Briefing from staff

Fra Wikimedia Norge
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er en oversatt versjon av siden Orientering fra ansatte og oversettelsen er 65 % ferdig.

Andre språk:
English • ‎norsk bokmål

Before each board meeting the staff of Wikimedia Norge makes a summary of their work on this page

Styremøte 20. februar 2018

Støtteordninger og prosjekter

Undervisning

 • Et heldagskurs i Wikipedia-redigering ble avholdt på Åsane folkehøgskole i januar.
 • 9. februar holdt vi undervisning på Universitetet i Oslo for 52 deltakere. En frivillig bidragsyter deltok for å se hvordan ansatt i WMNO underviser.
 • To fredager i februar har én ansatt og én frivillig holdt kurs i Wikipedia-redigering for flyktninger i bydel Gamle Oslo.

Bodil Biørn-prosjektet
Wikimedia Norge har fått 100,000 i støtte for å gjøre en bildesamling etter Bodil Biørn tilgjengelig på Wikimedia Commons. Vi har inngått en avtale med tidligere praksisstudent Sabine Rønsen om å transkribere bildetekstene. Daglig leder reiser til Armenia i begynnelsen av mai og møter Wikimedia Armenia. 30. mai inviterer Wikimedia Norge og Riksarkivet alle wikipedianere til dugnad for å arbeide med bildetekstene. Prosjektet gjøres i samarbeid med Riksarkivet og Wikimedia Armenia. Du kan lese mer om tildelingen her. Prosjektet kan følges på Phabricator.

Nordsamisk-prosjektet
Det er satt opp en prosjektside på vår wiki og prosjektet kan følges på Phabricator. Prosjektet går som planlagt og vi jobber med konkretisere planer med samarbeidspartnere og få plass finansiering. Vi deltok i desember på Riksantikvaren sin samling om samiske kulturminner, og hadde møte med språksenteret, Gáisi Giellaguovddáš. I februar var vi i Kautokeino og hadde møter med: Samisk høgskole, Sametinget, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og Samisk arkiv.

I tillegg til en avtale om å delta sammen med Nordland fylkesbibliotek på festivalen Markomeannu, har vi nå fått plass på programmet til Riddu Riđđu-festivelen. Begge deler skjer i juli 2018.

Praksisstudenter
Vi hadde en praksisstudnet på kontoret i 6 uker i begynnelsen av året. Hun arbeidet med et prosjekt på Wikidata, samisk bibliografi på Wikidata. Vi er i diskusjoner for å se hvordan / om vi kan videreutvikle ordningen med praksisstudenter. Vi har meldt inn til Oslo Met at vi kan ta i mot én student i mai/juni.


Administrasjon


Styremøte 28. november 2017

Støtteordninger og prosjekter

 • 6 tilganger er fordelt til Retriever som del av Wikipedia-biblioteket
 • 4 stipender er delt ut fra WMNO, alle knyttet til mangfoldsarbeid
 • 5 søknader om fotoakkreditering er sendt og innvilget for to frivillige fotografer
 • 5 bidragsytere har fått reiseutgifter refundert av WMNO
 • Wiki Loves Monuments ble avholdt i september 2017: Konkurransen besto av to deler – en fotokonkurranse som gikk over én måned, samt en skrivekonkurranse over to uker. Vinnerne av fotokonkurransen ble kunngjort i slutten av oktober.
 • “Å skrive kvinner inn i historien”, arrangement under Forskningsdagene 21. september: Sammen med Nasjonalbiblitoteket, ved Hege Høsøien, og kunstner/kurator og stipendiat ved Kunsthøgskolen, Merete Røstad, inviterte vi til samale under Forskningsdagene på Kulturhuset i Oslo. Ca 80 personer i publikum og mange gode tilbakemeldinger og god spredning i sosiale medier. Vi strømmet arrangementet.
 • Forelesning på HIS4050 ved UiO, 28. september: Emnet Historieformidling. 19 studenter deltok, og kurset er registrert i Education Dashboard.
 • 2.-8 oktober, arrangerte vi skrivekonkurranse i anledning Nobels fredspris annonsering om fred.
 • Wikinobel på Nobelsenteret, 6. oktober: I forbindelse med offentliggjøringen av Nobels fredspris hadde vi også i år skrivedugnad på Nobelsentret med bidrag fra verden over. I forkant skrev vi også kronikk i Klassekampen om tema.
 • 23.-29. oktober, arrangerte vi skrivekonkurranse i anledning Open access-uka om publikasjoner.
 • Open Access-arrangement på UiO, 25. oktober: Innledning om kvalitetssikring på Wikipedia under Universitetsbiblioteket ved UiOs Open Access-uke, etterfulgt av at skriveverksted. Ca 20 i publikum, 7 på skrivekurs. Verktøyet Referansejakt ble sendt ut til alle universitetsbibliotekarene i etterkant.
 • 18. november Wikidata-workshop: 18. november holdt vi en workshop om avanserte Wikidata-verktøy for etablerte bidragsytere på Tøyen Startup Village. Det var 12 deltakere som alle er erfarne Wikipedia-skribenter. Tilbakemeldingene fra workshoppen var gode.

Nordsamisk-Wikipedia

Vi har hatt møter og kontakt med Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet, Riksantikvaren, festivalen Markomeannu og Nordlands fylkesbiblioteket, Samisk hus og Várdobáiki samisk senter om samarbeid knyttet til nordsamisk Wikipedia. Glam-arbeidet vårt i 2018 kommer i stor grad til å være knyttet til nordsamisk kulturarv.

 • Hjemmesiden vår er blitt oversatt til nordsamisk.
 • Spørreundersøkelse om nordsamisk er lagd og oversatt til nordsamisk.
 • Vi jobber med å få på plass en internasjonal referansegruppe med wikimedianere med erfaring fra arbeid med små språk og små språkversjoner av Wikipedia.
 • Språknavnet til nordsamisk i MediaWiki-programvaren har blitt endret fra «sámegiella» (samisk) til «davvisámegiella» (nordsamisk). (phab:T156589)
 • MediaWiki-utvidelsen ArticlePlaceholder er slått på på Wikipedia på nordsamisk. (phab:T179241; se eksempel)

Internasjonalt arbeid

 • Vi har deltatt på WikidataCon, en konferanse for Wikidata-bidragsytere, som var i Berlin i oktober.
 • Vi har deltatt på et 2-dagers møte for Volunteer Supporters Network, som var i Berlin i november. En gruppe med ansatte fra forskjellige Wikimedia-chaptere som jobber med å støtte de frivillige, som ble startet for å utveksle erfaringer på tvers av landegrensene.
 • Vi har deltatt på en 2-dagers partnerships-workshop i Berlin i november. Målet med workshopen var å komme frem til en felles uttalelse om samarbeid for å påvirke arbeidet med fase 2 av strategi-arbeidet til Wikimedia Foundation.
 • Wikimedia Diversity Conference, Stockholm, 3.-5. november: Astrid, Jorid og Sabine deltok på konferansen, hvor det var 80 deltakere fra hele verden. Tema var mangfold på wikiprosjektene, i form av kjønn, kulturell bakgrunn, språk m.m. Vi hadde i forkant bistått i planleggingsgruppen, og økonomisk. Sabine holdt innlegg om sine intervjuer med kvinnelige wikipedianere. Skill sharing session: Resource Allocation. Vi hadde ansvar for en av parallellbolkene under konferansen sammen med Afifa Afrin fra Wikimedia Bangladesh og Katy Love og Marti Johnsen fra Wikimdedia Foundation. Afifa Afrin har skrevet et blogginnlegg fra konferansen på vår blogg.
 • Vi hadde 6. november besøk av 3 wikimedianere fra Ghana som vi hadde blitt kjent med på Wikimedia Diversity-konferansen i Stockholm.

Administrasjon

 • Kommunikasjonsmåling for siste periode.
 • Årsplanen for 2017-2018 er oppdatert for neste halvår.
 • Styret og ansatte har gjennomført en strategiworkshop som ble fasilitert av Frans Grizjenhout, styreleder i Wikimedia Nederland.
 • Letter of Intent ble levert til Wikimedia Foundation 1. november, med samme søkandsum som i fjor.
 • Søknad til Wikimedia Foundation skal leveres 1. april (eller 23. mars pga påskeferie). To ting er viktig å merke seg: Det er flere og bedre søknader til Wikimedia Foundation sin Annual Plan Grant-ordning, og FDC-komiteen skriver etter runde 1 som ble avsluttet 1. november: "Now that the movement is deciding how to implement the new strategic direction, the FDC encourages future applicants to think about aligning their programs with this overall strategy."
 • Regnskap vårt gjenspeiler høyere aktivitet i reising og prosjektarbeid og antall bilag har økt med ca 30 % fra samme periode i fjor.
 • Vi har deltatt på flere konferanser og workshops siste periode, som Kulturrådets årskonferanse, 9. november, hvor tema var samisk kultur, K-lab sine workshop om KulturNav og Transkribus.
 • Antall reise- og konferansedager i perioden har vært mange: 23 dager i løpet av perioden 15. september til 28. november.


Board meeting 15 September 2017

Community and program work

 • Bokhylla: Accesses for Bokhylla.no from foreign IPs have been disseminated.
 • Drone project: The project page can be read here. On this page you con see the media that has been uploaded as part of the project.
 • The Europeana 1914–1918 project was finished on July 31st.
 • Cooperation between Armenia and Norway: In June the Armenian winner of the Armenian-Norwegian writing contest visited Norway. During his visit he participated in the Europeana 1914–1918 workshop at the Arts Council, a tour of the National Archives, where we looked at materials from Bodil Biørn who was a midwife, nurse and missionary in Armenia, and went on a tour of the Munch museum with several Wikipedians. The Norwegian winner visited Armenia in July. A blog entry from his travel can be seen here. Wikimedia Armenia and Wikimedia Norge have agreed to cooperate further on writing contests and a possible collaboration on freeing archived material made by Bodil Biørn.
 • During June and July, former intern Sabine Rønsen worked here for her summer job. She was working on several projects related to Wikipedia's gender gap, including work on the Wikimedia Diversity Conference. A summary of interviews she made can be read here.
 • Celtic Knot Conference, Edinburgh: As a beginning of our Northern Sami Wikipedia project, three employees participated in the Celtic Knot conference in Edinburgh in July, where we organized a workshop. The theme of the conference was minority language Wikipedias.
 • Train the trainers, Edinburgh: Sabine Rønsen participated in this course and has agreed to hold three courses this fall on our behalf.
 • Wikimania: Two board members and one employee participated in Wikimania in Montréal in August. Amongst other things, they met with representatives of the FDC, which gave us good feedback on our work.
 • Festival photo, summer 2017: A volunteer contributor has been accredited to take photos at four festivals. This user also got a grant from the Wikimedia Foundation to cover travel costs.
 • The board of Wikimedia Norge has held a survey of political parties regarding Wikipedia and free licenses.
 • Nyhetsbrev: 1. september ble nyhetsbrev sendt ut på wiki og per epost. I nyhetsbrevet kan man lese om aktiviter i neste månedene:
  • Wiki Loves Monuments 2017: The world's largest photo competition lasts through September, and there is a writing contest held in parallel for two weeks, during week 37 and 38.
  • Wiki meetup: On September 12th there was a wiki meetup about references at the House of Literature in Oslo. Ole Bjørn Rekdal lectured.
  • September 15: This is the deadline to apply for wikigrants from Wikimedia Norge.
  • September 16: Wiki-LAN, an editathon to increase the coverage of and participation from women in Wikipedia, is held at Musikkonservatoriet, Tromsø.
  • September 21: During the Oslo Science Days, Wikimedia Norge organizes the session Writing women into history
  • October 6: During the announcement of who will be this year's Nobel Peace Prize laureate, a group of Wikipedians will be present at the Nobel Peace Center for #wikinobel to cover the prize and the laureate(s) in a good way.

All events we organize or participate in are announced on Wikimedia Norge's Facebook page.

Administration

 • We have put a new member system, CiviCRM, in place, and all members have been added to it.
 • Communication measurements for this period can be read here. Wikimedia Norge's communication plan is published here.
 • We have applied for VAT compensation and sent an application to the Arts Council. We have been granted a travel grant from the NUUG Foundation for 16,000 NOK.
 • Wikimedia Foundation have asked us to rewrite our application from 1 April 2017, so that they can get reports in their preferred structure.
 • Wikimedia Norge's annual report for the Wikimedia Foundation is due on September 28.
 • The vice chair and the ED have been working on preparing our 16–17 September strategy summit in Oslo.
 • The employees took their vacation time in July.
 • An employee has had a birth leave for 2 weeks.
 • Two employees have registered for an online Northern Sami course.

Board meeting 6 June 2017

Community and program work

 • We have agreed to hold a lecture at UiO's Historieformidling class the following autumn, and we're in touch with KHiO about continued collaboration
 • We have organized several weekly contests on Wikipedia.
 • Fra May 15 through June 15 the photo competition Wiki Loves Earth will be organized.
 • 6 accesses for Retriever were disseminated for the May–October period.
 • A wiki meetup was organized at Litteraturhuset by volunteers in May; the intern, Executive Director and Community Manager participated.
 • The winner of this winter's writing contest in collaboration with Wikimedia Armenia will visit Norway in June. Several activities are planned for this visit, e.g. a guided tour at the National Archive, the 22 July Centre and the Munch Museum.
 • On June 19 we will host a workshop at the Arts Council in collaboration with K-lab, with a guest from Europeana.
 • We're planning an event for the Science Days in September together with one or more partners.
 • The drone project has been started. See the project page.
 • For the first time we've helped import data fram an archive to Wikidata. The archive belongs to VID Specialized University and this list of missionaries has been imported: There is now a total of 827 Norwegian missionaries in Wikidata, of which 95 don't have an ID in MHS, which means there are 732 missionaries with an ID. Most of these don't have a Wikipedia article, but they now have plenty of data in Wikidata.
 • A volunteer was invited to take photos at Oslo Freedom Forum in June, and we're working to make them release their own photos under a free license. The Executive Director also got an invitation and took part in the event.


All events we organize or participate in are announced on our Facebook page.

Administration

 • Our application for funds was delivered to the Wikimedia Foundation on April 1, and we received the full amount we applied for. That means that starting 1 July 2017, Wikimedia Norge will have 2.4 full-time employees.
 • An application to UNESCO to organize Wiki Loves Earth was rejected.
 • Travel support from NUUG for Sabine Rønsen to go to a train-the-trainers event and Celtic Knot in Edinburgh was accepted.
 • The money for supporting FKAGEU was paid in June.
 • All employees and the board chair participated in the Wikimedia Conference in Berlin in April.
 • Travels that are planned for the next six months are: Celtic Knot, Edinburgh, July; Wikimania, Montréal, August; hack4no, Hønefoss, October; WikidataCon, Berlin, October; Wikimedia Diversity Conference, Stockholm, November. See the annual plan for links and dates
 • The general assembly and wiki days were held in Trondheim in March.
 • Our office in Frivillighetshuset has been painted.
 • We have signed up for Tøyen Startup Village, which gives us access to nice metting rooms at Tøyen Torg.
 • We have updated our logo to a new version
 • The newsletter was sent out on May 3
 • In the next six months we will work on implementing a simpler membership system and project management system. The former to reduce time spent on administration, and the latter to increase transparency and ways to collaborate with volunteers.
 • Mette Henriksen from HiOA has been interning with us in May.
 • Sabine Rønsen, who interned with us in January/February 2016, has been working with us during the summer.

Because of 3 weeks of sick leave for the ED in March, some work was delayed.

The employees will mostly take their vacation time in July. The office will be closed from July 10 to July 14.

Board meeting 23 February 2017

Administration

 • The results of the user survey that was conducted before Christmas have been published on Meta in Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk and English.
 • Our website, wikimedia.no, has been translated into Norwegian Nynorsk and English.
 • The translation tool has been installed on our wiki.
 • Our semiannual report has been sent to the Wikimedia Foundation, and can be read here.
 • We have sent an application to Unesco for a project.
 • Newsletters have been sent out via email and on-wiki. Emails have been sent to all members from 2016 with a reminder to pay their membership fees for 2017.
 • The premises for the 2017 general assembly in Trondheim and the wiki meetup on 24th–25th of March have been reserved. The program with registration for those attending has been shared here.

Wikimedia Norge has participated in a workshop about linked data structures organized by the National Archive and NRK. We have participated in a two-day ED gathering about a new Wikimedia Foundation strategy in Lausanne and on a two-day GLAM-wiki meetup at Unesco in Paris.

Community and program work

 • A Wikipedia editing course has been held for Orkla employees.
 • #faktajakt (the Norwegian edition of #1lib1ref) was arranged in January/February with the intern from Osle and Akershus University College. Sabine Rønsen was our intern for five weeks. Read her blog post about #faktajakt here. An article written about us in Bibliotekaren about #faktajakt and reference use on Wikipedia can be read here.
 • Armenia contest: A blog post summarizing the competition can be read here. The jury's feedback on the top 10 contributions were published on their talk pages. The result can be read here.
 • A wiki meetup at the House of Literature was held on the 17th of January. We cover the expenses, but the meetup is organized by volunteer contributors. An employee and the intern participated and awarded the prize for the best contribution in the Armenia contest. The intern summarized the meetup on our blog, which can be read here.
 • Wikigrants: 2 applications have been received, which are under consideration.
 • Accreditation for Norge Bank, the bank manager's annual speech, was set up for a contributor, and the result and the work with identifying the guests can be followed here.
 • By request we have sponsored prizes for two weekly contests, one about sources and one about the Oscars and the World Ski Championships.
 • We have translated the Wiki Education Foundation Dashboard into Norwegian for use in courses. We have tested it with the intern, and will start using it during the next few weeks at Oslo National Academy of the Arts, the University of Oslo and at NTNU.
 • Together with 3 contributors we will organize Wiki Loves Earth from the 1st to the 31st of May.
 • We are participating in the Europeana 1914–1918 challenge, and will arrange a number of activities in collaboration with institutions connected to this epoch.

All events we organize or participate in are announced on Wikimedia Norge's Facebook page.

Board meeting 26 November 2016

Administration

 • New homepage is up www.wikimedia.no.
 • Wiki-newsletters is created and you can sign up for those here
 • User Survey is running from November 16th to December 1st, 2016. It is advertised via sitenotice, email and newsletters.
 • Wikimedia Norway's annual impact report was delivered on September 28th, 2016 and can be read here.
 • Wikimedia Norway's statement on next year's funding application to the Foundation was delivered on November 1st, 2016 and can be read here. We ask to be considered for 2-year support from 2017.
 • Executive director has taken mandatory safety courses for managers.
 • An HSE handbook has been prepared for the organization.
 • A fire instruction have been prepared for the organization and delivered to sublets and main landlord in Kolstadgata 1.

Wikimedia Norway has participated in Nordic open geodata gathering, # hack4no in Hønefoss and K-Lab's conference "Mulighetenes rom" - erfaringskonferanse.

Frivillighetshuset in Kolstadgata 1 is this autumn under reconstruction. The rebuilding has caused a lot of noise, dust and shutting off water etc., which has led to poor working conditions. This will be followed up by us and other tenants, with the main landlord.

Community and program work

All events we organize or attend is advertised on Wikimedia Norway's facebook page.

Board meeting 22 September 2016

Administration

 • wikipedia.no: The website has been redesigned by a volunteer. Thanks!
 • Wiki Mania: Two contributors received a travel stipend by us. The chairman, deputy chairman and one employee also participated. #wikinobel came among the top three in the competition Wikipedia coolest project.
 • New position: The position as Community Manager was announced this summer, and on August 22nd Jon Harald Søby was employed for a 40%-employment. He works from Trondheim.
 • Application for VAT compensation: We applied for 80,000 NOK and will have an answer in November.
 • Website: We are working on making a website that targets those who don't know Wikimedia Norge, with a contact form, membership form and info about us and about how to donate.
 • User survey: We are preparing a user survey to be held in the end of 2016. The survey will target contributors on Wikimedia projects.

We're increasingly being contacted by contributors who need help with borrowing equipment, getting accreditations, recommendations, covering expenses, etc. That makes us happy! This is an important part of our work.

Community and program work

 • Wikigrants: Application deadline 15 September
 • bokhylla.no: 5 accesses have been granted to contributors with foreign IP addresses. See the Wikipedia Library.
 • Access to Retriever (Atekst): 6 contributors have had free acces from 15 August till 15 September. We're working on getting a lasting agreement. See the Wikipedia Library.
 • Wiki Loves Monuments September 2016: We're organizing both a photo contest and a writing contest.
 • Cooperation with Wikimedia Armenia: In November there will be a four-week contest in cooperation with Wikimedia Armenia.
 • Wikipedia-undervisning på UiO: The collaboration with UiO continues with Wikipedia-lectures for masterstudents each semester
 • #wikinobel: This year explainer videos were also made by the SimpleShow Foundation. See [1].

Info on all events are shared on Wikimedia Norge's facebook-page