Årsplan 2021–2022/Handlingsplan

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk
2021–2022 WMNO WMF Prosjekt Kommunikasjonsarbeid Reiser og konferanser
Juli
 • Ferieavvikling
August
 • Nyhetsbrev WMNO
 • 4. søknad Fritt Ord (2. del Reinbeitekommisjonen)
 • 24. Styremøte • Bloggpost urfolksspråk/oppsummering Arctic Knot

13.-17. Wikimania

September
 • 1. Søke momskompensasjon • 28. Årsrapport til Wikimedia Foundation
 • 30. Konferanserapport Arctic Knot til Wikimedia Foundation • Bloggpost urfolksspråk


Oktober


Bloggpost knyttet til GiellavahkkuNovember


 • 26. Wikipedia 20 år-feiring for frivillige


 • Bloggpost urfolksspråk
 • Wikipedia 20 år
Desember * 2. Søke Norsk Kulturfond, Kulturrådet • Bloggpost om tiåret for utfolksspråk 2022-2032
Januar
 • Søknad Sametinget
 • Revisjon av Wikimedia Norge sin strategi
 • Nyhetsbrev WMNO


 • 30. Halvårsrapport til Wikimedia Foundation
 • Oppstart fag OsloMet, Rødlenkeprosjektet (frem til juni)
 • Decade of Indigenous Languages 2022-2032
FebruarMars
 • Årsmøte og sosialt treff i Bergen (fysisk og digitalt)
 • 20. Fordele wikistipend


April


 • Queering Wikipedia-konferanse, Østerrike


Mai


 • Praksisstudent fra OsloMet?


Juni
Juli