Hopp til innhold

Årsmøte 2022/Innmeldt sak om medlemsutvikling

Fra Wikimedia Norge

Forslag til vedtak på årsmøtet i Bergen, 26. mars 2022:

Årsmøtet ber styret opprette et særskilt prosjekt for en vesentlig utvidelse av WNMOs medlemstall.

Begrunnelse:
Wikimedia Norge (WMNO) er ifølge vedtektenes § 1 b) en medlemsorganisasjon. En medlemsorganisasjon må ha medlemmer. Årsmøtet i 2018 vedtok et ambisiøst mål for økning av medlemstallet i WNMO. Utviklingen har gått i motsatt retning, idet medlemstallet har sunket. Det er vanskelig å se at arbeidet med å øke medlemstallet har vært prioritert, slik vedtaket fra 2018 forutsatte det skulle bli. Wikimedia-prosjektene retter seg mot allmennheten. Alle bør kunne være medlem av WMNO, og slik er det i dag. WMNO er imidlertid langt fra å være en massebevegelse. Som et første skritt på veien mot et høyere medlemstall, bør det være en naturlig ambisjon at de mest aktive bidragsytere til wikipediaprosjektene på norsk og samisk er medlemmer. Det utgjør til sammen ca. 1500 personer. Dette arbeidet bør nå settes i gang, i første omgang gjennom en utredning av et utvalg. Utvalget bør være uavhengig av styret, men tilbys sekretærhjelp fra WMNOs sekretariat. Utvalget bør levere sin innstilling innen 1. oktober 2022. Utvalget får som mandat å foreslå konkrete mål for økt medlemstall. I første omgang bør utvalget fremsette konkrete forslag til hvordan Wikipedias mest aktive bidragsytere på norsk og samisk best kan rekrutteres som medlemmer. Dernest bør det formuleres en visjon for hvordan WMNO kan etableres som en folkebevegelse. Rapporten bør være offentlig tilgjengelig og gjenstand for offentlig diskusjon, blant annet på wikitreff over hele landet.

Følgende fem medlemmer av WMNO støtter forslaget: Ulf Larsen, Trygve Nodeland, Anne-Sophie Ofrim, Fredrik Ljone og Tore Sætre - de er satt på kopi på denne e-posten.