Årsmøte 2021/Vedtektsendringer

Fra Wikimedia Norge

Styret innstiller på følgende forslag til endringer i vedtektene. Som spesifisert i Wikimedia Norges vedtekter krever vedtektsendringer støtte fra minst 2/3 av de avgitte stemmene på Årsmøtet.

Forslag til endringer i vedtektene

Forslag nr. 1

§1a) endres fra:

a) Organisasjonens navn er Wikimedia Norge, med Wikimedia Noreg og Wikimedia Norga som likeverdige former.

til

a) Organisasjonens navn er Wikimedia Norge, med Wikimedia Noreg (nynorsk), Wikimedia Norga (nordsamisk), Wikimedia Vuodna (lulesamisk), Wikimedia Nöörje (sørsamisk) og Wikimedia Norja (kvensk) som likeverdige former.

og

§1b) endres fra:

c) Norsk bokmål, nynorsk og nordsamisk likestilles i organisasjonen. Vedtektene skal foreligge på fire likelydende språk, språkformer: norsk bokmål, nynorsk, nordsamisk og engelsk. Vedtektene oversettes fra norsk bokmål-versjonen, som dermed regnes som originalen.

til

c) Norsk bokmål, nynorsk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og kvensk likestilles i organisasjonen. Vedtektene skal foreligge på fire likelydende språk, språkformer: norsk bokmål, nynorsk, nordsamisk og engelsk, og bør også foreligge på lulesamisk, sørsamisk og kvensk. Vedtektene oversettes fra norsk bokmål-versjonen, som dermed regnes som originalen.

Forslag nr. 2

§4c) endres fra:

c) Årsmøtet skal annonseres på foreningens nettsider minst to måneder i forveien. Innkomne saker må være styret i hende minst to uker før årsmøtet. Senest én uke før møtet skal alle saksdokumenter være offentlig tilgjengelig.

til

c) Årsmøtet skal annonseres på foreningens nettsider minst to måneder i forveien. Alle stemmeberettigede medlemmer har rett til å legge fram saker for årsmøtet. Innkomne saker må være styret i hende minst to uker før årsmøtet. Senest én uke før møtet skal alle saksdokumenter være offentlig tilgjengelig.

og

§4f) endres fra:

f) Alle stemmeberettigede medlemmer har rett til å legge fram saker for årsmøtet. Forslaget må ha støtte fra fem stemmeberettigede medlemmer før det kan behandles.

til

f) Forslaget må ha støtte fra fem stemmeberettigede medlemmer før det kan behandles.