15 September till 28 November.

Board meeting 15 September 2017

Community and program work

 • Bokhylla: Accesses for Bokhylla.no from foreign IPs have been disseminated.
 • Drone project: The project page can be read here. On this page you con see the media that has been uploaded as part of the project.
 • The Europeana 1914–1918 project was finished on July 31st.
 • Cooperation between Armenia and Norway: In June the Armenian winner of the Armenian-Norwegian writing contest visited Norway. During his visit he participated in the Europeana 1914–1918 workshop at the Arts Council, a tour of the National Archives, where we looked at materials from Bodil Biørn who was a midwife, nurse and missionary in Armenia, and went on a tour of the Munch museum with several Wikipedians. The Norwegian winner visited Armenia in July. A blog entry from his travel can be seen here. Wikimedia Armenia and Wikimedia Norge have agreed to cooperate further on writing contests and a possible collaboration on freeing archived material made by Bodil Biørn.
 • During June and July, former intern Sabine Rønsen worked here for her summer job. She was working on several projects related to Wikipedia's gender gap, including work on the Wikimedia Diversity Conference. A summary of interviews she made can be read here.
 • Celtic Knot Conference, Edinburgh: As a beginning of our Northern Sami Wikipedia project, three employees participated in the Celtic Knot conference in Edinburgh in July, where we organized a workshop. The theme of the conference was minority language Wikipedias.
 • Train the trainers, Edinburgh: Sabine Rønsen participated in this course and has agreed to hold three courses this fall on our behalf.
 • Wikimania: Two board members and one employee participated in Wikimania in Montréal in August. Amongst other things, they met with representatives of the FDC, which gave us good feedback on our work.
 • Festival photo, summer 2017: A volunteer contributor has been accredited to take photos at four festivals. This user also got a grant from the Wikimedia Foundation to cover travel costs.
 • The board of Wikimedia Norge has held a survey of political parties regarding Wikipedia and free licenses.
 • Newsletter: The newsletter was sent out on-wiki and by email on 1 September. In the newsletter one can read about activities in the upcoming months:
  • Wiki Loves Monuments 2017: The world's largest photo competition lasts through September, and there is a writing contest held in parallel for two weeks, during week 37 and 38.
  • Wiki meetup: On September 12th there was a wiki meetup about references at the House of Literature in Oslo. Ole Bjørn Rekdal lectured.
  • September 15: This is the deadline to apply for wikigrants from Wikimedia Norge.
  • September 16: Wiki-LAN, an editathon to increase the coverage of and participation from women in Wikipedia, is held at Musikkonservatoriet, Tromsø.
  • September 21: During the Oslo Science Days, Wikimedia Norge organizes the session Writing women into history
  • October 6: During the announcement of who will be this year's Nobel Peace Prize laureate, a group of Wikipedians will be present at the Nobel Peace Center for #wikinobel to cover the prize and the laureate(s) in a good way.

All events we organize or participate in are announced on Wikimedia Norge's Facebook page.

Administration

 • We have put a new member system, CiviCRM, in place, and all members have been added to it.
 • Communication measurements for this period can be read here. Wikimedia Norge's communication plan is published here.
 • We have applied for VAT compensation and sent an application to the Arts Council. We have been granted a travel grant from the NUUG Foundation for 16,000 NOK.
 • Wikimedia Foundation have asked us to rewrite our application from 1 April 2017, so that they can get reports in their preferred structure.
 • Wikimedia Norge's annual report for the Wikimedia Foundation is due on September 28.
 • The vice chair and the ED have been working on preparing our 16–17 September strategy summit in Oslo.
 • The employees took their vacation time in July.
 • An employee has had a birth leave for 2 weeks.
 • Two employees have registered for an online Northern Sami course.

Board meeting 6 June 2017

Community and program work

 • We have agreed to hold a lecture at UiO's Historieformidling class the following autumn, and we're in touch with KHiO about continued collaboration
 • We have organized several weekly contests on Wikipedia.
 • Fra May 15 through June 15 the photo competition Wiki Loves Earth will be organized.
 • 6 accesses for Retriever were disseminated for the May–October period.
 • A wiki meetup was organized at Litteraturhuset by volunteers in May; the intern, Executive Director and Community Manager participated.
 • The winner of this winter's writing contest in collaboration with Wikimedia Armenia will visit Norway in June. Several activities are planned for this visit, e.g. a guided tour at the National Archive, the 22 July Centre and the Munch Museum.
 • On June 19 we will host a workshop at the Arts Council in collaboration with K-lab, with a guest from Europeana.
 • We're planning an event for the Science Days in September together with one or more partners.
 • The drone project has been started. See the project page.
 • For the first time we've helped import data fram an archive to Wikidata. The archive belongs to VID Specialized University and this list of missionaries has been imported: There is now a total of 827 Norwegian missionaries in Wikidata, of which 95 don't have an ID in MHS, which means there are 732 missionaries with an ID. Most of these don't have a Wikipedia article, but they now have plenty of data in Wikidata.
 • A volunteer was invited to take photos at Oslo Freedom Forum in June, and we're working to make them release their own photos under a free license. The Executive Director also got an invitation and took part in the event.


All events we organize or participate in are announced on our Facebook page.

Administration

 • Our application for funds was delivered to the Wikimedia Foundation on April 1, and we received the full amount we applied for. That means that starting 1 July 2017, Wikimedia Norge will have 2.4 full-time employees.
 • An application to UNESCO to organize Wiki Loves Earth was rejected.
 • Travel support from NUUG for Sabine Rønsen to go to a train-the-trainers event and Celtic Knot in Edinburgh was accepted.
 • The money for supporting FKAGEU was paid in June.
 • All employees and the board chair participated in the Wikimedia Conference in Berlin in April.
 • Travels that are planned for the next six months are: Celtic Knot, Edinburgh, July; Wikimania, Montréal, August; hack4no, Hønefoss, October; WikidataCon, Berlin, October; Wikimedia Diversity Conference, Stockholm, November. See the annual plan for links and dates
 • The general assembly and wiki days were held in Trondheim in March.
 • Our office in Frivillighetshuset has been painted.
 • We have signed up for Tøyen Startup Village, which gives us access to nice metting rooms at Tøyen Torg.
 • We have updated our logo to a new version
 • The newsletter was sent out on May 3
 • In the next six months we will work on implementing a simpler membership system and project management system. The former to reduce time spent on administration, and the latter to increase transparency and ways to collaborate with volunteers.
 • Mette Henriksen from HiOA has been interning with us in May.
 • Sabine Rønsen, who interned with us in January/February 2016, has been working with us during the summer.

Because of 3 weeks of sick leave for the ED in March, some work was delayed.

The employees will mostly take their vacation time in July. The office will be closed from July 10 to July 14.

Board meeting 23 February 2017

Administration

 • The results of the user survey that was conducted before Christmas have been published on Meta in Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk and English.
 • Our website, wikimedia.no, has been translated into Norwegian Nynorsk and English.
 • The translation tool has been installed on our wiki.
 • Our semiannual report has been sent to the Wikimedia Foundation, and can be read here.
 • We have sent an application to Unesco for a project.
 • Newsletters have been sent out via email and on-wiki. Emails have been sent to all members from 2016 with a reminder to pay their membership fees for 2017.
 • The premises for the 2017 general assembly in Trondheim and the wiki meetup on 24th–25th of March have been reserved. The program with registration for those attending has been shared here.

Wikimedia Norge has participated in a workshop about linked data structures organized by the National Archive and NRK. We have participated in a two-day ED gathering about a new Wikimedia Foundation strategy in Lausanne and on a two-day GLAM-wiki meetup at Unesco in Paris.

Community and program work

 • A Wikipedia editing course has been held for Orkla employees.
 • #faktajakt (the Norwegian edition of #1lib1ref) was arranged in January/February with the intern from Osle and Akershus University College. Sabine Rønsen was our intern for five weeks. Read her blog post about #faktajakt here. An article written about us in Bibliotekaren about #faktajakt and reference use on Wikipedia can be read here.
 • Armenia contest: A blog post summarizing the competition can be read here. The jury's feedback on the top 10 contributions were published on their talk pages. The result can be read here.
 • A wiki meetup at the House of Literature was held on the 17th of January. We cover the expenses, but the meetup is organized by volunteer contributors. An employee and the intern participated and awarded the prize for the best contribution in the Armenia contest. The intern summarized the meetup on our blog, which can be read here.
 • Wikigrants: 2 applications have been received, which are under consideration.
 • Accreditation for Norge Bank, the bank manager's annual speech, was set up for a contributor, and the result and the work with identifying the guests can be followed here.
 • By request we have sponsored prizes for two weekly contests, one about sources and one about the Oscars and the World Ski Championships.
 • We have translated the Wiki Education Foundation Dashboard into Norwegian for use in courses. We have tested it with the intern, and will start using it during the next few weeks at Oslo National Academy of the Arts, the University of Oslo and at NTNU.
 • Together with 3 contributors we will organize Wiki Loves Earth from the 1st to the 31st of May.
 • We are participating in the Europeana 1914–1918 challenge, and will arrange a number of activities in collaboration with institutions connected to this epoch.

All events we organize or participate in are announced on Wikimedia Norge's Facebook page.

Board meeting 26 November 2016

Administration

 • New homepage is up www.wikimedia.no.
 • Wiki-newsletters is created and you can sign up for those here

User Survey is running from November 16th to December 1st, 2016. It is advertised via sitenotice, email and newsletters.

 • Wikimedia Norway's annual impact report was delivered on September 28th, 2016 and can be read here.
 • Wikimedia Norway's statement on next year's funding application to the Foundation was delivered on November 1st, 2016 and can be read here. We ask to be considered for 2-year support from 2017.

Executive director has taken mandatory safety courses for managers.

 • An HSE handbook has been prepared for the organization.
 • A fire instruction have been prepared for the organization and delivered to sublets and main landlord in Kolstadgata 1.

Wikimedia Norway has participated in Nordic open geodata gathering, # hack4no in Hønefoss and K-Lab's conference "Mulighetenes rom" - erfaringskonferanse.

Frivillighetshuset in Kolstadgata 1 is this autumn under reconstruction. The rebuilding has caused a lot of noise, dust and shutting off water etc., which has led to poor working conditions. This will be followed up by us and other tenants, with the main landlord.

Community and program work

Wiki Loves Monuments 2016 has been completed and prizes sent out. Read more about the contributions and the jury's decision on our blog.

 • This week's contests has been sponsored with prizes from Forskningsrådet, Nobels fredssenter, Riksantikvaren, Nasjonalmuseet and Wikimedia Norge.

This Weeks competition is from November 14th - December 11th on Armenia. A corresponding competition is held in Armenia. A jury of 4 people has been picked. Blog Post about the contest can be read here.

On October 27th Wikimedia Norway arranged a debate at Folkeverkstedet at Deichmanske Library in Oslo together with the organization WIFT and journal Fett.

 • Wikimedia Norway has over a period of time been in dialogue with the UiO, Folkeminnesamling and Norgeshistorie.no. The latter have employed contributor IdaScott as an in-house Wikipedian in an temporary employment.

All events we organize or attend is advertised on Wikimedia Norway's facebook page.

== Board meeting 22 September 2016 ==

Administration

 • wikipedia.no: The website has been redesigned by a volunteer. Thanks!

Wiki Mania: Two contributors received a travel stipend by us. The chairman, deputy chairman and one employee also participated. #wikinobel came among the top three in the competition Wikipedia coolest project.

 • New position: The position as Community Manager was announced this summer, and on August 22nd Jon Harald Søby was employed for a 40%-employment. He works from Trondheim.
 • Application for VAT compensation: We applied for 80,000 NOK and will have an answer in November.
 • Website: We are working on making a website that targets those who don't know Wikimedia Norge, with a contact form, membership form and info about us and about how to donate.
 • User survey: We are preparing a user survey to be held in the end of 2016. The survey will target contributors on Wikimedia projects.

We're increasingly being contacted by contributors who need help with borrowing equipment, getting accreditations, recommendations, covering expenses, etc. That makes us happy! This is an important part of our work.

Community and program work

 • Wikigrants: Application deadline 15 September
 • bokhylla.no: 5 accesses have been granted to contributors with foreign IP addresses. See the Wikipedia Library.
 • Access to Retriever (Atekst): 6 contributors have had free acces from 15 August till 15 September. We're working on getting a lasting agreement. See the Wikipedia Library.
 • Wiki Loves Monuments September 2016: We're organizing both a photo contest and a writing contest.
 • Cooperation with Wikimedia Armenia: In November there will be a four-week contest in cooperation with Wikimedia Armenia.
 • Wikipedia-undervisning på UiO: The collaboration with UiO continues with Wikipedia-lectures for masterstudents each semester
 • #wikinobel: This year explainer videos were also made by the SimpleShow Foundation. See [1].

Info on all events are shared on Wikimedia Norge's facebook-page