Hopp til innhold

Årsmøte 2018/Valgkomiteens innstilling til styre

Fra Wikimedia Norge

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Wikimedia Norge:


  • Hogne Neteland velges som leder for perioden 2018-2020
  • Sigrun Espe velges som styremedlem for perioden 2018-2020
  • Tore Sætre velges som styremedlem for perioden 2018-2020
  • Trond Trosterud velges som styremedlem for perioden 2018-2020


Øvrige, nåværende medlemmer i styret er innvalgt for perioden 2017-2019, og står ikke på valg ved årsmøtet 2018:

  • Guro Faller, nestleder
  • Harald Groven, styremedlem
  • Andrea Tiltnes, styremedlemFor valgkomiteen i Wikimedia Norge, Ole Anders Flatmo.

Innstilling publisert 14. februar 2018