Hopp til innhold

Årsmøte 2022/Valgkomiteens innstilling

Fra Wikimedia Norge

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Wikimedia Norge

Følgende foreslås valgt for perioden 2022–24:

  • Leder – Marie Nicolaisen
  • Nestleder – Stian Antonsen
  • Styremedlem – Sigrun Espe

Følgende foreslås valgt for perioden 2022–23:

  • Varamedlem – Naomi Ichihara Røkkum

Følgende medlemmer av styret er valgt for perioden 2021–2023, og er ikke på valg ved årsmøtet i 2022:

  • Styremedlem – Tore Sætre
  • Styremedlem – Fredrik Ljone
  • Styremedlem – Trond Trosterud

Valgkomiteens innstilling til ny kontrollkomité i Wikimedia Norge

  • Ole Anders Flatmo velges som komitémedlem for perioden 2022–2023
  • Kjetil Ree velges som komitémedlem for perioden 2022–2023