Hopp til innhold

Årsmøte 2022

Fra Wikimedia Norge

Årsmøte 2022

Wikimedia Norges årsmøte 2022 finner sted 26. mars 2022, kl. 12. Møtet avholdes både som en hybrid løsning med fysisk oppmøte i Bergen Litteraturhus, men også med virtuell deltakelse via en videosamtaletjeneste. Vi håper mange kan delta, enten det er fysisk eller virtuelt!

Informasjon om deltakelse og stemmegivning blir annonsert her i god tid før møtestart. Årsmøte følger Wikimedia Norge sine retningsllinjer for inkluderende møter.

Årsmøtet kunngjøres og gjennomføres som vedtatt i styremøte den 25. oktober 2021, og i overensstemmelse med gjeldende vedtekter. Årsmøtet skal minimum behandle følgende saker: Årsmelding og regnskap revidert av revisor, budsjett og kontingent, innkomne saker og valg. Saksdokumenter blir lagt ut senest en uke før møtet.

Alle forslag til saker må sendes til styret senest lørdag 12. mars 2022. Du når styret på denne epostadressen: styre@wikimedia.no.

Husk at du må ha betalt medlemsavgiften for 2022 for å ha stemmerett. Den kan du betale her.

Digital deltakelse vil foregå via Google Meet:
https://meet.google.com/kvd-snzn-vtf

Stemmegivning vil foregå med Google Forms som lenkes til fra en Etherpad som deles under møtet.

Agenda

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenne medlemmenes stemmerett
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to protokollunderskrivere
 2. Årsmelding fra styret og årsmelding fra kontrollkomiteen
 3. Årsregnskap for 2021
 4. Årsplan 2022
 5. Budsjett
  1. Budsjett for 2022
  2. Satser for årskontingent - Standardkontingenten i Wikimedia Norge er på kr. 200. På siden for innmelding blir det informert om at de som føler de har behov for det kan velge å betale kr. 100 i stedet. Styret innstiller på at vi fortsetter med samme kontingentsatser i 2022.
 6. Innkomne saker
  1. Innmeldt sak om medlemsutvikling, forslagsstillere er Ulf Larsen, Trygve Nodeland, Anne-Sophie Ofrim, Fredrik Ljone og Tore Sætre.
 7. Valg
  1. Valg av nytt styre
  2. Valg av kontrollkomite
  3. Valg av valgkomite
  4. Valg av revisor: Styret innstiller på Mazars AS som revisor.

Dokumenter

Protokoll


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo